Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Je k dispozici aktualizace pro změny letního času v roce 2007 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003

Poznámka: Další informace o specifických aktualizacích pro počítače, kterých se týkají změny letního času na Novém Zélandu, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
937667 Je k dispozici aktualizace pro změny letního času na Novém Zélandu v roce 2007 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Příznaky
V roce 2007 se data začátku a konce letního času ve Spojených státech mění tak, aby odpovídala energetickému zákonu z roku 2005. Data se mění následovně.
Letní čas2007Předchozí roky
Datum začátkuDruhá neděle v březnu v 02:00První neděle v dubnu v 02:00
Datum koncePrvní neděle v listopadu v 02:00Poslední neděle v říjnu v 02:00
Po přechodu na letní čas 11. března 2007 může v aplikaci Microsoft Dynamics CRM dojít k následujícím problémům:
 • Při zobrazení schůzek nebo úkolů ve webovém klientovi aplikace Microsoft Dynamics CRM nebo v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook mohou být schůzky nebo úkoly naplánovány o hodinu před skutečně naplánovanou dobou nebo o hodinu později, než je skutečná naplánovaná doba.
 • Některé činnosti a některé prostředky ve službě kalendáře aplikace Microsoft Dynamics CRM mohou být naplánovány o hodinu dříve nebo o hodinu později, než je skutečná naplánovaná doba události.
Změny v letním čase se týkají mnoha časových pásem, která jsou uložena v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Tato časová pásma se mohou týkat všech uživatelů aplikace Microsoft Dynamics CRM. To zahrnuje i uživatele nacházející se mimo USA. Seznam časových pásem, kterých se tato změna týká, naleznete v části Další informace.
Řešení

Informace o aktualizaci

Společnost Microsoft poskytuje podporovanou aktualizaci pro počítače s následujícími aplikacemi:
 • Microsoft Dynamics CRM 3.0,
 • Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb,
 • čínská nebo japonská verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0,
 • klient Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook.
Poznámka: Aktualizace klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook zahrnuje i Aktualizaci kompatibility klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook. Aktualizace kompatibility zajišťuje kompatibilitu klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook se systémem Windows Vista a s aplikacemi systému Microsoft Office 2007.

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Microsoft Dynamics CRM 3.0
Kumulativní aktualizace 2 aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0
Aktualizace pro změny letního času v roce 2007 je součástí kumulativní aktualizace 2 aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
927751 Je k dispozici kumulativní aktualizace 2 aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb
Čínská nebo japonská verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 Datum vydání: 2. 3. 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Poznámka: Zástupný symbol <ENU> v názvech souborů zastupuje zkratku jazykové verze, kterou instalujete.

Obsah aktualizace


Obsah zahrnuje následující aktualizace:
 • Nová data začátku a konce letního času od roku 2007 pro několik definic časových pásem v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Například jsou změněna všechna časová pásma v USA tak, aby odpovídala novým datům začátku a konce letního času.
 • Několik nových uložených procedur a tabulek používaných průvodcem aktualizací časových pásem. Tento průvodce používá dané uložené procedury a tabulky k určení záznamů aplikace Microsoft Dynamics CRM, které bude pravděpodobně třeba aktualizovat tak, aby odpovídaly změnám v letním čase.

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Klient Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Action.jsNelze použít26,36713. 2. 200723:59
Appgrid.cssNelze použít1 86913. 2. 200723:59
Appgrid.htcNelze použít11 81713. 2. 200723:59
Autoshow.htcNelze použít9 56914. 2. 200700:00
Blank.aspxNelze použít9814. 2. 200700:00
Clientcontrol.htcNelze použít4 94614. 2. 200700:00
Controls.cssNelze použít3 17713. 2. 200723:59
Crmaddin.dll3.0.5300.15551 183 08024. 2. 200717:44
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15553 412 32824. 2. 200717:44
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15556 752 61624. 2. 200717:44
Customizations.xsdNelze použít54 36314. 2. 200700:00
Grid.cssNelze použít1 76314. 2. 200700:00
Lookupdialogsappgrid.jsNelze použít4 67713. 2. 200723:59
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1555599 40024. 2. 200717:41
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1555292 20024. 2. 200717:41
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1555410 98424. 2. 200717:41
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155591 49624. 2. 200717:40
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1555726 37624. 2. 200717:41
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1555222 56824. 2. 200717:40
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1555738 66424. 2. 200717:41
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1555382 31224. 2. 200717:41
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1555320 87224. 2. 200717:41
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155550 53624. 2. 200717:41
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1555247 14424. 2. 200717:41
Notes.cssNelze použít80013. 2. 200723:59
Notes.htcNelze použít16 90013. 2. 200723:59
Notesprint.cssNelze použít45913. 2. 200723:59
Pkgutil.cmdNelze použít1138. 12. 200622:06
Print.cssNelze použít1 07813. 2. 200723:59
Print_dlg.aspxNelze použít8 82214. 2. 200700:00
Syncqueue.dll3.0.5300.1555396 13624. 2. 200717:44
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375 57617. 11. 200504:42
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318 23217. 11. 200504:42
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143 80017. 11. 200504:42
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244 50417. 11. 200504:42

Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook Compatibility Release

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Setup.xmlNelze použít1 57228. 2. 200717:18
V3cclientpatch30.mspNelze použít755 71228. 2. 200717:46
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1555382 31224. 2. 200717:40
Crmaddin.dll3.0.5300.15551 211 75224. 2. 200717:44
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1555292 20024. 2. 200717:40
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1555726 37624. 2. 200717:40
Setup.xmlNelze použít1 59028. 2. 200717:07
V3clightclientpatch30.mspNelze použít755 71228. 2. 200717:09
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1555382 31224. 2. 200717:40
Crmaddin.dll3.0.5300.15551 211 75224. 2. 200717:44
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1555292 20024. 2. 200717:40
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1555726 37624. 2. 200717:40

