Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Program Windows Media Player 11 nemůže zálohovat licence pro chráněná média

ÚVOD
Tento článek popisuje stav, kdy program Windows Media Player 11 neposkytuje možnost zálohovat licence pro chráněná média.
Další informace
Program Windows Media Player 11 neposkytuje možnost zálohovat licence pro chráněná média. Z tohoto důvodu je třeba, aby externí poskytovatelé obsahu poskytli metody, jak provést následující akce:
  • zálohování a obnovení licencí v mediálních programech,
  • aktualizace licence pro stávající mediální obsah.
Zkopírujete-li zvukový obsah z disku CD s povolenou možností Zamknout obsah v programu Windows Media Player a dojde k problému s úložištěm systému DRM v počítači, nelze obnovit licence médií. Ke zneplatnění licencí médií může dojít například po přeinstalaci systému Microsoft Windows nebo po přesunutí mediálního obsahu do jiného počítače. Dojde-li ke zneplatnění těchto licencí, je třeba média znovu zkopírovat z původního disku CD.
Vlastnosti

ID článku: 925707 - Poslední kontrola: 01/26/2007 14:28:25 - Revize: 1.2

Microsoft Windows Media Player 11

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbinfo KB925707
Váš názor
ows-ppe.net/common/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=fdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpreview.support.microsoft.com%2Fsilentauth&state=ecf3314a-df3e-4fa0-8939-b51695c39766%7Cfdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&client-request-id=f93849ae-eff2-4cad-94d4-fa2ecb02efb4&x-client-SKU=Js&x-client-Ver=1.0.11&prompt=none&nonce=f4bb0d70-2564-450f-85c3-6bda173f6975">