Seznam kódů chyb, které se mohou zobrazit při pokusu vytvořit telefonické připojení nebo připojení VPN v systému Windows Vista

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:923944

Podpora pro systém Windows Vista bez nějaké aktualizace service Pack nainstalována byla ukončena na 13. dubna 2010. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, ujistěte se, že používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete v této webové stránky společnosti Microsoft: Support is ending for some versions of Windows

Úvod
V tomto článku jsou uvedeny kódy chyb, které se mohou zobrazit při pokusu vytvořit telefonické připojení nebo připojení VPN na počítači se systémem Microsoft Windows Vista.
Další informace
Následující seznam obsahuje kódy chyb, které se mohou zobrazit při pokusu o vytvoření telefonického připojení nebo připojení VPN:

600
Operace čeká na vyřízení.

601
Popisovač portu není platný.

602
Port je již otevřen.

603
Vyrovnávací paměť volajícího je příliš malá.

604
Zadáno nesprávné údaje.

606
Port není připojen.

608
Zařízení neexistuje.

609
Typ zařízení neexistuje.

610
Vyrovnávací paměť je neplatná.

612
Trasa není přidělena.

615
Port nebyl nalezen.

616
Asynchronní požadavek čeká na vyřízení.

617
Odpojení portu nebo zařízení již probíhá.

618
Port není otevřen.

619
Port je odpojen.

621
Soubor telefonního seznamu nelze otevřít.

622
Nelze načíst soubor telefonního seznamu.

623
Položku telefonního seznamu nelze najít.

624
Soubor telefonního seznamu nelze zapsat.

625
V souboru telefonního seznamu byly nalezeny neplatné informace.

627
Klíč nelze najít.

628
Port byl odpojen.

629
Port byl odpojen od vzdáleného zařízení.

630
Port byl odpojen z důvodu selhání hardwaru.

631
Port byl odpojen uživatelem.

632
Velikost struktury je neplatná.

633
Port je již používán nebo není nakonfigurován pro volání ven pomocí vzdáleného přístupu.

Poznámka: V této chybové zprávě "dialout" představuje chybně napsané pro slova "točítko mimo."

635
Neznámá chyba.

636
K portu je připojeno nesprávné zařízení.

638
Vypršel časový limit žádosti.

645
Vnitřní chyba ověření.

646
Účet vás neopravňuje k přihlášení v tuto denní dobu.

647
Účet je zablokován.