Server Microsoft Dynamics CRM 3.0

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Action.jsNelze použít26 36713. 2. 200723:59
Appgrid.cssNelze použít1 86913. 2. 200723:59
Appgrid.htcNelze použít11 81713. 2. 200723:59
Autoshow.htcNelze použít9 56914. 2. 200700:00
Blank.aspxNelze použít9814. 2. 200700:00
Clientcontrol.htcNelze použít4 94614. 2. 200700:00
Controls.cssNelze použít3 17713. 2. 200723:59
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15553 412 32824. 2. 200717:44
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15556 752 61624. 2. 200717:44
Customizations.xsdNelze použít54 36314. 2. 200700:00
Grid.cssNelze použít1 76314. 2. 200700:00
Invoice status detail.rdlNelze použít63 64424. 2. 200709:20
Invoice status.rdlNelze použít31 99624. 2. 200709:20
Lookupdialogsappgrid.jsNelze použít4 67713. 2. 200723:59
Manageattribute.aspxNelze použít12 75614. 2. 200700:00
Manageattribute.jsNelze použít15 56814. 2. 200700:00
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1555689 51224. 2. 200717:40
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1555288 10424. 2. 200717:41
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1555370 02424. 2. 200717:40
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155591 49624. 2. 200717:40
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1555726 37624. 2. 200717:41
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1555222 56824. 2. 200717:40
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1555968 04024. 2. 200717:40
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1555382 31224. 2. 200717:41
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1555165 22424. 2. 200717:40
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1555320 87224. 2. 200717:40
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155550 53624. 2. 200717:40
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1555247 14424. 2. 200717:40
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1555247 14424. 2. 200717:40
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1555308 58424. 2. 200717:40
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.admintool.dll3.0.5300.1555673 12824. 2. 200717:19
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.timezoneupdatepatch.exe3.0.5300.155516 23228. 2. 200706:37
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1555161 12824. 2. 200717:40
Microsoft.crm.tools.workflowlibrary.dll3.0.5300.1555275 81624. 2. 200717:40
Microsoft.crm.webservices.dll3.0.5300.1555456 04024. 2. 200717:40
Notes.cssNelze použít80013. 2. 200723:59
Notes.htcNelze použít16 90013. 2. 200723:59
Notesprint.cssNelze použít45913. 2. 200723:59
Pkgutil.cmdNelze použít1138. 12. 200622:06
Print.cssNelze použít1 07813. 2. 200723:59
Print_dlg.aspxNelze použít8 82214. 2. 200700:00
Sales pipeline.rdlNelze použít108 50624. 2. 200709:21
Service activity volume detail.rdlNelze použít100 12324. 2. 200709:21
Service activity volume.rdlNelze použít65 80624. 2. 200709:21
Showusage.aspxNelze použít1 63714. 2. 200700:00
Showusage.jsNelze použít91214. 2. 200700:00
Syscustutil.jsNelze použít5 83114. 2. 200700:00
Systemsettings.aspxNelze použít33 57914. 2. 200700:00
Util.jsNelze použít20 38114. 2. 200700:00
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1555165 22424. 2. 200717:40
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1555161 12824. 2. 200717:40
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375 56017. 11. 200504:39
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318 21617. 11. 200504:39
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143 78417. 11. 200504:38
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1244 48817. 11. 200504:39
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244 48817. 11. 200504:39
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1305 92817. 11. 200504:39
Crmdbhotfix.dll3.0.5300.1521103 21626. 12. 200601:46
Kb911321_client.dll3.0.5300.155660 80028. 2. 200711:19
Kb911322_client.dll3.0.5300.155658 75228. 2. 200711:19
Kb913954_client.dll3.0.5300.155696 12828. 2. 200711:19
Kb914644_client.dll3.0.5300.155689 47228. 2. 200711:19
Kb914799_client.dll3.0.5300.155662 33628. 2. 200711:19
Kb915024_client.dll3.0.5300.155675 64828. 2. 200711:19
Kb915722_client.dll3.0.5300.1556106 88028. 2. 200711:19
Kb915799_client.dll3.0.5300.155663 87228. 2. 200711:19
Kb916629_client.dll3.0.5300.155675 13628. 2. 200711:19
Kb917098_client.dll3.0.5300.155692 54428. 2. 200711:19
Kb917109_client.dll3.0.5300.155661 31228. 2. 200711:19
Kb917536_client.dll3.0.5300.155683 84028. 2. 200711:19
Kb918990_client.dll3.0.5300.155669 50428. 2. 200711:19
Kb919008_client.dll3.0.5300.155691 00828. 2. 200711:19
Kb919429_client.dll3.0.5300.155663 36028. 2. 200711:19
Kb922807_client.dll3.0.5300.155665 92028. 2. 200711:19
Kb923057_client.dll3.0.5300.155678 72028. 2. 200711:19
Kb923074_client.dll3.0.5300.155662 33628. 2. 200711:19
Kb924105_client.dll3.0.5300.155691 52028. 2. 200711:19
Kb924371_client.dll3.0.5300.155692 03228. 2. 200711:19
Kb924882_client.dll3.0.5300.155665 92028. 2. 200711:19
Kb925163_client.dll3.0.5300.155669 50428. 2. 200711:19
Kb925473_client.dll3.0.5300.155670 01628. 2. 200711:19
Kb925874_client.dll3.0.5300.1556122 75228. 2. 200711:19

Informace o instalaci aktualizace

Tuto aktualizaci nainstalujte do počítačů se softwarem serveru Microsoft Dynamics CRM 3.0, klientem Microsoft CRM 3.0 pro aplikaci Outlook nebo aplikací Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb.

Synchronizujte data offline z počítačů s klientem Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače

Před instalací této aktualizace doporučujeme synchronizovat všechna data offline ze všech počítačů s klientem Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače na server Microsoft CRM. Seznam kandidátů s možností změn v letním čase je vytvořen během instalace této aktualizace. Tento seznam nelze vytvořit znovu. Tabulku kandidátů používá průvodce aktualizací časových pásem. Tento průvodce umožní správci provést úpravy dat odpovídající změnám v letním čase. Průvodce v tabulce kandidátů aktualizuje informace o záznamech aktualizovaných změnami v letním čase.

Pokud před instalací opravy hotfix serveru Microsoft CRM nesynchronizujete data offline ze všech počítačů s klientem Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače, následující posloupnost událostí způsobí nesprávné zobrazení dat v aplikaci Microsoft CRM.
 • Nainstalujete serverovou aktualizaci Microsoft CRM, která vytvoří seznam kandidátů.
 • Počítač s klientem Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače synchronizuje data se serverem Microsoft CRM.
 • Synchronizovaná data nejsou přidána do tabulky kandidátů. Proto mohou být tato data v aplikaci Microsoft Dynamics CRM zobrazena nesprávně.
Poznámka: Klient Microsoft CRM pro aplikaci Outlook zahrnuje obě verze klienta – pro přenosné i pro stolní počítače.

Nainstalujte klientskou aktualizaci do počítačů s klientem Microsoft CRM pro aplikaci Outlook

Doporučujeme nainstalovat klientskou aktualizaci do počítačů s klientem Microsoft CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače i do počítačů s klientem pro stolní počítače. Problémy s letním časem v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro stolní počítače vyřeší serverová aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM. Tato aktualizace však také obsahuje další informace o souborech opravy hotfix. Aby byla zajištěna konzistence souborů, je třeba nainstalovat klientskou aktualizaci aplikace Microsoft Dynamics CRM do počítačů s klientem Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro stolní počítače. Zajištění konzistence souborů je nezbytné z důvodu dalších závislostí oprav hotfix.

