Při pokusu o instalaci systému Windows Vista nelze vybrat nebo zformátovat oddíl pevného disku

Důležité: Dynamické disky jsou podporovány pouze v systémech Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise a Windows Vista Ultimate. Nejsou podporovány v systémech Windows Vista Home Basic a Windows Vista Home Premium.

Existuje jedna výjimka. Pokud upgradujete počítač ze systému Windows XP Media Center Edition na Windows Vista Home Premium, jsou některé dynamické disky zpracovávány a podporovány.
Příznaky
Při pokusu o instalaci systému Windows Vista můžete zaznamenat některé z následujících příznaků:
 • Pevný disk, na který chcete nainstalovat systém Windows Vista, není v seznamu uvedený.
 • Nelze vybrat oddíl pevného disku, na který se má nainstalovat systém Windows Vista.
 • Nelze zformátovat oddíl nebo oddíly pevného disku.
 • Nelze nastavit správnou velikost oddílu pevného disku.
 • Zobrazí se následující chybová zpráva:
  Systém Windows nemůže najít systémový svazek, který splňuje jeho kritéria pro instalaci.
Příčina
K tomuto problému může dojít z libovolného z následujících důvodů:
 • Systém Windows Vista není kompatibilní s řadičem velkokapacitního paměťového zařízení nebo s ovladačem velkokapacitního paměťového zařízení.
 • Řadič velkokapacitního paměťového zařízení nebo ovladač velkokapacitního paměťového zařízení jsou zastaralé.
 • Pevný disk, na který chcete nainstalovat systém Windows Vista, je dynamický disk.
 • V počítači je uvolněný datový kabel nebo došlo k jinému problému s hardwarem.
 • Pevný disk nebo systém souborů systému Windows je poškozený.
 • Pokusili jste se vybrat oddíl se systémem souborů FAT32 nebo jiný typ oddílu, který není kompatibilní se systémem Windows Vista.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu nebo více z následujících metod.

Metoda 1: Ověřte, zda je oddíl kompatibilní se systémem Windows Vista

Systém Windows Vista nelze nainstalovat na oddíl se systémem souborů FAT32. Dynamické disky je navíc třeba pro použití se systémem Windows Vista správně nakonfigurovat. Chcete-li ověřit, zda je oddíl kompatibilní se systémem Windows Vista, postupujte takto:
 1. V případě dynamického disku s jednoduchým svazkem nakonfigurujte tento disk pomocí nástroje Diskpart.exe jako aktivní disk. Další informace o provedení tohoto postupu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  300415 Popis nástroje příkazového řádku Diskpart
 2. V případě oddílu se systémem souborů FAT32 přeformátujte tento oddíl, nebo jej pomocí příkazu Convert.exe převeďte na oddíl se systémem souborů NTFS.

  Poznámka: Při formátování oddílu jsou z oddílu odstraněna všechna data. Tato data zahrnují všechny soubory v oddílu. Další informace o použití příkazu Convert.exe naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  314097 Použití programu Convert.exe k převodu oddílu na systém souborů NTFS

Metoda 2: Aktualizujte ovladače řadiče pevného disku

Chcete-li systém Windows Vista nainstalovat jako upgrade, aktualizujte ovladače řadiče pevného disku na nejnovější verzi.

Poznámka: Instalační program systému Windows Vista poskytuje funkci k migraci aktuálních ovladačů do nového operačního systému. Instalační program systému Windows Vista proto může použít ovladače, které jsou aktuálně nainstalované v počítači. Nejsou-li v počítači nainstalované nejnovější ovladače, instalační program může použít zastaralé ovladače. V takovém případě může dojít k problémům s kompatibilitou.

Metoda 3: Poskytněte správné ovladače řadiče pevného disku

Pokoušíte-li se o provedení čisté instalace systému Windows Vista, je třeba poskytnout správné ovladače řadiče disků. Po zobrazení výzvy k výběru disku, na který se má systém Windows Vista nainstalovat, je třeba také zaškrtnout možnost Načíst ovladač. Zbytkem procesu vás provede instalační program systému Windows Vista.

