Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

V aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 2 jsou zahrnuté aktualizace nástrojů podpory systému Windows Server 2003

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Tento článek popisuje aktualizace nástrojů podpory systému Microsoft Windows Server 2003 zahrnuté v aktualizaci Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Pracovníci technické podpory nebo správci sítě mohou pomocí těchto nástrojů podpory spravovat sítě a odstraňovat případné potíže se sítí.
Další informace
Aktualizace Windows Server 2003 SP2 obsahuje aktualizace následujících nástrojů podpory:
 • Acldiag.exe
 • Adsiedit.msc
 • Bitsadmin.exe
 • Dcdiag.exe
 • Dfsutil.exe
 • Dnslint.exe
 • Dsacls.exe
 • Iadstools.dll
 • Ktpass.exe
 • Ldp.exe
 • Netdiag.exe
 • Netdom.exe
 • Ntfrsutl.exe
 • Portqry.exe
 • Repadmin.exe
 • Replmon.exe
 • Setspn.exe
Tyto nástroje podpory nejsou při instalaci aktualizace Windows Server 2003 SP2 nainstalovány automaticky. Chcete-li nainstalovat nástroje podpory v počítači se systémem Windows Server 2003, spusťte program Suptools.msi ze složky Support\Tools na disku CD aktualizace Windows Server 2003 SP2.

Soubor nápovědy k nástrojům podpory (Suptools.chm) je umístěný v souboru Sup_srv.cab. Soubor nápovědy obsahuje popis jednotlivých nástrojů a jejich syntaxi. Tato nápověda obsahuje také ukázkové výstupy a poznámky. V tomto souboru nápovědy naleznete informace o konkrétním použití těchto nástrojů.

Chcete-li získat další nápovědu, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
název nástroje/help
Poznámka: V tomto příkazu název nástroje představuje název nástroje, pro který chcete získat nápovědu.
Poznámka: Tyto nástroje nejsou dostupné u systémů založených na procesoru x64:
 • Iadstools.dll
 • Ntfrsutl.exe
 • Replmon.exe
 • Adprop.exe
 • Addiag.exe
 • Bindiff.exe
 • Clone.vbs
 • Dskprobe.exe
 • Iasparse.exe
 • Lowiosrv.dll
 • Pviewer.exe.


Další informace o možnosti získat aktualizaci Windows Server 2003 SP2 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Aktualizované nástroje podpory systému Windows si můžete stáhnout na následujícím webu společnosti Microsoft: Poznámka: Pokud máte v počítači nainstalovánu dřívější verzi nástrojů podpory systému Windows, je třeba ji před instalací aktualizovaných nástrojů podpory systému Windows Server 2003 SP2 odebrat.
Eigenschaften

Artikelnummer: 926027 – Letzte Überarbeitung: 01/24/2008 13:17:00 – Revision: 2.2

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

 • kbhowto kbinfo kbexpertiseinter KB926027
Feedback