Nainstalujte serverovou aktualizaci na všechny servery Microsoft Dynamics CRM

Pokud máte více serverů Microsoft Dynamics CRM, je třeba nainstalovat serverovou aktualizaci na všechny servery Microsoft Dynamics CRM. Neinstalujte však tuto aktualizaci na všechny servery Microsoft Dynamics CRM současně. Nainstalujte ji na každý server Microsoft Dynamics CRM samostatně, přejdete tím zablokování na serveru Microsoft SQL Server.

Nainstalujte serverovou aktualizaci do nových instalací aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0

Tuto aktualizaci je třeba nainstalovat i do nových instalací aplikace Microsoft Dynamics CRM, které vytvoříte poté, co vejdou v platnost nová data začátku a konce letního času. Tato aktualizace přidá nové definice časových pásem. Tuto aktualizaci je třeba nainstalovat předtím, než uživatelé začnou zadávat data do aplikace Microsoft Dynamics CRM.

Doporučená posloupnost instalace

Doporučujeme konkrétní posloupnost instalace aktualizací letního času pro další produkty, které používá aplikace Microsoft Dynamics CRM. Doporučujeme také konkrétní posloupnost instalace serverových a klientských aktualizací. Také doporučujeme v konkrétním bodu procesu instalace spustit průvodce aktualizací časových pásem. Další informace naleznete v části Doporučená posloupnost aktualizací systému Microsoft CRM v dokumentu Instrukce pro řešení změn v letním čase od roku 2007 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Tento dokument je k dispozici ke stažení na webu služby Stažení softwaru.

Na webu služby Stažení softwaru společnosti Microsoft je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček CRM_DST_Remediation_Details_Rev1.1.exe

Datum vydání: 2. 3. 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadovaná uživatelská práva

Tuto aktualizaci mohou nainstalovat pouze členové skupiny Microsoft Dynamics CRM PrivUserGroup ve službě Active Directory.

Pokud se změny v letním čase týkají mnoha záznamů

Pokud se změny v letním čase týkají mnoha záznamů, je třeba zvýšit hodnotu registru vypršení časového limitu OLEDB. Tím předejdete možnému vypršení časového limitu serveru Microsoft SQL Server při instalaci této aktualizace.

Poznámka: Pokud tento podklíč registru již existuje, poznamenejte si jeho aktuální hodnotu. Po dokončení změn v letním čase pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM nastavte hodnotu tohoto podklíče registru zpět na původní hodnotu. Pokud tento podklíč dříve neexistoval, odstraňte jej. Výchozí hodnota vypršení časového limitu OLEDB je 30 sekund. Hodnotu registru vypršení časového limitu OLEDB nastavíte takto:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na podklíč MSCRM, přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Přejmenujte hodnotu DWORD na „OLEDBTimeout“.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na hodnotu DWORD a klepněte na příkaz Změnit.
 6. Ve skupinovém rámečkuČíselná soustava klepněte na přepínač Desítková. Poté do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 3600 a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Desítková hodnota 3 600 se rovná 60 minutám.

Požadavky

V počítači musí být nainstalovaná aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0, abyste mohli nainstalovat tuto opravu hotfix.

Požadavek na restartování

Pokud se zobrazí výzva, po instalaci aktualizace restartujte počítač.

Informace o odinstalaci

Tuto opravu hotfix nelze odebrat.

Známé problémy

Problém 1

Pokud jste nainstalovali program jiného výrobce, který registruje soubor Microsoft.Crm.MetadataService.dll do globální mezipaměti sestavení (GCA), mohou se po instalaci této aktualizace objevit problémy při ukládání nebo aktualizaci entity nebo atributu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.

Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
934690 Chybová zpráva při uložení nebo aktualizaci entity nebo atributu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0:Došlo k chybě. Další informace získáte od správce systému. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Problém 2

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
Při použití aktualizace 925874 můžete obdržet následující chybovou zprávu:
Application has generated an exception that could not be handled. Process id 0x4f4 (1268), Thread Id=0xe7c (3708) (Aplikace generovala výjimku, která nemohla být zpracována. Identifikační číslo procesu: 0x4f4 (1268), Identifikační číslo podprocesu: 0xe7c (3708).
Tuto chybovou zprávu můžete obdržet z následujících důvodů:
 • Chybí klíč registru. Tento klíč registru je vyžadován souborem TimeZoneUpdatePatch.exe. Soubor TimeZoneUpdatePatch.exe je spuštěn jako podproces instalace aktualizace 925874. Viz Řešení 1 v této části.
 • Soubor TimeZoneUpdatePatch.exe vyžaduje neznámý klíč registru. Soubor TimeZoneUpdatePatch.exe je spuštěn jako podproces instalace aktualizace 925874. Viz Řešení 2 v této části.
Poznámka: Časová pásma jsou uložena v registru v následujícím umístění:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

Řešení 1

 1. Zkopírujte hodnoty klíče registru pro časová pásma do textového souboru. Za tímto účelem zadejte do příkazového řádku následující příkaz:
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Stejný příkaz použijte u jiného serveru Microsoft Dynamics CRM, u kterého byla aktualizace 925874 úspěšně nainstalována.
 3. Stáhněte soubor Windiff.exe. K tomu je třeba navštívit následující web společnosti Microsoft:
 4. Spusťte soubor Windiff.exe a porovnejte soubory TimeZoneRegInfo.txt. Porovnejte soubory TimeZoneRegInfo.txt a zjistěte, u kterých časových pásem chybí položka indexu pro specifické časové pásmo. Časová pásma, kterým chybí položka indexu, mají hodnotu DWORD.
 5. Aktualizujte hodnotu registru, které chybí položka indexu pro specifické časové pásmo. Chcete-li otevřít registr, klepněte v nabídce Start na příkaz Spustit, zadejte text regedit a pak klepněte na tlačítko OK.

