Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Po provedení upgradu na systém Windows Vista nelze odinstalovat program

Souhrn
Tento článek popisuje metody, které je vhodné použít při problémech s odinstalací programu v systému Windows Vista poté, co jste provedli upgrade počítače z předchozích verzí systému Windows. S tímto problémem se můžete setkat, když program nebo příslušný instalační program není kompatibilní se systémem Windows Vista. Tento článek poskytuje podrobné pokyny k odinstalaci programu.
Příznaky
Po provedení upgradu z dřívější verze systému Windows na systém Windows Vista nelze odinstalovat program. Tento problém se objeví bez ohledu na to, zda použijete ovládací panel Programy a funkce nebo instalační program.
Příčina
Tento problém může nastat, když program nebo příslušný instalační program není kompatibilní se systémem Windows Vista.
Řešení
K vyřešení tohoto problému použijte následující metody v uvedeném pořadí.

Metoda 1: Odinstalace programu pomocí ovládacího panelu Programy a funkce

Pokud jste dosud nezkusili odinstalovat program pomocí ovládacího panelu Programy a funkce, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte appwiz.cpl a potom v seznamu Programy klepněte na položku appwiz.cpl.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na daný program a potom klepněte na příkaz Odinstalovat.

  Poznámka: U jiných programů lze po klepnutí pravým tlačítkem myši vybrat z místní nabídky příkazy Odinstalovat a změnit nebo Odinstalovat/Změnit.
 3. Odinstalujte program podle zobrazených pokynů.

Metoda 2: Odinstalace programu pomocí souboru původního instalačního programu pro daný program

Pokud se program nezobrazuje na ovládacím panelu Programy a funkce, lze jej někdy odinstalovat pomocí příslušného instalačního programu. Použijte jednu z následujících metod.

Spusťte instalační program pomocí nabídky Start

Při spuštění instalačního programu pomocí nabídky Start postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start, klepněte na příkaz Všechny programy a potom vyhledejte složku programu.
 2. V této složce klepněte na instalační program.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Povolit.
 3. Odinstalujte program podle zobrazených pokynů.

Spusťte instalační program z instalační složky programu

Při spuštění instalačního programu z instalační složky programu postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start a potom do pole Zahájit hledání napište název programu.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na program v seznamu Programy a potom klepněte na příkaz Otevřít umístění souboru.
 3. Vyhledejte instalační program a poklepejte na něj.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Povolit.
 4. Odinstalujte program podle zobrazených pokynů.

Spusťte instalační program z instalačního média programu

Pokud instalační program není v nabídce Start ani v instalační složce, můžete jej nalézt na instalačním médiu programu. Tímto médiem může být například disk CD nebo DVD.

Pokud se při spuštění instalačního programu zobrazí chybová zpráva nebo pokud program nelze pomocí instalačního programu odinstalovat, použijte jednu z následujících metod.

Přeinstalujte příslušný instalační program pomocí Pomocníka s kompatibilitou programů

Pokud instalační program nefunguje správně, může se Pomocník s kompatibilitou programů spustit automaticky. Chcete-li použít Pomocníka s kompatibilitou programů, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na položku Opětovná instalace pomocí doporučeného nastavení.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Povolit.
 2. Odinstalujte program podle zobrazených pokynů.

Nakonfigurujte původní instalační programu tak, aby používal režim kompatibility

Chcete-li nakonfigurovat původní instalační program tak, aby používal režim kompatibility, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na příslušný instalační program a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Kompatibilita.
 3. Zaškrtněte políčko Tento program spustit v režimu kompatibility pro:
 4. V seznamu klepněte na položku Windows XP (Service Pack 2) a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Poklepejte na instalační program.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Povolit.
 6. Odinstalujte program podle zobrazených pokynů.

Metoda 3: Odinstalace programu pomocí balíčku MSI příslušného programu

Chcete-li odinstalovat program pomocí balíčku MSI, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte příkaz %windir%\Installer a stiskněte klávesu ENTER.

  Otevře se složka Installer (v této složce jsou instalační programy).
 2. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Podrobnosti.
 3. Klepněte tlačítkem myši na sloupec Název a potom klepněte na příkaz Další.
 4. Zaškrtněte políčko Subject (Předmět), do pole Šířka vybraného sloupce (pixely) zadejte hodnotu 340 a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Zobrazení předmětu u všech souborů MSI může trvat několik minut.
 5. Poklepejte na soubor MSI programu.
 6. Odinstalujte program podle zobrazených pokynů.

Metoda 4: Použití balíčku MSI programu s povoleným protokolováním instalačního programu

Chcete-li vytvořit protokol procesu odinstalace programu, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte cmd, v seznamu Programy klepněte pravým tlačítkem myši na soubor cmd.exe a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
 2. Na příkazovém řádku napište příkaz msiexec /x <název_balíčku> /lv* "%userprofile%\desktop\msi.log", kde <název_balíčku> je cesta a název souboru MSI programu, který se pokoušíte odinstalovat. Potom stiskněte klávesu ENTER.

  Další informace o příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními v systému Windows Vista naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 3. Odinstalujte program podle zobrazených pokynů.
 4. Otevřete soubor protokolu msi.log na ploše. Pomocí tohoto souboru protokolu můžete zjistit problémy, ke kterým došlo během procesu odinstalace programu.

  Poznámka: Pokud proces odinstalace zaznamená chybu, vytvořte si kopii souboru protokolu předtím, než ukončíte nebo zrušíte proces odinstalace. Můžete potom přezkoumat soubor protokolu v bodě, kdy došlo k chybě.
Další informace o povolení protokolování naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314852 Povolení protokolování Instalační služby systému Windows v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Metoda 5: Návštěva webu dodavatele programu

Navštivte web dodavatele programu. Dodavatel zde může nabízet odinstalační program, aktualizovaný balíček MSI nebo pokyny, jak ručně odebrat program.
Vlastnosti

ID článku: 927395 - Poslední kontrola: 03/15/2007 20:43:14 - Revize: 1.3

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbwindowsinstaller kbuninstall kbprb KB927395
Váš názor
>