Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Je k dispozici kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003
ÚVOD
Tento článek obsahuje podrobné informace o kumulativní aktualizaci 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Tento článek rovněž popisuje opravy hotfix a aktualizace, které jsou součástí kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Další informace

Čísla sestavení a názvy souborů

Číslo sestavení kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je 3.0.5300.1561. Toto číslo sestavení je číslem sestavení pro klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook. Toto číslo sestavení je také číslem sestavení pro server Microsoft Dynamics CRM. Názvy souborů balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:
 • CRM3.0-KB927751-Server-ENU.exe
 • CRM3.0-KB927751-Client-ENU.exe
Poznámka: Zástupný symbol ENU zastupuje zkratku jazykové verze, kterou stahujete a instalujete.

Kumulativní aktualizace 1 aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0

Kumulativní aktualizace 2 obsahuje všechny opravy, které jsou obsaženy v kumulativní aktualizaci 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Další informace o kumulativní aktualizaci 1 aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
922815 Je k dispozici kumulativní aktualizace 1 aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Informace o odinstalaci

Kumulativní aktualizaci 2 nelze odebrat. Před instalací kumulativní aktualizace 2 je tedy třeba vytvořit zálohy následujících databází:
 • NázevOrganizace_MSCRM
 • NázevOrganizace_Metabase

Nezbytná podmínka pro instalaci oprav hotfix, které jsou novější než kumulativní aktualizace 2

Kumulativní aktualizace 2 obsahuje nový základní kód. Kumulativní aktualizaci 2 je tedy třeba instalovat před instalací oprav hotfix, které jsou zpřístupněny po kumulativní aktualizaci 2.

Nástroje pro řešení změn letního času

Kumulativní aktualizace 2 obsahuje nástroje pro řešení změn letního času, které jsou popsány v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base 925874 a 932984. Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
925874 Je k dispozici aktualizace pro změny letního času v roce 2007 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
932984 Jak provést změny v letním čase od roku 2007 pomocí průvodce aktualizací časových pásem pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pokud jste nespustili průvodce aktualizací časových pásem aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0, který je popsán v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 932984, doporučujeme, abyste tak učinili. Obsahují-li poté entity aplikace Microsoft Dynamics CRM datová razítka nebo časová razítka, jsou správně nastaveny pro letní čas.

Aktualizace souborů nápovědy k aplikaci Microsoft Dynamics CRM

Doporučujeme instalovat nejnovější aktualizaci souborů nápovědy k aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Další informace o aktualizaci souborů nápovědy k aplikaci Microsoft Dynamics CRM naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
921467 5. července 2006 byla vydána aktualizace souborů nápovědy online aplikace Microsoft CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Chcete-li získat nejnovější aktualizaci souborů nápovědy, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Čínská a japonská verze

Kumulativní aktualizace jsou plánovány pro následující verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0:
 • Zjednodušená čínština
 • Japonština

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb

Pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb jsou plánovány kumulativní aktualizace.

Aktualizace kompatibility klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook

Kumulativní aktualizace 2 je kompatibilní s Aktualizací kompatibility klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook. Kumulativní aktualizace však neposkytuje kompatibilitu mezi klientem Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook a následujícími programy:
 • Systém Windows Vista
 • Verze 2007 systému Microsoft Office

Informace o kompatibilitě klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook se systémem Windows Vista a verzí 2007 systému Office naleznete v Aktualizaci kompatibility klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook. Klientské balíčky kumulativní aktualizace 2 obsahují opravy pro Aktualizaci kompatibility klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook.

Chcete-li stáhnout Aktualizaci kompatibility klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Klíčové problémy vyřešené v kumulativní aktualizaci 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

Kumulativní aktualizace 2 obsahuje opravy klíčových problémů, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
918990 Po změně role zabezpečení nebo po importu souboru s upraveným nastavením v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 dochází k prodlevám a snížení výkonu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920135 Při pokusu o import upraveného nastavení se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Vybraný soubor vlastního nastavení neodpovídá požadovanému schématu souboru vlastního nastavení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920859 Při odeslání e-mailové zprávy z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 se může zobrazit chybová zpráva: Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k objektu aplikace Microsoft CRM nebo provedení požadované operace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921065 Na serveru Microsoft Dynamics CRM 3.0 přestane odpovídat Internetové informační služba (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921235 Po novém přiřazení záznamů jednoho uživatele jinému uživateli v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 dochází k prodlevám a snížení výkonu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923281 Při pokusu o přechod do režimu offline nebo spuštění funkce Synchronizovat aplikaci Outlook s aplikací CRM v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook může klient přestat reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925437 Při odeslání e-mailové zprávy z webového klienta aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 se může zobrazit chybová zpráva: Nedostatečná oprávnění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925505 Po klepnutí na příkazové tlačítko na panelu nástrojů aplikace Microsoft Dynamics CRM přestane reagovat aplikace Microsoft Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925874 Je k dispozici aktualizace pro změny letního času v roce 2007 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
928272 Po klepnutí na tlačítko Přejít do režimu offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače se aplikace Outlook neočekávaně ukončí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929488 Po připojení souboru DOCX k záznamu se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Chyba při odesílání souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
931270 Chybová zpráva při použití klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook: V aplikaci Microsoft Office Outlook došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
932984 Jak provést změny v letním čase od roku 2007 pomocí průvodce aktualizací časových pásem pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Komplexní problémy vyřešené v kumulativní aktualizaci 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

