Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Informace o používání sad a aplikací systému Office 2007 v počítači s jinou verzí systému Office

Verzi tohoto článku pro sadu Microsoft Office 2010 naleznete pod číslem 2121447.
Verzi tohoto článku pro sadu Microsoft Office 2003 naleznete pod číslem 828956.
Verzi tohoto článku pro sadu Microsoft Office XP naleznete pod číslem 290576.
Verzi tohoto článku pro sadu Microsoft Office 2000 naleznete pod číslem 218861.
ÚVOD
Tento článek obsahuje informace o používání sad a aplikací systému Microsoft Office 2007 v počítači s jinou verzí systému Microsoft Office. Tento článek také obsahuje doporučení, která pomohou zabránit vzájemnému konfliktu různých verzí systému Office.
Další informace
Do jednoho počítače lze nainstalovat více verzí systému Microsoft Office a používat je. V jednom počítači můžete mít například nainstalované sady a aplikace systému Microsoft Office 2007 a sadu Microsoft Office 2003. Tuto možnost však nedoporučujeme.

Poznámka: Společnost Microsoft nepodporuje použití více verzí systému Microsoft Office ve verzích systému Microsoft Windows s povolenou Terminálovou službou. Chcete-li používat více verzí systému Office, zakažte Terminálovou službu.

Pořadí instalace

Poznámka: Toto pořadí instalace se týká také samostatných produktů systému Microsoft Office, například aplikace Microsoft Visio.

Pokud chcete nainstalovat a používat více než jednu verzi systému Office v jednom počítači, dodržte následující pořadí.
Verze systému OfficePořadí instalace
Microsoft Office 2000První
Microsoft Office XPDruhá
Office 2003Třetí
Sady a aplikace systému Office 2007Čtvrtá
Nejprve je třeba nainstalovat nejstarší verzi systému Office. Pokud chcete v jednom počítači používat například aplikace sady Office 2003 a systému Office 2007, nainstalujte nejdříve sadu Office 2003. Tento postup je nutné dodržet z důvodu správy klíčů registru, sdílených aplikací, přípon souborů a dalších nastavení v jednotlivých verzích sad a aplikací systému Office.

Důležité: Pokud jednu z nainstalovaných verzí systému Office odeberete, může být pro zachování funkčnosti nutné přeinstalovat zbývající verze systému Office v uvedeném pořadí.

Ve zbývající části toho článku předpokládáme, že jste verze systému Office nainstalovali v tomto pořadí.

Umístění složky Bin systému Office

Při instalaci sad a aplikací systému Office 2007 používá instalační program ve výchozím nastavení složku Program Files\Microsoft Office. Složkou Bin systému Office je však složka Program Files\Microsoft Office\Office12. Složka Bin systému Office je složka, do které jsou nainstalovány spustitelné soubory systému Office. Toto umístění je výhodné pro uživatele, kteří chtějí v jednom počítači používat více verzí systému Office. Toto umístění bylo poprvé použito v sadě Office XP. V sadě Office XP je složkou Bin složka Program Files\Microsoft Office\Office10. Název složky Bin systému Office nelze změnit.

Panel zástupců sady Office

Sady a aplikace systému Office 2007 a sada Office 2003 neobsahují Panel zástupců sady Office. Pokud je však ve stejném počítači již nainstalovaná sada Office 2000 nebo Office XP, bude Panel zástupců sady Office pro tyto starší verze systému Office zachován.

Pokud jsou sady a aplikace systému Office 2007 nainstalovány se sadou Office 2000 nebo Office XP, můžete Panel zástupců sady Office spustit samostatně. Nelze spustit dvě verze Panelu nástrojů sady Office zároveň. Každá verze Panelu zástupců sady Office může mít svoji sadu vlastních panelů a tlačítek. Tato tlačítka a panely nástrojů nesmí být sdíleny dvěma verzemi panelu zástupců systému Office.

