Návod ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení vydaných v prosinci 2006

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Jako součást své trvalé snahy o poskytování nástrojů pro zjišťování a doporučení k nasazení aktualizací zabezpečení poskytuje společnost Microsoft tento návod ke zjišťování a nasazování pro všechny aktualizace vydané během cyklu vydávání střediska MSRC (Microsoft Security Response Center). Tento návod obsahuje doporučení založená na typech scénářů, které se mohou vyskytovat v různých prostředích s operačním systémem společnosti Microsoft. Návod zahrnuje použití nástrojů, jako jsou programy Windows Update a Office Update, nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer), nástroj Office Detection Tool, server Microsoft SMS (Systems Management Server) a nástroje Extended Security Update Inventory Tool a Enterprise Scan Tool (EST).
Úvod
Tento článek obsahuje návod ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení vydaných 12. prosince 2006.

Zjišťování a nasazování

Prostředí, ve kterých se aktualizace zabezpečení zjišťují a nasazují pomocí webů Windows Update, Microsoft Update a Office Update

Aktualizace zabezpečení vydané 12. prosince 2006 jsou k dispozici na následujících webech. Výjimky jsou uvedeny v následujícím seznamu. Poznámka: Všechny aktualizace nejsou k dispozici na všech webech v tomto seznamu.

Prostředí, v nichž ke zjišťování aktualizací zabezpečení slouží nástroj MBSA verze 1.2.1, MBSA verze 2.0 a MBSA verze 2.0.1

Nástroj MBSA 1.2.1 obsahuje integrovanou verzi nástroje Office Detection Tool. Pokud ke zjišťování aktualizací zabezpečení používáte nástroj MBSA verze 1.2.1, MBSA verze 2.0 nebo MBSA verze 2.0.1, můžete zjistit většinu aktualizací zabezpečení vydaných 12. prosince 2006. Výjimky jsou uvedeny v následujícím seznamu.

Poznámka: Součást Office Detection Tool nástroje MBSA 1.2.1 provádí pouze místní prohledávání.

Poznámka: Nástroj MBSA 1.2.1 nepodporuje žádnou verzi systému Windows pro počítače s procesory x64 nebo Itanium.
  • 925674 (MS06-073): Nástroj MBSA 1.2.1 nepodporuje žádnou část této aktualizace zabezpečení. Nutnost instalace této aktualizace zjistí nástroj Enterprise Scan Tool z 12. prosince 2006.
  • 923694 (MS06-076): Nástroj MBSA 1.2.1 nepodporuje žádnou část této aktualizace zabezpečení. Nutnost instalace této aktualizace zjistí nástroj Enterprise Scan Tool z 12. prosince 2006.
  • 926121 (MS06-077): Nástroj MBSA 1.2.1 nepodporuje žádnou část této aktualizace zabezpečení. Nutnost instalace této aktualizace zjistí nástroj Enterprise Scan Tool z 12. prosince 2006.
  • 923689 (MS06-078): Nástroj MBSA 1.2.1 podporuje pouze část této aktualizace zabezpečení, která se týká programu Windows Media Player 6.4. Nutnost instalace dalších částí této aktualizace zjistí nástroj Enterprise Scan Tool z 12. prosince 2006.
Další informace o získání nástroje EST (Enterprise Scan Tool) naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
894193 Získání a používání nástroje Enterprise Scan Tool

Prostředí, ve kterých se aktualizace zabezpečení zjišťují a nasazují pomocí služby SUS nebo WSUS

Pokud při zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení používáte službu SUS (Software Update Services) nebo WSUS (Windows Server Update Services), můžete zjistit většinu aktualizací zabezpečení vydaných 12. prosince 2006. Výjimky jsou uvedeny v následujícím seznamu:

Poznámka: Služba SUS 1.0 s aktualizací Service Pack 1 (SP1) nepodporuje žádnou verzi systému Windows pro počítače s procesorem x64 nebo Itanium.
  • 925674 (MS06-073): Služba SUS nepodporuje žádnou část této aktualizace.

