Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při pokusu o otevření typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci Word se zobrazí chybová zpráva

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Příznaky
Při pokusu otevřít soubor uložený ve formátu aplikace Microsoft Word v jedné z následujících aplikací se daný soubor neotevře.
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003

Dále se zobrazí některá z následujících chybových zpráv:

Chybová zpráva 1
Pokoušíte se otevřít typ souboru, který byl zablokován nastavením zásad registru.
Chybová zpráva 2
Pokoušíte se otevřít soubor, který byl vytvořen ve starší verzi sady Microsoft Office. Otevření tohoto typu souboru v této verzi je zablokováno nastavením zásad registru.
Chybová zpráva 3
Pokoušíte se otevřít typ souboru (typ_souboru), který byl zablokován nastavením rozšířeného blokování souborů v Centru zabezpečení.

Poznámka:
Podobná chybová zpráva se může zobrazit i při pokusu o uložení souboru. V takovém případě zobrazte následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
945800 Chybová zpráva při pokusu o uložení dokumentu v aplikaci Word 2007 nebo Word 2003: Pokoušíte se uložit typ souboru, který byl zablokován nastavením zásad registru
Příčina
Tento problém může nastat, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Používáte aplikaci Word 2013 nebo Word 2010 a pokoušíte se otevřít soubor uložený v některém z následujících formátů předchozích verzí aplikace Word. (Aplikace Word 2013 a Word 2010 nadále nepodporují dokumenty uložené v následujících formátech aplikace Word.)
  • Microsoft Word for Windows 1.x
  • Microsoft Word for Windows 2.x
  • Microsoft Word for the Macintosh 4.x
  • Microsoft Word for the Macintosh 5.x
  • Binární dokumenty a šablony aplikace Microsoft Word 6.0
  • Binární dokumenty a šablony aplikace Microsoft Word 95
 • Používáte aplikaci Word 2007 a pokoušíte se otevřít soubor uložený v některém z následujících formátů předchozích verzí aplikace Word. (Aplikace Word 2007 nadále nepodporuje dokumenty uložené v následujících formátech aplikace Word.)
  • Microsoft Word for Windows 1.x
  • Microsoft Word for Windows 2.x
  • Microsoft Word for the Macintosh 4.x
  • Microsoft Word for the Macintosh 5.x
 • Správce omezil typy dokumentů, které můžete otevírat a ukládat v aplikaci Word 2007 nebo Word 2003. Správce může k omezení těchto funkcí nastavit klíč registru.

  Klíč registru pro aplikaci Word 2007 lze nastavit pomocí Šablon pro správu systému Office 2007. Další informace naleznete v části Další informace v podčásti Aplikace Word 2007.

  Aktualizace 934181 pro aplikaci Word 2003 umožňuje správci blokovat možnost ukládání a otvírání souborů v aplikaci. Další informace naleznete v části Další informace v podčásti Aplikace Word 2003.
Řešení
Chcete-li otevřít soubory blokované registrem, můžete toto omezení při otevírání prezentací blokovaných nastavením registru aplikace Word deaktivovat. Použijte některou z následujících metod.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Metoda 1: Deaktivace omezení při otevírání dokumentů určitých typů

Word 2013 a Word 2010

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. Ve skupinovém rámečku Nápověda klikněte na položku Možnosti.
 3. Klikněte na položku Centrum zabezpečení a poté na položku Nastavení Centra zabezpečení.
 4. V okně Centrum zabezpečení klikněte na příkaz Nastavení rozšířeného blokování souborů.
 5. Chcete-li povolit otevření souboru, který byl zablokován, zrušte zaškrtnutí políčka pro tento typ souboru.
 6. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

Word 2007

Chcete-li zakázat toto omezení v aplikaci Word 2007, změňte hodnotu podklíče FileOpenBlock.

