Při přehrávání videosouboru v systému Windows Vista může program Windows Media Player 11 dočasně přestat odpovídat

Příznaky
Použijete-li v systému Windows Vista program Microsoft Windows Media Player 11 k přehrání videosouboru, může se stát, že program Windows Media Player dočasně přestane odpovídat. Může se například vyskytnout některý z následujících příznaků:
  • Program Windows Media Player nelze ukončit.
  • Nelze změnit velikost okna programu Windows Media Player.
  • Nelze použít ovládací prvky přenosu.
  • Nelze přesunout panel hledání.
Při výskytu libovolného z těchto příznaků se video přehrává správně. Po několika minutách začne program Windows Media Player reagovat správně.
Příčina
K těmto potížím dochází, použijete-li program Windows Media Player k přehrání velmi rozsáhlého souboru MPEG2.
Jak potíže obejít

Metoda 1: Vyčkání, až bude program Windows Media Player reagovat

Chcete-li vyřešit tyto potíže, počkejte, až program Windows Media Player začne reagovat. U jednogigabajtového souboru MPEG2 může čekání trvat až jednu minutu.

Metoda 2: Diagnostika a automatická oprava potíží

Poradce při potížích Oprava problémů s videi v aplikaci Windows Media Player a dalších problémů s médii či knihovnami může potíže popsané v tomto článku odstranit automaticky.Tento poradce při potížích odstraňuje celou řadu různých potíží. Další informace

Run nowPoradce při potížích Oprava problémů s videi v aplikaci Windows Media Player a dalších problémů s médii či knihovnami může potíže popsané v tomto článku odstranit automaticky. This troubleshooter fixes many different problems. Další informace

Spustit Byly tyto informace užitečné? Odešlete nám svůj názor
Odkazy
Další informace o technických potížích s programem Windows Media Player naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 928898 - Poslední kontrola: 02/29/2012 12:28:00 - Revize: 5.1

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbcip KB928898
Váš názor