Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

V aplikaci Outlook 2007 nelze vytisknout rozsah stránek z emailové zprávy ve formátu HTML

Příznaky
Pokusíte se vytisknout rozsah stránek z emailové zprávy ve formátu HTML v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007. V dialogovém okně Tisk se však nezobrazí část Rozsah stránek. Proto nemůžete vytisknout rozsah stránek. Můžete vytisknout pouze celou zprávu.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, můžete zkopírovat část e-mailu ve formátu HTML, kterou chcete vytisknout, vložit ji do aplikace Microsoft Office Word 2007 a poté ji vytisknout.

Můžete také e-mailovou zprávu uložit jako dokument PDF (Portable Document Format) nebo dokument XPS (XML Paper Specification) a poté tyto dokumenty vytisknout v příslušných programech.

Poznámka: Další informace o způsobu uložení zpráv aplikace Outlook 2007 jako dokumentů PDF nebo XPS naleznete v tématu „Novinky v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007“ nápovědy aplikace Outlook 2007.

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
StáhnoutStáhnout balíček programu SaveAsPDFandXPS.exe

Chcete-li uložit e-mailovou zprávu jako dokument PDF nebo XPS, postupujte takto:
  1. Zkopírujte obsah e-mailu do aplikace Word 2007 nebo Excel 2007.
  2. Klepněte na Tlačítko Office, přejděte na položku Uložit jako a poté klepněte na příkaz PDF nebo XPS.
  3. Do pole se seznamem Název souboru zadejte nebo z něj vyberte název pro daný dokument nebo sešit.
  4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klepněte na položku Dokument PDF nebo Dokument XPS.
  5. Pokud chcete dokument otevřít hned poté, co jej uložíte, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici, pouze pokud je v počítači nainstalován prohlížeč dokumentů PDF nebo XPS.
  6. Vedle možnosti Optimalizovat pro klepněte na položku Standardní (publikování online a tisk).
  7. Klepněte na tlačítko OK a potom klepněte na tlačítko Publikovat.
Chcete-li zobrazit soubor PDF, musí být v počítači nainstalován prohlížeč dokumentů PDF. Příkladem takového prohlížeče je program Acrobat Reader. Prohlížeč poskytuje společnost Adobe Systems.Další informace o programu Acrobat Reader najdete na následujícím webu:Chcete-li zobrazit soubor ve formátu XPS, musí být v počítači nainstalován prohlížeč. Z webu Microsoft Office Online Downloads si můžete stáhnout prohlížeč zdarma. Můžete tak učinit na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další informace
Informace a řešení v tomto dokumentu představují aktuální znalosti společnosti Microsoft Corporation týkající se těchto problémů k datu publikování. Toto řešení je k dispozici prostřednictvím společnosti Microsoft nebo jiného poskytovatele. Společnost Microsoft nedoporučuje žádného konkrétního jiného poskytovatele ani řešení jiného dodavatele, jehož popis může být uveden v tomto článku. Mohou existovat také jiní poskytovatelé nebo řešení jiných dodavatelů, která nejsou v tomto článku popsána. Vzhledem k tomu, že společnost Microsoft musí reagovat na měnící se podmínky na trhu, nesmí být tyto informace vysvětlovány jako závazek společnosti Microsoft. Společnost Microsoft nemůže zaručit ani schválit přesnost jakýchkoli informací nebo jakéhokoli řešení prezentovaného společností Microsoft nebo některým z uvedených jiných poskytovatelů.

Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky a vylučuje veškerá prohlášení, záruky a podmínky, ať výslovně uvedené, předpokládané nebo zákonem stanovené. Patří k nim, ale bez omezení pouze na ně, prohlášení, záruky nebo podmínky týkající se vlastnictví, neporušování práv, uspokojivého stavu, obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, v souvislosti s jakoukoli službou, řešením, produktem nebo jinými materiály či informacemi. V žádném případě nebude společnost Microsoft odpovídat za jakékoli řešení jiného dodavatele, které je v tomto článku uvedeno.
OL2007 Outlook2007
Vlastnosti

ID článku: 924141 - Poslední kontrola: 03/20/2007 16:48:01 - Revize: 3.0

Microsoft Office Outlook 2007

  • kbtshoot kbprint kbexpertisebeginner kbprb KB924141
Váš názor
>://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">>&t=">/body>/html>=">