Kumulativní aktualizace 2 obsahuje opravy komplexních problémů, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
894183 Po implementaci události volání PreCreate pro entitu se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva Server nemohl přečíst požadavek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913275 Pokud je v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 uživatel zakázán, není spuštěna událost volání PreSetState ani PostSetState (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
915722 Při spuštění úlohy MSCRM Stored Procedure Priming v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 dochází k neobvyklému poklesu výkonu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917348 Nelze konfigurovat relaci v dialogovém okně Relace: Obchodní vztah - obchodní vztah v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917797 Na kartě Poznámky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se nezobrazuje titulek poznámky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918745 Po odeslání e-mailové zprávy z aplikace Outlook je e-mailová zpráva v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nesprávně přidružena k marketingové kampani (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918786 Rychlá kampaň přiřazuje telefonní číslo kontaktu, který nemá v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 telefonní číslo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918990 Po změně role zabezpečení nebo po importu souboru s upraveným nastavením v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 dochází k prodlevám a snížení výkonu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919008 Po nastavení možnosti Zahrnout pro Pouze tento záznam, Související záznamy nebo Všechny přidružené záznamy se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nezobrazí záznamy přidružené k podřízenému obchodnímu vztahu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919152 Pokud je v nástroji Asistent formuláře v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nastaveno dokončování zadání polí, k události OnChange pro dané pole nedojde podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919177 Při pokusu o otevření karty Mapování se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva Tvůrce dotazu, že atribut neexistuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919354 Po instalaci opravy hotfix 912153 aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze z formuláře aktivity vytvořit následné aktivity (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919419 Po přijetí e-mailové zprávy odeslané do fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 mohou být vytvořeny duplicitní položky fronty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920135 Při pokusu o import upraveného nastavení se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Vybraný soubor vlastního nastavení neodpovídá požadovanému schématu souboru vlastního nastavení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920815 Při použití funkce Odeslat přímý e-mail nelze v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 odeslat e-mailovou zprávu z jiného uživatelského účtu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920859 Při odeslání e-mailové zprávy z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 se může zobrazit chybová zpráva: Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k objektu aplikace Microsoft CRM nebo provedení požadované operace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
920929 Po přidání nabídky, objednávky nebo faktury k příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se vlastník nabídky, objednávky nebo faktury neshoduje s vlastníkem příležitosti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921065 Na serveru Microsoft Dynamics CRM 3.0 přestane odpovídat Internetové informační služba (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921235 Po novém přiřazení záznamů jednoho uživatele jinému uživateli v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 dochází k prodlevám a snížení výkonu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921261 Při distribuci aktivity kampaně v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook nemusí funkce E-mail pomocí hromadné korespondence fungovat podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921290 Při použití nástroje Asistent formuláře k výběru hodnoty pro pole vyhledávání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může fokus zůstat v poli vyhledávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921621 Můžete vytvořit a odeslat Rychlou kampaň i přesto, že jste se k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 přihlásili jako uživatel bez oprávnění k entitě Kampaň (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921653 Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook přestane po převedení e-mailové zprávy reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
922530 Při pokusu o vytvoření prodejní příležitosti z kontaktu se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Záznam, který požadujete, není momentálně k dispozici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
922662 Nelze změnit nebo odstranit vztah se zákazníkem, který byl v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 vytvořen jiným uživatelem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
922807 Při použití funkce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze hledat slova obsažená v poli Klíčová slova v entitě Prodejní dokumentace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
922840 Při pokusu o změnu zobrazení kalendáře se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Koliduje s jinou událostí v kalendáři (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
922953 Při pokusu o zobrazení vlastností entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 chybí v dialogovém okně <entita> - vlastnosti" informace o vlastnostech (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923057 Pokud ve funkci Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 použijete pole Celé jméno, kontakt nebo zájemce nemusí být nalezen (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923071 Při přechodu do režimu offline se v klientu Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook pro přenosné počítače může zobrazit chybová zpráva: Data zadaná pro jedno nebo více polí jsou příliš dlouhá. Záznam bude do aplikace CRM uložen se zkrácenými daty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923074 Při použití sloupce Týká se není seznam Aktivity ve webové aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 setříděn podle abecedy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923168 Při pokusu o instalaci sady Data Migration Pack pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se může zobrazit chybová zpráva: Fail to install the required database tables (Instalace požadovaných databázových tabulek se nezdařila) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923258 Při úpravě atributu entity statuscode v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je vlastnost invariantname neučekávaně lokalizována (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923278 Po vytvoření následující aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nezobrazuje nástroj Asistent formuláře příslušné údaje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923281 Při pokusu o přechod do režimu offline nebo spuštění funkce Synchronizovat aplikaci Outlook s aplikací CRM v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook může klient přestat reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923387 Při pokusu o zobrazení sestavy se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Funkce:Snímky sestav hostorie není v tomto vydání Služeb zpráv podporována (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923613 Není k dispozici nápověda ke složce Sestavy v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923818 Po importu vlastních nastavení nejsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 uloženy změny možnosti Typ chování v entitě relací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923999 Vyexportovaný soubor vlastních nastavení neobsahuje v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 pole vztahu, i když nastavíte pro toto pole vztahu požadované úrovně na hodnotu Požadováno podnikem nebo Doporučeno podnikem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924105 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze zobrazit související záznamy přidružené k podřízenému obchodnímu vztahu, které mají hloubku více než jednu úroveň (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924309 Změny záznamů Fronta a Produkt se neprovedou, pokud jsou tyto záznamy změněny offline v klientovi Microsoft CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924343 Při přesunu ukazatele myši přes položky nabídky aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 dochází ke snížení výkonu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924369 Error message when you try to use a customized lookup view in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred. For more information, contact your system administrator. Error code: 0x80040248"