648
Platnost hesla vypršela.

649
Uživatelský účet nemá dostatečná oprávnění ke vzdálenému připojení.

651
Modem (nebo zařízení pro připojení) ohlásil chybu.

652
Nerozpoznaná odpověď zařízení.

653
V souboru .INF zařízení nebylo nalezeno makro požadované zařízením.

654
Příkaz nebo odpověď v oddílu souboru INF zařízení odkazuje na nedefinované makro.

655
V oddílu souboru INF zařízení nebylo nalezeno makro <message>.

656
Makro <defaultoff>v souboru .INF zařízení obsahuje nedefinované makro

657
Soubor INF zařízení nelze otevřít.

658
Název zařízení v souboru .INF nebo v souboru .INI média je příliš dlouhý.

659
Soubor INI média se odkazuje na neznámý název zařízení.

660
Soubor .INF zařízení neobsahuje žádné odezvy na tento příkaz.

661
Soubor INF zařízení chybí příkaz.

662
Pokus o nastavení makra neuvedeného v souboru .INF zařízení.

663
Soubor .INI média odkazuje na typ neznámé zařízení.

664
Došlo k chybě při přidělování paměti.

665
Port není nakonfigurován pro vzdálený přístup.

666
Modem (nebo jiné spojové zařízení) nepracuje.

667
Nelze číst soubor INI média.

668
Spojení bylo přerušeno.

669
Parametr použití v souboru INI média je neplatný.

670
Nelze přečíst název sekce souboru .INI média.

671
Nelze přečíst typ zařízení ze souboru INI média.

672
Nelze přečíst název zařízení ze souboru .INI média.

673
Nelze přečíst údaje o využití ze souboru INI média.

676
Telefonní linka je obsazena.

677
Namísto modemu odpověděl uživatel.

678
Nebyla rozpoznána žádná odpověď.

679
Dopravce nemůže rozpoznat.

680
Došlo k nebyl rozpoznán oznamovací tón.

691
Přístup byl odepřen, protože uživatelské jméno nebo heslo není platné v doméně.

692
Porucha hardwaru portu nebo připojeného zařízení.

693
CHYBA MAKRA NENÍ BINÁRNÍ

694
CHYBA DCB NEBYL NALEZEN.

695
STAV CHYBY POČÍTAČŮ NENÍ SPUŠTĚNA

696
STAV CHYBY STROJE JIŽ SPUŠTĚNA.

697
CHYBA ČÁSTEČNÉ ODPOVĚDI OPAKOVÁNÍ

698
Odpověď Název_klíče, v souboru INF zařízení není v očekávaný formát.

699
Odezva zařízení způsobila přetečení vyrovnávací paměti.

700
Rozšířený příkaz v souboru INF zařízení je příliš dlouhý.

701
Zařízení převedené na hodnotu BPS není podporováno ovladačem portu COM.

702
Odezva zařízení žádná očekávání.

703
CHYBA INTERAKTIVNÍ REŽIM

704
CHYBA CHYBNÉ ČÍSLO PRO ZPĚTNÉ VOLÁNÍ

705
CHYBA NEPLATNÉ OVĚŘENÍ STAVU

707
Diagnostické označení X.25.

708
Platnost účtu vypršela.

709
Chyba změně hesla v doméně.

710
Při komunikaci s vaším modemem byly zjištěny chyby sériového přeběhu.

711
Inicializace RasMan se nezdařila. V protokolu událostí.

713
Žádné aktivní linky ISDN nejsou k dispozici.

716
Konfigurace IP vzdáleného přístupu nepoužitelná.

717
Ve statickém fondu adres IP pro vzdálený přístup není k dispozici žádná adresa.

718
Časový limit protokolu PPP.

720
No PPP Control Protocols Configured (Chyba 720: Nejsou nakonfigurovány žádné řídicí protokoly PPP.).

721
Vzdálený partner PPP neodpovídá.

722
Paket protokolu PPP je neplatný.

723
Telefonní číslo včetně rozlišovacího čísla a linky je příliš dlouhé.

726
Protokol IPX nelze použít k vytáčení přes více než jeden port najednou.

728
Nelze najít adaptér IP vázaný na vzdálený přístup.

729
Protokol SLIP nelze použít, pokud není nainstalován protokol IP.

730
Registrace počítače není dokončena.

731
Protokol není nakonfigurován.

732
Nelze vyjednat propojení PPP.

733
Řídicí protokol PPP pro tento síťový protokol není k dispozici na serveru.

734
Řídicí protokol propojení PPP byl ukončen..

735
Požadovaná adresa byla serverem zamítnuta.

736
Vzdálený počítač ukončil řídicí protokol.

737
Zjištěna zpětná smyčka.

738
Server nepřiřadil adresu.

739
Vzdálený server nemůže použít zašifrované heslo systému Windows NT.

740
Zařízení TAPI konfigurovaná pro vzdálený přístup nelze inicializovat nebo nebyla správně nainstalována.

741
Místní počítač nepodporuje šifrování.

742
Vzdálený server nepodporuje šifrování.

749
ERROR_BAD_PHONE_NUMBER

752
Při zpracování skriptu byla zjištěna chyba v syntaxi.

753
Připojení nelze odpojit, protože bylo vytvořeno víceprotokolovým směrovačem.

754
Systém nenalezl vícelinkových svazku.

755
Systém nemůže provést automatické volání, protože u připojení bylo zadáno vlastní vytáčení.

756
Toto připojení již je vytočeno.

757
Služba vzdáleného přístupu nelze automaticky spustit. Další informace jsou uvedeny v protokolu událostí.

764
Žádné čtecí zařízení karet smart card je nainstalován.