Chcete-li, abychom toto omezení deaktivovali za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li protokolování Instalační služby systému Windows povolit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li omezení souborů aktivovat nebo deaktivovat automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže v části pro aktivaci nebo deaktivaci omezení. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.

Deaktivace omezeníAktivace omezení


Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Chcete-li omezení souborů deaktivovat nebo aktivovat sami, postupujte takto:
 1. Ukončete aplikaci Word.
 2. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileOpenBlock
  Pokud podklíč FileOpenBlock neexistuje, je třeba jej vytvořit. Postupujte takto:
  1. Vyberte podklíč Security.
  2. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Klíč.
  3. Zadejte název FileOpenBlock a pak stiskněte klávesu ENTER.
 4. Poté, co vyberete podklíč určený v kroku 3, vyhledejte hodnotu DWORD.

  Poznámka: Pokud tato hodnota neexistuje, je třeba ji vytvořit. Postupujte takto:
  1. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
  2. Zadejte hodnotu DWORD, pro kterou chcete deaktivovat omezení, a stiskněte klávesu ENTER. Zadejte například hodnotu FilesBeforeVersion.
  Různé hodnoty DWORD podle toho, kterou verzi aplikace Word používáte, najdete v části Další informace v tomto článku.
  9
  Pokud je například omezeno otevírání souborů uložených ve starších formátech souborů, vyhledejte v registru hodnotu DWORD FilesBeforeVersion pro podklíč FileOpenBlock. Změníte-li hodnotu položky FilesBeforeVersion z 1 na 0, budete moci otevírat soubory uložené ve starších formátech souborů.
 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou hodnotu DWORD a klikněte na příkaz Změnit.
 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 a klikněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete program Editor registru kliknutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.

Word 2003


Další informace o deaktivaci tohoto omezení v aplikaci Word 2003 najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
938810Informace o určitých typech souborů blokovaných po instalaci aktualizace Office 2003 Service Pack 3


Metoda 2: Použití důvěryhodného umístění nebo vytvoření umístění s výjimkou

Použijte následující příslušný postup, který se vztahuje k používané verzi aplikace Word:
 • Pokud důvěřujete souboru, který chcete otevřít, můžete jej v aplikaci Word 2013 otevřít, přestože je daný typ souboru blokován registrem. Nastavení zásad registru můžete přepsat přesunutím souboru do důvěryhodného umístění.

  Další informace o tvorbě, odstraňování a měnění důvěryhodných umístění souborů naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Pokud důvěřujete souboru, který chcete otevřít, můžete jej v aplikaci Word 2010 otevřít, přestože je daný typ souboru blokován registrem. Nastavení zásad registru můžete přepsat přesunutím souboru do důvěryhodného umístění.

  Další informace o tvorbě, odstraňování a měnění důvěryhodných umístění souborů naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Pokud důvěřujete souboru, který chcete otevřít, můžete jej v aplikaci Word 2007 otevřít, přestože je daný typ souboru blokován registrem. Nastavení zásad registru můžete přepsat přesunutím souboru do důvěryhodného umístění.

  Další informace o tvorbě, odstraňování a měnění důvěryhodných umístění souborů naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • V aplikaci Word 2003 důvěryhodná umístění neexistují. Chcete-li přepsat nastavení zásad registrů, lze vytvořit umístění s výjimkou.

  Chcete-li vytvořit umístění s výjimkou, postupujte takto:

  1. Ukončete aplikaci Word 2003.
  2. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
  3. Vyhledejte jeden z následujících podklíčů registru a klikněte na něj:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Klíč.
  5. Jako název klíče zadejte OICEExemptions.
  6. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Řetězcová hodnota.
  7. Zadejte název řetězce a stiskněte klávesu ENTER. Zadejte například ExemptDirectory.
  8. Klikněte pravým tlačítkem myši na název řetězce zadaný v kroku 7 a pak klikněte na příkaz Změnit.
  9. Do pole Údaj hodnoty zadejte cestu k adresáři, který obsahuje daný soubor, a poté klikněte na tlačítko OK. Je-li dokument například ve složce C:\Dokumenty, zadejte do pole Údaj hodnoty text C:\Dokumenty.

