Zakázání nebo odinstalace pilotní verze aplikace Microsoft Windows Genuine Advantage Notifications pro systém Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Článek popisuje verzi aplikace Microsoft Windows Genuine Advantage (WGA) Notifications pro systém Windows XP, která je distribuována v rámci pilotního programu. Tato verze je například součástí předběžné verze vydání, která doprovází Licenční podmínky pro software společnosti Microsoft. Aby bylo možné snadno a jednoduše odinstalovat pilotní verzi, musíte nejdříve nainstalovat obecnou verzi vydání aplikace WGA Notifications. Pokud tuto verzi nenainstalujete, můžete pilotní verzi zakázat nebo odinstalovat podle postupu, který je v tomto článku popsán.

Důležité: Tyto pokyny nebyly testovány s obecnou verzí vydání aplikace WGA Notifications. Tyto pokyny proto nebudou podporovány. Společnost Microsoft později nabídne obecnou verzi vydání aplikace WGA Notifications uživatelům, kteří odinstalovali pilotní verzi. Tito uživatelé získají obecnou verzi vydání pomocí služby Automatické aktualizace společnosti Microsoft. Aplikace WGA Notifications je součástí programu Windows Genuine Advantage.

Další informace o získání nejnovějšího vydání aplikace WGA Notifications naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
905474 Popis aplikace Windows Genuine Advantage Notifications


Pokud nepoužíváte pravou verzi systému Windows, zobrazí se při přihlášení zpráva o tom, že vaše kopie systému Windows zřejmě není pravá. Poté budete přesměrováni na web WGA, kde získáte další informace. Pokud nehodláte získat pravou kopii systému Windows, bude se pravidelně zobrazovat zpráva s upozorněním, že kopie systému Windows zřejmě není pravá.

Poznámka: Pokud používáte pravou kopii systému Windows a chcete používat aplikaci WGA Notifications, mohou se zobrazovat zprávy, které vyzývají k aktualizaci systému Windows XP.

Uživateli je umožněn přístup k důležitým aktualizacím, nezávisle na stavu pravosti systému. Nicméně uživatelé, kteří neověří úspěšně svou kopii systému Windows XP, nemohou instalovat další aktualizace, například aktualizace pro aplikaci Windows Internet Explorer nebo program Windows Defender, a nebudou mít přístup k souborům ke stažení vyhrazeným exkluzivně pro uživatele pravého systému Windows.
Další informace
Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003

Zakázání aplikace WGA Notifications

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu s oprávněním správce.
 2. Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována pilotní verze aplikace WGA Notificatons. Formát verze pilotní verze je následující: 1.5.0532.x. V tomto případě je možné odinstalovat pouze verze 527–532. Můžete například odinstalovat verze v rozsahu od 1.5.0527.0 do 1.5.0532.2. Verzi aplikace WGA Notifications zjistíte následujícím postupem.
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
  2. Poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy, vyhledejte a potom klepněte na položku Windows XP – Software. Klepněte na položku Windows Genuine Advantage Notifications a potom klepněte na položku Klepnutím zde zobrazíte informace o podpoře.
  3. V dialogovém okně Informace o odborné pomoci zkontrolujte číslo verze a potom klepněte na tlačítko Zavřít.
 3. Následující soubory přejmenujte tak, že změníte jejich příponu na .old:
  • Přejmenujte soubor %Windir%\system32\WgaLogon.dll na soubor %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • Přejmenujte soubor %Windir%\system32\WgaTray.exe na soubor %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. Restartujte počítač.

Ruční odinstalace aplikace WGA Notifications

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu s oprávněním správce.
 2. Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována pilotní verze aplikace WGA Notificatons. Formát verze pilotní verze je následující: 1.5.0532.x. V tomto případě je možné odinstalovat pouze verze 527–532. Můžete například odinstalovat verze v rozsahu od 1.5.0527.0 do 1.5.0532.2. Verzi aplikace WGA Notifications zjistíte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
  2. Poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy, vyhledejte a potom klepněte na položku Windows XP – Software. Klepněte na položku Windows Genuine Advantage Notifications a potom klepněte na položku Klepnutím zde zobrazíte informace o podpoře.

   Poznámka: Pokud se neobjeví položka Windows Genuine Advantage Notifications, je nainstalovaná obecně vydaná verze. Tuto vydanou verzi aplikace WGA Notifications nelze odinstalovat.
  3. V dialogovém okně Informace o odborné pomoci zkontrolujte číslo verze a potom klepněte na tlačítko Zavřít.
 3. Následující soubory přejmenujte tak, že změníte jejich příponu na .old:
  • Přejmenujte soubor %Windir%\system32\WgaLogon.dll na soubor %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • Přejmenujte soubor %Windir%\system32\WgaTray.exe na soubor %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. Restartujte počítač.
 5. Pomocí příkazu Regsvr32 zrušte registraci dynamické knihovny LegitCheckControl.dll. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Do příkazového řádku zadejte příkaz
   Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u
   a potom stiskněte klávesu ENTER.
 6. Restartujte počítač.
 7. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 8. Pomocí příkazu Del na příkazovém řádku odstraňte následující soubory. Po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER.
  • Del %Windir%\system32\wgalogon.old
  • Del %Windir%\system32\WgaTray.old
  • Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll
 9. Do příkazového řádku zadejte příkaz regedit.
 10. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj pravým tlačítkem myši. Po nalezení každého podklíče klepněte na příkaz Odstranit.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall\WgaNotify
Další informace o aplikaci WGA Notifications naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Eigenschaften

Artikelnummer: 921914 – Letzte Überarbeitung: 09/05/2008 12:02:47 – Revision: 5.1

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbresolve kbinfo kbhowto KB921914
Feedback