أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Při pokusu o otevření typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci Excel 2010, Excel 2007 nebo Excel 2003 se zobrazí chybová zpráva

Příznaky
Při pokusu otevřít soubor uložený ve formátu aplikace Microsoft Excel se daný soubor neotevře. Zobrazí se také následující chybová zpráva:
Pokoušíte se otevřít typ souboru, který byl zablokován nastavením zásad registru.

Pokoušíte se otevřít typ souboru <<typ_souboru>>, který byl zablokován nastavením rozšířeného blokování souborů v Centru zabezpečení.
Pokud se při pokusu o uložení souboru zobrazí podobná zpráva, naleznete další informace v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
945797 Při pokusu o uložení typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci Excel 2007 nebo Excel 2003 se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Příčina
K tomuto problému může dojít, pokud správce omezil typy souborů, které lze otevřít v aplikacích Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office Excel 2003. Správce může omezit tuto funkci nastavením klíče registru.

Ve výchozím nastavení jsou v aplikaci Excel 2010 blokovány následující typy souborů:
 • Sešity aplikace Excel 4
 • Listy aplikace Excel 4
 • Listy aplikace Excel 3
 • Listy aplikace Excel 2
 • Listy maker aplikace Excel 4 a soubory doplňků
 • Listy maker aplikace Excel 3 a soubory doplňků
 • Listy maker aplikace Excel 2 a soubory doplňků
Klíč registru pro aplikaci Excel 2010 lze nastavit pomocí Šablon pro správu systému Office 2010. Další informace naleznete v části Další informace v podčásti Aplikace Excel 2010.

Klíč registru pro aplikaci Excel 2007 lze nastavit pomocí Šablon pro správu systému Office 2007. Další informace naleznete v části Další informace v podčásti Aplikace Excel 2007.

Aktualizace 933666 pro aplikaci Excel 2003 umožňuje správci blokovat možnost ukládání a otvírání souborů v aplikaci. Další informace naleznete v části Další informace v podčásti Aplikace Excel 2003.

Ve výchozím nastavení jsou v sadě Microsoft Office 2003 Service Pack 3 blokovány následující soubory:
 • grafy aplikace Microsoft Excel 4.0 (XLC),
 • soubory DBF 2 (dBASE II) (DBF).
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
938810 Informace o určitých formátech souborů blokovaných po instalaci aktualizace Office 2003 Service Pack 3
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
 • V aplikaci Excel 2010 lze omezení otevírání souborů odebrat pomocí následujících kroků.
  1. Klikněte na kartu Soubor.
  2. Ve skupinovém rámečku Nápověda klikněte na položku Možnosti.
  3. Klikněte na položku Centrum zabezpečení a poté na položku Nastavení Centra zabezpečení.
  4. V okně Centrum zabezpečení klikněte na příkaz Nastavení rozšířeného blokování souborů.
  5. Chcete-li povolit otevření souboru, který byl zablokován, kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka pro tento typ souboru.
  6. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
  Kromě těchto kroků rovněž přesunout soubor do důvěryhodného umístění, aby bylo přepsáno nastavení zásady registrů.
 • Důvěřujete-li souboru, který chcete otevřít v aplikaci Excel 2007, je možné tento soubor přesunout do důvěryhodného umístění, aby bylo přepsáno nastavení zásad registrů.

  Další informace o tvorbě, odstraňování a měnění důvěryhodných umístění souborů naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • V aplikaci Excel 2003 neexistují důvěryhodná umístění. Chcete-li přepsat nastavení zásad registrů, lze vytvořit umístění s výjimkou. Chcete-li vytvořit umístění s výjimkou, postupujte takto:
  1. Ukončete aplikaci Excel 2003.
  2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
  3. Vyhledejte jeden z následujících podklíčů registru a klepněte na něj:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common


   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Klíč.
  5. Jako název klíče zadejte OICEExemptions.
  6. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Řetězcová hodnota.
  7. Zadejte název řetězce a stiskněte klávesu ENTER. Zadejte například ExemptDirectory.
  8. Klepněte pravým tlačítkem myši na název řetězce zadaný v kroku 7 a pak klepněte na příkaz Změnit.
  9. Do pole Údaj hodnoty zadejte cestu k adresáři, který obsahuje daný soubor, a poté klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Tuto složku je třeba vytvořit. Pro případné podsložky neplatí výjimka automaticky. Chcete-li nastavit výjimku pro další složky, zopakujte kroky 6-9.
  10. Ukončete program Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
 • Chcete-li změnit nastavení zásad skupiny, obraťte se na správce systému.
Další informace

Aplikace Excel 2010

Chce-li správce omezit přístup k souborům, které lze otvírat a ukládat v aplikaci Excel 2010, může použít Šablony pro správu systému Office 2010 ke konfiguraci registru v klientském počítači. Poznámky:

Excel 2007

Chce-li správce omezit přístup k souborům, které lze otevírat v aplikaci Excel 2007, může použít Šablony pro správu systému Office 2007 ke konfiguraci registru v klientském počítači.

