Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je k dispozici

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:922815
Úvod
Tento článek obsahuje podrobnosti o kumulativní aktualizaci 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Tento článek také popisuje opravy hotfix a aktualizace zahrnuté v kumulativní aktualizaci 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Další informace

Microsoft Dynamics CRM 3.0 kumulativní aktualizaci 2

Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je zahrnuta v kumulativní aktualizaci 2 Microsoft Dynamics CRM 3.0. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
927751Kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je k dispozici

Sestavit čísla a názvy souborů

Číslo sestavení kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je 3.00.5300.1189 klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 aplikace Microsoft Office Outlook a serveru Microsoft Dynamics CRM 3.0. Názvy souborů balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:
  • CRM3.0-KB922815-v3-client-enu.exe
  • CRM3.0-KB922815-v3-Server-ENU.exe

Klíčové problémy vyřešené v této kumulativní aktualizaci

Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 obsahuje opravy klíče problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
910242Při pokusu o odeslání nebo převedení e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft CRM 3.0 se zobrazí chybové zprávy
911316Při pokusu o odpověď na e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM se zobrazí chybová zpráva: „ došlo k chybě „
911520E-mailové aktivity nejsou automaticky odeslány příjemcům při distribuci e-mailové aktivity kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
912061Při používání rozšířeného hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou k dispozici jako kritéria vyhledávání některých polí
912208Pokud odstraníte obsah některých polí adresy v prodejní objednávce Microsoft Dynamics CRM, pole nejsou aktualizovány Microsoft Dynamics GP
913468Při pokusu o spuštění klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: "Došlo chybě k načítání funkcí aplikace Microsoft CRM"
913549Aktualizace události aktivují funkci popisek v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
915343Při použití aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "přetečení vyrovnávací zjistil!"
915791Čas schůzky může změnit při synchronizaci aplikace Outlook s Microsoft Dynamics CRM 3.0
916630Zobrazit podřízené entity, které vytvoří jiný uživatel, i když sdílení relace a vztah Reparent nastavena na CascadeNone Microsoft Dynamics CRM 3.0
917109Pokud použijete funkci Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou nalezeny žádné kontakty
917277V aplikaci Microsoft CRM 3.0 nelze zobrazit odeslané e-mailové zprávy
920763Některé sloupce v zobrazení seznamu zobrazit nesprávná data hodnoty, pokud tyto sloupce mají podobné názvy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

