Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Komprimované soubory větší než 4 kilobajty se mohou při vytváření nebo aktualizaci souborů poškodit

Příznaky
Po instalaci aktualizace zabezpečení 920958 (MS06-049) do počítače, ve kterém je použita komprese systému souborů NTFS, mohou být komprimované soubory větší než 4 kilobajty při vytváření nebo aktualizaci souborů poškozeny.
Příčina
K těmto potížím dochází kvůli regresní chybě v aktualizaci zabezpečení 920958 (MS06-049) vydané 8. srpna 2006.
Řešení
Tento problém vyřešíte instalací nové aktualizace zabezpečení 920958 (MS06-049), která byla vydána 26. září 2006. Nová aktualizace zabezpečení popsaná v tomto článku se týká zákazníků, kteří se s tímto problémem setkají.

Informace o aktualizaci

Následující informace se týkají aktualizace zabezpečení 925308. Aktualizace 925308 byla nahrazena novou aktualizací zabezpečení 920958.

Poznámka: Tato aktualizace neobnoví soubory, u kterých již došlo k poškození. Chcete-li obnovit poškozené soubory, obnovte je ze zálohy, která byla vytvořena před instalací aktualizace zabezpečení 920958.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit a zabránit v budoucnu poškození souborů, ale nemůžete nainstalovat aktualizaci zabezpečení popsanou v bulletinu zabezpečení MS06-049, zakažte kompresi NTFS. Chcete-li zakázat kompresi NTFS pro určitou složku, postupujte takto:
 1. Klepněte na tuto složku pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Obecné a poté na tlačítko Upřesnit.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Komprimovat obsah a šetřit tak místo na disku.
 4. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.
 5. Jestliže jste vyzváni, použijte některý z následujících postupů:
  • Klepnutím na přepínač Použít změny pouze pro tuto složku zakážete kompresi NTFS pouze pro danou složku. Tuto možnost použijte, pokud nemáte zálohu a chcete zkusit ručně obnovit data z poškozených souborů. Když vyberete tuto možnost, nové soubory přidané do složky budou nekomprimované. Nicméně komprimované soubory, které již ve složce jsou, zůstanou i nadále komprimované.
  • Klepnutím na přepínač Použít změny pro tuto složku, podsložky a soubory zakážete kompresi NTFS pro danou složku a její podsložky. Tuto možnost použijte, pokud neplánujete zkusit ručně obnovit data z poškozených souborů. Když vyberete tuto možnost, nové soubory přidané do složky budou nekomprimované. Vedle toho i komprimované soubory, které již jsou v této složce a všech podsložkách, budou dekomprimovány.

   Důležité: Pokud dekomprimujete poškozené soubory, může se stát, že nebudete moci ručně obnovit data z dekomprimovaných souborů.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Správci mohou mohou pomocí příkazu příkazového řádku compact s přepínačem /U dekomprimovat soubory a označit složky jako nekomprimované. Následujícím příkazem například zakážete kompresi NTFS pouze pro složku C:\Test:
compact /u c:\test
Následujícím příkazem zakážete kompresi NTFS pro složku C:\Test a všechny podsložky a dekomprimujete komprimované soubory v této složce a všech podsložkách:
compact /u /s c:\test
Chcete-li zobrazit další informace o použití přepínačů příkazového řádku s příkazem compact, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
compact /?
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o potíže v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Bulletin o zabezpečení MS06-049 byl vydán, aby uvedl opravenou aktualizaci, která zahrnuje opravu hotfix 925308.
Další informace
Další informace o aktualizaci zabezpečení 920958 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 925308 - Poslední kontrola: 09/29/2006 13:34:04 - Revize: 3.0

 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • kbexpertiseinter kbhotfixserver kbqfe KB925308
Váš názor