Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Po instalaci opravy hotfix se zobrazí výzva k restartování počítače i přesto, že je povolená technologie HotPatching

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Informace a řešení v tomto dokumentu představují aktuální znalosti společnosti Microsoft Corporation týkající se těchto problémů k datu publikování. Toto řešení je k dispozici prostřednictvím společnosti Microsoft nebo jiného poskytovatele. Společnost Microsoft nedoporučuje žádného konkrétního jiného poskytovatele ani řešení jiného dodavatele, jehož popis může být uveden v tomto článku. Mohou existovat také jiní poskytovatelé nebo řešení jiných dodavatelů, která nejsou v tomto článku popsána. Vzhledem k tomu, že společnost Microsoft musí reagovat na měnící se podmínky na trhu, nesmí být tyto informace vysvětlovány jako závazek společnosti Microsoft. Společnost Microsoft nemůže zaručit ani schválit přesnost jakýchkoli informací nebo jakéhokoli řešení prezentovaného společností Microsoft nebo některým z uvedených jiných poskytovatelů.

Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky a vylučuje veškerá prohlášení, záruky a podmínky, ať výslovně uvedené, předpokládané nebo zákonem stanovené. Patří k nim, ale bez omezení pouze na ně, prohlášení, záruky nebo podmínky týkající se vlastnictví, neporušování práv, uspokojivého stavu, obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, v souvislosti s jakoukoli službou, řešením, produktem nebo jinými materiály či informacemi. V žádném případě nebude společnost Microsoft odpovídat za jakékoli řešení jiného dodavatele, které je v tomto článku uvedeno.
Úvod
Pokud je na serveru povoleno použití technologie HotPatching, po instalaci aktualizace zabezpečení s podporou technologie HotPatching by nemělo být potřebné restartovat počítač. Společnost Microsoft však identifikovala problémy s kompatibilitou technologie HotPatching u několika aplikací.
Další informace
Společnost Microsoft identifikovala problémy s kompatibilitou technologie HotPatching u následujících programů:
  • Proventia Desktop Agent
  • Bull Guard Suite v6
Tyto aplikace související se zabezpečením znemožňují použít technologii HotPatching s binárními soubory uživatelského režimu. Navíc je pravděpodobné, že při použití některých druhů softwaru od společnosti Internet Security System (ISS) nastanou problémy s kompatibilitou technologie HotPatching.

Ve výchozím nastavení nemají některé balíčky zapnuté používání technologie HotPatching. V závislosti na programech, které jsou spuštěny v počítačích ve vaší organizaci, se můžete rozhodnout, zda se tyto balíčky mají nainstalovat pomocí technologie HotPatching. Další informace o instalaci balíčků s povoleným použitím technologie HotPatching naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
897341 Použití technologie HotPatching k instalaci aktualizací pro systém Windows Server 2003 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000 appcompat issues
Vlastnosti

ID článku: 922612 - Poslední kontrola: 04/08/2009 12:01:26 - Revize: 2.7

  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseadvanced kbsecurity kbwinxppresp2fix kbbug kbfix KB922612
Váš názor