Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

V systému Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 2 nelze hostovat připojení TCP, pokud je zapnuto škálování na straně příjmu

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Informace o registru systému Windows pro pokročilé uživatele
Příznaky
Je-li povoleno škálování na straně příjmu, dojde v systému Microsoft Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 2 (SP2) k resetu připojení protokolu TCP (Transmission Control Protocol). K tomuto problému dochází v případě, že používáte funkci Překládání adres (NAT), funkci Brána firewall systému Windows nebo pokud je hostitelský počítač nakonfigurován jako hostitelský server Sdílení připojení k Internetu.

Poznámka: K tomuto problému může dojít také v případě, že používáte následující produkty:
 • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) spolu se sadou Scalable Networking Pack pro systém Windows Server 2003,
 • Microsoft ISA (Internet Security and Acceleration) Server 2004 nebo ISA Server 2006,
 • další doplňkový software brány firewall nebo funkce Překládání adres (NAT).
Příčina
Tento problém nastane v případě, že se softwarová hodnota hash připojení neshoduje s hardwarovou hodnotou hash. Škálování na straně příjmu funguje prostřednictvím přesměrování zpracování funkce hodnoty hash zabezpečení protokolu TCP na hardware síťového adaptéru. Z tohoto důvodu síťový adaptér počítá hodnotu hash připojení v případě, že je povoleno škálování na straně příjmu. Funkce Sdílení připojení k Internetu také mění adresy a porty, které jsou uvedené v hlavičce protokolu IP připojení. Pokud k tomu dojde, je hodnota hash vygenerovaná síťovým adaptérem zneplatněna. Při použití neplatné hodnoty hash dojde k resetu připojení TCP.

K tomuto problému může dojít také v případě, že během zpracování příjmu dojde ke změně zdrojové IP adresy, cílové IP adresy, zdrojového portu TCP nebo cílového portu TCP. Tyto adresy a porty jsou uvedené v hlavičkách protokolů TCP a IP daného připojení. K tomuto problému může dojít také v určitých situacích při použití funkce Překládání adres.
Jak potíže obejít
Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li tento problém vyřešit, vypněte škálování na straně příjmu v situaci, kdy je počítač nakonfigurován jako brána funkce Sdílení připojení k Internetu. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový, klepněte na příkaz Hodnota DWORD a potom zadejte příkaz EnableRSS.
 4. Poklepejte na položku EnableRSS, zadejte hodnotu 0 a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Restartujte počítač, ve kterém jste provedli změnu hodnoty EnableRSS.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Odkazy
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
936594 Po instalaci aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 2 nebo sady Scalable Networking Pack do počítače se serverem Windows Small Business Server 2003 může docházet k problémům se sítí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 927695 - Poslední kontrola: 01/24/2008 13:17:00 - Revize: 4.4

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition

 • kbtshoot kbregistry kbprb kbclustering kbnat kbwinservnetwork kbconnection KB927695
Váš názor