Další problémy vyřešené v této kumulativní aktualizaci

Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 také obsahuje opravy pro problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
909284Při vytvoření smlouvy v aplikaci Microsoft CRM 3.0 není použit typ plnění ze šablony smlouvy
910767Při pokusu o přidání nového řádku smlouvy v obnovené smlouvy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM se zobrazí chybová zpráva: „ Start datum a ukončení nebo fakturační počáteční datum nebo fakturační koncové datum je neplatné. „
910836Uložit a může být chybějící tlačítka Storno a části formuláře entit mohou být nepřístupné při můžete hromadně úpravy záznamů entit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
911022Nelze omezit uživatelé z tisk dat v aplikaci Microsoft CRM 3.0 nebo export dat z aplikace Microsoft CRM 3.0 do aplikace Excel
911318Při pokusu o export dat do aplikace Excel z aplikace Microsoft Dynamics CRM se zobrazí chybová zpráva: "Problémy během načítání"
911320Při naplánování celodenní událost pro poslední neděle v říjnu v aplikaci Microsoft CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Neplatný argument"
911321Dialogové okno "Zájemci" Zobrazit uzavřené zájemců, které byly otevřeny poslední týden nebo které byly otevřeny tento týden v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
911322Klepnete v dialogovém okně příležitosti vyberte "Příležitosti uzavřené další měsíc", zobrazí dialogové okno již uzavřené příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
911986Může obsahovat řádku Předmět e-mailové aktivity "&" "<",">", nebo „ ""v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
912153Při vytváření odezvy činnosti zpracování kampaně nebo aktivity zpracování služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM pole není automaticky naplněna s původní název účtu
912210Sníží výkon systému bez ohledu na velikost souboru sady dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
912252Při pokusu o odstranění kontaktu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM se zobrazí chybová zpráva: "došlo k chybě ve skriptu na této stránce"
912324Při pokusu o vytvoření e-mailové zprávy ze šablony programově v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Název entity XML neplatná"
912815Kritéria filtru v poli Vlastník ve vlastním zobrazení jsou nahrazeny "Zadejte hodnotu" po upgradu z aplikace Microsoft CRM 1.2 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
913179Po provedení změny události v aplikaci Microsoft Dynamics CRM se nespustí událost PreUpdate popisek
913418Export členů marketingový seznam nefiltruje aktuální marketingového seznamu při použití funkce "Exportovat do listu aplikace Excel" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
913431Chybová zpráva při pokusu o vlastní chybová zprávy v přenosném počítači klienta Microsoft CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook: text typu System.Web.HttpUnhandledException byla vyvolána výjimka ”
913462Mřížka entit naplněna pomaleji, než očekáváte při přesunutí vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
913465Při pokusu o vytvoření objednávky z nabídky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: „ The Microsoft CRM Server nedostupný. „
913541Microsoft Dynamics CRM neodráží změny Australský letní čas pro rok 2006
913645Pole "Účet Parent" a "Nadřazený zákazník" jsou k dispozici při pokusu o hromadnou úpravu mnoha záznamů kontaktů nebo v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 mnoho záznamů klientů
913802Chybová zpráva v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0: "vypršel časový limit serveru SQL"
913954Vlastní pole zabránit právě při upgradu z aplikace Microsoft CRM 1.2 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 uzavřené aktivity
914142Nezobrazí se zpráva upozornění, při uzavření příležitostí, které mají přidružené aktivní nebo koncepty nabídek v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
914147Výchozí hodnota vlastnost Direction nastavena na odchozí v dialogovém okně Fax po změně příchozích v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
914160Chybová zpráva při pokusu o sloučení obchodních vztahů, kontaktů nebo zájemců se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0: "přihlášený uživatel nemá příslušná bezpečnostní oprávnění k zobrazení těchto záznamů nebo k provedení konkrétní akce"
914644Při pokusu o zobrazení aktivit účtu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: SQL Server"došlo k chybě „
914799Otevření schůzky se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se zobrazí chybová zpráva: "Toto vyhledávání může zobrazit pouze jednu položku. Vyhledávání ID = Organizátor "
915024Při spuštění sestavy se ve francouzské verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "the převod datového typu char typ dat datetime datetime hodnotu datetime out rozsah"
915046Kód "XML DynamicEntity", vytvořit pomocí formuláře příležitosti se liší od kódu "XML DynamicEntity", vytvořit pomocí formuláře "Marketingové seznam" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
915409Při pokusu o otevření stránky vlastní nápovědy v aplikaci Microsoft CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Pokyny pro přizpůsobení nápovědy pro vlastní entity nalezeno zde"
915412Při pokusu o spuštění sestavy z formuláře entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se nespustí v sestavě
915413E-mailovou adresu nevyřešené v poli od na formulář podrobností e-mailové aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
915445Uložit formulář aktivity nelze zrušit pomocí vlastní akce v události při uložení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
915487Při pokusu o sloučení záznamů se v aplikaci Microsoft CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "přihlášený uživatel nemá dostatečná oprávnění k provedení požadované akce"