Řešení 2

 1. Zkopírujte hodnoty klíče registru pro časová pásma do textového souboru. Za tímto účelem zadejte do příkazového řádku následující příkaz:
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Stejný příkaz použijte u jiného serveru Microsoft Dynamics CRM, u kterého byla aktualizace 925874 úspěšně nainstalována.
 3. Stáhněte soubor Windiff.exe. K tomu je třeba navštívit následující web společnosti Microsoft:
 4. Spusťte soubor Windiff.exe a porovnejte soubory TimeZoneRegInfo.txt.
 5. V souboru TimeZoneRegInfo.txt pro server Microsoft Dynamics CRM, na kterém byla aktualizace 925874 úspěšně nainstalována, vyhledejte neznámá časová pásma. Úspěšné instalaci aktualizace 925874 například brání následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jerusalem Standard Time
 6. Exportováním vytvořte zálohu klíče registru neznámého časového pásma. Postupujte takto: vyberte klíč registru, klepněte na nabídku Soubor a poté klepněte na příkaz Exportovat. Klíč registru uložte jako soubor s příponou REG.
 7. Opět spusťte instalaci aktualizace 925874.
 8. Po úspěšné instalaci aktualizace 925874 znovu zadejte do registru klíč registru neznámého časového pásma. Za tímto účelem poklepejte na soubor, který jste vytvořili v kroku 6.

Problém 3

Při použití aktualizace 925874 můžete obdržet následující chybovou zprávu:
Setup failed to update the database. The installation of this update has stopped. Contact Customer Support Services. (Aktualizace databáze se při instalaci nezdařila. Instalace této aktualizace je zastavena. Obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft.)
Navíc je do protokolu KB925874_err.log zaznamenána následující chybová zpráva:
(Diagnostic) Failed to execute CrmDbHfExecute for KB923057 (Error) CHfHarness Update failed with return value = 80040e31 Function: CCrmDbHf::Update File: c:\bt\234\src\crmse\installer\mscrmcustom\crmdbhf.cpp Line: 160 (Information) ConfirmInstallation failed. ((Diagnostika) Provedení procedury CrmDbHfExecute pro KB923057 se nezdařilo (Chyba) CHfHarness Aktualizace se nezdařila s návratovou hodnotou = 80040e31 Funkce: CCrmDbHf::Aktualizační soubor: c:\bt\234\src\crmse\installer\mscrmcustom\crmdbhf.cpp Řádek: 160 (Informace) Procedura ConfirmInstallation se nezdařila.)

Poznámky
 • Soubor KB925874_err.log je umístěn ve složce <jednotka>:\windows na serveru Microsoft Dynamics CRM.
 • Aktualizace 925874 obsahuje další opravy hotfix aplikace Microsoft Dynamics CRM. K tomuto problému obvykle dochází proto, že existuje řada kontaktů, které musí být aktualizovány opravou hotfix KB923057.
Při řešení tohoto problému přidejte nebo zvyšte hodnotu registru
HotFixDBTimeout RegDWORD
. Postupujte takto:

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. Na serveru Microsoft Dynamics CRM klepněte v nabídce Start na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
 3. Pokud klíč
  HotfixDBTimeout
  neexistuje, postupujte takto:
  1. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
  2. Zadejte text HotfixDBTimeout a pak stiskněte klávesu ENTER.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku HotfixDBTimeout a klepněte na příkaz Změnit.
  4. Ve skupinovém rámečku Číselná soustava klepněte na přepínač Desítková, do pole Údaj hodnoty zadejte 65000 a klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Instalace oprav hotfix aplikace Microsoft Dynamics CRM rozeznávají pouze hodnoty registru
   HotfixDBTimeout
   od 0 do 65535. Tyto hodnoty přestavují počet sekund do vypršení časového limitu. Po instalaci opravy hotfix můžete ponechat výchozí hodnotu.
  5. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Konec.
Poznámka: Může být nezbytné přidat nebo změnit hodnotu registru
OLEDBTimeout
. Pokud tento podklíč registru již existuje, poznamenejte si jeho aktuální hodnotu. Po dokončení změn v letním čase pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM vraťte hodnotu tohoto podklíče registru zpět na předchozí hodnotu. Pokud tento podklíč dříve neexistoval, odstraňte jej. Výchozí hodnota vypršení časového limitu OLEDB je 30 sekund.

Hodnotu registru vypršení časového limitu OLEDB nastavíte takto:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na podklíč MSCRM, přejděte na položku Nový a pak klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Přejmenujte hodnotu DWORD na „OLEDBTimeout“.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na hodnotu DWORD a klepněte na příkaz Změnit.
 6. Ve skupinovém rámečkuČíselná soustava klepněte na přepínač Desítková. Poté do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 65000 a klepněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
 8. Opakujte instalaci aktualizace KB925874 na server Microsoft CRM. Po úspěšné instalaci vraťte hodnotu registru
  OLEDBTimeout
  zpět na předchozí hodnotu. Pokud tento podklíč dříve neexistoval, odstraňte jej.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace

Uložené procedury

Po instalaci této aktualizace jsou do databáze Název_organizace_MSCRM nainstalovány následující uložené procedury:
 • p_TimeZoneUserCandidates
 • p_TimeZoneNonUserCandidates
 • p_TimeZoneSecureUserCandidates
 • p_TimeZoneGenerateCandidates
 • p_TimeZoneGetTimeZonesInUse
 • p_TimeZoneGetEntitiesByTimeZone
 • p_TimeZoneGetEntitiesAllTimeZone
 • p_TimeZoneCandidateSummary
 • p_UpdateCalendarTimeZone
 • p_PopulateTimeZoneCodeLegacy
 • p_UpdateEntityTimeZoneCode
 • p_UpdateEntityTimeZone
Po instalaci této opravy hotfix jsou do databáze Název_organizace_MSCRM nainstalovány následující tabulky:
 • TimeZoneAdjustmentWindows
 • TimeZoneEntityAttribute
 • TimeZoneUserSetting
 • TimeZoneEntityCandidate
 • UpdateEntityTimeZoneInput

Časová pásma, kterých se týkají změny v letním čase pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

