Návod ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení ze září 2006

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Jako součást své trvalé snahy o poskytování nástrojů pro zjišťování a doporučení k nasazení aktualizací zabezpečení poskytuje společnost Microsoft tento návod ke zjišťování a nasazování pro všechny aktualizace vydané během cyklu vydávání střediska MSRC (Microsoft Security Response Center). Tento návod obsahuje doporučení založená na typech scénářů, které se mohou vyskytovat v různých prostředích s operačním systémem společnosti Microsoft. Návod popisuje použití nástrojů, jako například web Microsoft Windows Update a Microsoft Office Update, nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer), nástroj ODT (Office Detection Tool), server Microsoft SMS (Systems Management Server) a nástroje ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool) a EST (Enterprise Scan Tool).
Úvod
Tento článek obsahuje návod ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení vydaných 12. září 2006.
Další informace

Zjišťování a nasazování

Prostředí, kde se aktualizace zabezpečení zjišťují a nasazují pomocí webů Windows Update, Microsoft Update a Office Update

Všechny aktualizace vydané 12. září 2006 jsou k dispozici na následujících webech. Produkty podporované jednotlivými weby jsou také uvedeny.

Poznámka: Všechny aktualizace zabezpečení nejsou k dispozici na všech webech. Výjimky jsou uvedeny v následujícím seznamu.

Prostředí, v nichž ke zjišťování aktualizací zabezpečení slouží nástroj MBSA verze 1.2.1 nebo 2.0

Použijete-li ke zjišťování aktualizací zabezpečení nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) verze 1.2.1 společně s integrovanou verzí nástroje ODT (Office Detection Tool) nebo použijete nástroj MBSA verze 2.0, je možné zjistit většinu aktualizací zabezpečení vydaných 12. září 2006. Výjimky jsou uvedeny v následujícím seznamu.
 • 910729 (bulletin zabezpečení MS06-054)
  Nástroj MBSA 2.0 nepodporuje část této aktualizace zabezpečení, která se týká aplikace Publisher 2000.
Další informace o získání nástroje EST (Enterprise Scan Tool) naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
894193 Získání a používání nástroje Enterprise Scan Tool

Poznámky:
 • Součást ODT (Office Detection Tool) nástroje MBSA 1.2.1 provádí pouze místní prohledávání.
 • Nástroj MBSA 1.2.1 nepodporuje žádnou verzi systému Windows pro počítače s procesory x64 nebo Itanium.

Prostředí, v nichž ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení slouží služba SUS (Software Update Services) nebo WSUS (Software Update Services)

Pokud ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení používáte službu SUS (Software Update Services) nebo WSUS (Windows Server Update Services), lze zjistit většinu aktualizací zabezpečení vydaných 12. září 2006. Výjimky jsou uvedeny v následujícím seznamu.
 • 910729 (bulletin zabezpečení MS06-054)
  Služba SUS nepodporuje žádnou část této aktualizace zabezpečení. Služba WSUS nepodporuje část této aktualizace zabezpečení, která se týká aplikace Publisher 2000.
Poznámka: Služba SUS 1.0 s aktualizací Service Pack 1 (SP1) nepodporuje žádnou verzi systému Windows pro počítače s procesorem x64 nebo Itanium.

Prostředí, v nichž ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení slouží server SMS 2.0 s nástrojem SUIT (Security Update Inventory Tool) nebo server SMS 2003 s nástrojem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)

Používáte-li ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení server SMS 2.0 s nástrojem SUIT (Security Update Inventory Tool) nebo server SMS 2003 s nástrojem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates), lze zjistit a nasadit většinu aktualizací zabezpečení vydaných 12. září 2006. Výjimky jsou uvedeny v následujícím seznamu.
 • 910729 (bulletin zabezpečení MS06-054)
  Nástroj ITMU serveru SMS 2003 nepodporuje část této aktualizace zabezpečení, která se týká aplikace Publisher 2000.
Nástroj ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool) můžete získat na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Server SMS 2.0 nepodporuje žádnou verzi systému Windows pro počítače s procesorem x64 ani Itanium.