915488Chybové zprávy při pokusu o odstranění produktu ze revidovanou nabídky v aplikaci Microsoft CRM 3.0: "došlo k chybě ve skriptu na této stránce" a "záznam, který požadujete, není momentálně k dispozici „
915757Při přijetí aktivity z fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se vlastník aktivity nezmění na uživatelský účet
915784Součty nabídky netisknou správně při použití šablony Quote.dot klienta Microsoft CRM pro Outlook
915799Při použití Průvodce kopírováním databáze SQL Server 2005 k přenesení databáze Microsoft Dynamics CRM 3.0 MSCRM ze serveru SQL Server 2000 se zobrazí chybová zpráva: "Nastavení zdroj připojení (chyba)"
915839V zobrazení souvisejících smluv pro fakturační účet nebo kontakt v aplikaci Microsoft CRM 3.0 nejsou zobrazeny smlouvy
915916Hodnota doby trvání mohou být nesprávné, při vytvoření záznamu aktivity události v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
916146Stiskněte ALT GR + S v Polská verze Microsoft Dynamics CRM 3.0 je nezadali polština speciální znak "S"
916150Některá pravidla, ke kterému nemáte přístup může být k dispozici ve formuláři entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
916194Při připojení nové poznámky nebo souboru k entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 poznámky mřížky neaktualizuje zobrazit nové poznámky nebo souboru
916210Při použití klienta Microsoft CRM aplikace Microsoft Office Outlook k tisku nabídky, která obsahuje pouze produkty nezahrnuté do katalogu, se může zobrazit chybová zpráva: „ došlo k chybě. Další informace získáte od správce systému. Kód chyby:-2146822366 "
916629Při spuštění sestavy v dánské verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "v sestavě Processing (rsInternalError) došlo k neočekávané chybě"
916637V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 provedete rozšířené hledání vlastností a podmínek obsahujících speciální znaky chybová zpráva: „ došlo k chybě. Další informace získáte od správce systému. Kód chyby: není k dispozici „
916770Nelze exportovat vlastní úpravy vlastní entity v turecké verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0
917010Chybové zprávy při pokusu o uložení nebo zavření schůzky v aplikaci Microsoft CRM 3.0: „ došlo k chybě „ a "Obecná chyba v modulu plánování"
917098Nelze přejmenovat entitu kampaně nebo atributy entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
917324Splatnosti čas změněn na 12: 00 uložení nové aktivity následné úlohy v Asistent formuláře v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
917536Po klepnutí na tlačítko "Aktualizovat mřížku" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je odebrána první položka ve frontě
917545Při pokusu o zobrazení kalendáře služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "neošetřené výjimce byl generován během provádění aktuálního webového požadavku"
917602Prodejní účet, zájemce nebo příležitosti, který je vlastněn jiným uživatelem v turecké verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze zobrazit
917674Chybí tlačítko mapování v dialogovém okně vztah v turecké verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0
917822Aktivita, která má datum splatnosti v minulosti může být nalezeno při hledání pro nadcházející aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
917913Při otevření oblasti fronty klienta Microsoft CRM Outlook chybí tlačítko "Odstranit"
918097Některé hodnoty v seznamu vlastnost "Vytvořeno on" může být duplikována při použití funkce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft CRM 3.0 Najít účet
918108Při přepnutí do offline režimu u klientského přenosného počítače se spuštěnou aplikací Microsoft Dynamics CRM 3.0 se zobrazí chybová zpráva: Přesunutí dat pro entitu se nezdařilo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918115Při pokusu o import souboru vlastního nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "že vybraný soubor vlastního nastavení neodpovídá schématu souboru vlastního nastavení požadována"
918291Při exportu vybraných vlastních nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou uloženy vlastní úpravy
918294Na panelu abecedy v maďarské verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 nezobrazí některá písmena maďarské abecedy
918460Při pokusu o sloučení dvou obchodních vztahů nebo kontaktů se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Existuje problém při komunikaci se serverem Microsoft CRM"
918465Při pokusu o sloučení obchodních vztahů nebo kontaktů v aplikaci Microsoft CRM 3.0 se zobrazí chybová zpráva
918477Funkce SetFocus nezobrazí fungovat očekávaným způsobem v aplikaci Microsoft CRM
918977Při pokusu o import entity v turecké verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "důvod selhání není všechny instance názvu entity jsou stejné.
919358Panelu abecedy zobrazuje dvě nesprávná písmena v holandské verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0
919429Chybová zpráva při pokusu o hledání položek fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 pomocí funkce Rozšířené hledání: "je očekáván primární klíč, pokud je argument Distinct nastaven na hodnotu true"
919534Formuláře aplikace Microsoft Outlook jsou zobrazeny namísto očekávaného formulářů Microsoft Dynamics CRM 3.0 web v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
920758Zobrazí dny v nesprávné pozic v popisku dne v turecké verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0
921654Hodnota synchronizace času nastavená ve webovém klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 přepíše hodnotu synchronizace času, který je nastaven v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Office Outlook
921890Při použití funkce Rozšířené hledání k vyhledání položek rychlé kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: „ kořenový prvek je chybějící. „