765
Sdílení připojení k Internetu nelze povolit. Pomocí adresy IP, která je vyžadována pro automatické adresování IP, je již nakonfigurováno připojení LAN.

766
Certifikát nebyl nalezen. Připojení, která využívají protokol L2TP nad zabezpečením IPSec, vyžadují instalaci certifikátu počítače.

767
Sdílení připojení k Internetu nelze povolit. Připojení LAN vybrané jako privátní síť má nakonfigurováno více než jednu adresu IP. Nakonfigurujte znovu připojení LAN s jednou adresou IP a potom povolte Sdílení připojení k Internetu.

768
Pokus o připojení se nezdařil z důvodu selhání šifrovat data.

769
Zadaný cíl není dostupný.

770
Vzdálený počítač zamítl pokus o připojení.

771
Pokus o připojení se nezdařil, protože síť je zaneprázdněna.

772
Síťový hardware vzdáleného počítače není kompatibilní s typem požadovaného volání.

773
Pokus o připojení se nezdařil, protože změnilo cílové číslo.

774
Pokus o připojení se nezdařil z důvodu dočasného selhání. Opakujte pokus o připojení.

775
Volání bylo blokováno vzdáleným počítačem.

776
Volání nebylo připojeno, protože vzdálený počítač má vyvolat funkci Nerušit.

777
Pokus o připojení se nezdařil, protože modem (nebo jiné zařízení pro připojení ve vzdáleném počítači je mimo pořadí.

778
Nebylo možné ověřit identitu serveru.

780
Zamýšlená funkce není platná pro toto připojení.

782
Sdílení připojení k Internetu (sdílení připojení k Internetu a brána firewall pro připojení k Internetu (brána firewall pro připojení k Internetu nelze povolit, protože směrování a vzdálený přístup byla povolena v tomto počítači. Chcete-li povolit službu ICS nebo ICF, zakažte službu Směrování a vzdálený přístup. Další informace o službách Směrování a vzdálený přístup, ICS nebo ICF naleznete v Nápovědě a podpoře.

783
Sdílení připojení k Internetu nelze povolit. Připojení LAN vybrané jako privátní síť se zde nenachází nebo je odpojeno ze sítě. Přesvědčte se, zda je připojen adaptér LAN a potom povolte Sdílení připojení k Internetu.

784
Nelze použít vytáčení pomocí tohoto připojení v době přihlašování, protože je nakonfigurována k použít uživatelské jméno, jiné než ten, na kartě smart card. Pokud chcete použít při přihlášení, musíte nakonfigurovat použít uživatelské jméno na kartě smart card.

785
Nelze použít vytáčení pomocí tohoto připojení v době přihlašování, protože není nakonfigurován používat karty smart card. Chcete-li, aby jej použít v době přihlašování, je třeba upravit vlastnosti tohoto připojení tak, aby používala karty smart card.

786
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože neexistuje platný certifikát počítače pro ověření zabezpečení.

787
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože vrstva zabezpečení neověřila vzdálený počítač.

788
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože vrstva zabezpečení nemohla vyjednat kompatibilní parametry u vzdáleného počítače.

789
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože vrstva zabezpečení narazila na chybu zpracování během počátečního vyjednávání se vzdáleným počítačem.

790
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože se nezdařilo ověření certifikátu ve vzdáleném počítači.

791
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože nebyly nalezeny zásady zabezpečení pro připojení.

792
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože vypršel časový limit vyjednávání zabezpečení.

793
Nezdařil se pokus o připojení L2TP, protože při vyjednávání zabezpečení došlo k chybě.

794
Atribut Framed Protocol RADIUS pro tohoto uživatele není PPP.

795
Hodnotu atributu Tunnel Type ve službě RADIUS pro tohoto uživatele není správný.

796
Atribut RADIUS typu služby tohoto uživatele není Framed ani Callback Framed.

797
Nelze navázat připojení ke vzdálenému počítači, protože modem nebyl nalezen nebo byl zaneprázdněn. Další informace získáte kliknutím na tlačítko Další informace nebo vyhledáním tohoto čísla chyby v Centru pro nápovědu a podporu.