Zástupci v nabídce Start

Když systémy Office 2000 a Office XP instalují zástupce v nabídce Start, jsou názvy těchto zástupců stejné jako názvy v podnabídce Programy nabídky Start. Sada Office 2003 a sady a aplikace systému Office 2007 instalují zástupce zahrnující číslo verze do složky Office v podnabídce Programy. Jestliže chcete zabránit nejasnostem, doporučujeme k názvům zástupců starších produktů přidat číslo verze. Například zástupce, který spouští aplikaci Microsoft Access, přejmenujte před instalací sad a aplikací systému Office 2007 na Microsoft Access 2000.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
292584 Instalační program sady Office XP přepíše položky v nabídce Start dřívějších verzí sady Office
Pokud zástupce sady Office XP nebo Office 2000 v nabídce Start přesunete, po provedení některé z následujících činností budou tito zástupci v podnabídce Programy nabídky Start obnoveni:
 • Přeinstalujete danou verzi systému Office.
 • Opravíte zástupce.
Poznámka: Instalační program sady Office 2003, Office XP a Office 2000 můžete upravit tak, aby byli zástupci nainstalováni do jiného umístění v nabídce Start. Lze to provést pomocí Průvodce vlastní instalací v sadě Resource Kit pro sadu Microsoft Office. U sad a aplikací systému Office 2007 lze jiné umístění zástupců zadat pomocí nástroje pro vlastní nastavení systému Office. Chcete-li spustit nástroj pro vlastní nastavení systému Office, postupujte takto:
 1. Spusťte příkazový řádek.
 2. Přejděte na disk CD systému Office 2007.
 3. Spusťte následující příkaz:
  setup /admin
Další informace o nástroji pro vlastní nastavení systému Office naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Aplikace Microsoft Office Binder

Poslední verzí systému Microsoft Office, která obsahovala aplikaci Office Binder, byl systém Office 2000. Systém Office 2002 a pozdější verze systému Office však obsahují nástroj, který umožňuje extrahovat ze souboru aplikace Binder všechny soubory systému Office.

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
281931 Při otevření souboru aplikace Binder ze zobrazí chybová zpráva: K souboru není přidružen program, který by mohl akci provést
822622 Popis podpory aplikace Office Binder v produktech Office 2003 a Office XP

Více verzí aplikace Outlook

Aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 nemůže koexistovat s žádnou starší verzí aplikace Microsoft Outlook. Při instalaci aplikace Outlook 2007 instalační program odebere aplikace Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 a Microsoft Outlook 2000. Instalační program tyto verze aplikace Outlook odebere i v případě, že v dialogovém okně Odebírání předchozích verzí zaškrtnete políčko Ponechat tyto produkty. Verze aplikace Microsoft Outlook starší než Outlook 2000 nebudou zjištěny a tedy ani odstraněny. Pokud však verze aplikace Outlook starší než Outlook 2000 neodeberete, budou obě verze aplikace Outlook nestabilní.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
924618 Při spuštění instalačního programu systému Office 2007 dojde k odebrání předchozích verzí systému Office

Více verzí aplikace Word

Pokud máte v jednom počítači nainstalovány dvě verze aplikace Microsoft Word, dojde při spuštění aplikace Word 2007 k prodlevě. Toto chování je způsobeno tím, že se aplikace Word 2007 v počítači automaticky registruje.

Tuto automatickou registraci můžete vynechat. Aplikace Word 2007 se pak bude spouštět rychleji. Tuto možnost však nedoporučujeme. Pokud se aplikace Word nemůže automaticky zaregistrovat, nemusí fungovat správně.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Chcete-li vynechat automatickou registraci aplikace Word 2007, postupujte takto:
 1. Ukončete aplikaci Word 2007.
 2. Spusťte program Editor registru.
  • V systému Windows Vista klepněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte text regedit a stiskněte klávesu ENTER.

   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
  • V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. Po výběru příslušného podklíče uvedeného v kroku 3 přejděte v nabídce Upravit na podnabídku Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 5. Zadejte název NoReReg a pak stiskněte klávesu ENTER.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku NoReReg a klepněte na příkaz Změnit.
 7. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete program Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.

Soubory systému Office v programu Průzkumník Windows

Když dvakrát kliknete na soubor systému Office v programu Průzkumník Windows, platí následující pravidla.

Poznámka: Tato pravidla platí i v případě, že na soubor systému Office poklepete ve složce Naposledy otevřené dokumenty v systému Windows.
 • Pokud v počítači běží verze aplikace, ve které byl dokument vytvořen, bude dokument otevřen v této verzi.
 • Pokud v případě sady Office 2000 nebo Office XP neběží v počítači verze aplikace, ve které byl soubor vytvořen, otevře se v naposledy nainstalované verzi aplikace.
 • U aplikací Microsoft Access a Microsoft Word platí, že pokud v počítači neběží verze aplikace, ve které byl soubor vytvořen, je otevřen v naposledy spuštěné verzi aplikace.
 • Pokud chcete soubory přidružit k aplikacím, které jsou součástí konkrétní verze systému Office, spusťte instalační program systému Office a pak klepněte na položku Opravit Office. Tím dojde k registraci přidružení souborů pro danou verzi systému Office.

