Jak povolit nebo zakázat upozornění hypertextový odkaz v systému Office 2007 programy a programy v systému Office 2010

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 925757
ÚVOD
Tento podrobný článek popisuje, jak povolit nebo zakázat zobrazování upozornění pokaždé, když klepnete na hypertextový odkaz v aplikaci sady Microsoft Office 2007 nebo v aplikaci Microsoft Office 2010.
Další informace
Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows


V systému Office 2007 a Office 2010 se po klepnutí na hypertextový odkaz nebo objekt odkazující na spustitelný soubor, obdržíte následující upozornění:
Otevření "cesta nebo název souboru".
Hypertextové odkazy mohou být škodlivé pro váš počítač a data. Chcete-li chránit počítač, klepněte na tlačítko pouze tyto hypertextové odkazy z důvěryhodných zdrojů. Chcete pokračovat?
K tomuto chování dochází bez ohledu na nastavení úrovně zabezpečení.

Poznámka: Chcete-li vyhledat nastavení úrovně zabezpečení, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz makro a klepněte na příkaz zabezpečení.

Navíc při otevření obrázků ve formátu TIFF nebo Microsoft Document Imaging (MDI) souborů zobrazit následující upozornění:
Otevírá cestu nebo název souboru.
Některé soubory mohou obsahovat viry nebo jinak poškodit počítač. Je důležité mít jistotu, že tento soubor pochází z důvěryhodného zdroje. Chcete tento soubor otevřít?
Toto upozornění se zobrazí i v případě, že již byl implementován klíč registru, který popisuje tento článek. Toto upozornění pochází soubor HLINK.dll při zpracování navigační odkaz. 2007 Office nebo 2010 Office hypertextový odkaz upozornění můžete odlišit od upozornění knihovny HLINK hledáním ve výstražné zprávě Cesta k souboru v uvozovkách. Zpráva 2007 Office nebo Office 2010 obsahuje uvozovky. Zpráva sdílené knihovny HLINK neobsahuje uvozovky. 2007 office a sady Office 2010 zkuste zjistit, zda typ souboru nebezpečné kontrolou rozšíření, progid, classid a typ MIME dokumentu.

Jak globálně povolit nebo zakázat upozornění na hypertextový odkaz

Chcete-li povolit upozornění na hypertextový odkaz pro 2007 Office programy a programy pro systém Office 2010, pro vás, přejděte "Zde je snadná oprava"sekce. Pokud chcete povolit sami, přejděte "Opravím si sám"sekce.

Zde je snadná oprava

Chcete-li tento problém vyřešit automaticky, klepněte na tlačítko Stáhnout . V dialogovém okně Stažení souboru klepněte na tlačítko Spustit nebo Otevříta postupujte podle kroků v Průvodci snadno opravit.
 • Tento průvodce může být pouze v angličtině. Nicméně, automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud nejste na počítači, který má problém, uložte snadnou opravu na jednotku flash nebo na disk CD a spusťte jej v počítači, který má problém.
Povolit upozornění na hypertextový odkaz

Opravím si sám

Snadno fix20189

Chcete-li povolit nebo zakázat upozornění hypertextový odkaz v roce 2007 Office programy a programy při adresu http:// poznámky v systému Office 2010: / / adresu nebo ftp: / / adresu používá, je nutné vytvořit nový podklíč registru. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedita klepněte na tlačítko OK.

  Poznámky
  • Je třeba upravit pouze jeden z těchto podklíčů registru. Není nutné měnit obě.
  • Pokud podklíč Security již existuje, přejděte přímo ke kroku 6 po vyberte podklíč Security.
 3. V programu Editor registru vyhledejte jeden z následujících podklíčů registru pro systém Office 2007:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common
  Nebo v programu Editor registru vyhledejte jeden z následujících podklíčů registru pro systém Office 2010:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common
 4. Klepněte na podklíč registru, v nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz klíč.
 5. Napište Zabezpečení, a stisknutím klávesy Enter potvrďte název klíče.
 6. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 7. Napište DisableHyperlinkWarning, a stiskněte klávesu Enter název položky.
 8. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši DisableHyperlinkWarninga potom klepněte na příkaz změnit.
 9. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD klepněte na přepínač Desítkováa zadejte 1 nebo 0 v poli Údaj hodnoty.

