MS06-067: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS06-067, který obsahuje všechny podstatné informace o této aktualizaci zabezpečení. Tyto informace zahrnují seznam souborů a možnosti nasazení. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Poznámky

 • Ovládací prvky, u kterých se před načtením zobrazí výzva

  Poznámka: K tomuto problému dochází na webech, které nepoužívají doporučované techniky. Techniky, které lze použít k vyřešení tohoto problému, naleznete na následujícím webu: Některé ovládací prvky nejsou při načítání na webovou stránku správně maskovány funkcí této aktualizace. Tyto ovládací prvky zahrnují prvky, které se používají v aplikaci Macromedia Shockwave Director a přehrávači QuickTime Player a Virtools Web Player. Když systém Windows určí, že je ovládací prvek neaktivní, zobrazí systém před načtením ovládacího prvku uživateli výzvu.
 • Ovládací prvky ActiveX, které používají platformu Java Platform, Standard Edition 1.3 nebo 1.4

  Po klepnutí na ovládací prvek apletu ActiveX v aplikaci, která spouští ovládací prvek apletu pomocí platformy Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 nebo J2SE 1.4, se nevrátí fokus na ovládací prvek apletu. Aby došlo k určení fokusu, je třeba na tento ovládací prvek klepnout ještě jednou. Ve verzi platformy J2SE 1.5 se fokus chová správně. Nejnovější verzi platformy J2SE získáte na následujícím webu společnosti Sun Microsystems, Inc.: Informace o technikách, které můžete použít, abyste zajistili fungování ovládacích prvků ActiveX bez interakce uživatele, naleznete na webu MSDN na adrese:
 • Kumulativní aktualizace zabezpečení 910620 obsahuje opravy zabezpečení, které jsou popsány v bulletinu zabezpečení MS04-004. Zahrnuje také opravy hotfix pro aplikaci Internet Explorer vydané po publikování bulletinů zabezpečení MS04-004 a MS04-038.
 • Jestliže není nainstalována kumulativní aktualizace 873377 či 889669 nebo oprava hotfix pro aplikaci Internet Explorer vydaná po publikování bulletinu zabezpečení MS04-038 a chcete nainstalovat opravy hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace 896727, je nutné postupovat podle pokynů v článku 897225 znalostní báze Microsoft Knowledge Base. V opačném případě budou všechny nainstalované opravy hotfix pro aplikaci Internet Explorer odebrány.
  897225 Instalace oprav Hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací Service Pack 1

Známé problémy

 • Po instalaci této aktualizace zabezpečení může dojít k chybě webových aplikací založených na skriptu ve stránkách. To je z důvodu chybou způsobující nestabilitu ve skriptovacím stroji. Tento problém byl vyřešen a řešení je zahrnuto v nejnovější aktualizaci jazyka JScript. Další informace o této aktualizaci naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  917344 MS06-023: Chyba zabezpečení jazyka Microsoft JScript umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • V systémech Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 a Microsoft Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 zobrazuje panel Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech aktualizace softwaru v seznamu vždy pod názvem produktu, kterého se aktualizace týká. V systému Windows XP Service Pack 2 se tato aktualizace na panelu Přidat nebo odebrat programy zobrazuje v seznamu pod názvem Windows XP – Aktualizace softwaru. V systému Windows XP Service Pack 2 nezobrazuje panel Přidat nebo odebrat programy u této aktualizace softwaru údaj Nainstalováno. Proto se tato aktualizace softwaru nezobrazuje v pořadí, v jakém byla nainstalována. Namísto toho se tato aktualizace softwaru zobrazí na začátku seznamu Windows XP – Aktualizace softwaru.
 • Po instalaci této aktualizace zabezpečení může dojít k tomu, že se na některých discích DVD WMV HD (Windows Media High Definition Video) nezačnou přehrávat kapitoly po klepnutí na jejich název v programu Microsoft Windows Media Player. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  884487 Po spuštění přehrávání kapitoly na některém disku WMV HD DVD v programu Windows Media Player se tato kapitola nepřehraje.
 • Ovládací prvky ActiveX se v aplikaci Internet Explorer nemusejí načítat očekávaným způsobem. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  909889 Vzhledem k podstatným změnám ochrany začleněným do kumulativní aktualizace zabezpečení 896688 (MS05-052) se ovládací prvky ActiveX nemusí v aplikaci Internet Explorer načíst očekávaným způsobem
 • Webová stránka obsahující ovládací prvek ActiveX se v aplikaci Internet Explorer nemusí načíst očekávaným způsobem. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  909738 Vzhledem k podstatným změnám ochrany začleněným do kumulativní aktualizace zabezpečení 896688 (MS05-052) se webová stránka, která obsahuje vlastní ovládací prvek ActiveX, nemusí v aplikaci Internet Explorer načíst očekávaným způsobem
 • Použití zástupných názvů již není v aplikaci Internet Explorer podporováno. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  906294 Po instalaci aktualizací zabezpečení, které jsou součástí kumulativní aktualizace 896727 (MS05-038), již v aplikaci Internet Explorer není podporováno použití zástupných názvů
 • Ověření verze souborů se soubory Dxtrans.dll a Dxtmsft.dll

  Uživatelé, kteří provádějí ověřování verzí souborů na základě skutečně instalovaných verzí souborů Dxtrans.dll a Dxtmsft.dll, zjistí, že po instalaci nejsou v systému verze těchto souborů 6.3.xxxx.yyyy, nýbrž 6.0.xxxx.yyyy.

  Knihovny Dxtrans.dll a Dxtmsft.dll jsou odvozeny z jiného produktu společnosti Microsoft, který měl své vlastní schéma číslování verzí odlišné od schéma aplikace Internet Explorer. Verze binárních souborů v hlavní a dílčí verzi produktu musely zůstat označeny 6.3, aby byl umožněn správný upgrade verzí. Vydání aplikace Internet Explorer 5 a Internet Explorer 5.5 již obsahovala verze 6.x knihoven Dxtrans.dll a Dxtmsft.dll. Ve verzi Internet Explorer 6 byly verze řetězce produktu knihoven Dxtrans.dll a Dxtmsft.dll změněny, aby odpovídaly verzi aplikace Internet Explorer, zatímco binární verze musely zůstat 6.3, aby se nainstalovaly přes dřívější verze 6.x.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Vlastnosti

ID článku: 922760 - Poslední kontrola: 12/09/2015 06:28:58 - Revize: 1.3

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, , , Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB922760
Váš názor