924371 Při pokusu o spuštění sestavy se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Při spuštění sestavy došlo k neočekávané chybě (rsInternalError) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924383 Nelze se posouvat ve stránce Webová část v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924425 Po klepnutí na tlačítko Nalézt dostupné časy na webové stránce Naplánovat aktivitu služby se webová stránka Dostupné časy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 načítá pomalu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924454 Po spuštění řešení, které nastaví stav požadavku nebo odpovědi pro entitu, se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Tuto metodu lze volat pouze v souvislosti s požadavkem webové služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924803 Při spuštění funkce Synchronizovat aplikace Outlook a CRM v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro stolní počítače může zobrazit chybová zpráva: Přihlášený uživatel nemá dostatečná oprávnění k zobrazení těchto záznamů nebo k provedení konkrétní akce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924879 V přidruženém pohledu jsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 neočekávaně zobrazeny deaktivované vlastní záznamy entit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924882 Pokud při zobrazení vztahů s příležitostí v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je seznam vztahů delší než jedna stránka, může dojít k vážným potížím (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924896 Při pokusu o výběr druhého řádku v editoru zobrazení ve funkci Rozšířené hledání nebo ve funkci Vlastní nastavení se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Oprávnění byla odepřena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
924997 Pokud v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 dojde k události volání na základě pravidla pracovního postupu, událost volání se nespustí podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925163 Po sloučení dvou záznamů obsahujících různá práva sdílení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 mohou chybět práva sdílení podřízeného záznamu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925233 Při importu vlastních nastavení obsahujících vlastnost Vhodné pro prohledávání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 není hodnota této vlastnosti importována (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925437 Při odeslání e-mailové zprávy z webového klienta aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 se může zobrazit chybová zpráva: Nedostatečná oprávnění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925473 Po klepnutí na možnost Najít dostupné časy v dialogovém okně Naplánovat aktivitu služby aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 lze zobrazit data všech systémových uživatelů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925505 Po klepnutí na příkazové tlačítko na panelu nástrojů aplikace Microsoft Dynamics CRM přestane reagovat aplikace Microsoft Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925532 Při pořízení záznamu o e-mailové zprávě ve formátu RTF se v klientu Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook může zobrazit chybová zpráva: Při převodu této položky do aplikace Microsoft CRM došlo k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925536 Při listování výsledky zobrazení, které obsahuje sloupec s typem ntext, se může zobrazit chybová zpráva: Došlo k chybě serveru SQL Server. Další informace získáte od správce systému. Kód chyby: 0x80044150 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925540 Při pokusu o zobrazení druhé stránky e-mailových činností se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Neplatný argument (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925541 V seznamu Typ záznamu nelze vybrat položku Nabídky, přestože máte v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 oprávnění nabídky číst (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925780 Synchronizace zprostředkovatele adresáře pro klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook může trvat několik hodin, pokud je v entitách aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 mnoho záznamů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925874 Je k dispozici aktualizace pro změny letního času v roce 2007 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
926009 Při přidání člena do marketingového seznamu v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
926162 Při použití funkce Odeslat přímý e-mail v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může být v poli předmět e-mailové zprávy zobrazen místo některých speciálních znaků kód HTML (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
926581 Proces pracovního postupu, který používá dynamická datová pole, nemůže v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 načíst datum (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
926811 Po přiřazení jedné či více úloh jinému uživateli v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače přestane reagovat aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
927114 Pokud vytvoříte pravidlo pracovního postupu, které k provedení akce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 používá možnost čekání na časovač, akce se neprovede (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
927205 Místo ikony zákazníka pro obchodní vztah nebo kontakt se v dialogovém okně Případ: Nový v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazuje červený otazník (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
927206 Seznamy položek obsahující finské nebo norské znaky nejsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 správně řazeny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
927207 Při odeslání e-mailové zprávy z aplikace Microsoft Dynamics CRM na externí adresu mají přílohy e-mailu nesprávné deklarace typu obsahu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
927667 Při pokusu o import vlastních nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 po instalaci aplikace Internet Explorer 7 se webová stránka Import vlastního nastavení nezavře správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
927854 Při pokusu o načtení formulářů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 dochází ke snížení výkonu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
927875 Při pokusu o sloučení záznamů se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: Došlo k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
928272 Po klepnutí na tlačítko Přejít do režimu offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače se aplikace Outlook neočekávaně ukončí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
928463 Při použití příkazu Odeslat přímý e-mail v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se účtu e-mailová zpráva neodešle (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
928593 Při opakovaném importu upraveného nastavení se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Vybraný soubor vlastního nastavení neodpovídá požadovanému schématu souboru vlastního nastavení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
928958 Při sloučení obchodních vztahů nebo kontaktů se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Záznam s těmito hodnotami již existuje. Nelze vytvořit duplicitní záznam (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929082 Je k dispozici aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro zkušební verzi letního času v Západní Austrálii (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929147 Po sloučení kontaktů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 chybí kontakty, které jste pro nabídku nebo objednávku přidali na kartě Ostatní kontakty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929148 Při vytvoření následující aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se nenaplní výchozí hodnota v poli s rozevíracím seznamem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929350 Po instalaci opravy hotfix 917277nelze v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazit e-mailové zprávy sledované systémem CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929421 Při počítání celkové hodnoty za položku pro produkt příležitosti není v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 vzata v úvahu daň (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929488 Po připojení souboru DOCX k záznamu se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Chyba při odesílání souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929634 Po upgradu aplikace Microsoft CRM 1.2 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze přejmenovat nebo odstranit vlastní atributy, které v názvu schématu obsahují národní znaky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929692 Po deaktivaci záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 mohou stále někteří uživatelé přidávat k záznamu nové kontakty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929904 Při pokusu o odeslání e-mailové zprávy, která obsahuje přílohy, se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva Server nemůže zpracovat požadavek nebo Externí součást generovala výjimku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
931270 Chybová zpráva při použití klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook: V aplikaci Microsoft Office Outlook došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
931996 Při aktualizaci e-mailové aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se může zobrazit chybová zpráva: Vypršel časový limit serveru SQL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
932984 Jak provést změny v letním čase od roku 2007 pomocí průvodce aktualizací časových pásem pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
933064 Při klepnutí na související entitu ve formuláři vlastní entity v turecké verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 se může zobrazit chybová zpráva: Bir hata olustu. Daha fazla bilgi icin system yöneticinize basvurun (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
934738 Při úpravě poznámky po instalaci opravy hotfix 917797 se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Na stránce se vyskytla chyba (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
938238 Je možné číst aktivity obchodního vztahu, přestože nemáte v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 k obchodnímu vztahu přístup (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Opravy hotfix a aktualizace, které je třeba ručně povolit nebo ručně konfigurovat

