Při pokusu o přehrání zvukových souborů nebo videosouborů v programu Windows Media Player může docházet k problémům

Příznaky
Když se pokusíte přehrát videosoubor v programu Windows Media Player 11, video se nepřehraje. Zvuk však funguje.

Navíc se při pokusu přehrát zvukový soubor nebo videosoubor v programu Windows Media Player 11 může zobrazit chybová zpráva, která se podobá jedné z následujících zpráv:
 • Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor, protože požadovaný kodek videa není v počítači nainstalován.
 • Program Windows Media Player nemůže přehrát, vypálit, kopírovat z disku CD nebo synchronizovat soubor, protože požadovaný zvukový kodek není v počítači nainstalován.
 • Pro přehrávání tohoto souboru je vyžadován kodek. Chcete-li zjistit, zda je tento kodek k dispozici ke stažení z webu, klepněte na tlačítko Nápověda na webu.
 • Neplatný formát souboru.
Příčina
K tomuto problému dojde, pokud v počítači není nainstalovaný kodek nutný k přehrávání daného souboru.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1:

Nakonfigurujte program Windows Media Player, aby stahoval kodeky automaticky. V programu Windows Media Player 11 postupujte následujícím způsobem:
 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Klepněte na kartu Přehrávač, zaškrtněte políčko Stahovat kodeky automaticky a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Zkuste přehrát daný soubor. Pokud se zobrazí výzva k instalaci kodeku, klepněte na tlačítko Instalovat.
Pokud tímto postupem problém nevyřešíte, přejděte k metodě 2.

Metoda 2

Získejte a nainstalujte příslušný kodek. V programu Windows Media Player 11 postupujte následujícím způsobem:
 1. Zjistěte, zda je kodek nainstalovaný v počítači, který používáte k přehrávání souboru. Postupujte následujícím způsobem:
  1. V oblasti Přehrávání klepněte pravým tlačítkem myši na soubor, který se pokoušíte přehrát, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  2. Klepněte na kartu Soubor, poznamenejte si kodeky uvedené na řádcích Zvukový kodek a Videokodek a potom klepněte na tlačítko OK. Jsou-li splněny následující podmínky, přejděte ke kroku 2.
   • Není uveden žádný zvukový kodek.
   • Není uveden žádný videokodek.
  3. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz O programu Windows Media Player.
  4. Klepněte na hypertextový odkaz Informace o technické podpoře.
  5. Pokud se pokoušíte přehrát zvukový soubor, zjistěte, zda je v seznamu Zvukové kodeky zvukový kodek, který jste si poznamenali v kroku 1b. Pokud se pokoušíte přehrát videosoubor, zjistěte, zda je v seznamu Videokodeky videokodek, který jste si poznamenali v kroku 1b. Pokud kodek není uveden, přejděte ke kroku 2.
  6. Pokuste se přeinstalovat kodek. Pokud kodek nelze přeinstalovat, přejděte ke kroku 2.
  7. Zkuste přehrát daný soubor. Pokud lze soubor přehrát, přeskočte kroky 2 a 3.
 2. Nainstalujte daný kodek. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Pokud se při pokusu o přehrání souboru zobrazí chybová zpráva, klepněte na tlačítko Nápověda na webu. Pokud se při pokusu o přehrání souboru nezobrazí chybová zpráva, přejděte ke kroku 3.
  2. Na webu společnosti Microsoft klepněte na odkaz na web Wmplugins. Pokud není tento odkaz na webu uveden, navštivte následující web společnosti Microsoft:
  3. Podle pokynů na webu stáhněte a nainstalujte kodek pro daný soubor. Pokud nebude kodek pro daný soubor nalezen na webu automaticky a pokud bude splněna některá z následujících podmínek, přejděte ke kroku 3:
   • V kroku 1b jste si nepoznamenali kodek.
   • Na webu nelze nalézt kodek poznamenaný v bodě 1b.
  4. Zkuste přehrát daný soubor. Pokud lze soubor přehrát, přeskočte krok 3.
 3. Získejte daný kodek od jiného dodavatele.

  Informace o možnostech kontaktování jiného dodavatele získáte v příslušném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A-K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L-P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q-Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Pokud používáte program Windows Media Player v prostředí spravovaném správcem sítě, bude možná třeba kontaktovat správce sítě za účelem stažení a instalace kodeku.
Další informace
Další informace o kodecích získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:Informace a řešení v tomto dokumentu představují aktuální znalosti společnosti Microsoft Corporation týkající se těchto problémů k datu publikování. Toto řešení je k dispozici prostřednictvím společnosti Microsoft nebo jiného poskytovatele. Společnost Microsoft nedoporučuje žádného konkrétního jiného poskytovatele ani řešení jiného dodavatele, jehož popis může být uveden v tomto článku. Mohou existovat také jiní poskytovatelé nebo řešení jiných dodavatelů, která nejsou v tomto článku popsána. Vzhledem k tomu, že společnost Microsoft musí reagovat na měnící se podmínky na trhu, nesmí být tyto informace vysvětlovány jako závazek společnosti Microsoft. Společnost Microsoft nemůže zaručit ani schválit přesnost jakýchkoli informací nebo jakéhokoli řešení prezentovaného společností Microsoft nebo některým z uvedených jiných poskytovatelů.

Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky a vylučuje veškerá prohlášení, záruky a podmínky, ať výslovně uvedené, předpokládané nebo zákonem stanovené. Patří k nim, ale bez omezení pouze na ně, prohlášení, záruky nebo podmínky týkající se vlastnictví, neporušování práv, uspokojivého stavu, obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, v souvislosti s jakoukoli službou, řešením, produktem nebo jinými materiály či informacemi. V žádném případě nebude společnost Microsoft odpovídat za jakékoli řešení jiného dodavatele, které je v tomto článku uvedeno.
wmp11 wmp 11
Vlastnosti

ID článku: 926373 - Poslední kontrola: 01/26/2007 09:31:17 - Revize: 2.0

Microsoft Windows Media Player 11

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB926373
Váš názor