Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Zásady podpory programů společnosti Microsoft, které jsou spouštěny v rámci programu pro přesměrování aplikací nebo softwaru jiného výrobce nebo v prostředí virtualizace aplikací nebo softwaru jiného výrobce

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Programy pro virtualizaci aplikací nebo softwaru umožňují přesměrování závislých položek programu z operačního systému hostitele do alternativního umístění. Programy pro virtualizaci provádějí mnoho funkcí, aby tuto funkčnost umožnily. Mezi tyto funkce mimo jiné patří:
  • Virtualizace registru
  • Virtualizace systému souborů
  • Součásti jádra, jako například semafory, objekty mutex, apod.
  • Současný provoz a přesměrování oboru názvů
  • Objekty modelů COM a DCOM
  • Služby
  • Písma
  • Inicializační soubory (INI)
Společnost Microsoft používá k zajištění této funkčnosti součást Microsoft SoftGrid. Jiní výrobci také vytvářejí programy, které zajišťují podobnou funkčnost. Tyto programy se liší poskytovanými funkcemi a funkčností. U produktu společnosti Microsoft, který je spouštěn v rámci programu pro přesměrování aplikací nebo softwaru jiného výrobce nebo v prostředí virtualizace aplikací nebo softwaru jiného výrobce, může nastat problém.
ÚVOD
Tento článek popisuje zásady společnosti Microsoft týkající se podpory programů společnosti Microsoft, které jsou spouštěny v rámci programu pro přesměrování aplikací nebo softwaru jiného výrobce nebo v prostředí programu pro virtualizaci aplikací nebo softwaru jiného výrobce.
Další informace
Neprovádíme testování produktů společnosti Microsoft, které jsou spouštěny v rámci programů pro přesměrování aplikací nebo softwaru jiného výrobce nebo v prostředí virtualizace aplikací nebo softwaru jiného výrobce. Kromě toho není pro programy společnosti Microsoft, které jsou spouštěny v takovémto prostředí, poskytována podpora. Pokud nemáte se společností Microsoft uzavřenou smlouvu smlouvu o podpoře na úrovni Premier, požadujeme, abyste zjištěný problém reprodukovali v prostředí, které neběží v rámci programu pro přesměrování aplikací nebo softwaru jiného výrobce ani v rámci programu pro virtualizaci aplikací nebo softwaru jiného výrobce. Pokud se vámi zjištěný problém nevztahuje k virtuálnímu prostředí jiného výrobce, poskytneme tomuto programu společnosti Microsoft podporu stejným způsobem jako programu, který není spouštěn v prostředí virtualizace jiného výrobce.

Pokud máte se společností Microsoft uzavřenou smlouvu o podpoře na úrovni Premier, vyvineme z komerčního hlediska rozumné úsilí k prověření vámi zjištěného problému. Rovněž vyvineme z komerčního hlediska rozumné úsilí k prověření potenciálních problémů, které by mohly existovat u softwaru společnosti Microsoft spouštěného v rámci programu pro přesměrování aplikací nebo softwaru jiného výrobce nebo v prostředí aplikace virtualizace aplikací nebo softwaru jiného výrobce.

Je možné, že jako součást tohoto prověřování budeme požadovat reprodukci problému mimo aplikaci nebo softwarový program jiného výrobce nebo mimo prostředí virtualizace aplikací nebo softwaru jiného výrobce. Pokud vámi zjištěný problém nesouvisí s aplikací nebo softwarovým programem jiného výrobce ani s prostředím virtualizace aplikací nebo softwaru jiného výrobce, poskytneme tomuto programu společnosti Microsoft podporu stejným způsobem jako programu, který není spouštěn v rámci aplikace nebo softwarového programu jiného výrobce ani v prostředí virtualizace aplikací nebo softwaru jiného výrobce.

Poznámka: Programy společnosti Microsoft nemusí fungovat v aplikaci nebo softwarovém programu jiného výrobce ani v prostředí virtualizace aplikací nebo softwaru jiného výrobce tak, jak je očekáváno.
Vlastnosti

ID článku: 924287 - Poslední kontrola: 12/09/2015 06:55:18 - Revize: 1.0

Microsoft Virtual PC 2004 Service Pack 1, Microsoft Virtual PC 2004

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo KB924287
Váš názor