Kumulativní aktualizace 2 obsahuje opravy hotfix a aktualizace, které je třeba ručně povolit nebo ručně konfigurovat. Tyto opravy hotfix a aktualizace jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Opravy hotfix obsažené v kumulativní aktualizaci 1, které je třeba ručně povolit nebo ručně konfigurovat

Poznámka: Pokud jste již nainstalovali kumulativní aktualizaci 1 a ručně povolili tyto opravy hotfix a tyto aktualizace, nemusíte je po použití kumulativní aktualizace 2 ručně povolovat.
911022 Nelze omezit oprávnění uživatelů pro tisk dat v aplikaci Microsoft CRM 3.0 ani pro export dat z aplikace Microsoft CRM 3.0 do aplikace Microsoft Excel (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
911520 E-mailové aktivity nejsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM automaticky rozeslány příjemcům při distribuci e-mailových aktivit pro danou kampaň (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
912061 Při použití rozšířeného vyhledávání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou některá pole k dispozici jako kritéria vyhledávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
912153 Při vytvoření následné aktivity pro odpovědi na kampaně nebo následné aktivity služeb v aplikaci Microsoft Dynamics CRM není pole Zákazník automaticky naplněno názvem prvotního obchodního stavu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
913645 Při pokusu o hromadnou úpravu mnoha záznamů kontaktů nebo záznamů obchodních vztahů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou nedostupná pole Nadřazený obchodní vztah a Nadřazený zákazník (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917098 Nelze přejmenovat entitu kampaně nebo její atributy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917545 Při pokusu o zobrazení služby kalendář se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může zobrazit chybová zpráva: Během zpracování aktuálního webového požadavku došlo k neošetřené výjimce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
919534 V klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook jsou zobrazeny formuláře aplikace Microsoft Outlook místo očekávaných webových formulářů aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Opravy hotfix obsažené v kumulativní aktualizaci 2, které je třeba ručně povolit nebo ručně konfigurovat

919419 Po přijetí e-mailové zprávy odeslané do fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 mohou být vytvořeny duplicitní položky fronty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
923818 Po importu vlastních nastavení nejsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 uloženy změny možnosti Typ chování v entitě relací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925473 Po klepnutí na možnost Najít dostupné časy v dialogovém okně Naplánovat aktivitu služby aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 lze zobrazit data všech systémových uživatelů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
925780 Synchronizace zprostředkovatele adresáře pro klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook může trvat několik hodin, pokud je v entitách aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 mnoho záznamů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
917348 Nelze konfigurovat relaci v dialogovém okně Relace: Obchodní vztah - obchodní vztah v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
929634 Po upgradu aplikace Microsoft CRM 1.2 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze přejmenovat nebo odstranit vlastní atributy, které v názvu schématu obsahují národní znaky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921235 Po novém přiřazení záznamů jednoho uživatele jinému uživateli v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 dochází k prodlevám a snížení výkonu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
921065 Na serveru Microsoft Dynamics CRM 3.0 přestane odpovídat Internetové informační služba (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Získání kumulativní aktualizace

Server Microsoft Dynamics CRM 3.0

Na webu služby Stažení softwaru společnosti Microsoft je k dispozici ke stažení následující soubor:

StaženíStáhnout balíček CRM3.0-KB927751-Server-CSY.exe.

Datum vydání: 25. 6. 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Klient Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook

Na webu služby Stažení softwaru společnosti Microsoft je k dispozici ke stažení následující soubor:

StaženíStáhnout balíček CRM3.0-KB927751-Client-CSY.exe.

Datum vydání: 25. 6. 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Abyste mohli nainstalovat tuto kumulativní opravu, musí být v počítači nainstalována aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Požadavek na restartování

Pokud se zobrazí výzva k restartování počítače, je třeba po instalaci kumulativní opravy restartovat počítač.

Informace o souborech

Anglická verze této kumulativní opravy má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Server Microsoft Dynamics CRM 3.0

