Připojení ke vzdálené ploše (Klient Terminálové služby 6.0)

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek popisuje novou aktualizaci klienta Připojení ke vzdálené ploše 6.0, která umožňuje používat nové funkce Terminálové služby. Tyto funkce jsou byly zavedeny v operačních systémech Windows Vista a Microsoft Windows Server 2008 a lze je využívat z počítačů s jedním z následujících operačních systémů:
 • Microsoft Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 (SP1),
 • Microsoft Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 2 (SP2),
 • Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2).
Klienta Připojení ke vzdálené ploše 6.0 lze používat pro připojení ke starším terminálovým serverům a vzdáleným plochám (stejně jako dříve). Nové funkce zmíněné v tomto článku jsou však k dispozici pouze v případě, že vzdálený počítač používá systém Windows Vista nebo Windows Server 2008.

Informace o aktualizaci

Na webu Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace klienta Terminálové služby 6.0 pro systém Windows Server 2003 (KB925876)

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace klienta Terminálové služby 6.0 pro verze x64 systému Windows Server 2003 (KB925876)

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace klienta Terminálové služby 6.0 pro systém Windows XP (KB925876)

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace klienta Terminálové služby 6.0 pro verze x64 systému Windows XP (KB925876)

Datum vydání: 28. listopadu 2006

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Další informace
Aktualizace klienta Terminálové služby 6.0 obsahuje následující nové funkce.

Ověřování serveru

Ověřování serveru v Připojení ke vzdálené ploše ověří, zda se připojujete ke správnému vzdálenému počítači či serveru. Tento prvek zabezpečení pomáhá zabránit tomu, abyste se připojili k jinému počítači nebo serveru, než zamýšlíte. Zabraňuje také tomu, abyste nezáměrně vyzradili důvěrné informace.

Ve výchozím nastavení je povolené ověřování serveru pro připojení. Pokud však chcete změnit nastavení ověřování serveru, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Příslušenství, na položku Komunikace a potom klepněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.
 2. Klepněte na tlačítko Možnosti a potom na kartu Upřesnit.
Jsou k dispozici následující tři možnosti ověřování:
 • Vždy připojit, i pokud se ověření nezdaří
  Pokud povolíte tuto možnost, bude možné se připojit, i když Připojení ke vzdálené ploše nebude moci ověřit identitu vzdáleného počítače.
 • Zobrazit varování, pokud se ověření nezdaří
  Pokud povolíte tuto možnost, program Připojení ke vzdálené ploše nebude moci ověřit identitu vzdáleného počítače. Tato možnost zobrazí varování a můžete rozhodnout, zda pokračovat v připojování.
 • Nepřipojovat, pokud se ověření nezdaří
  Pokud povolíte tuto možnost, nebude možné se připojit, pokud Připojení ke vzdálené ploše nebude moci ověřit identitu vzdáleného počítače.

Přesměrování prostředků

Aktualizace klienta Připojení ke vzdálené ploše 6.0 pomáhá přesměrovat zařízení Plug and Play, která podporují přesměrování.

Chcete-li přesměrovat zařízení Plug and Play, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Příslušenství, na položku Komunikace a potom klepněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.
 2. Klepněte na tlačítko Možnosti, klepněte na kartu Místní prostředky, klepněte na tlačítko Další a potom zaškrtněte políčko Podporovaná zařízení Plug and Play.

Servery brány Terminálové služby

Server brány Terminálové služby je typ brány, který umožňuje ověřeným uživatelům připojit se ke vzdáleným počítačům v podnikové síti. Tito ověření uživatelé se mohou připojit z libovolného počítače prostřednictvím internetového připojení. Brána Terminálové služby používá protokol RDP v kombinaci s protokolem HTTPS, a pomáhá tak vytvořit lépe zabezpečené, šifrované připojení.

Nicméně starší verze programu Připojení ke vzdálené ploše se nemohou připojovat ke vzdáleným počítačům skrze brány firewall a překladače síťových adres. Příčinou tohoto chování je, že port 3389 je obvykle blokován z důvodu lepšího zabezpečení sítě. Port 3389 používají připojení programu Připojení ke vzdálené ploše. Server brány Terminálové služby však používá port 443. Port 443 přenáší data prostřednictvím tunelu SSL.