Metoda 4: Prohlédněte si soubor Setupact.log a zkontrolujte, zda je oddíl aktivní

Pokud se zobrazí následující chybová zpráva, prohlédněte soubor Setupact.log a zkontrolujte, zda je oddíl aktivní:
Systém Windows nemůže najít systémový svazek, který splňuje jeho kritéria pro instalaci.
Poznámky
 • Instalujete-li systém Windows Vista jako upgrade, nachází se soubor Setupact.log ve složce Jednotka:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther. Jednotka představuje jednotku se stávající instalací systému Windows.
 • Provádíte-li čistou instalaci systému Windows Vista, nachází se soubor Setupact.log ve složce Jednotka:\$WINDOWS\Sources\Panther. Jednotka představuje jednotku DVD, která obsahuje instalační soubory systému Windows Vista.
Chcete-li zkontrolovat, zda je oddíl aktivní, postupujte takto:
 1. Vložte disk DVD do jednotky DVD.
 2. Na obrazovce pro výběr disku stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F10. Zobrazí se okno příkazového řádku (CMD).
 3. Změňte adresář, abyste mohli vyhledat soubor Setupact.log, a pak soubor Setupact.log otevřete.
 4. Vyhledejte část DumpDiskInformation. Tato část obsahuje informace o mapování oddílů.
 5. V části DumpDiskInformation vyhledejte záznam protokolu podobný následujícímu.
  Disk [0] partition [1] is an active partition
 6. Pokud je tento záznam protokolu uvedený za záznamem podobným následujícímu, pevný disk možná není nakonfigurovaný k použití operačního systému Windows.
  Unknown
  V tomto případě nakonfigurujte pomocí nástroje Diskpart.exe jako aktivní jiný oddíl.

  Poznámka: Tento krok zabrání spuštění operačního systému jiného výrobce.
 7. Zavřete okno příkazového řádku.

Metoda 5: Vyhledejte aktualizace firmwaru a systému BIOS

O aktualizacích firmwaru a systému BIOS se informujte u výrobce hardwaru v počítači. Další informace o možnostech kontaktování výrobce hardwaru naleznete v příslušném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
65416Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A-K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60781Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L-P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60782Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q-Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Metoda 6: Zkontrolujte, zda systém BIOS správně rozpozná pevný disk

Informace o tom, jak ověřit, zda systém BIOS správně rozpozná pevný disk, získáte od výrobce hardwaru počítače.

Metoda 7: Zkontrolujte problémy na disku pomocí nástroje Chkdsk.exe

Vyhledejte chyby na pevném disku spuštěním nástroje Chkdsk.exe. Pokud je pevný disk poškozený, vyměňte jej.

Metoda 8: Vyčistěte disk pomocí nástroje Diskpart.exe a poté znovu spusťte instalační program systému Windows Vista

Pokud jste vyzkoušeli všechny metody uvedené v této části a problém přetrvává, vyčistěte disk pomocí nástroje Diskpart.exe a poté znovu spusťte instalační program systému Windows Vista.

Poznámka: Tuto metodu použijte pouze v případě, že chcete provést čistou instalaci systému Windows Vista. Pevný disk je při čištění zformátován. Všechny oddíly a všechna data na pevném disku jsou trvale odstraněna. Před čištěním disku důrazně doporučujeme všechna data na pevném disku zazálohovat.

Chcete-li vyčistit disk pomocí nástroje Diskpart.exe, postupujte následovně:
 1. Vložte disk DVD do jednotky DVD.
 2. Na obrazovce pro výběr disku stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F10. Zobrazí se okno příkazového řádku.
 3. Zadejte příkaz diskpart a poté stisknutím klávesy ENTER spusťte nástroj Diskpart.
 4. Zadejte příkaz list disk a pak stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se seznam dostupných disků.
 5. Zadejte příkaz sel disk číslo a poté stiskněte klávesu ENTER. Číslo je číslo pevného disku, který chcete vyčistit. Nyní je pevný disk vybrán.
 6. Zadejte příkaz det disk a pak stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se seznam oddílů na pevném disku. Pomocí těchto informací zkontrolujte, zda je vybraný správný disk.
 7. Ujistěte se, že disk neobsahuje potřebná data, zadejte příkaz clean all a poté stiskněte klávesu ENTER. Disk bude vyčištěn. Všechny oddíly a všechna data na disku jsou trvale odstraněna.
 8. Zadejte příkaz exit a poté stisknutím klávesy ENTER ukončete nástroj Diskpart.
 9. Zavřete okno příkazového řádku.
 10. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat aktualizujte obrazovku pro výběr disku. Po provedení tohoto kroku je disk uvedený v seznamu.
 11. Spusťte instalační program systému Windows Vista a proveďte čistou instalaci systému Windows Vista.
Eigenschaften

Artikelnummer: 927520 – Letzte Überarbeitung: 09/24/2011 21:25:00 – Revision: 4.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927520
Feedback