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Action.jsNelze použít26 36714. 3. 200719:05
Activity.jsNelze použít8 59514. 3. 200719:05
Alllookups.xmlNelze použít18 68613. 2. 200723:59
Appgrid.cssNelze použít1 86914. 3. 200719:05
Appgrid.htcNelze použít11 81714. 3. 200719:05
Autoshow.htcNelze použít9 56914. 3. 200719:05
Blank.aspxNelze použít9814. 3. 200719:05
Category_followup.htcNelze použít6 96714. 3. 200719:05
Clientcontrol.htcNelze použít4 94614. 3. 200719:05
Controls.cssNelze použít3 17714. 3. 200719:05
Crmbulkmailservice.exe3.0.5300.15582 854 76015. 3. 200704:29
Crmcache.dll3.0.5300.1558301 41615. 3. 200704:29
Crmmetadatacache.dll3.0.5300.1558204 13615. 3. 200704:29
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583 422 05615. 3. 200704:31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586 759 78415. 3. 200704:31
Crmrichclientsync.dll3.0.5300.15583 157 35215. 3. 200704:29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769 89615. 3. 200704:30
Crmworkflowservice.exe3.0.5300.15583 903 33615. 3. 200704:29
Customizations.xsdNelze použít54 36314. 3. 200719:05
Duration.htcNelze použít9 74514. 3. 200719:05
Edit.aspxNelze použít7 81514. 3. 200719:05
Fileupload.jsNelze použít1 40514. 3. 200719:05
Form.crm.htcNelze použít9 82514. 3. 200719:05
Global.jsNelze použít19 44814. 3. 200719:05
Grid.cssNelze použít1 76314. 3. 200719:05
Img.lu.htcNelze použít17 85414. 3. 200719:05
Invoice status detail.rdlNelze použít63 64414. 3. 200719:05
Invoice status.rdlNelze použít31 99614. 3. 200719:05
Listaction.jsNelze použít8 74814. 3. 200719:05
Lookupdialogsappgrid.jsNelze použít4 67714. 3. 200719:05
Manageattribute.aspxNelze použít12 75614. 3. 200719:05
Manageattribute.jsNelze použít15 56814. 3. 200719:05
Menu.htcNelze použít13 02614. 3. 200719:05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558689 51215. 3. 200704:18
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558288 10415. 3. 200704:17
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558370 02415. 3. 200704:19
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891 49615. 3. 200704:19
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726 37615. 3. 200704:17
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222 56815. 3. 200704:18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558968 04015. 3. 200704:17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382 31215. 3. 200704:17
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883 30415. 3. 200704:20
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165 22415. 3. 200704:20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320 87215. 3. 200704:20
Microsoft.crm.platform.bulkoperationcontrolassembly.dll3.0.5300.155838 24815. 3. 200704:17
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850 53615. 3. 200704:20
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.15581 221 99215. 3. 200704:18
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1558247 14415. 3. 200704:18
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247 14415. 3. 200704:20
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1558308 58415. 3. 200704:18
Microsoft.crm.se.timezonesettings.exe3.0.5300.1558410 98415. 3. 200704:18
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.admintool.dll3.0.5300.1558673 12815. 3. 200704:17
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.timezoneupdatepatch.exe3.0.5300.155816 23215. 3. 200704:18
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854 63215. 3. 200704:20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161 12815. 3. 200704:20
Microsoft.crm.tools.workflowlibrary.dll3.0.5300.1558275 81615. 3. 200704:18
Microsoft.crm.webservices.dll3.0.5300.1558456 04015. 3. 200704:17
Mscrm30manageaccountandcontactparentrelationships.exe3.0.5300.155871 01615. 3. 200704:18
Mscrmfastreassign.exe3.0.5300.155875 11215. 3. 200704:18
Mscrmrenameattributes.exe3.0.5300.155854 63215. 3. 200704:18
Notes.cssNelze použít80014. 3. 200719:05
Notes.htcNelze použít16 90921. 3. 200719:32
Notesprint.cssNelze použít45914. 3. 200719:05
Pkgutil.cmdNelze použít11323. 3. 200716:24
Popupmenu.jsNelze použít5 04314. 3. 200719:05
Print.cssNelze použít1 07814. 3. 200719:05
Print_dlg.aspxNelze použít8 82214. 3. 200719:05
Relatedinformation.htcNelze použít8 60714. 3. 200719:05
Sales pipeline.rdlNelze použít108 50614. 3. 200719:06
Select.htcNelze použít14 68014. 3. 200719:05
Service activity volume detail.rdlNelze použít100 12314. 3. 200719:06
Service activity volume.rdlNelze použít65 80614. 3. 200719:06
Sfautil.jsNelze použít40214. 3. 200719:05
Showusage.aspxNelze použít1 63714. 3. 200719:05
Showusage.jsNelze použít91214. 3. 200719:05
Stage.aspxNelze použít78814. 3. 200719:05
Startendduration.jsNelze použít9 73114. 3. 200719:05
Syscustutil.jsNelze použít5 83114. 3. 200719:05
Systemsettings.aspxNelze použít33 57914. 3. 200719:05
Table.dtm.htcNelze použít13 28814. 3. 200719:05
Util.jsNelze použít20 38114. 3. 200719:05
Viewmanager.jsNelze použít13 64614. 3. 200719:05
Workflow.dll3.0.5300.15584 126 05615. 3. 200704:29
Edit.aspxNelze použít4 57714. 3. 200719:05
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165 22415. 3. 200704:19
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854 63215. 3. 200704:20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161 12815. 3. 200704:19
Util.jsNelze použít1 52414. 3. 200719:05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375 56017. 11. 200504:39
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180 64817. 11. 200504:38
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318 21617. 11. 200504:39
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143 78417. 11. 200504:38
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.11 219 33617. 11. 200504:39
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1244 48817. 11. 200504:39
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244 48817. 11. 200504:39
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1305 92817. 11. 200504:39
Crmdbhotfix.dll3.0.5300.1605105 83228. 3. 200710:45
Kb911321_client.dll3.0.5300.155860 77615. 3. 200704:26
Kb911322_client.dll3.0.5300.155858 72815. 3. 200704:26
Kb913954_client.dll3.0.5300.155896 10415. 3. 200704:26
Kb914644_client.dll3.0.5300.155889 44815. 3. 200704:26
Kb914799_client.dll3.0.5300.155862 31215. 3. 200704:26
Kb915024_client.dll3.0.5300.155875 62415. 3. 200704:26
Kb915722_client.dll3.0.5300.1558106 85615. 3. 200704:26
Kb915799_client.dll3.0.5300.155863 84815. 3. 200704:26
Kb916629_client.dll3.0.5300.155875 11215. 3. 200704:26
Kb917098_client.dll3.0.5300.155997 64022. 3. 200715:36
Kb917109_client.dll3.0.5300.155861 28815. 3. 200704:26
Kb917536_client.dll3.0.5300.155883 81615. 3. 200704:26
Kb918990_client.dll3.0.5300.155869 48015. 3. 200704:26
Kb919008_client.dll3.0.5300.155890 98415. 3. 200704:26
Kb919429_client.dll3.0.5300.155863 33615. 3. 200704:26
Kb922807_client.dll3.0.5300.155865 89615. 3. 200704:26
Kb923057_client.dll3.0.5300.155878 69615. 3. 200704:26
Kb923074_client.dll3.0.5300.155862 31215. 3. 200704:26
Kb924105_client.dll3.0.5300.155891 49615. 3. 200704:26
Kb924371_client.dll3.0.5300.155892 00815. 3. 200704:26
Kb924882_client.dll3.0.5300.155865 89615. 3. 200704:26
Kb925163_client.dll3.0.5300.155869 48015. 3. 200704:26
Kb925473_client.dll3.0.5300.155869 99215. 3. 200704:26
Kb925874_client.dll3.0.5300.1558122 72815. 3. 200704:26