Následující tabulka obsahuje názvy hodnot DWORD, které správce může přidat do registru, aby omezil přístup k určitým typům souborů pomocí podklíče FileOpenBlock. Tabulka také obsahuje odpovídající typy souborů, ke kterým je omezen přístup.
Název hodnoty DWORDTypy souborů, ke kterým je omezen přístup
OpenXmlFilesXLSX, XLSM, XLTX, XLTM, XLAM
Binary12FilesXLSB
BinaryFilesXLS, XLA, XLT, XLM, XLW, XLB
HtmlandXmlssFilesMHT, MHTML, HTM, HTML, XML, XMLSS
XmlFilesXML
DifandSylkFilesDIF, SLK
TextFilesTXT, CSV, PRN
XllFilesXLL (DLL)
Poznámky

Excel 2003

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Správce může omezit typy souborů, které lze otvírat v aplikaci Excel 2003. Tato možnost nebyla v původním vydání sady Microsoft Office 2003 k dispozici. Chcete-li omezit typy souborů, které lze otevírat v aplikaci Excel 2003, nainstalujte aktualizaci zabezpečení 933666.

Další informace o aktualizaci zabezpečení 933666 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
933666 Popis aktualizace zabezpečení pro aplikaci Excel 2003: 8. května 2007

Chce-li správce omezit přístup k souborům, které lze otevírat v aplikaci Excel 2003, může použít následující metody: Následující tabulka obsahuje názvy hodnot DWORD, které správce může přidat do registru, aby omezil přístup k určitým typům souborů pomocí podklíče FileOpenBlock. Tabulka také obsahuje odpovídající typy souborů, ke kterým je omezen přístup.
Název hodnoty DWORDTypy souborů, ke kterým je omezen přístup
BinaryFilesXLS, XLA, XLT, XLM, XLW, XLB
HtmlandXmlssFilesMHT, MHTML, HTM, HTML, XML, XMLSS
XmlFilesXML
DifandSylkFilesDIF, SLK
TextFilesTXT, CSV, PRN
XllFilesXLL
ConvertersVšechny formáty souborů, které jsou k dispozici pomocí textového převaděče (včetně sady Office Compatibility Pack)
DatabaseandDatasourceFilesODC, UDL, DSN, DBC, DQY, IQY, OQY, RQY, MDE, MDB, DBF, ADE, ADP, CUB
LotusandQuattroFilesWK1, WK4, WJ3, WK1 FMT, WKS, WK3, WK3 FM3, WJ2, WQ1, FM3, WJ1
LegacyBinaryFilesSoubory grafů aplikace Microsoft Excel 4.0 (XLC) (sada Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesSoubory DBF 2 (dBASE II) (DBF) (sada Office 2003 SP3)
Chcete-li povolit nastavení podklíče FileOpenBlock, postupujte takto:
 1. Ukončete aplikaci Excel.
 2. Pokud používáte aplikaci Excel 2003, nainstalujte aktualizaci zabezpečení 933666 (pokud již není nainstalovaná) a poté přejděte ke kroku 3. Používáte-li aplikaci Excel 2007, přejděte ke kroku 3.
 3. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 4. Vyhledejte jeden z následujících podklíčů registru a klepněte na něj:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Neexistuje-li podklíč FileOpenBlock, vytvořte jej následujícím způsobem:
  1. Klepnutím vyberte podklíč Security.
  2. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Klíč.
  3. Zadejte název FileOpenBlock a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Zadejte název hodnoty DWORD, kterou chcete omezit, a stiskněte klávesu ENTER. Zadejte například BinaryFiles.
 7. Klepněte pravým tlačítkem myši na název hodnoty DWORD zadaný v kroku 6 a pak klepněte na příkaz Změnit.
 8. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK.
 9. Ukončete program Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
945797 Při pokusu o uložení typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci Excel 2007 nebo Excel 2003 se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11
خصائص

رقم الموضوع: 922848 - آخر مراجعة: 09/18/2011 23:38:00 - المراجعة: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB922848
تعليقات