Jak získat a nainstalovat kumulativní aktualizaci

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
DownloadDownload the package now.

Datum vydání: 30. listopadu 2006

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Podrobnosti o instalaci

Chcete-li nainstalovat kumulativní aktualizaci 1 pro Microsoft Dynamics CRM 3.0, musíte mít nainstalován Microsoft Dynamics CRM 3.0. Další informace o instalaci aktualizace softwaru Microsoft Dynamics CRM 3.0 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
839939Jak nainstalovat aktualizace softwaru a opravy hotfix pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM

Hotfix a aktualizace, které je třeba ručně povolit nebo konfigurovat

Tato aktualizace obsahuje některé opravy hotfix a aktualizace, které je třeba ručně povolit nebo konfigurovat. Další informace o těchto opravách hotfix a aktualizace klepněte na následující čísla následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
911022Nelze omezit uživatelé z tisk dat v aplikaci Microsoft CRM 3.0 nebo export dat z aplikace Microsoft CRM 3.0 do aplikace Excel
911520E-mailové aktivity nejsou automaticky odeslány příjemcům při distribuci e-mailové aktivity kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
912061Při používání rozšířeného hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou k dispozici jako kritéria vyhledávání některých polí
912153Při vytváření odezvy činnosti zpracování kampaně nebo aktivity zpracování služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM pole není automaticky naplněna s původní název účtu
913645Pole "Účet Parent" a "Nadřazený zákazník" jsou k dispozici při pokusu o hromadnou úpravu mnoha záznamů kontaktů nebo v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 mnoho záznamů klientů
915413E-mailovou adresu nevyřešené v poli od na formulář podrobností e-mailové aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
917098Nelze přejmenovat entitu kampaně nebo atributy entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
917545Při pokusu o zobrazení kalendáře služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "neošetřené výjimce byl generován během provádění aktuálního webového požadavku"
919534Formuláře aplikace Microsoft Outlook jsou zobrazeny namísto očekávaného formulářů Microsoft Dynamics CRM 3.0 web v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook

Informace o odinstalaci

Odebrat kumulativní aktualizaci 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

Požadavek na restartování

Pokud budete vyzváni, restartujte počítač po instalaci kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze této kumulativní aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v položce Datum a čas v ovládacím.

Klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Action.jsNelze použít26,32314. 7. 200601: 08
Activity.jsNelze použít8,59514. 7. 200601: 07
Alllookups.XMLNelze použít18,68613. Července 200621: 38
Appgrid.htcNelze použít11,81714. 7. 200601: 08
Category_followup.HTCNelze použít6,96124. Října 200617: 54
Crmaddin.dll3.0.5300.11881,178,40825. Října 200605: 33
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.11853,398,97617. 7. 200610: 38
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.11856,739,76017. 7. 200610: 39
Crmoutlookproxy.dll3.0.5300.11851,403,19217. 7. 200610: 35
Crmsecurity.dll3.0.5300.1185764,72017. 7. 200610: 36
Customizations.xsdNelze použít53,89024. Října 200617: 55
Duration.HTCNelze použít9,74514. 7. 200601: 08
Edit.aspxNelze použít4,57714. 7. 200601: 08
Form.CRM.HTCNelze použít9,82514. 7. 200601: 08
Global.jsNelze použít19,37914. 7. 200601: 08
Img.lu.HTCNelze použít17,81014. 7. 200601: 08
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1185596,85617. 7. 200610: 08
Microsoft.CRM.Application.Components.Core.dll3.0.5300.1187289,64814. Září 200603: 25
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1185408,44017. 7. 200610: 05
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.118588,96817. 7. 200609: 57
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1185719,72817. 7. 200610: 12
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1185220,00817. 7. 200609: 58
Microsoft.CRM.Application.Outlook.offlinesync.dll3.0.5300.118580,76017. 7. 200610: 00
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1185736,08817. 7. 200610: 14
Microsoft.CRM.dll3.0.5300.1185375,60017. 7. 200610: 02
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1186318,2804. 8. 200600: 23
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.118547,97617. 7. 200609: 59
Pkgutil.cmdNelze použít11325. 8. 200604: 09
Print_dlg.aspxNelze použít8,81614. 7. 200601: 08
Select.HTCNelze použít14,68014. 7. 200601: 08
Sfautil.jsNelze použít40214. 7. 200601: 08
Syncqueue.dll3.0.5300.1188386,85625. Října 200605: 32
Table.dtm.HTCNelze použít13,28814. 7. 200601: 08
Edit.aspxNelze použít7,81514. 7. 200601: 07
Microsoft.CRM.dll3.0.5300.1375,57617. 11. 200504: 42
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318,23217. 11. 200504: 42
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143,80017. 11. 200504: 42