Klient Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Action.jsNelze použít26 36714. 3. 200719:05
Activity.jsNelze použít8 59514. 3. 200719:05
Alllookups.xmlNelze použít18 68613. 2. 200723:59
Appgrid.cssNelze použít1 86914. 3. 200719:05
Appgrid.htcNelze použít11 81714. 3. 200719:05
Autoshow.htcNelze použít9 56914. 3. 200719:05
Blank.aspxNelze použít9814. 3. 200719:05
Category_followup.htcNelze použít6 96714. 3. 200719:05
Clientcontrol.htcNelze použít4 94614. 3. 200719:05
Controls.cssNelze použít3 17714. 3. 200719:05
Crmaddin.dll3.0.5300.15581 182 56815. 3. 200704:30
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583 422 05615. 3. 200704:31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586 759 78415. 3. 200704:31
Crmoutlookproxy.dll3.0.5300.15581 405 28815. 3. 200704:29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769 89615. 3. 200704:30
Customizations.xsdNelze použít54 36314. 3. 200719:05
Duration.htcNelze použít9 74514. 3. 200719:05
Edit.aspxNelze použít7 81514. 3. 200719:05
Form.crm.htcNelze použít9 82514. 3. 200719:05
Global.jsNelze použít19 42814. 3. 200719:05
Grid.cssNelze použít1 76314. 3. 200719:05
Img.lu.htcNelze použít17 85414. 3. 200719:05
Lookupdialogsappgrid.jsNelze použít4 67714. 3. 200719:05
Menu.htcNelze použít13 02614. 3. 200719:05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558599 40015. 3. 200704:19
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558292 20015. 3. 200704:18
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558410 98415. 3. 200704:20
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891 49615. 3. 200704:20
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726 37615. 3. 200704:18
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222 56815. 3. 200704:19
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5300.155883 30415. 3. 200704:18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558738 66415. 3. 200704:17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382 31215. 3. 200704:18
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883 30415. 3. 200704:20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320 87215. 3. 200704:21
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850 53615. 3. 200704:20
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247 14415. 3. 200704:20
Notes.cssNelze použít80014. 3. 200719:05
Notes.htcNelze použít16 90921. 3. 200719:32
Notesprint.cssNelze použít45914. 3. 200719:05
Pkgutil.cmdNelze použít11323. 3. 200716:24
Popupmenu.jsNelze použít5 04314. 3. 200719:05
Print.cssNelze použít1 07814. 3. 200719:05
Print_dlg.aspxNelze použít8 82214. 3. 200719:05
Relatedinformation.htcNelze použít8 60714. 3. 200719:05
Select.htcNelze použít14 68014. 3. 200719:05
Sfautil.jsNelze použít40214. 3. 200719:05
Stage.aspxNelze použít78814. 3. 200719:05
Syncqueue.dll3.0.5300.1558396 13615. 3. 200704:29
Table.dtm.htcNelze použít13 28814. 3. 200719:05
Util.jsNelze použít1 52414. 3. 200719:05
Viewmanager.jsNelze použít13 64614. 3. 200719:05
Edit.aspxNelze použít4 57714. 3. 200719:05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375 57617. 11. 200504:42
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180 66417. 11. 200504:42
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318 23217. 11. 200504:42
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143 80017. 11. 200504:42
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244 50417. 11. 200504:42
Další informace

Známé problémy

Programy jiných výrobců

Pokud jste nainstalovali program jiného výrobce, který registruje soubor Microsoft.Crm.MetadataService.dll do globální mezipaměti sestavení (GAC), mohou se po instalaci této aktualizace objevit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM potíže. Tento problém může nastat při uložení entity nebo atributu či při aktualizaci entity nebo atributu. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
934690 Chybová zpráva při uložení nebo aktualizaci entity nebo atributu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0:Došlo k chybě. Další informace získáte od správce systému. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Export a import vlastních nastavení

Pokud jsou vlastní nastavení exportována ze serveru Microsoft Dynamics CRM s nainstalovanou kumulativní aktualizací, nelze je importovat na server Microsoft Dynamics CRM, který nemá nainstalovánu tutéž kumulativní aktualizaci. Při takovém způsobu importu vlastních nastavení obdržíte následující chybovou zprávu:
The selected schema file does not conform with the requested format. There has been an error with the schema validation in line 37977, position 16. (Vybraný soubor schématu neodpovídá požadovanému formátu. Při ověření platnosti schématu došlo k chybě na řádku 37977 na pozici 16.)
Při přenosu vlastních nastavení mezi servery je tedy třeba ověřit, že oba servery mají nainstalovánu tutéž kumulativní aktualizaci.

Odstranění dočasných souborů Internetu

Po aplikaci oprav může být nezbytné odstranit dočasné soubory Internetu. Postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Windows Internet Explorer.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na položku Možnosti Internetu a poté klepněte na tlačítko Odstranit soubory.

