Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Běžné problémy s virtualizací souborů a registru v systému Windows Vista

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Během používání funkce virtualizace systému Windows Vista může dojít k problémům s virtualizací souborů a registru popsaných v následujících situacích.

Situace 1: Při instalaci, upgradu nebo použití aplikace se zobrazí chybové zprávy

Při instalaci, upgradu nebo použití aplikace se mohou zobrazit různé chybové zprávy, že byl odepřen přístup. Může se například vyskytnout jeden z následujících příznaků:
 • Po instalaci aplikace do jiné složky, něž je složka %programfiles%, se zobrazí chybové zprávy o odepření přístupu. Aplikace navíc nefunguje očekávaným způsobem.
 • Zobrazí se chybové zprávy aplikace podobné následujícím zprávám:
  Složku C:\Aplikace\Temp nelze vytvořit.
  Soubor C:\Aplikace\Temp\výstup.dat nelze vytvořit.
 • Zobrazí se chybové zprávy podobné následujícím:
  Při zápisu do souboru Soubor.exe došlo k chybě.
  K tomuto problému může dojít po provedení některé z následujících akcí:
  • Vytvoříte propojení ve virtualizovaných umístěních.
  • Použijete systém souborů EFS (Encrypting File System) k zašifrování souborů.
  • Pokusíte se zobrazit komprimované soubory.
  • Použijete příkazový řádek ke zkopírování souboru EXE, SYS nebo DLL do virtualizovatelného umístění.
 • Části aplikace, které vyžadují vstup nebo výstup ze souboru, již nepracují správně.

Situace 2: Nelze nalézt právě vytvořený soubor nebo složku

Během používání aplikace, pro kterou je povolená virtualizace, vytvoříte datové soubory ve virtualizovatelných umístěních systému souborů. Když použijete program Průzkumník Windows nebo jinou aplikaci k přístupu k těmto nově vytvořeným souborům, nelze tyto soubory nalézt. Pokud například uložíte soubor v aplikaci pro úpravu fotografií do složek %programfiles%, %systemroot% nebo %programdata%, nelze tento soubor nalézt.

Situace 3: Po upgradu aplikace dojde k neočekávanému chování programu

Po provedení upgradu aplikace se zobrazí chybová zpráva podobná následující zprávě:
Chyba, proveďte upgrade aplikace.
Aplikace navíc nefunguje očekávaným způsobem. Jeví se, že používá nesprávná data nebo data před upgradem.

Situace 4: Po odinstalaci aplikace se v počítači nadále nachází soubory této aplikace

V této situaci se vyskytne jeden z následujících příznaků:
 • V jiné aplikaci zjistíte, že informace o souborech a složkách odinstalované aplikace se stále nachází ve složkách %programfiles%, %systemroot% nebo %programdata%.
 • Složka %userprofile%\AppData\Local\VirtualStore je větší, než očekáváte. Po odinstalaci aplikace nebyly odebrány virtualizované soubory vytvořené za běhu aplikace.
Příčina
Tyto problémy jsou způsobeny některými z následujících podmínek:
 • Aplikace se pokouší vytvořit soubory nebo složky mimo určené virtualizované složky.
 • Soubory uložené aplikací do složky %programfiles% mohou být směrovány do jiné složky, než je složka virtuálního úložiště uživatele.
 • Aplikace používá soubor, u něhož není podporována virtualizace.
.
Řešení

Situace 1

Chcete-li určit, zda došlo problému popsanému v situaci 1, v Prohlížeči událostí vyhledejte události FileCreateVirtualExclude. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko				Start, do pole Zahájit hledání zadejte příkaz eventvwr a potom v seznamu Programy klepněte položku eventvwr.exe.

  Povolení v nástroji Řízení				uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
 2. Postupně rozbalte položky Protokoly aplikací a služeb, Microsoft, Windows, UacFileVirtualization a poté zvolte položku Operational. Pokud má položka ID události hodnotu 5000, došlo k události FileCreateVirtualExclude.
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
 • Přeinstalujte aplikaci do složky %programfiles%, není-li již v této složce nainstalovaná.
 • Ke spuštění této aplikace použijte účet, které má oprávnění správce. Provedete to tak, že vyhledáte zástupce aplikace, klepnete na něj pravým tlačítkem myši a poté klepnete na příkaz Spustit jako správce.