Následuje seznam časových pásem, kterých se týkají změny v letním čase pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Název podklíče registruZobrazované jménoZačátek letního časuKonec letního času
Alaska Standard Time(GMT-09:00) AljaškaDruhá neděle v březnu v 02:00:00První neděle v listopadu v 02:00:00
Atlantic Standard Time(GMT-04:00) Atlantický čas (Kanada)Druhá neděle v březnu v 02:00:00První neděle v listopadu v 02:00:00
Azerbaijan Standard Time(GMT+04:00) BakuPoslední neděle v březnu v 04:00:00Poslední neděle v říjnu v 05:00:00
Caucasus Standard Time(GMT+04:00) JerevanPoslední neděle v březnu v 02:00:00Poslední neděle v říjnu v 03:00:00
Central Brazilian Standard Time(GMT-04:00) ManausPrvní neděle v listopadu v 00:00:00Poslední neděle v únoru v 00:00:00
Central Standard Time(GMT-04:00) Středoamerický čas (USA a Kanada)Druhá neděle v březnu v 02:00:00První neděle v listopadu v 02:00:00
Central Standard Time (Mexico)(GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, MonterreyPrvní neděle v dubnu v 02:00:00Poslední neděle v říjnu v 02:00:00
E. Europe Standard Time(GMT+02:00) MinskPoslední neděle v březnu v 02:00:00Poslední neděle v říjnu v 03:00:00
E. South America Standard Time(GMT-03:00) BrasiliaPrvní neděle v listopadu v 00:00:00Poslední neděle v únoru v 00:00:00
Eastern Standard Time(GMT-05:00) Východoamerický čas (USA a Kanada)Druhá neděle v březnu v 02:00:00První neděle v listopadu v 02:00:00
Egypt Standard Time(GMT+02:00) KáhiraPoslední čtvrtek v dubnu v 23:59:59.999Poslední čtvrtek v září v 23:59:59.999
Georgian Standard Time(GMT+03:00) TbilisiNelze použítNelze použít
Greenwich Standard Time(GMT) Casablanca, Monrovia, RejkjavíkNelze použítNelze použít
GTB Standard Time(GMT+02:00) Athény, Bukurešť, IstanbulPoslední neděle v březnu v 03:00:00Poslední neděle v říjnu v 04:00:00
Iran Standard Time(GMT+03:30) TeheránOdebránoOdebráno
Iran Standard Time(GMT+02:00) Jeruzalém30. března 2007 v 02:00:0016. září 2007 v 02:00:00
Jordan Standard Time(GMT+2:00) AmmánPoslední čtvrtek v březnu v 00:00:00Last pátek v září v 01:00:00
Middle East Standard Time(GMT+02:00) BejrútPoslední neděle v březnu v 00:00:00Poslední sobota v říjnu v 23:59:59.999
Montevideo Standard Time(GMT-03:00) MontevideoPrvní neděle v říjnu v 02:00:00Druhá neděle v březnu v 02:00:00
Mountain Standard Time(GMT-07:00) Horský čas (USA a Kanada)Druhá neděle v březnu v 02:00:00První neděle v listopadu v 02:00:00
Mountain Standard Time (Mexico)(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, MazatlanPrvní neděle v dubnu v 02:00:00Poslední neděle v říjnu v 02:00:00
Myanmar Standard Time(GMT+06:30) Yangon (Rangún)Nelze použítNelze použít
Namibia Standard Time(GMT+02:00) WindhoekPrvní neděle v dubnu v 02:00:00První neděle v září v 02:00:00
New Zealand Standard Time(GMT+12:00) Auckland, WellingtonPrvní neděle v říjnu v 02:00:00Třetí neděle v březnu v 03:00:00
Newfoundland Standard Time(GMT-3:30) NewfoundlandDruhá neděle v březnu v 12:01:00První neděle v listopadu v 12:01:00
Pacific SA Standard Time(GMT-04:00) SantiagoDruhá sobota v říjnu v 23:59:59.999Druhá sobota v březnu v 23:59:59.999
Pacific Standard Time(GMT-08:00) Tichomořský čas (USA a Kanada)Druhá neděle v březnu v 02:00:00První neděle v listopadu v 02:00:00
Pacific Standard Time (Mexico)(GMT-08:00) Tijuana, Baja CaliforniaPrvní neděle v dubnu v 02:00:00Poslední neděle v říjnu v 02:00:00
SA Pacific Standard Time(GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio BrancoNelze použítNelze použít
Sri Lanka Standard Time(GMT+05:30) Sri JayawardenepuraNelze použítNelze použít
Další informace o průvodci aktualizací časových pásem aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
932984 Jak provést změny v letním čase od roku 2007 pomocí průvodce aktualizací časových pásem pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o aplikaci Microsoft CRM a letním čase naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
933453 Postup aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro letní čas v roce 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Kumulativní aktualizace 1 aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0

Instalace této aktualizace není závislá na instalaci kumulativní aktualizace 1 aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0. Tato aktualizace obsahuje některé opravy obsažené v kumulativní aktualizaci 1. Neobsahuje však všechny opravy obsažené v kumulativní aktualizaci 1. Tuto aktualizaci lze nainstalovat i v případě, že nebyla nainstalována kumulativní aktualizace 1. Další informace o kumulativní aktualizaci 1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
922815 Je k dispozici kumulativní aktualizace 1 aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další problémy, které řeší tato aktualizace

