V programu Windows Media Player 11 nelze provést převod kódování u médií chráněných technologií DRM

Příznaky
Program Microsoft Windows Media Player 11 nemusí mít možnost převést kódování u médií chráněných technologií DRM tak, aby se vešla na přenosné mediální zařízení.
Příčina
K tomuto chování dochází proto, že soubory chráněné technologií DRM nelze převést na žádný jiný formát. K tomuto chování dochází také proto, že soubory chráněné technologií DRM nemohou být znovu zakódovány ve stejném formátu s použitím jiné přenosové rychlosti.

Toto chování může nastat dokonce i tehdy, když od poskytovatele obsahu získáte licenci ke kopírování těchto souborů. Dochází k němu také u hudby, která byla zkopírována ze zvukového disku CD do souborů WMA s povolenou možností Zamknout obsah.
Jak potíže obejít
U souborů WMA a WMV chráněných technologií DRM nelze v současnosti provádět převod kódování. Toto omezení můžete obejít pomocí jedné z následujících metod (podle konkrétní situace).

Metoda 1: Zakažte možnost Zamknout obsah a potom znovu zkopírujte obsah

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů programu Windows Media Player, přejděte na položku Nástrojea klepněte na příkaz Možnosti.
  2. Klepněte na kartu Kopírovat hudbu z disku CD.
  3. Zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout obsah.
  4. Hudbu znovu zkopírujte.

Metoda 2: Zakažte převod kódování

Můžete zakázat převod kódování pro zařízení, pokud toto zařízení podporuje přehrávání souborů médií v původním stavu. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů programu Windows Media Player, přejděte na položku Nástrojea klepněte na příkaz Možnosti.
  2. Klepněte na kartu Zařízení.
  3. Vyberte zařízení a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti.
  4. Klepněte na kartu Kvalita a potom zrušte zaškrtnutí políčka Převést hudbu, obrázky, videozáznamy a televizní pořady podle požadavků tohoto zařízení.

Metoda 3: Zakažte možnost Zamknout obsah a potom vypalte a znovu zkopírujte obsah

Můžete obsah vypálit na zvukový disk CD a potom znovu zkopírovat tento zvukový disk CD do nechráněných souborů WMA nebo MP3. Tento postup vyžaduje, abyste měli práva k vypálení hudby chráněné technologií DRM na zvukový disk CD. Po vypálení a zkopírování média může program Windows Media Player provést převod kódování pro zařízení.

Poznámka: Když vypálíte obsah na zvukový disk CD a potom jej překopírujete do souboru WMA nebo MP3, může být kvalita zvuku snížena. Toto snížení kvality zvuku je zvláště znatelné, pokud použijete sníženou přenosovou rychlost v porovnání s přenosovou rychlostí použitou v původním souboru.
Odkazy
Další informace o zvuku a videu chráněných technologií DRM naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307689 Při pokusu o převod licencovaných zvukových souborů se zobrazí chybová zpráva o omezení digitálních práv (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
307692 Chybová zpráva při pokusu o převod licencovaného souboru: Soubor nelze převést vzhledem k omezení digitálních práv (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
303271 Program Windows Media Player nepřevádí kódování souborů DRM na přenosné zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 925706 - Poslední kontrola: 01/26/2007 14:28:25 - Revize: 1.2

Microsoft Windows Media Player 11

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB925706
Váš názor