798
Certifikát nebyl nalezen, který může být použit protokolem Extensible Authentication Protocol.

799
Sdílení připojení k Internetu (sdílení připojení k Internetu nelze povolit kvůli konflikt adres IP v síti. Sdílení připojení k Internetu vyžaduje konfiguraci hostitele s adresou IP 192.168.0.1. Ujistěte se, že žádný jiný klient v síti není konfigurován s adresou IP 192.168.0.1.

800
Připojení pomocí virtuální privátní sítě nelze vytvořit. Server VPN není k dispozici, nebo parametry zabezpečení nejsou pro toto připojení správně konfigurovány.

801
Toto připojení je nakonfigurováno k ověřování identity přístupového serveru, ale systém Windows nemůže ověřit digitální certifikát odeslaný serverem.

802
Dodaná karta nebyla rozpoznána. Zkontrolujte, zda karta vložena správně a přizpůsobí pevně.

803
Konfigurace protokolu PEAP uložená v souboru cookie relace neodpovídá konfiguraci aktuální relace.

804
Identita protokolu PEAP uložená v souboru cookie relace neodpovídá aktuální identitu.

805
Nelze použít vytáčení pomocí tohoto připojení v době určené pro přihlášení, protože je nakonfigurována k přihlášení pomocí pověření uživatele.

806
Připojení mezi počítači a serverem VPN bylo spuštěno, ale připojení VPN nelze dokončit. Nejobvyklejší příčinou je to, že alespoň jeden Internet zařízení (například bránu firewall nebo směrovač) mezi počítačem a serverem VPN není nakonfigurován tak, aby povolení paketů protokolu (Generic Routing ENCAPSULATION). Pokud potíže potrvají, obraťte se na správce sítě nebo Internetu poskytovatel metadat.

807
Bylo přerušeno síťové připojení mezi počítačem a serverem VPN. To může být způsobeno problém v přenosu VPN a je běžně výsledek čekací doba sítě internet nebo jednoduše, že serveru virtuální privátní sítě bylo dosaženo kapacity. Pokuste se znovu připojit k serveru VPN. Pokud potíže potrvají, obraťte se na správce sítě VPN a analyzovat kvalitu připojení k síti.

808
Síťové připojení mezi počítačem a serverem VPN se nezdařilo protože vzdálený server odmítl připojení. To je obvykle způsobeno neshodou mezi konfigurací serveru a nastavení připojení. Obraťte se na správce vzdáleného serveru k ověření konfigurace serveru a nastavení připojení.

809
Síťové připojení mezi počítačem a serverem VPN se nezdařilo protože vzdálený server neodpovídá. Důvodem může být jedním z síťové zařízení (např, firewall, zařízení NAT, směrovače atd) mezi počítačem a vzdáleným serverem není nakonfigurován tak, aby povolit připojení VPN. Obraťte na správce sítě nebo vašeho poskytovatel metadat určit zařízení způsobující problém.

810
Síťové připojení mezi počítači a serverem VPN bylo spuštěno, ale připojení VPN nebyla dokončena. To je obvykle způsobeno použití nesprávné nebo neplatné osvědčení pro ověřování mezi klientem a serverem. Obraťte se na správce, aby bylo zajištěno, že certifikát, přičemž použitý pro ověření platný.

811
Síťové připojení mezi počítačem a serverem VPN se nezdařilo protože vzdálený server neodpovídá. Příčinou je obvykle problém předsdíleného klíče mezi klientem a serverem. Předsdílený klíč se používá k zaručení že jste koho že jste v cyklu komunikace protokolu IPSec (IP Security). Prosím získat pomoc správce určit, kde je původem předsdíleného klíče problém.

812
Připojení bylo zabráněno z důvodu zásad nakonfigurovaných v serveru RAS/VPN. Konkrétně metodu ověřování použitou serverem ověřit vaše uživatelské jméno a heslo, nemusí odpovídat metodu ověřování, které jsou nakonfigurovány ve vašem profilu připojení. Obraťte se na správce serveru RAS a je informuje o této chybě.

