Použití programu Fscutility.exe odpojení služby Forefront Security z Exchange Server nebo SharePoint Portal Server

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:929076
Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifické potíže. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně počítače.
Úvod
Tento článek popisuje, jak používat program Fscutility.exe v Microsoft Forefront Security for Exchange nebo Microsoft Forefront Security for SharePoint odpojení služby Forefront Security z Microsoft Exchange Server nebo z Microsoft SharePoint Portal Server.

Poznámka: Aplikace Forefront Security for Exchange byla dříve nazývána Microsoft Antigen for Exchange. Aplikace Forefront Security for SharePoint byla dříve nazývána Antigen SharePoint.
Další informace
Upozornění Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivým softwarem, například virům. Toto řešení nedoporučujeme, ale necháváme na vašem vlastním uvážení, zda jej využijete nebo ne. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.

Pokud jste správce, můžete použít program Fscutility.exe odpojit Forefront Security služby ze serveru Exchange nebo ze serveru SharePoint. Po odpojení Forefront Security služby ze serveru Exchange nebo ze serveru SharePoint, Forefront Security zakázána.

V tomto scénáři Forefront Security zůstane nainstalována. Však je již připojen k serveru Exchange nebo k serveru SharePoint. Forefront Security proto nelze skenovat příchozí a odchozí e-mailové zprávy. Můžete mít zakázat Forefront Security proveďte libovolnou z následujících:
 • Řešení problémů s Forefront Security
 • Na serveru spustit diagnostiku
 • Nainstalujte aktualizaci service pack na server
Například pokud dochází k problému s Forefront Security, ale si nejste jisti, zda je problém způsoben Forefront Security, můžete použít program Fscutility.exe zakázat Forefront Security. Potom můžete otestovat zda k problému stále dochází.

Můžete použít následující možnosti příkazového řádku programu Fscutility.exe:
 • / Stav Tato možnost slouží k zobrazení stavu Forefront Security a serveru Exchange nebo serveru SharePoint.
 • / enable Použijte tuto možnost Povolit Forefront Security, pokud Exchange server nebo serveru služby SharePoint jsou zastavené.
 • / Zakázat Použijte tuto možnost zakázat Forefront Security, pokud Exchange server nebo serveru služby SharePoint jsou zastavené.
 • / remove Tato možnost slouží k odebrání klíčů registru Microsoft Forefront Security.
 • /regmon Tuto možnost použijte k registraci FSCMonitor.
 • / unregmon Tuto možnost použijte k registraci FSCMonitor.
Chcete-li použít program Fscutility.exe odpojit Forefront Security služby ze serveru Exchange nebo ze serveru SharePoint, postupujte takto:
 1. Zastavení služby serveru Exchange nebo serveru služby SharePoint a služby Forefront Security. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na službu, kterou chcete zastavit a potom klepněte na tlačítko Zastavit.

   Poznámka: Zastavení služby serveru Exchange v následujícím pořadí:
   1. FSCController
   2. Služba Microsoft Exchange Transport
   3. Systémový hlídač
   4. a úložiště informací

   Poznámka: Zastavení služby serveru SharePoint v následujícím pořadí:
   1. FSCController
   2. služba Správa služby IIS
   Poznámka: Při zastavení služby serveru Exchange nebo serveru služby SharePoint Forefront Security služby automaticky zastavena. Pokud po zastavení služby serveru Exchange nebo serveru služby SharePoint je stále spuštěna služba Forefront Security, klepněte pravým tlačítkem myši na službu Forefront Security, je stále spuštěn. Potom klepněte na tlačítko Zastavit.
 2. Spusťte příkazový řádek a potom přesuňte Forefront Security pro složky Exchange. Ve výchozím nastavení je Forefront Security for Exchange složky v následujícím umístění:
  Program Files (x 86) \Microsoft Security\Exchange Forefront Server
  Forefront Security for SharePoint složka je v následujících umístěních:
  • x 86
   Program Files\Microsoft Forefront Security\SharePoint
  • x 64 nebo IA-64
   Program Files (x 86) \Microsoft Forefront Security\SharePoint
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz zakázat službu Forefront Security a pak stiskněte klávesu ENTER.

  Důležité: Po spuštění tohoto příkazu služby Forefront Security odpojen z Exchange Server nebo ze serveru SharePoint. Během této doby bude zakázáno Forefront Security. Pomocí rozšířeného antivirové ochrany není Ochrana prostředí aplikace Forefront Security. Doporučujeme použít program Fscutility.exe zakázat Forefront Security v kontrolovaném prostředí. Dále zkontrolujte, zda použít alternativní metody udržovat rozšířené antivirové ochrany Forefront Security je zakázána.

  / Disable Fscutility

  Po spuštění tohoto příkazu se zobrazí následující zpráva:
  Microsoft Forefront Server Security VSAPI zapojení knihovny dll je zakázáno.
  Stav: NOT integrovaný Microsoft Forefront Server Security
  Povolení služby Forefront Security, zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  Fscutility /enable

  Po spuštění příkazu se zobrazí následující zpráva:
  Microsoft Forefront Server Security VSAPI zapojení knihovny dll je povoleno.
  Stav: Microsoft Forefront Server Security úspěšně integrované!
 4. Ujistěte se, že jsou služby Forefront Security odpojen ze serveru Exchange nebo ze serveru SharePoint, zadejte Fscutility/status a poté stiskněte klávesu ENTER.
 5. Odstraňování problémů s Forefront Security spustit diagnostiku nebo nainstalovat aktualizaci service pack.
 6. Restartujte Exchange server nebo serveru služby SharePoint, které je zastavena. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši služby serveru Exchange nebo serveru služby SharePoint, který chcete spustit a potom klepněte na tlačítko Spustit.

   Po spuštění služeb serveru Exchange nebo serveru služby SharePoint, ujistěte se, že po restartování služby Forefront Security. Služby Forefront Security měli po restartování služby serveru Exchange automaticky restartovat. Pokud není služba Forefront Security restartován, klepněte pravým tlačítkem myši na službu Forefront Security a klepněte na tlačítko Spustit.
Zrušit přidružení Fscutility vyjmutí/disable Fscutility Fscutility.exe program Fscutility /enable

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 929076 - Poslední kontrola: 09/29/2009 21:00:07 - Revize: 3.1

Forefront Security for Exchange, Forefront Security for SharePoint

 • kbmt fpe2010sweptdoesnotapply kbhowto kbinfo kbexpertiseinter KB929076 KbMtcs
Váš názor