Chybové zprávy

Chybová zpráva 1

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Při instalaci kumulativní aktualizace 2 pro klienta Microsoft CRM 3.0 se může zobrazit následující chybová zpráva:
Application has generated an exception that could not be handled. Process id 0x4f4 (1268), Thread Id=0xe7c (3708) (Aplikace generovala výjimku, která nemohla být zpracována. Identifikační číslo procesu: 0x4f4 (1268), Identifikační číslo podprocesu: 0xe7c (3708).
Tento problém souvisí s aktualizací pro letní čas, která je součástí kumulativní aktualizace 2. K tomuto problému dochází z některého z následujících důvodů.

Příčina 1

Chybí klíč registru. Tento klíč registru je vyžadován souborem TimeZoneUpdatePatch.exe. Soubor TimeZoneUpdatePatch.exe je spuštěn jako podproces instalace kumulativní aktualizace 2. Viz Řešení 1 dále v této části.

Příčina 2

Soubor TimeZoneUpdatePatch.exe vyžaduje neznámý klíč registru. Soubor TimeZoneUpdatePatch.exe je spuštěn jako podproces instalace kumulativní aktualizace 2. Viz Řešení 2 dále v této části.

Poznámka: Časová pásma jsou uložena v registru v následujícím umístění:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

Řešení 1

 1. Zkopírujte hodnoty klíče registru pro časová pásma do textového souboru. Za tímto účelem zadejte do příkazového řádku následující příkaz:
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Stejný příkaz použijte u jiného serveru Microsoft Dynamics CRM, u kterého byla kumulativní aktualizace 2 úspěšně nainstalována.
 3. Stáhněte soubor Windiff.exe. K tomu je třeba navštívit následující web společnosti Microsoft:
 4. Spusťte soubor Windiff.exe a porovnejte soubory TimeZoneRegInfo.txt.
 5. Porovnejte soubory TimeZoneRegInfo.txt a zjistěte, u kterých časových pásem chybí položka indexu pro specifické časové pásmo. Časová pásma, kterým chybí položka indexu, mají hodnotu DWORD. Poté otevřete registr a zadejte správnou hodnotu. Chcete-li otevřít registr, klepněte v nabídce Start na příkaz Spustit a pak zadejte text regedit.

Řešení 2

 1. Zkopírujte hodnoty klíče registru pro časová pásma do textového souboru. Za tímto účelem zadejte do příkazového řádku následující příkaz:
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Stejný příkaz použijte u jiného serveru Microsoft Dynamics CRM, u kterého byla kumulativní aktualizace 2 úspěšně nainstalována.
 3. Stáhněte soubor Windiff.exe. K tomu je třeba navštívit následující web společnosti Microsoft:
 4. Spusťte soubor Windiff.exe a porovnejte soubory TimeZoneRegInfo.txt.
 5. V souboru TimeZoneRegInfo.txt pro server Microsoft Dynamics CRM, na kterém byla kumulativní aktualizace 2 úspěšně nainstalována, vyhledejte neznámá časová pásma. Úspěšné instalaci kumulativní aktualizace 2 například brání následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jerusalem Standard Time
 6. Exportováním vytvořte zálohu klíče registru neznámého časového pásma. Postupujte takto: vyberte klíč registru, klepněte na nabídku Soubor a poté klepněte na příkaz Exportovat. Klíč registru uložte jako soubor s příponou REG.
 7. Opět spusťte instalaci kumulativní aktualizace 2.
 8. Po úspěšné instalaci kumulativní aktualizace 2 zadejte do registru klíč registru neznámého časového pásma. Za tímto účelem poklepejte na soubor, který jste vytvořili v kroku 6 dříve v této části.

Chybová zpráva 2

Při instalaci kumulativní aktualizace 2 do serveru Microsoft CRM 3.0 se může zobrazit následující chybová zpráva:
Setup failed to update the database. The installation of this update has stopped. Contact Customer Support Services. (Aktualizace databáze se nezdařila. Instalace této aktualizace je zastavena. Obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft.)
Rovněž protokol instalace může obsahovat následující chybovou zprávu:
(Error) DB update Initialization failed with code 64541. Function: CCompActionBase::ValidateDBUpdateInstall File: c:\bt\716\src\crmse\installer\mscrmcustom\ccompactionbase.cpp Line: 758 ((Chyba) Aktualizace DB Inicializace se nezdařila s kódem 64541. Funkce: CCompActionBase::ValidateDBUpdateInstall Soubor: c:\bt\716\src\crmse\installer\mscrmcustom\ccompactionbase.cpp Řádek: 758)

Příčina

K tomuto problému dochází proto, že je nainstalována sada Data Migration Framework.

Řešení

Při řešení tohoto problému postupujte takto:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely a poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy.
 2. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy klepnutím vyberte položku Microsoft Dynamics CRM Data Migration Framework.
 3. Klepněte na tlačítko Odebrat.

Chybová zpráva 3

Při pokusu o instalaci kumulativní aktualizace 2 můžete obdržet následující chybovou zprávu:
Setup failed to update the database. The installation of this update has stopped. Contact Customer Support Services. (Aktualizace databáze se při instalaci nezdařila. Instalace této aktualizace je zastavena. Obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft.)
Navíc je do protokolu KB927751_err.log n serveru Microsoft Dynamics CRM zaznamenána následující informace:

(Diagnostic) Failed to execute CrmDbHfExecute for KB923057 (Error) CHfHarness Update failed with return value = 80040e31 Function: CCrmDbHf::Update File: c:\bt\234\src\crmse\installer\mscrmcustom\crmdbhf.cpp Line: 160 (Information) ConfirmInstallation failed. ((Diagnostika) Provedení procedury CrmDbHfExecute pro KB923057 se nezdařilo (Chyba) CHfHarness Aktualizace se nezdařila s návratovou hodnotou = 80040e31 Funkce: CCrmDbHf::Aktualizační soubor: c:\bt\234\src\crmse\installer\mscrmcustom\crmdbhf.cpp Řádek: 160 (Informace) Procedura ConfirmInstallation se nezdařila.)

