Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

V systému Windows Vista nelze nainstalovat ovladač zařízení pomocí jeho instalačního programu

Příznaky
Pokus o instalaci ovladače zařízení pomocí jeho instalačního programu se v systému Windows Vista nezdaří.

K tomuto problému může dojít při splnění následujících podmínek:
 • Ovladač používá instalační program založený na spustitelném souboru.
 • Instalační program nebyl navržen pro systém Windows Vista.
Příčina
K problémům s instalačními programy založenými na spustitelných souborech může dojít, pokud je splněná jedna nebo více následujících podmínek:
 • Instalační program není kompatibilní se systémem Windows Vista.
 • Ovladač není kompatibilní se systémem Windows Vista.
 • Došlo k problému, který souvisí s uživatelskými právy potřebnými k instalaci ovladače.
Řešení
Chcete-li vyřešit tento problém, spusťte instalační program ovladače v režimu kompatibility, případně použijte ke spuštění instalačního programu ovladače účet, který má pověření pro správu. Můžete také vyhledat soubor INF ovladače a poté ovladač nainstalovat ručně.

Důležité: Před použitím některé z těchto metod doporučujeme informovat se o instalaci ovladače v systému Windows Vista u výrobce zařízení nebo u výrobce ovladače.

Spuštění instalačního programu ovladače v režimu kompatibility

Nakonfigurujte instalační program ovladače tak, aby se spustil v režimu kompatibility systému Microsoft Windows XP Service Pack 2. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Vyhledejte spustitelný soubor instalačního programu ovladače.
 2. Klepněte na soubor pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. V dialogovém okně Název balíčku – vlastnosti klepněte na kartu Kompatibilita.
 4. Zaškrtněte políčko Tento program spustit v režimu kompatibility pro:, v seznamu Tento program spustit v režimu kompatibility pro: vyberte položku Windows XP (Service Pack 2) a poté klepněte na tlačítko OK.
 5. Spusťte instalační program poklepáním na spustitelný soubor.

Spuštění instalačního programu ovladače pomocí pověření pro správu

Nakonfigurujte instalační program ovladače tak, aby se spustil v kontextu účtu správce. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Vyhledejte spustitelný soubor instalačního programu ovladače.
 2. Klepněte na soubor pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
 3. Postupujte podle pokynů pro instalaci ovladače.

Vyhledání souboru INF a ruční instalace ovladače

Nainstalujte ovladač pomocí Správce zařízení. Použijte následující postup.

Krok 1: Vyhledejte soubor INF

Vyhledejte soubor INF, který je součástí instalačního programu ovladače. Soubor INF se na instalačním médiu ovladače obvykle nachází v některé z následujících složek:
 • ve stejné složce jako instalační program,
 • v podsložce uvnitř složky s instalačním programem. Název této podsložky je obvykle například Windows XP, Drivers nebo WinXP.
Pokud jsou soubory ovladače zabalené v jediném spustitelném souboru, lze je obvykle extrahovat nebo k nim získat přístup jiným způsobem. Podle situace použijte některou z následujících metod:
 • Extrahujte soubory pomocí programu pro kompresi souborů.

  Pokud jsou soubory ovladače zabalené do jediného spustitelného souboru, můžete zkusit obsah balíčku ovladače extrahovat do složky pomocí nástroje pro kompresi souborů, jako je program WinZip nebo WinRAR. Mezi extrahovanými soubory by měl být i soubor INF.
 • Extrahujte soubory pomocí funkce Komprimované složky systému Windows.

  Pokud nemáte program WinZip ani WinRAR, můžete zkusit soubory extrahovat pomocí funkce Komprimované složky systému Windows. Změňte příponu názvu souboru z EXE na ZIP. Poté soubory z komprimované složky zkopírujte pomocí programu Průzkumník Windows.
 • Extrahujte obsah souboru CAB.

  Pokud balíček ovladače neobsahuje žádný soubor INF, ale obsahuje jeden nebo více souborů CAB, můžete zkusit extrahovat obsah souborů CAB.

  Poznámka: Tato metoda většinou není úspěšná. Tyto druhy balíčků ovladačů jsou obvykle vytvořené pomocí programu InstallShield. Program InstallShield používá speciální formát CAB, který není navržen tak, aby byl přístupný pomocí nástrojů jako jsou programy WinZip nebo WinRAR.
 • Vyhledejte soubory ve složce Temp.

  Pokud stále nemůžete získat přístup k instalačním souborům, zkuste vyhledat extrahované dočasné soubory. Při instalaci programu jsou obvykle soubory extrahovány do složky Temp. Můžete zkusit obsah balíčku ovladače zobrazit prohlédnutím obsahu složky Temp. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Odeberte obsah složky Temp. Odeberete-li obsah složky Temp, vyhledání dočasných souborů vytvořených při spuštění instalačního programu ovladače bude snazší. Chcete-li odebrat obsah složky Temp, postupujte následovně:
   1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start a poté klepněte na příkaz Počítač.
   2. Klepněte pravým tlačítkem myši na pevný disk, na kterém je nainstalovaný systém Windows Vista, a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
   3. V dialogovém okně Místní disk (Písmeno_jednotky) – vlastnosti klepněte na kartu Obecné a poté na tlačítko Vyčištění disku.
   4. V dialogovém okně Možnosti vyčištění disku klepněte na položku Soubory od všech uživatelů v tomto počítači.

    Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
   5. V seznamu Soubory, které budou odstraněny zrušte zaškrtnutí všech políček, zaškrtněte políčko Dočasné soubory a poté klepněte na tlačítko OK.
   6. Po zobrazení výzvy k trvalému odstranění souborů klepněte na tlačítko Odstranit soubory.
  2. Otevřete složku Temp v programu Průzkumník Windows. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte text %temp% a poté stiskněte klávesu ENTER.
  3. Spusťte instalační program ovladače.

   Poznámka: Některé instalační programy při ukončení instalačního programu dočasné soubory automaticky odstraní. Ponechte tedy instalační program ovladače spuštěný na pozadí.
  4. Prohlédněte obsah složky Temp a vyhledejte soubory ovladače.

Krok 2: Ručně nainstalujte ovladač

Po nalezení souboru INF ovladače, který chcete nainstalovat, tento ovladač ručně nainstalujte. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Počítač a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. V podokně Úlohy klepněte na odkaz Správce zařízení.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
 3. Ve Správci zařízení vyhledejte zařízení, pro které chcete ovladač nainstalovat.

  Poznámka: Chcete-li zobrazit skrytá zařízení, klepněte na příkaz Zobrazit skrytá zařízení v nabídce Zobrazit.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení a potom vyberte příkaz Aktualizovat software ovladače.
 5. Klepněte na možnost Vyhledat ovladač v počítači, dále klepněte na možnost Vybrat ovladač ze seznamu a poté klepněte na tlačítko Z diskety.
 6. V dialogovém okně Instalace z diskety klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte soubor INF ovladače, který chcete nainstalovat, a poté klepněte na tlačítko Otevřít.
 7. Aktualizujte ovladač podle pokynů v dialogovém okně Aktualizovat software ovladače Název zařízení.
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 927524 - Poslední kontrola: 09/24/2011 21:24:00 - Revize: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbdriver kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB927524
Váš názor
tyle="display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">