Server Microsoft Dynamics CRM 3.0

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Action.jsNelze použít26,32314. 7. 200601: 07
Activity.jsNelze použít8,59514. 7. 200601: 07
Alllookups.XMLNelze použít18,68613. Července 200621: 38
Appgrid.htcNelze použít11,81714. 7. 200601: 07
Category_followup.HTCNelze použít6,96124. Října 200617: 54
Crmcache.dll3.0.5300.1185297,76817. 7. 200610: 36
Crmmetadatacache.dll3.0.5300.1185201,01617. 7. 200610: 35
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.11853,398,97617. 7. 200610: 37
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.11856,739,76017. 7. 200610: 39
Crmsecurity.dll3.0.5300.1185764,72017. 7. 200610: 36
Crmworkflowservice.exe3.0.5300.11853,879,22417. 7. 200610: 38
Customizations.xsdNelze použít53,89024. Října 200617: 54
Duration.HTCNelze použít9,74514. 7. 200601: 07
Edit.aspxNelze použít4,57714. 7. 200601: 07
Form.CRM.HTCNelze použít9,82514. 7. 200601: 07
Global.jsNelze použít19,39914. 7. 200601: 07
Img.lu.HTCNelze použít17,81014. 7. 200601: 07
Invoice status detail.rdlNelze použít63,43614. 7. 200601: 09
Invoice status.rdlNelze použít31,78814. 7. 200601: 09
Manageattribute.aspxNelze použít12,75614. 7. 200601: 07
Manageattribute.jsNelze použít15,56814. 7. 200601: 07
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1185686,96817. 7. 200610: 09
Microsoft.CRM.Application.Components.Core.dll3.0.5300.1187285,55214. Září 200603: 24
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1185367,48017. 7. 200610: 01
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.118588,96817. 7. 200610: 05
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1185719,72817. 7. 200610: 12
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1185220,00817. 7. 200609: 58
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1185965,46417. 7. 200610: 07
Microsoft.CRM.dll3.0.5300.1185375,60017. 7. 200610: 02
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1185158,54417. 7. 200609: 57
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1186318,2804. 8. 200600: 23
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.118547,97617. 7. 200609: 59
Microsoft.CRM.Platform.proxy.dll3.0.5300.11851,219,40817. 7. 200610: 08
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1187244,55214. Září 200603: 24
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1185244,56017. 7. 200610: 00
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1185158,56817. 7. 200609: 57
Microsoft.crm.webservices.dll3.0.5300.1185453,44817. 7. 200610: 05
Pkgutil.cmdNelze použít11325. 8. 200604: 09
Print_dlg.aspxNelze použít8,81614. 7. 200601: 07
Sales pipeline.rdlNelze použít108,50714. 7. 200601: 09
Select.HTCNelze použít14,68014. 7. 200601: 07
Service activity volume detail.rdlNelze použít100,12414. 7. 200601: 09
Service activity volume.rdlNelze použít65,20014. 7. 200601: 09
Sfautil.jsNelze použít40214. 7. 200601: 07
Startendduration.jsNelze použít9,73114. 7. 200601: 07
Syscustutil.jsNelze použít5,83114. 7. 200601: 07
Systemsettings.aspxNelze použít33,17114. 7. 200601: 07
Table.dtm.HTCNelze použít13,28814. 7. 200601: 07
Workflow.dll3.0.5300.11854,102,44017. 7. 200610: 39
Edit.aspxNelze použít7,81514. 7. 200601: 07
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1185158,54417. 7. 200609: 57
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1185158,56817. 7. 200609: 57
Microsoft.CRM.dll3.0.5300.1375,56017. 11. 200504: 39
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318,21617. 11. 200504: 39
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143,78417. 11. 200504: 38
Microsoft.CRM.Platform.proxy.dll3.0.5300.11,219,33617. 11. 200504: 39
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1244,48817. 11. 200504: 39
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244,48817. 11. 200504: 39
Crmdbhotfix.dll3.0.5300.1331103,7282. 11. 200618: 21
Kb911321_client.dll3.0.5300.118558,68017. 7. 200610: 35
Kb911322_client.dll3.0.5300.118556,63217. 7. 200610: 35
Kb913954_client.dll3.0.5300.118994,00816. 11. 200619: 00
Kb914644_client.dll3.0.5300.118587,35217. 7. 200610: 35
Kb914799_client.dll3.0.5300.118560,21617. 7. 200610: 35
Kb915024_client.dll3.0.5300.118574,04017. 7. 200610: 35
Kb915799_client.dll3.0.5300.118561,75217. 7. 200610: 35
Kb916629_client.dll3.0.5300.118573,01617. 7. 200610: 35
Kb917098_client.dll3.0.5300.118790,42414. Září 200603: 27
Kb917109_client.dll3.0.5300.118559,19217. 7. 200610: 35
Kb917536_client.dll3.0.5300.118581,72017. 7. 200610: 35
Kb919429_client.dll3.0.5300.118560,72817. 7. 200610: 35