  Povolení v nástroji Řízení				uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
 • Spusťte aplikaci na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko					 Start, do pole Zahájit hledání zadejte cmd a potom v seznamu Programy klepněte na položku cmd.exe.
  2. V seznamu Programy klepněte pravým tlačítkem myši na položku cmd a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce.

   Povolení v nástroji Řízení					 uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
  3. Zadejte cestu Cesta_k_aplikacím/Aplikace a stiskněte klávesu ENTER. Cesta_k_aplikacím/Aplikace představuje cestu k aplikaci a název aplikace.
 • Změňte nastavení zabezpečení pro složku aplikace. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Přihlaste se jako uživatel s oprávněními správce a poté použijte program Průzkumník Windows k otevření složky aplikace.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku aplikace a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Na kartě Zabezpečení klepněte na tlačítko Upravit.

   Povolení v nástroji Řízení					 uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
  4. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele klepněte na svůj uživatelský účet.
  5. V seznamu Oprávnění pro uživatelé zaškrtněte políčka Povolit pro následující oprávnění:
   • Měnit
   • Číst a spouštět
   • Zobrazovat obsah složky
   • Číst
   • Zapisovat
  6. Klepněte na tlačítko OK.

Situace 2

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
 • Klepnutím na tlačítko Kompatibilní soubory, které se nachází na panelu aplikace Explorer, zobrazte virtualizované soubory v dané složce. Tlačítko Kompatibilní soubory je zobrazeno pouze v případě, že se ve složce nachází virtualizované soubory.
 • Ve složce C:\Users\Uživatelské_jméno\AppData\Local\VirtualStore vyhledejte soubory a složky.
 • Uložte data aplikace do složky ve vašem uživatelském profilu.

Scénář 3

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
 • Spusťte aplikaci na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko					 Start, do pole Zahájit hledání zadejte cmd a potom v seznamu Programy klepněte na položku cmd.exe.

   Povolení v nástroji Řízení					 uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
  2. Zadejte cestu Cesta_k_aplikacím/Aplikace. Cesta_k_aplikacím/Aplikace představuje cestu k aplikaci a název aplikace. Potom stiskněte klávesu ENTER.
 • Otevřete virtuální úložiště a odstraňte datové soubory starých aplikací. Provedete to tak, že pomocí programu Průzkumník Windows otevřete složku C:\Users\Uživatelské_jméno\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Aplikace a odstraníte všechny soubory, které nejsou vašimi dokumenty ani datovými soubory.
 • Z registru odstraňte virtuální úložiště.

  Následujícím postupem naleznete virtuální úložiště v registru a odeberete všechny nepotřebné klíče:
  1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko					 Start, do pole Zahájit hledání zadejte regedit a potom v seznamu Programy klepněte položku regedit.exe.

   Povolení v nástroji Řízení					 uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
  2. Vyhledejte v registru podklíč
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore
   a klepněte na něj.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na všechny klíče registru aplikace, které již nejsou potřebné, klepněte na příkaz Odstranit a potom na tlačítko Ano.

Situace 4

Chcete-li vyřešit tento problém, otevřete pomocí programu Průzkumník Windows složku C:\Users\Uživatelské_jméno\AppData\Local\VirtualStore\Aplikace a odstraňte všechna zastaralá data aplikací.
Další informace
Virtualizace souborů a registru umožňuje uživatelům s omezeným přístupem do registru a k systému souborů zapisovat do těchto chráněných oblastí. Virtualizace vytváří samostatnou kopii pro každého uživatele a poté přesměrovává následné operace s daty. Předpokládejme například, že aplikace běží pod omezeným uživatelským účtem nebo pod účty, které vyžadují oprávnění nástroje Řízení uživatelských účtů. Když tato aplikace provede zápis do systémového umístění, jako je složka %programfiles%, přesměruje systém Windows Vista operace zápisu a čtení do umístění specifického pro uživatele ve složce profilu uživatele (%localappdata%\VirtualStore). Ve výchozím nastavení je toto umístění C:\Users\Uživatelské_jméno\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Název_aplikace. Virtualizace registru funguje podobně, ale týká se klíčů registru v podstromu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE. Klíče a data v tomto podstromu jsou přesměrována na podklíč
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore
.

Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 927387 - Poslední kontrola: 03/15/2007 20:43:14 - Revize: 2.3

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbfilesystems kbregistry kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB927387
Váš názor