   Poznámka: Tuto složku je třeba vytvořit. Pro případné podsložky neplatí výjimka automaticky. Chcete-li nastavit výjimku pro další složky, zopakujte kroky 6 až 9 a vytvořte řetězcové hodnoty, jako například ExemptDirectory1 nebo ExemptDirectory2.
  10. Ukončete program Editor registru kliknutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.

Metoda 3: Obraťte se na správce systému.

Office 2013

Soubory šablon pro správu systému Office 2013 (ADM, ADMX/ADML) a nástroj pro vlastní nastavení systému Office lze stáhnout z webu služby Stažení softwaru na adrese
Tato aktualizace poskytuje aktualizované soubory šablony zásad skupiny, které umožňují přepsání souborů, které jsou ve výchozím nastavení blokovány, nebo blokování dalších typů souborů.

Nastavení rozšířeného blokování souborů lze řídit otevírání níže uvedených typů souborů.


 • Dokumenty a šablony aplikace Word 2007 a novějších verzí
 • Textové soubory OpenDocument
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word 2007 a novějších verzí
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word 2003
 • Dokumenty aplikace Word 2003 a ve formátu prostého XML
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word XP
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word 2000
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word 97
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word 95
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word 6.0
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word 2 a starších verzí
 • Webové stránky
 • Soubory RTF
 • Soubory ve formátu prostého textu
 • Převaděče starších formátů pro aplikaci Word
 • Převaděče formátu Office Open XML pro aplikaci Word
 • Soubory PDF

Office 2010

Soubory šablon pro správu systému Office 2010 (ADM, ADMX/ADML) a nástroj pro vlastní nastavení systému Office lze stáhnout z webu služby Stažení softwaru na adrese
Tato aktualizace poskytuje aktualizované soubory šablony zásad skupiny, které umožňují přepsání souborů, které jsou ve výchozím nastavení blokovány, nebo blokování dalších typů souborů.

Nastavení rozšířeného blokování souborů lze řídit otevírání níže uvedených typů souborů.


 • Dokumenty a šablony aplikace Word 2007 a novějších verzí
 • Textové soubory OpenDocument
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word 2007 a novějších verzí
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word 2003
 • Dokumenty aplikace Word 2003 a ve formátu prostého XML
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word XP
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word 2000
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word 97
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word 95
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word 6.0
 • Binární dokumenty a šablony aplikace Word 2 a starších verzí
 • Webové stránky
 • Soubory RTF
 • Soubory ve formátu prostého textu
 • Převaděče starších formátů pro aplikaci Word
 • Převaděče formátu Office Open XML pro aplikaci Word

Systém Office 2007

Chcete-li změnit nastavení registru úpravou zásad, obraťte se na správce systému. Soubory šablon pro správu systému Office 2007 (SP2) (ADM, ADMX, ADML) a nástroj pro vlastní nastavení systému Office lze stáhnout z webu Stažení softwaru na adrese
Tato aktualizace poskytuje aktualizované soubory šablony zásad skupiny, které umožňují přepsání souborů, které jsou ve výchozím nastavení blokovány, nebo blokování dalších typů souborů.

Nastavení zásady skupiny pro blokování souborů starších verzí poskytuje seznam typů souborů, které lze blokovat. Typy souborů jsou uvedeny v chronologickém pořadí. Výběrem určitého typu nastavíte blokování verzí starších než vybraná verze (bez vybrané verze).

Verze aplikace Word jsou uvedeny níže.


