Popis aktualizace SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci Service Pack pro server Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003. Tento článek obsahuje informace o způsobu získání této aktualizace Service Pack a o tom, jak lze získat seznam problémů, které jsou touto aktualizací Service Pack odstraněny. Článek dále obsahuje informace o problémech, k nimž může dojít při instalaci této aktualizace Service Pack, a o tom, jak zjistit, zda je aktualizace Service Pack nainstalována.
ÚVOD
Aktualizace Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3 (SP3) obsahuje významná vylepšení zabezpečení. Některé opravy zahrnuté do aktualizace SharePoint Portal Server 2003 SP3 byly dříve vydány jako samostatné aktualizace. Tato aktualizace Service Pack je kombinuje do jediné aktualizace.
Další informace

Podrobné informace o aktualizaci Service Pack

Problémy, které aktualizace Service Pack řeší

Aktualizace SharePoint Portal Server 2003 SP3 řeší problémy, které jsou popsány v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
938795 Problémy se serverem SharePoint Portal Server 2003 vyřešené v aktualizaci SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Bulletiny zabezpečení související s touto aktualizací Service Pack

Společnost Microsoft nevydala žádné bulletiny zabezpečení související s aktualizací SharePoint Portal Server 2003 SP3.

Dříve vydané aktualizace zahrnuté v této aktualizaci Service Pack

Aktualizace SharePoint Portal Server 2003 SP3 zahrnuje dříve vydané aktualizace popsané v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
887623 Popis aktualizace Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2

Známé problémy

Známé problémy, k nimž dochází při instalaci této aktualizace Service Pack

Pokud dojde k chybě při upgradu databáze serveru SharePoint Portal Server 2003 nebo k přerušení upgradu uživatelem, je pro opětovné spuštění upgradu databáze nutná změna registru. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
907308 Nelze znovu spustit upgrade databáze serveru SharePoint Portal Server 2003 nebo virtuální servery na webové stránce Centrální správa SharePoint zobrazují text „upgrade“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Známé problémy po instalaci této aktualizace Service Pack

Po instalaci aktualizace Service Pack pro sadu Microsoft Office se může neočekávaně zobrazit výzva k restartování počítače. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
905726 Po instalaci aktualizace Service Pack pro sadu Office nebo aktualizace sady Office se neočekávaně zobrazí výzva k restartování počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Podrobné informace o instalaci

Jak získat a nainstalovat aktualizaci SharePoint Portal Server 2003 SP3

Aktualizace SharePoint Portal Server 2003 SP3 je umístěna na webu služby Stažení softwaru. Chcete-li stáhnout aktualizaci SharePoint Portal Server 2003 SP3 a získat pokyny k instalaci a strategie nasazení, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci nelze odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy. Chcete-li aktualizaci SharePoint Portal Server 2003 SP3 z počítače odebrat, je třeba nejprve odebrat produkt SharePoint Portal Server 2003 a potom jej znovu nainstalovat z disku CD SharePoint Portal Server 2003. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
873125 Aktualizace Service Pack pro produkty Office 2003 nelze odebrat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Jak lze zjistit, zda je aktualizace Service Pack nainstalována