  Poznámka: Hodnota 0 umožňuje upozornění na hypertextový odkaz. Hodnota 1 vypne upozornění na hypertextový odkaz.
 10. Klepněte na tlačítko OK
 11. Ukončete Editor registru.

Jak povolit nebo zakázat upozornění na hypertextový odkaz na protokol

Chcete-li zakázat zobrazování upozornění zabezpečení pro určitého protokolu, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\xx.0\Common\Security\Trusted Protocols\All Applications
  Poznámka: V tomto podklíči nahraďte "xx.0" 12.0 pro aplikaci Outlook 2007 a s 14.0 pro aplikaci Outlook 2010.
 3. Klepněte na podklíč pro všechny aplikace.
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Novýa potom klepněte na příkaz klíč.
 5. Zadejte název protokolu, který chcete vyloučit. Můžete například zakázat zobrazování upozornění zabezpečení pro "Poznámky:" protokol, zadejte Poznámky:.

  Poznámka:
  Přesvědčte se, zda zahrnout znak dvojtečky (:).
 6. Stiskněte klávesu Enter.
 7. Ukončete Editor registru.

Pokud se stále zobrazit chybová zpráva

Po zakázání upozornění stále zobrazí upozornění z Microsoft Windows. Pokud budete pokračovat po provedení kroků v tomto článku se zobrazí zpráva s upozorněním, použijte jednu z následujících metod k vyřešení tohoto problému.

Poznámka: Metoda 1 se vztahuje pouze na systém Windows XP a starší verze systému Windows. Systém Windows Vista a novějších verzích systému Windows použijte metodu 2.

Metoda 1: Vypnutí možnosti "Potvrzovat otevření po stažení" pro typ souboru, který se pokoušíte otevřít

 1. Poklepejte na ikonu Tento počítač.
 2. V nabídce Nástroje na příkaz Možnosti složky.
 3. Na kartě Typy souborů v seznamu Registrované typy souborů vyberte příslušné přípony (například WMV) a potom klepněte na tlačítko Upřesnit.
 4. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Potvrdit otevření po stažení a klepněte na tlačítko OK.
 5. V dialogovém okně Možnosti složky klepněte na tlačítko Zavřít.

Metoda 2: Upravte HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>podklíč registru \EditFlags</CLSID>

Tuto metodu použijte, pokud toto upozornění ovlivní více počítačů.

Chcete-li zakázat zprávu s upozorněním, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>\EditFlags
  Například je-li přípona názvu souboru WMV, vyberte HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Klepněte na tlačítko EditFlagsa v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přejmenovat .
 4. Napište OldEditFlags, a stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Novýa klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Napište EditFlags, a stiskněte klávesu ENTER.
 7. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz změnit.
 8. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD klepněte ve skupinovém rámečku Basehexadecimální .
 9. Napište 10000a potom klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li znovu povolit zprávy s upozorněním, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>\EditFlags
 3. EditFlagsklepněte a potom v nabídce Úpravy klepněte na příkaz změnit .
 4. Napište 0a potom klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: I po provedení těchto kroků, obdržíte upozornění při otevření souborů v systému Office 2010 v Chráněném zobrazení.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda byl problém vyřešen. Pokud je problém vyřešen, jste hotovi s touto částí. Pokud potíže přetrvávají, můžeteObraťte se na podporu.
PPT2007 PowerPoint2007 XL2007 Excel2007 WD2007 Word2007 Office2007 OFF2007 Office 2007 ACC2007 Access2007 PUB2007 Publisher2007 SPD2007 SharePointDesigner2007 OL2007 Outlook2007 automatickou opravu

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 925757 - Poslední kontrola: 03/03/2016 05:02:00 - Revize: 5.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Standard 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbfixme kbmsifixme kbmt KB925757 KbMtcs
Váš názor