 • Word 1.x for Windows
 • Word 4.x for Macintosh
 • Word 1.2 for Windows Japan
 • Word 1.2 for Windows Korea Word 5.x for Macintosh
 • Word 1.2 for Windows Taiwan Word 2.x for Windows
 • Word 2.x for Windows BiDi Word 2.x for Windows Japan Word 2.x for Windows Korea
 • Word 2.x for Windows Taiwan Word 6.0 for Windows
 • Word 6.0 for Macintosh Word 95 Released Word 95 Beta
 • Word 97 for Windows Word 98 for Macintosh Word 2001 for Macintosh
 • Word X for Macintosh Word 2000 Word 2002
 • Word 2003 Word 2004 for Macintosh
 • Word 2003, uloženo aplikací Word 2007

Určitý typ souboru lze vybrat pouze tehdy, když je nastavena možnost Povoleno.
 

Omezení souborů v aplikaci Microsoft Word

Word 2013

Word 2010

Word 2007

Word 2003

Správce může omezit přístup k souborům, které lze otvírat a ukládat v aplikaci Word 2003. Tato možnost nebyla v původním vydání systému Microsoft Office 2003 k dispozici. Chcete-li omezit typy souborů, které lze otvírat a ukládat v aplikaci Word 2003, nainstalujte aktualizaci zabezpečení 934181.

Další informace o aktualizaci zabezpečení 934181 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
Chce-li správce omezit přístup k souborům, které lze otvírat a ukládat v aplikaci Word 2003, může použít následující metody:
 • Může nakonfigurovat registr v klientském počítači pomocí aktualizovaných Šablon pro správu sady Office 2003.
 • Může upravit registr v klientském počítači přidáním nastavení klíče registru.
Šablonu pro správu sady Office 2003 Service Pack 3 (ADM), soubory OPA a aktualizovaný vysvětlující text naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Následující tabulka obsahuje názvy hodnot DWORD, které může správce přidat do registru, aby omezil přístup k určitým typům souborů pomocí podklíče FileOpenBlock. Tabulka také obsahuje odpovídající typy souborů, ke kterým je omezen přístup.
Hodnota DWORDTypy souborů, ke kterým je omezen přístup
BinaryFilesDOC, DOT
HtmlFilesHTM, HTML, MHT, MHTML
XmlFilesXML (Word 2003)
RtfFilesRTF, DOC (Word 95), DOC (prodejní verze aplikace Word 97)
ConvertersVšechny formáty souborů, které jsou k dispozici pomocí textového převaděče (včetně sady Office Compatibility Pack)
TextFilesTXT
WllFilesWLL
InternalFilesVšechny typy souborů aplikace Word, jejichž hodnota nFib je jiná než RTM
FilesBeforeVersionVšechny soubory aplikace Word, jejichž hodnota nFib je nižší než minimální hodnota nFib nastavená správcem
Chcete-li povolit nastavení podklíče FileOpenBlock, postupujte takto:
 1. Ukončete aplikaci Word 2003.
 2. Nainstalujte aktualizaci 934181 (pokud již není nainstalovaná).
 3. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
 4. Vyhledejte a klikněte na jeden z následujících podklíčů registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileOpenBlock
  Pokud podklíč FileOpenBlock neexistuje, vytvořte ho podle těchto pokynů:
  1. Kliknutím vyberte podklíč Security.
  2. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Klíč.
  3. Zadejte název FileOpenBlock a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Zadejte hodnotu DWORD, kterou chcete omezit, a stiskněte klávesu ENTER. Zadejte například hodnotu BinaryFiles, chcete-li omezit otevírání souborů typu DOC a DOT.
 7. Klikněte pravým tlačítkem myši na hodnotu DWORD zadanou v kroku 6 a potom klikněte na příkaz Změnit.
 8. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.
 9. Ukončete program Editor registru kliknutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
Vlastnosti

ID článku: 922849 - Poslední kontrola: 04/26/2013 18:02:00 - Revize: 5.0

Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003

 • kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbsetup kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB922849
Váš názor
> >ps://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">html>t=">t=">body>