Zvláštní informace o aktualizaci

Nekompatibility s Windows Vista a aplikací systému Microsoft Office 2007

Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nevytváří klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook kompatibilní se systémem Windows Vista nebo 2007 sady Office. Obraťte se na technickou podporu Microsoft Dynamics a souvisejících produktů zjistit, zda je k dispozici pro systém Windows Vista a 2007 verze klienta Microsoft CRM pro Outlook sady Office.

Čínština a japonské verze

Jsou plánované čínštinu a japonštinu verze kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Tento KB bude aktualizován, když je k dispozici pro čínštinu a japonštinu verze kumulativní aktualizace 1.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb

Kumulativní aktualizace 1 plánované pro Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb. Tento KB bude aktualizován, když je kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb k dispozici.

Podpora pro export úprav

Podporujeme Export úprav ze serveru se systémem kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 na serveru Microsoft CRM 3.0, který nemá kumulativní aktualizaci 1. Pokuste se exportovat vlastní úpravy tímto způsobem se zobrazí chybová zpráva podobná následující:
Soubor vybraného schématu neodpovídá požadovanému formátu. Došlo k chybě ověření schématu v řádku 37977, umístěte 16.
Chcete-li exportovat vlastní úpravy ze serveru se systémem kumulativní aktualizace 1 serveru pro export a import server musí běžet kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Známé problémy

Pokud jste nainstalovali program jiného výrobce, který registruje soubor Microsoft.CRM.MetadataService.dll glocal mezipaměti sestavení (GAC), pravděpodobně problém ukládání nebo aktualizaci entity nebo atributu v aplikaci Microsoft CRM po instalaci této aktualizace.

Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
934690Při uložení nebo aktualizaci entity nebo atributu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: „ došlo k chybě. Další informace od vašeho správce systému"
Odkazy
Další informace o terminologii používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
887283Standardy používání názvů u balíčků oprav hotfix a aktualizací softwaru aplikace Microsoft Business Solutions CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
crm3 crm30 crm3.0

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 922815 - Poslední kontrola: 08/18/2007 02:15:31 - Revize: 3.10

Microsoft CRM 3.0

  • kbmt atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbinfo kbmbsmigrate KB922815 KbMtcs
Váš názor