Microsoft Dynamics CRM 3.0

Tato aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 také řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
Číslo článkuNázev článku
894183Po implementaci události volání PreCreate pro entitu se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva Server nemohl přečíst požadavek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
909284Není použit typ plnění ze šablony smlouvy při vytvoření smlouvy v aplikaci Microsoft CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
910242Při pokusu o odeslání nebo převedení e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft CRM 3.0 se zobrazí chybové zprávy
910767Při pokusu o přidání nového řádku smlouvy v obnovené smlouvě se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM může zobrazit chybová zpráva: Počáteční či cílové datum nebo fakturační počáteční či cílové datum je neplatné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
910836Při hromadné úpravě záznamů entit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 mohou chybět tlačítka Uložit a Storno a části formuláře entit mohou být nepřístupné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
911022Nelze omezit oprávnění uživatelů pro tisk dat v aplikaci Microsoft CRM 3.0 ani pro export dat z aplikace Microsoft CRM 3.0 do aplikace Microsoft Excel (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
911316Při pokusu o odpověď na e-mailovou zprávu se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM může zobrazit chybová zpráva: Došlo k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
911318Při pokusu o export dat z aplikace Microsoft Dynamics CRM do aplikace Microsoft Excel se může zobrazit chybová zpráva: Problémy během načtení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
911321V dialogovém okně Zájemci nejsou zobrazeni uzavření zájemci, kteří byli v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 otevřeni minulý nebo tento týden (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
911322Při zaškrtnutí políčka Příležitosti uzavřené v příštím měsíci se v dialogovém okně Příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí příležitosti, které již byly uzavřeny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
911520E-mailové aktivity nejsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM automaticky rozeslány příjemcům při distribuci e-mailových aktivit pro danou kampaň (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
912061Při použití rozšířeného vyhledávání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou některá pole k dispozici jako kritéria vyhledávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
912208Po odstranění obsahu některých adresových polí v prodejní objednávce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM nejsou tato pole aktualizována v aplikaci Microsoft Dynamics GP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
912252Při pokusu o odstranění kontaktu se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM může zobrazit chybová zpráva: Ve skriptu na této stránce došlo k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
912324Při pokusu o vytvoření e-mailové zprávy ze šablony pomocí programu se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Neplatný název entity XML (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
912815Po upgradu z aplikace Microsoft CRM 1.2 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou kritéria filtru v poli Vlastník ve vlastním zobrazení nahrazena textem Zadejte hodnotu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913179Po provedení změny ve schůzce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM není spuštěna událost volání PreUpdate (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913275Pokud je v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 uživatel zakázán, není spuštěna událost volání PreSetState ani PostSetState (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913330Pokud je Sestava aktivit služeb v aplikaci Microsoft Dynamics CRM seskupena po týdnech, zobrazí se chybová zpráva Služeb zpráv: SET DATEFIRST 0 je mimo rozsah (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913418Při použití funkce Exportovat do listu aplikace Excel v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 aktuální marketingový seznam nefiltruje export členů tohoto seznamu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913462Při přesunu do vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je mřížka entit vyplněna pomaleji, než očekáváte (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913465Při pokusu o vytvoření nabídky objednávky se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva Server aplikace Microsoft CRM je nedostupný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913468Při pokusu o spuštění klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook se může zobrazit chybová zpráva: Při načítání funkcí aplikace Microsoft CRM došlo k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913541Aplikace Microsoft Dynamics CRM nereflektuje změny v australském letním čase pro rok 2006 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913645Při pokusu o hromadnou úpravu mnoha záznamů kontaktů nebo záznamů obchodních vztahů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou nedostupná pole Nadřazený obchodní vztah a Nadřazený zákazník (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913954Po upgradu z aplikace Microsoft CRM 1.2 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 vlastní pole brání uzavření aktivit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
914142Při uzavření příležitostí, které mají přiřazeny aktivní nabídky nebo koncepty nabídek v aplikaci Microsoft Dynamics CRM, se nezobrazí upozornění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
914147Pokud v dialogovém okně Fax v aplikaci Microsoft Dynamics CRM nastavíte výchozí hodnotu vlastnosti Směr na Příchozí, je tato hodnota nastavena na Odchozí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
914160Při pokusu o sloučení obchodních vztahů, kontaktů nebo zájemců se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Přihlášený uživatel nemá z hlediska zabezpečení odpovídající oprávnění k zobrazení těchto záznamů nebo k provedení konkrétní akce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
914644Při pokusu o zobrazení aktivit účtu se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Došlo k chybě serveru SQL Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
914799Při otevření schůzky se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Toto vyhledávání může zobrazit pouze jednu položku. ID vyhledávání = organizátor (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
915024Při spuštění sestavy se ve francouzské verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Převod z datového typu znak na datový typ datetime vrátil hodnotu datetime mimo rozsah (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
915046Kód DynamicEntity XML vytvořený v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 pomocí formuláře Prodejní příležitost se liší od kódu DynamicEntity XML vytvořeného pomocí formuláře Marketingový seznam (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
915413V podrobném formuláři e-mailových aktivit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zůstane e-mailová adresa nepřeložena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
915487Při pokusu o sloučení záznamů se v aplikaci Microsoft CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: Přihlášený uživatel nemá odpovídající oprávnění k provedení vyžádané akce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
915722Při spuštění úlohy MSCRM Stored Procedure Priming v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 dochází k neobvyklému poklesu výkonu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
915757Při přijetí aktivity z fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se vlastník aktivity nezmění na váš uživatelský účet (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
915784Při použití šablony Quote.dot v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook nejsou souhrny v nabídce vytištěny správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
915799Při použití Průvodce kopírováním databáze serveru SQL Server 2005 k převodu databáze MSCRM aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 ze serveru SQL Server 2000 se může zobrazit chybová zpráva: Nastavení připojení ke zdroji dat (Chyba) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
915839V zobrazení fakturačního účtu nebo kontaktu spojeného se smlouvou v aplikaci Microsoft CRM 3.0 nejsou zobrazeny smlouvy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
916210Při použití klienta Microsoft CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook k tisku nabídky, která obsahuje pouze produkty nezahrnuté do katalogu, se může zobrazit chybová zpráva: Došlo k chybě. Další informace získáte od správce systému. Kód chyby: -2146822366
916629Při spuštění sestavy se v dánské verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Při spuštění sestavy došlo k neočekávané chybě (rsInternalError) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
916637Pokud v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 spustíte rozšířené hledání vlastností a podmínek obsahujících speciální znaky, zobrazí se chybová zpráva: Došlo k chybě. Další informace získáte od správce systému. Kód chyby: Není k dispozici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
916770V turecké verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze exportovat vlastní úpravy vlastní entity (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917010Při pokusu o uložení nebo zavření schůzky se v aplikaci Microsoft CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Došlo k chybě a Obecná chyba v modulu plánování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917098Nelze přejmenovat entitu kampaně nebo její atributy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917109Při použití funkce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou nalezeny žádné kontakty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917277V aplikaci Microsoft CRM 3.0 nelze zobrazit odeslané e-mailové zprávy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917536Po klepnutí na tlačítko Aktualizovat mřížku v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je odebrána první položka ve frontě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917545Při pokusu o zobrazení služby kalendář se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Během zpracování aktuálního webového požadavku došlo k neošetřené výjimce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917674V dialogovém okně Vztah v turecké verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 chybí tlačítko Mapování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917797Na kartě Poznámky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se nezobrazuje titulek poznámky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917822Při hledání blížících se aktivit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může být nalezena aktivita s datem konání v minulosti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917913Po otevření oblasti fronty v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook chybí tlačítko Odstranit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918097Při hledání účtů v aplikaci Microsoft CRM 3.0 pomocí funkce Rozšířené hledání mohou být duplikovány některé hodnoty v seznamu vlastností Vytvořeno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918115Při pokusu o import souboru s upraveným nastavením se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Vybraný soubor vlastního nastavení neodpovídá požadovanému schématu souboru vlastního nastavení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918291Při exportu vybraných vlastních nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou tato nastavení uložena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918294V maďarské verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou v panelu abecedy zobrazena některá písmena maďarské abecedy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918460Při pokusu o sloučení dvou obchodních vztahů nebo kontaktů se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Při komunikaci se serverem Microsoft CRM došlo k potížím (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918465Při pokusu o sloučení obchodních vztahů nebo kontaktů se v aplikaci Microsoft CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918745Po odeslání e-mailové zprávy z aplikace Outlook je e-mailová zpráva v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nesprávně přidružena k marketingové kampani (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918977Při pokusu o import entity se v turecké verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Příčinou chyby je nejednotnost jednotlivých instancí názvu entity (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919008Po nastavení možnosti Zahrnout pro Pouze tento záznam, Související záznamy nebo Všechny přidružené záznamy se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nezobrazí záznamy přidružené k podřízenému obchodnímu vztahu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919177Při pokusu o otevření karty Mapování se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva Tvůrce dotazu, že atribut neexistuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919358V holandské verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou na panelu abecedy zobrazena dvě nesprávná písmena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919419Po přijetí e-mailové zprávy odeslané do fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 mohou být vytvořeny duplicitní položky fronty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919429Při hledání položek fronty pomocí funkce Rozšířené hledání se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Pokud je argument Distinct nastaven na hodnotu pravda, je očekáván primární klíč (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919480Mapování entit mezi vlastní entitou a entitou smlouvy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nefunguje podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919534V klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook jsou zobrazeny formuláře aplikace Microsoft Outlook místo očekávaných webových formulářů aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920758V popisku dne v turecké verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou dny zobrazeny na nesprávné pozici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920763Některé sloupce ve zobrazení seznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazují nesprávné hodnoty údajů, pokud mají podobné názvy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920815Při použití funkce Odeslat přímý e-mail nelze v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 odeslat e-mailovou zprávu z jiného uživatelského účtu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920859Při odeslání e-mailové zprávy z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 se může zobrazit chybová zpráva: Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k objektu aplikace Microsoft CRM nebo provedení požadované operace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921261Při distribuci aktivity kampaně v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook nemusí funkce E-mail pomocí hromadné korespondence fungovat podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921653Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook přestane po převedení e-mailové zprávy reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921654Hodnota synchronizace času nastavená ve webovém klientovi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 přepíše hodnotu synchronizace času nastavenou v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Office Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
922530Při pokusu o vytvoření prodejní příležitosti z kontaktu se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Záznam, který požadujete, není momentálně k dispozici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
922807Při použití funkce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze hledat slova obsažená v poli Klíčová slova v entitě Prodejní dokumentace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923057Pokud ve funkci Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 použijete pole Celé jméno, kontakt nebo zájemce nemusí být nalezen (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923071Při přechodu do režimu offline se v klientu Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook pro přenosné počítače může zobrazit chybová zpráva: Data zadaná pro jedno nebo více polí jsou příliš dlouhá. Záznam bude do aplikace CRM uložen se zkrácenými daty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923074Při použití sloupce Týká se není seznam Aktivity ve webové aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 setříděn podle abecedy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923278Po vytvoření následující aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nezobrazuje nástroj Asistent formuláře příslušné údaje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923281Při pokusu o přechod do režimu offline nebo spuštění funkce Synchronizovat aplikaci Outlook s aplikací CRM v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook může klient přestat reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923387Při pokusu o zobrazení sestavy se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Funkce:Snímky sestav hostorie není v tomto vydání Služeb zpráv podporována (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923818Po importu vlastních nastavení nejsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 uloženy změny možnosti Typ chování v entitě relací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923999Vyexportovaný soubor vlastních nastavení neobsahuje v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 pole vztahu, i když nastavíte pro toto pole vztahu požadované úrovně na hodnotu Požadováno podnikem nebo Doporučeno podnikem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924105V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze zobrazit související záznamy přidružené k podřízenému obchodnímu vztahu, které mají hloubku více než jednu úroveň (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924309Změny záznamů Fronta a Produkt se neprovedou, pokud jsou tyto záznamy změněny offline v klientovi Microsoft CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924369Error message when you try to use a customized lookup view in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred. For more information, contact your system administrator. Error code: 0x80040248"
924371Při pokusu o spuštění sestavy se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Při spuštění sestavy došlo k neočekávané chybě (rsInternalError) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924425Po klepnutí na tlačítko Nalézt dostupné časy na webové stránce Naplánovat aktivitu služby se webová stránka Dostupné časy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 načítá pomalu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924454Po spuštění řešení, které nastaví stav požadavku nebo odpovědi pro entitu, se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Tuto metodu lze volat pouze v souvislosti s požadavkem webové služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924879V přidruženém pohledu jsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 neočekávaně zobrazeny deaktivované vlastní záznamy entit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925163Po sloučení dvou záznamů obsahujících různá práva sdílení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 mohou chybět práva sdílení podřízeného záznamu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925233Při importu vlastních nastavení obsahujících vlastnost Vhodné pro prohledávání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 není hodnota této vlastnosti importována (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925437Při odeslání e-mailové zprávy z webového klienta aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 se může zobrazit chybová zpráva: Nedostatečná oprávnění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925505Po klepnutí na příkazové tlačítko na panelu nástrojů aplikace Microsoft Dynamics CRM přestane reagovat aplikace Microsoft Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925532Při pořízení záznamu o e-mailové zprávě ve formátu RTF se v klientu Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook může zobrazit chybová zpráva: Při převodu této položky do aplikace Microsoft CRM došlo k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925540Při pokusu o zobrazení druhé stránky e-mailových činností se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Neplatný argument (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
926162Při použití funkce Odeslat přímý e-mail v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může být v poli předmět e-mailové zprávy zobrazen místo některých speciálních znaků kód HTML (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
926811Po přiřazení jedné či více úloh jinému uživateli v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače přestane reagovat aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
927207Při odeslání e-mailové zprávy z aplikace Microsoft Dynamics CRM na externí adresu mají přílohy e-mailu nesprávné deklarace typu obsahu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
927854Při pokusu o načtení formulářů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 dochází ke snížení výkonu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
927875Při pokusu o sloučení záznamů se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: Došlo k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
928272Po klepnutí na tlačítko Přejít do režimu offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače se aplikace Outlook neočekávaně ukončí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929082Je k dispozici aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro zkušební verzi letního času v Západní Austrálii (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929488Po připojení souboru DOCX k záznamu se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Chyba při odesílání souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Japonské nebo čínské verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0