Souhrn možností zjišťování a nasazování

Následující tabulka shrnuje možnosti zjišťování a nasazování u každé nové aktualizace zabezpečení.
Aktualizace zabezpečení Bulletin Součást Web Office Update Web Windows Update Web Microsoft Update Nástroje MBSA 1.2 a ODT (Office Detection Tool) Nástroj MBSA 2.0 Služba SUS Služba WSUS Nástroj EST (Enterprise Scan Tool) Nástroj SUIT serveru SMS Nástroj ITMU serveru SMS
Zjišťování a nasazování Zjišťování a nasazování Zjišťování a nasazování Pouze zjišťování Pouze zjišťování Zjišťování a nasazování Zjišťování a nasazování Pouze zjišťování Zjišťování a nasazování Zjišťování a nasazování
919007 MS06-052 Protokol PGM Není k dispozici Ano Ano Ano Ano Ano Ano Není k dispozici Ano Ano
920685 MS06-053 Indexování Není k dispozici Ano Ano Ano Ano Ano Ano Není k dispozici Ano Ano
910729 MS06-054 Publisher Není k dispozici Není k dispozici Částečně, informace naleznete v části týkající se webu Microsoft Update Ano Částečně, informace naleznete v části týkající se nástroje MBSA Není k dispozici Částečně, informace naleznete v části týkající se služby WSUS Není k dispozici Ano Částečně, informace naleznete v části týkající se serveru SMS

Znovu vydané aktualizace zabezpečení

Informace uvedené v návodu ke zjišťování a nasazování ze srpna 2006 se nemění kvůli těmto opakovaným vydáním.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
923752 Návod ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení ze srpna 2006

Nejčastější dotazy

Dotaz č. 1: Jaké kroky podniká společnost Microsoft při poskytování návodu k nasazení těchto aktualizací?

Odpověď č. 1: Společnost Microsoft doporučuje správcům systému, aby se připojili k odbornému webovému vysílání, které se uskutečňuje každý měsíc, kde se dozví další informace o aktualizacích zabezpečení. Webové vysílání týkající se této aktualizace zabezpečení se koná 13. září 2006 ve 20:00 (SEČ). Zaregistrovat se můžete na následujícím webu společnosti Microsoft: Dotaz č. 2: Je nástroj EST (Enterprise Scan Tool) kumulativní stejně jako nástroj ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool) pro server SMS?

Odpověď č. 2: Ne, nástroj EST není kumulativní. Kumulativní vydání tohoto nástroje není plánováno.

Dotaz č. 3: Je možné pomocí nástroje MBSA určit, zda jsou tyto aktualizace vyžadovány?

Odpověď č. 3: Ano, pomocí nástrojů MBSA verzí 1.2.1 a 2.0 lze plně zjistit, zda jsou požadovány následující aktualizace zabezpečení vydané 12. září 2006, s výjimkou výslovně uvedených případů.
Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base Bulletin zabezpečení Součást Poznámka ke zjišťování
910729 MS06-054 Publisher Další informace naleznete v části týkající se nástroje MBSA.
Další informace o programech, které nástroj MBSA v současnosti nezjistí, získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306460 Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) vrací u některých aktualizací zprávy s poznámkou
895660 Je k dispozici nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pokud jste nainstalovali program uvedený v části Software obsahující tuto chybu v některém bulletinu zabezpečení, který je uveden v souvisejícím článku, je třeba ručně určit, zda je instalace požadované aktualizace zabezpečení nutná. Další informace o nástroji MBSA naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Dotaz č. 4: Které aktualizace zabezpečení vyžadují k vyhledání ohrožených počítačů v síti použití nástroje EST (Enterprise Update Scan Tool) spolu s nástrojem MBSA?

Odpověď č. 4: Tento měsíc nevyšly žádné aktualizace zabezpečení, které je třeba vyhledávat pomocí nástroje EST.

Dotaz č. 5: Mohu použít server SMS k určení, zda jsou aktualizace nutné?

Odpověď č. 5: Ano. Server SMS usnadňuje zjištění a nasazení těchto aktualizací zabezpečení. Používáte-li servery SMS 2.0 a SMS 2003 s nástrojem SUIT, používáte ke zjišťování technologii nástroje MBSA 1.2.1. Pro server SMS 2.0 a 2003 tudíž platí omezení podobná omezením nástroje MBSA 1.2.1. Další informace o serveru SMS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Ke zjištění všech aktualizací zabezpečení v systému Microsoft Windows a v jiných produktech společnosti Microsoft, jichž se tento problém týká, je nutné použít nástroj SUIT (Security Update Inventory Tool) společně s nástrojem ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool). Další informace o omezeních nástroje Security Update Inventory Tool získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306460 Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) vrací u některých aktualizací zprávy s poznámkou

Používáte-li servery SMS 2.0 a SMS 2003 s nástrojem SUIT ke zjišťování potřebných aktualizací zabezpečení pro programy sady Microsoft Office, jako například pro aplikaci Microsoft Word, používáte nástroj Microsoft Office Inventory Tool.

Zákazníci používající server SMS 2003 mohou ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení používat také nástroj ITMU. Tento nástroj používá technologii systému Microsoft Updates. Další informace o nástroji ITMU naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 925109 - Poslední kontrola: 01/15/2015 18:03:48 - Revize: 1.3

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, , Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office X pro počítače Mac Standard Edition, Microsoft Office 2001 pro počítače Macintosh

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity KB925109
Váš názor