Výhody serveru brány Terminálové služby jsou tyto:
 • Umožňuje připojení ke vzdálené ploše do podnikové sítě z Internetu bez navázání připojení VPN.
 • Umožňuje připojení ke vzdáleným počítačům i skrz brány firewall.
 • Pomáhá sdílet síťové připojení s dalšími programy spuštěnými v počítači. To umožňuje používat připojení k poskytovateli služeb Internetu namísto podnikové sítě k odesílání a příjmu dat pomocí vzdáleného připojení.
Chcete-li zadat server brány Terminálové služby, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Příslušenství, na položku Komunikace a potom klepněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.
 2. Klepněte na tlačítko Možnosti, na kartu Upřesnit a potom na tlačítko Nastavení.
 3. Klepněte na přepínač Použít toto nastavení serveru brány Terminálové služby, do pole Název serveru zadejte název serveru a z rozevíracího seznamu Způsob přihlášení vyberte jednu z následujících metod:
  • Umožnit výběr později
   Tato možnost umožňuje vybrat způsob přihlášení v průběhu připojování.
  • Požádat o heslo
   Tato možnost vyzve při připojování k zadání hesla.
  • Čipová karta
   Tato možnost vyzve při připojování k vložení čipové karty.
 4. Klepnutím zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Nepoužívat server brány Terminálové služby pro místní adresy. Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte tomu, aby provoz z a do místních síťových adres byl směrován skrz server brány Terminálové služby. Připojení tak bude rychlejší.

Vzdálené programy Terminálové služby

Vzdálené programy jsou funkcí Terminálové služby, která umožňuje klientským počítačům připojit se ke vzdálenému počítači a používat programy, které jsou v něm nainstalované. Pracoviště může mít například jeden vzdálený počítač, ke kterému se zaměstnanci mohou připojit a spustit z něj aplikaci Microsoft Word. Správce musí programy nejprve publikovat, aby k nim měli přístup koncoví uživatelé. Z pohledu uživatele je práce s programem stejná jako při spuštění programu nainstalovaného v počítači.

Funkce Vzdálené programy usnadňuje správu systému. Existuje totiž jen jedna kopie programu a její upgrade a údržba je snadnější než upgrade a údržba mnoha kopií nainstalovaných v jednotlivých počítačích.

Roztažení na více monitorů

Program Připojení ke vzdálené ploše podporuje zobrazení s vysokých rozlišením, které lze roztáhnout na více monitorů. Celkové rozlišení na všech monitorech však musí být méně než 4096 x 2048 bodů. Monitory musí mít stejné rozlišení. Dále je nutné uspořádání monitorů vedle sebe (nikoli nad sebou).

Pokud chcete roztáhnout plochu vzdáleného počítače na více monitorů, na příkazovém řádku zadejte příkaz Mstsc /span.

Vizuální vylepšení

Program Připojení ke vzdálené ploše nyní podporuje 32bitové barvy a vyhlazení písma.

Chcete-li povolit 32bitové barvy, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Příslušenství, na položku Komunikace a potom klepněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.
 2. Klepněte na tlačítko Možnosti, na kartu Zobrazení a potom v rozevíracím seznamu Barvy vyberte možnost Nejvyšší kvalita (32 bitů).
Chcete-li povolit vyhlazení písma, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Příslušenství, na položku Komunikace a potom klepněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.
 2. Klepněte na tlačítko Možnosti, na kartu Výkon a potom zaškrtněte políčko Vyhlazení písma.

Známé problémy

Pokud nainstalujete verzi klienta Připojení ke vzdálené ploše 6.0 vydanou před 24. dubnem 2007 do počítače se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 a následně provedete upgrade na systém Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 2, můžete se setkat s následujícími problémy:
 1. V počítači se systémem Windows Server 2003 Service Pack 2 se na ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy nezobrazí položka Klient Připojení ke vzdálené ploše 6.0 (KB925876). Nelze tedy odinstalovat klienta Připojení ke vzdálené ploše 6.0 (KB925876).
 2. Soubory přidružené ke klientovi Připojení ke vzdálené ploše 6.0 již nejsou podepsané.
Pokud jste dosud nenainstalovali aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 2, lze problém obejít tak, že odinstalujete verzi klienta Připojení ke vzdálené ploše 6.0 vydanou před 24. dubnem 2007, nainstalujete verzi vydanou 24. dubna 2007 a potom nainstalujete aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 2.

Pokud jste nainstalovali aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 2, přeinstalujte klienta Připojení ke vzdálené ploše 6.0.
Vlastnosti

ID článku: 925876 - Poslední kontrola: 01/11/2008 16:42:29 - Revize: 8.6

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbvistasp1fix kbexpertiseinter atdownload kbinfo KB925876
Váš názor