Tato aktualizace pro japonskou nebo čínskou verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 řeší také problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
911520E-mailové aktivity nejsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM automaticky rozeslány příjemcům při distribuci e-mailových aktivit pro danou kampaň (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
912153Při vytvoření následné aktivity pro odpovědi na kampaně nebo následné aktivity služeb v aplikaci Microsoft Dynamics CRM není pole Zákazník automaticky naplněno názvem prvotního obchodního stavu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
912324Při pokusu o vytvoření e-mailové zprávy ze šablony pomocí programu se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Neplatný název entity XML (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
915757Při přijetí aktivity z fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se vlastník aktivity nezmění na váš uživatelský účet (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917324Po uložení nové aktivity následné úlohy v nástroji Asistent formuláře v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je termín splnění nastaven na 00:00 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918477Funkce SetFocus nefunguje v aplikaci Microsoft CRM podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919152Pokud je v nástroji Asistent formuláře v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nastaveno dokončování zadání polí, k události OnChange pro dané pole nedojde podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919354Po instalaci opravy hotfix 912153 aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze z formuláře aktivity vytvořit následné aktivity (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920763Některé sloupce ve zobrazení seznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazují nesprávné hodnoty údajů, pokud mají podobné názvy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921290Při použití nástroje Asistent formuláře k výběru hodnoty pro pole vyhledávání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může fokus zůstat v poli vyhledávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923387Při pokusu o zobrazení sestavy se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Funkce:Snímky sestav hostorie není v tomto vydání Služeb zpráv podporována (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925874Je k dispozici aktualizace pro změny letního času v roce 2007 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
926811Po přiřazení jedné či více úloh jinému uživateli v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače přestane reagovat aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929082Je k dispozici aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro zkušební verzi letního času v Západní Austrálii (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929488Po připojení souboru DOCX k záznamu se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Chyba při odesílání souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
931270Chybová zpráva při použití klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook: V aplikaci Microsoft Office Outlook došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
932984Jak provést změny v letním čase od roku 2007 pomocí průvodce aktualizací časových pásem pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb

Tato aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
910242Při pokusu o odeslání nebo převedení e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft CRM 3.0 se zobrazí chybové zprávy
910836Při hromadné úpravě záznamů entit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 mohou chybět tlačítka Uložit a Storno a části formuláře entit mohou být nepřístupné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
911022Nelze omezit oprávnění uživatelů pro tisk dat v aplikaci Microsoft CRM 3.0 ani pro export dat z aplikace Microsoft CRM 3.0 do aplikace Microsoft Excel (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
911318Při pokusu o export dat z aplikace Microsoft Dynamics CRM do aplikace Microsoft Excel se může zobrazit chybová zpráva: Problémy během načtení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
911520E-mailové aktivity nejsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM automaticky rozeslány příjemcům při distribuci e-mailových aktivit pro danou kampaň (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
911986The Subject line of an e-mail activity may contain "", "<", ">", or """ in Microsoft Dynamics CRM 3.0
912061Při použití rozšířeného vyhledávání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou některá pole k dispozici jako kritéria vyhledávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
912815Po upgradu z aplikace Microsoft CRM 1.2 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou kritéria filtru v poli Vlastník ve vlastním zobrazení nahrazena textem Zadejte hodnotu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913418Při použití funkce Exportovat do listu aplikace Excel v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 aktuální marketingový seznam nefiltruje export členů tohoto seznamu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913462Při přesunu do vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je mřížka entit vyplněna pomaleji, než očekáváte (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913468Při pokusu o spuštění klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook se může zobrazit chybová zpráva: Při načítání funkcí aplikace Microsoft CRM došlo k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913645Při pokusu o hromadnou úpravu mnoha záznamů kontaktů nebo záznamů obchodních vztahů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou nedostupná pole Nadřazený obchodní vztah a Nadřazený zákazník (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
914160Při pokusu o sloučení obchodních vztahů, kontaktů nebo zájemců se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Přihlášený uživatel nemá z hlediska zabezpečení odpovídající oprávnění k zobrazení těchto záznamů nebo k provedení konkrétní akce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
915046Kód DynamicEntity XML vytvořený v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 pomocí formuláře Prodejní příležitost se liší od kódu DynamicEntity XML vytvořeného pomocí formuláře Marketingový seznam (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
915487Při pokusu o sloučení záznamů se v aplikaci Microsoft CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: Přihlášený uživatel nemá odpovídající oprávnění k provedení vyžádané akce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
916637Pokud v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 spustíte rozšířené hledání vlastností a podmínek obsahujících speciální znaky, zobrazí se chybová zpráva: Došlo k chybě. Další informace získáte od správce systému. Kód chyby: Není k dispozici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917822Při hledání blížících se aktivit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může být nalezena aktivita s datem konání v minulosti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918108Při přepnutí do režimu offline klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro přenosné počítače se zobrazí chybová zpráva, že přesunutí dat pro entitu se nezdařilo
918115Při pokusu o import souboru s upraveným nastavením se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Vybraný soubor vlastního nastavení neodpovídá požadovanému schématu souboru vlastního nastavení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918465Při pokusu o sloučení obchodních vztahů nebo kontaktů se v aplikaci Microsoft CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919480Mapování entit mezi vlastní entitou a entitou smlouvy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nefunguje podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920135Při pokusu o import upraveného nastavení se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Vybraný soubor vlastního nastavení neodpovídá požadovanému schématu souboru vlastního nastavení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920815Při použití funkce Odeslat přímý e-mail nelze v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 odeslat e-mailovou zprávu z jiného uživatelského účtu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920859Při odeslání e-mailové zprávy z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 se může zobrazit chybová zpráva: Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k objektu aplikace Microsoft CRM nebo provedení požadované operace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921065Na serveru Microsoft Dynamics CRM 3.0 přestane odpovídat Internetové informační služba (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
9214675. července 2006 byla vydána aktualizace souborů nápovědy online aplikace Microsoft CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921540Po odpojení počítače s aplikací Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb se může zobrazit chybová zpráva: Při načítání funkcí aplikace Microsoft CRM došlo k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
922766V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb nelze použít vlastní aplikaci využívající oddělený fond aplikací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924896Při pokusu o výběr druhého řádku v editoru zobrazení ve funkci Rozšířené hledání nebo ve funkci Vlastní nastavení se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Oprávnění byla odepřena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925539Po ztrátě připojení k síti nelze v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače použít data offline (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
926811Po přiřazení jedné či více úloh jinému uživateli v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače přestane reagovat aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929082Je k dispozici aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro zkušební verzi letního času v Západní Austrálii (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929488Po připojení souboru DOCX k záznamu se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Chyba při odesílání souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
931270Chybová zpráva při použití klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook: V aplikaci Microsoft Office Outlook došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
932984Jak provést změny v letním čase od roku 2007 pomocí průvodce aktualizací časových pásem pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Odkazy
Další informace o terminologii používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
887283 Standardy používání názvů u balíčků oprav hotfix a aktualizací softwaru aplikace Microsoft Business Solutions CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
crm crm30 crm3.0
Vlastnosti

ID článku: 925874 - Poslední kontrola: 12/09/2015 07:25:42 - Revize: 11.0

Microsoft Dynamics CRM 3.0, Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbqfe kbpubtypekc kbmbsmigrate KB925874
Váš názor