Poznámka: Tento soubor protokolu se nachází ve složce %windir%. Touto složkou je obvykle složka C:\Windows.

Příčina 1

K tomuto problému obvykle dochází proto, že je opravou hotfix 923057 aktualizován velký počet kontaktů. Oprava hotfix 923057 je součástí kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Příčina 2

K tomuto problému obvykle dochází, jsou-li splněny následující podmínky:
 • Došlo k aktualizaci aplikace Microsoft CRM 1.2 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 • Pro nevlastní pole aktivity úlohy určitého typu v aplikaci Microsoft CRM 1.2 byla v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 vytvořena vlastní pole.
Přítomnost těchto polí brání v instalaci opravy hotfix 913954. Oprava hotfix 913954 je součástí kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Řešení 1

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li tento problém vyřešit, zvyšte hodnotu DWORD pro položku registru HotfixDBTimeout. Tato položka registru se nachází v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
Hodnota, kterou nastavíte pro hodnotu DWORD, závisí na počtu kontaktů v databázi Microsoft Dynamics CRM. Nenastavujte však vyšší hodnotu než desítkovou hodnotu 65535, protože kumulativní aktualizace 2 nerozpoznává desítkové hodnoty vyšší než 65535. Při změně hodnoty DWORD pro položku registru HotfixDBTimeout postupujte takto:
 1. Na serveru Microsoft Dynamics CRM klepněte v nabídce Start na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Pokud položka registru HotfixDBTimeout neexistuje, přejděte ke kroku 3. Pokud položka registru HotfixDBTimeout již existuje, přejděte ke kroku 5.
 3. V nabídce Úpravy přejděte na položku Nový a pak klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Zadejte text HotfixDBTimeout a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku HotfixDBTimeout a klepněte na příkaz Změnit.
 6. Klepněte na položku Desítková soustava, do pole Údaj hodnoty zadejte 65000 a poté klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Instalace oprav hotfix rozpoznávají pouze desítkové hodnoty od 0 do 65535. Hodnota představuje dobu v sekundách, po kterou program vyčká na odpověď, než vygeneruje chybovou zprávu. Po úspěšné instalaci kumulativní aktualizace 2 můžete tuto hodnotu ponechat.
 7. Ukončete Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
Pokud po provedení kroků ke změně hodnoty DWORD položky registru HotfixDBTimeout opět obdržíte tuto chybovou zprávu, může být nezbytné přidat nebo změnit hodnotu DWORD položky registru OLEDBTimeout. Tato položka registru se nachází v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MSCRM
Postupujte takto:
 1. Na serveru Microsoft Dynamics CRM klepněte v nabídce Start na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Pokud položka registru OLEDBTimeout neexistuje, přejděte ke kroku 3. Pokud položka registru OLEDBTimeout již existuje, přejděte ke kroku 5.
 3. V nabídce Úpravy přejděte na položku Nový a pak klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Zadejte text OLEDBTimeout a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku OLEDBTimeout a klepněte na příkaz Změnit.
 6. Klepněte na položku Desítková soustava, do pole Údaj hodnoty zadejte 65000 a poté klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Hodnota představuje dobu v sekundách, po kterou program vyčká na odpověď, než vygeneruje chybovou zprávu. Pokud není hodnota DWORD položky registru OLEDBTimeout konfigurována, je výchozí hodnota časového limitu 30 sekund.
 7. Ukončete Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
 8. Opakujte instalaci kumulativní aktualizace 2 pro Microsoft Dynamics CRM na server Microsoft Dynamics CRM.
 9. Změňte hodnotu položky registru OLEDBTimeout zpět na hodnotu 30 až 300.

  Poznámka: Po úspěšné instalaci kumulativní aktualizace 2 doporučujeme změnit hodnotu této položky registru zpět na desítkovou hodnotu od 30 do 300. To pomůže zabránit problémům s výkonem, protože vyšší hodnoty umožňují, aby byly časově náročné dotazy od aplikace Microsoft Dynamics CRM na serveru Microsoft SQL Server zpracovávány bez vypršení časového limitu. Časově náročné dotazy na serveru SQL Server mohou zablokovat SQL Server pro zpracování jiných dotazů.

Řešení 2

Pro účely vyřešení problému odstraňte atributy, které neobsahují žádné hodnoty. Postupujte takto:
 1. Vytvořte zálohu databáze MSCRM a Metabase.
 2. Spusťte aplikaci Microsoft Dynamics CRM, klepněte na položku Vlastní nastavení, klepněte na položku Úloha a poté klepněte na příkaz Atributy.
 3. Odstraňte následující atributy:
  • CFIDirectionCode
  • CFIScheduledDurationMinutes
  • CFIStatusCode
  • CFDScheduledEnd
 4. Klepněte na možnost Uložit a poté klepnutím na možnost Publikovat odstraňte atributy z entity Úloha.
 5. Pokuste se nainstalovat kumulativní aktualizaci 2 pro Microsoft Dynamics CRM.
Odkazy
Další informace o terminologii aktualizace softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
887283 Standardy používání názvů u balíčků oprav hotfix a aktualizací softwaru aplikace Microsoft Business Solutions CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
SPE
Vlastnosti

ID článku: 927751 - Poslední kontrola: 01/08/2008 15:42:56 - Revize: 8.4

Microsoft CRM 3.0, Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook

 • kbcrmv3c kbinfo atdownload kberrmsg kbmbsmigrate kbpubtypekc KB927751
Váš názor
/html>tml>display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">p;did=1&t=">&t=">