  Poznámka: Tuto metodu nelze použít k registraci přidružení souborů v aplikacích Word a Access.

  Poznámka: Pokud nainstalujete aktualizaci softwaru pro verzi systému Office, aktualizace softwaru tuto verzi sady Office opraví. Obnovení přidružení souborů po instalaci aktualizace softwaru může vyžadovat opravu některých nebo všech produktů Office.
Další informace o opravě funkcí systému Office 2007 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
924611 Instalace a oprava součástí systému Office 2007

Objekty OLE systému Office v jiných programech

Pokud v počítači s více verzemi systému Office vložíte objekt systému Office do jiné aplikace, jsou použity nejnovější verze aplikací. Pokud například do dokumentu aplikace Word vložíte sešit aplikace Microsoft Excel, jsou použity nejnovější verze aplikací Word a Excel. Může to způsobit problémy, pokud hlavní soubor sdílíte s uživateli, kteří nepoužívají systém Office 2007.

Sdílené aplikace

Pokud jste různé verze systému Office nainstalovali v pořadí uvedeném v části Pořadí instalace, nedochází obvykle k žádným problémům při použití sdílených aplikací, jako jsou aplikace Editor rovnic nebo Galerie klipů. V dialogovém okně Objekt se může zobrazit více než jedna položka pro každou sdílenou aplikaci. Dochází k tomu proto, že v počítači může být nainstalováno více verzí sdílených aplikací.

Zobrazení zprávy „Systém připravuje instalaci“ při spuštění aplikace Word

Pokud máte v počítači nainstalováno několik verzí aplikace Word, může se při spuštění aplikace Microsoft Office Word 2007 spustit Instalační služba systému Windows a zobrazit zpráva o tom, že Instalační služba připravuje instalaci aplikace Word. Tato zpráva se může zobrazit před spuštěním aplikace Word.

Instalační služba systému Windows se spustí při každém spuštění jiné verze aplikace Word než registrované verze.

Zprávy Instalační služby systému Windows v aplikaci Access

V počítači, ve kterém je nainstalováno více verzí aplikace Access, se může při spuštění aplikace Microsoft Office Access 2003 nebo Microsoft Office Access 2007 spustit Instalační služba systému Windows. Také se může zobrazit zpráva s informací o přípravě instalace nebo o probíhající konfiguraci. Tyto zprávy se zobrazí před spuštěním aplikace Access.

Oprava Instalační služby systému Windows registruje aplikaci Access 2003 při každém spuštění po použití aplikace Access 2007. Oprava Instalační služby systému Windows obdobně registruje aplikaci Access 2007 při každém jejím spuštění po použití dřívější verze aplikace Access. Aplikace Access 2000 a Access 2002 nespouštějí opravnou operaci po použití novější verze aplikace Access. Při spuštění stejné verze aplikace Access, jako byla použita naposledy, nedochází k opravné operaci Instalační služby systému Windows.

Knihovna dokumentů služby Windows SharePoint Services 3.0

Když se pokoušíte v knihovně dokumentů služby Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 vytvořit nový dokument kliknutím na položku Nový dokument, tlačítko Nový dokument nefunguje. Nový dokument nelze vytvořit. Dále když se v knihovně dokumentů služby Windows SharePoint Services 3.0 pokusíte dokument vyjmout z projektu, přestane aplikace Windows Internet Explorer reagovat.

K tomuto problému dochází, pokud jsou souběžně nainstalovány ovládací prvky podpory služby Windows SharePoint Services pro systém Office 2007 a ovládací prvky podpory služby Windows SharePoint Services pro sadu Office 2003. Tato souběžná instalace může nastat v případě splnění některé z následujících podmínek:
 • Nainstalujete systém Microsoft Office 2007 a poté nainstalujete jednu nebo více aplikací sady Microsoft Office 2003.
 • Nainstalujete aplikaci systému Office 2007 a pak nainstalujete sadu Office 2003.
 • Nainstalujete sadu Office 2003, nainstalujete aplikaci systému Office 2007 a pak instalaci sady Office 2003 opravíte.
Další informace o tomto scénáři naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
929360 Pokud máte nainstalováno více verzí systému Office, nelze v knihovně dokumentů služby Windows SharePoint Services 3.0 vytvořit nový dokument ani vyjmout stávající dokument z projektu
Vlastnosti

ID článku: 928091 - Poslední kontrola: 09/12/2011 17:56:00 - Revize: 2.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091
Váš názor
>