813
Pokusili jste se vytvořit druhé širokopásmové připojení, zatímco předchozí širokopásmové připojení je již vytvořeno, pomocí stejné zařízení nebo port. Odpojte připojení starších a pak obnovit připojení.

814
Podkladové připojení Ethernet, požadované pro širokopásmové připojení nebyl nalezen. Nainstalujte a povolte adaptér sítě Ethernet k počítači pomocí složky Síťová připojení před pokusem o toto připojení.

815
Širokopásmové síťové připojení nelze navázat ve vašem počítači, protože vzdálený server neodpovídá. Může to být způsobeno neplatnou hodnotu pro pole Service Name pro toto připojení. Obraťte se svého poskytovatele služeb Internetu a dotazům na správnou hodnotu pro toto pole a aktualizovat vlastnosti připojení.

816
Pokusili jste se povolit funkce nebo nastavení již není podporována službou vzdáleného přístupu.

817
Připojení nelze odstranit, je připojeného.

818
Enforcement client technologie NAP (Network Access Protection) nemůže vytvořit systémové prostředky pro připojení vzdáleného přístupu. Některé síťové služby nebo prostředky pravděpodobně nebudou k dispozici. Pokud potíže potrvají, odpojení a opakujte pokus o připojení vzdáleného přístupu nebo se obraťte na správce serveru pro vzdálený přístup.

819
Služba Network Access Protection Agent (NAP Agent) byla zakázána nebo není nainstalována v tomto počítači. Některé síťové služby nebo prostředky pravděpodobně nebudou k dispozici. Pokud potíže potrvají, odpojení a opakujte pokus o připojení vzdáleného přístupu nebo se obraťte na správce serveru pro vzdálený přístup.

820
Enforcement client technologie NAP (Network Access Protection) se nezdařilo zaregistrovat se službou Network Access Protection Agent (NAP Agent). Některé síťové služby nebo prostředky pravděpodobně nebudou k dispozici. Pokud potíže potrvají, odpojení a opakujte pokus o připojení vzdáleného přístupu nebo se obraťte na správce serveru pro vzdálený přístup.

821
Enforcement client technologie NAP (Network Access Protection) nemůže zpracovat požadavek, protože neexistuje připojení vzdáleného přístupu. Opakujte pokus o připojení vzdáleného přístupu. Pokud potíže potrvají, ujistěte se, že je lze připojení k Internetu a potom obraťte se na správce serveru pro vzdálený přístup.

822
Enforcement client technologie NAP (Network Access Protection) neodpověděl. Některé síťové služby nebo prostředky pravděpodobně nebudou k dispozici. Pokud potíže potrvají, odpojení a opakujte pokus o připojení vzdáleného přístupu nebo se obraťte na správce serveru pro vzdálený přístup.

823
Přijatý prvek TLV KRYPTOGRAFICKÉ vazby je neplatný.

824
Prvek TLV KRYPTOGRAFICKÉ vazby kryptografických není přijat.

825
Protokol PPTP (point-to-Point Tunnelling Protocol) není kompatibilní s IPv6. Změnit typ virtuální privátní sítě na hodnotu Layer Two Tunnelling Protocol (L2TP)

Poznámka: V této 8255 chybové zprávě, slovo "Tunnelling" je chybně napsané slovo "Tunneling."

826
EAPTLS ověření pověření uložená v mezipaměti se nezdařilo. Prosím zrušit pověření uložená v mezipaměti.

827
Připojení L2TP/IPsec nelze dokončit, protože služba IKE a AuthIP IPSec Keying Modules nebo Base Filtering Engine služba není spuštěna. Tyto služby jsou povinny připojení L2TP/IPSec. Ujistěte se, že tyto služby byly zahájeny před volba připojení

Poznámka: V této 827 chybové zprávě slovo "volby" je chybně napsané slovo "vytáčení."

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 923944 - Poslední kontrola: 09/24/2011 21:23:00 - Revize: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbmt kbtshoot kberrmsg kbnetwork kbexpertisebeginner kbinfo KB923944 KbMtcs
Váš názor