Tato aktualizace Service Pack obsahuje soubory, jejichž verze jsou uvedeny v následující tabulce.
Název souboruVerze souboru
Aclrepair.mstNelze použít
Binder.dll11.0.8167.0
Catutil.exe11.0.8168.0
Chsbrkr.dll11.0.8168.0
Chsettbl.chrNelze použít
Chtbrkr.dll11.0.8168.0
Config.sqlNelze použít
Configup.sqlNelze použít
Content.sqlNelze použít
Contentup.sqlNelze použít
Dfastlog.dll11.0.8168.0
Diaglogs.asxNelze použít
Enablewatson.mstNelze použít
Engdic.datNelze použít
Engidx.datNelze použít
Filteng.dll11.0.8168.0
Form.dll11.0.8167.0
Ftsqlpar.dll11.0.8168.0
Helphtml_wsapsubc.htmNelze použít
Infosoft.dll11.0.8168.0
Invqrypi.dll11.0.8168.0
Jfont.datNelze použít
Korwbrkr.dll11.0.8168.0
Langwrbk.dll11.0.8168.0
Latin1.shpNelze použít
Lcdetect.dll11.0.8168.0
Lookup.datNelze použít
Lrpolish.dllNelze použít
Mimefilt.dll11.0.8168.0
Mir_fi.dllNelze použít
Msdaipp.dll11.0.5510.0
Msir5jp.dll5.0.2130.0
Msonsext.dll11.0.5510.0
Mspfilt.dll11.0.8166.2
Mspfltrs.dll11.0.8125.2
Mssca.mstNelze použít
Msscntrs.dll11.0.8168.0
Mssctlbm.dll11.0.8168.0
Mssdmn.exe11.0.8168.0
Mssdmn_exe.configNelze použít
Mssearch.exe11.0.8168.0
Msserror.dll11.0.8168.0
Mssitlb.dll11.0.8168.0
Mssitlbm.dll11.0.8168.0
Mssmsg.dll11.0.8168.0
Mssmulpi.dll11.0.8168.0
Mssph.dll11.0.8168.0
Mssphm.dll11.0.8168.0
Mssrch.dll11.0.8168.0
Msstools.dll11.0.8168.0
Msstrc.dll11.0.8168.0
Mswbtr32.dll1.18.0.0
Mxcache.dll11.0.8168.0
Mxdefalt.xmlNelze použít
Nlhtml.dll11.0.8168.0
Nls400.dll5.0.4301.0
Notesph.dll11.0.8168.0
Notestup.exe11.0.8168.0
Ocrhc.datNelze použít
Ocrvc.datNelze použít
Offfilt.dll11.0.8168.0
Ows.jsNelze použít
Pkmnpw.dll11.0.8168.0
Portal.dll11.0.8168.0
Portal.dll11.0.8168.0
Pqsutil.dll11.0.8168.0
Profile.sqlNelze použít
Profilup.sqlNelze použít
Propdefs.dll11.0.8168.0
Psom.dll11.0.8167.0
Ptcrt.asxNelze použít
Pubfilt.dll11.0.8168.0
Purge.mstNelze použít
Putildm.dll11.0.8168.0
Query9x.dll11.0.8168.0
Resmgru.dll11.0.8168.0
Reverse.dll11.0.8167.0
Rtmmsifilehash.mstNelze použít
Service.sqlNelze použít
Servicecontrol.mstNelze použít
Serviceup.sqlNelze použít
Settngs.gifNelze použít
Sitessiteslistschema.xmlNelze použít
Sp2dbupdatefilehash.mstNelze použít
Spdisco.aspxNelze použít
Splogo.gifNelze použít
Spsadm.exeNelze použít
Spsadmin.exe11.0.8168.0
Spsback.exe11.0.8168.0
Spsbackup.dll11.0.8168.0
Spsutil.dll11.0.8168.0
Sqlbakup.dll11.0.8168.0
Srchadm.dll11.0.8168.0
Srchadm.dll11.0.8168.0
Srchom.dll11.0.8168.0
Sso_sch.sqlNelze použít
Sso_up.sqlNelze použít
Ssocli.dll11.0.8168.0
Ssocli.dll11.0.8168.0
Ssoom.dll11.0.8168.0
Ssoom.dll11.0.8168.0
Ssoperf.dll11.0.8168.0
Ssosrv.exe11.0.8168.0
Subpi.dll11.0.8168.0
Thawbrkr.dll11.0.8168.0
Thocr.psp11.0.8167.0
Thocrapi.dll11.0.8167.0
Tocdoclibschema.xmlNelze použít
Topicdoclibschema.xmlNelze použít
Tquery.dll11.0.8168.0
Triggerdatabaseupdate.mstNelze použít
Twcutchr.dll11.0.8167.0
Twcutlin.dll11.0.8167.0
Twlay32.dll11.0.8167.0
Tworient.dll11.0.8167.0
Twrecc.dll11.0.8163.0
Twrece.dll11.0.8167.0
Twrecs.dll11.0.8167.0
Twstruct.dll11.0.8167.0
Vaiddmanager.dll11.0.8168.0
Xfile.psp11.0.8167.0
Ximage3b.dll11.0.8167.0
Xocr3.psp11.0.8168.0
Xpage3c.dll11.0.8167.0
Jestliže již v počítači máte tyto soubory s vyšší verzí, než je uvedena v tabulce, není nutné tuto aktualizaci Service Pack instalovat. Další informace o postupu zjištění verze serveru SharePoint Portal Server 2003 nainstalované v počítači naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
821549 Postupy: Kontrola verze sady Office 2003

Informace pro správce o souborech MSP

Tato aktualizace Service Pack pro správce je poskytována ve formě úplného souboru Instalační služby systému Microsoft Windows (soubor s příponou MSP). Soubor MSP je zabalen do samorozbalovacího spustitelného souboru. Pro tuto aktualizaci Service Pack je distribuován následující soubor MSP:
V2sp3packlet.msp
SPS2003
Vlastnosti

ID článku: 923644 - Poslední kontrola: 12/09/2015 06:42:31 - Revize: 1.2

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbshareptportalsvr2003sp3fix atdownload kbdownload kbupdate kbfix KB923644
Váš názor