Prostředí, v nichž ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení slouží server SMS 2.0 s nástrojem SUIT (Security Update Inventory Tool), server SMS 2003 s nástrojem SUIT nebo server SMS 2003 s nástrojem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)

Používáte-li ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení server SMS 2.0 s nástrojem SUIT, server SMS 2003 s nástrojem SUIT nebo server SMS 2003 s nástrojem ITMU, lze zjistit a nasadit většinu aktualizací zabezpečení vydaných 12. prosince 2006. Výjimky jsou v následujícím seznamu.

Poznámka: Server SMS 2.0 nepodporuje žádnou verzi systému Windows pro počítače s procesory x64 nebo Itanium.
  • 925674 (MS06-073): Server SMS s nástrojem SUIT nepodporuje žádnou část této aktualizace zabezpečení. Nutnost instalace této aktualizace zjistí nástroj ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool).
  • 923694 (MS06-076): Server SMS s nástrojem SUIT nepodporuje žádnou část této aktualizace zabezpečení. Nutnost instalace této aktualizace zjistí nástroj ESUIT.
  • 923689 (MS06-078): Server SMS s nástrojem SUIT podporuje pouze část této aktualizace zabezpečení, která se týká programu Windows Media Player 6.4. Nutnost instalace dalších částí této aktualizace zjistí nástroj ESUIT.
Chcete-li získat nástroj ESUIT, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Souhrn možností zjišťování a nasazování

Následující tabulka shrnuje možnosti zjišťování a nasazování u každé nové aktualizace zabezpečení.
Aktualizace zabezpečení Bulletin Součást Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 a ODT (Office Detection Tool) MBSA 2.0 a MBSA 2.0.1 Služba SUS Služba WSUS Nástroj EST (Enterprise Scan Tool) Nástroj SUIT serveru SMS Nástroj ITMU serveru SMS
Zjišťování a nasazování Zjišťování a nasazování Zjišťování a nasazování Pouze zjišťování Pouze zjišťování Zjišťování a nasazování Zjišťování a nasazování Pouze zjišťování Zjišťování a nasazování Zjišťování a nasazování
925454 MS06-072 Microsoft Internet Explorer Nelze použít Ano Ano Ano Ano Ano Ano Nelze použít Ano Ano
925674 MS06-073 Microsoft Visual Studio Nelze použít Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano, s nástrojem ESUIT Ano
926247 MS06-074 SNMP Nelze použít Ano Ano Ano Ano Ano Ano Nelze použít Ano Ano
926255 MS06-075 Manifest souboru Nelze použít Ano Ano Ano Ano Ano Ano Nelze použít Ano Ano
923694 MS06-076 Microsoft Outlook Express Nelze použít Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano, s nástrojem ESUIT Ano
926121 MS06-077 Služba vzdálené instalace (RIS) Nelze použít Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
923689 MS06-078 Windows Media Player Nelze použít Ano Ano Částečně, viz část týkající se nástroje MBSA Ano Ano Ano Ano Ano, s nástrojem ESUIT Částečně, viz část týkající se serveru SMS

Znovu vydané aktualizace zabezpečení

Aktualizace zabezpečení 924164 (bulletin zabezpečení MS06-059) byla znovu vydána 12. prosince 2006. Další informace naleznete na následujícím webu: V novém vydání nenastaly v porovnání s informacemi uvedenými v Návodu ke zjišťování a nasazování z října 2006 žádné změny v informacích o zjišťování a nasazování.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
926017 Návod ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení vydaných v říjnu 2006

Nejčastější dotazy

Dotaz č. 1: Jaké kroky podniká společnost Microsoft za účelem poskytování návodu k nasazení těchto aktualizací?

Odpověď č. 1: Společnost Microsoft doporučuje správcům systému, aby se připojili k odbornému webovému vysílání, které se uskutečňuje každý měsíc, kde se dozví další informace o aktualizacích zabezpečení. Webové vysílání týkající se této aktualizace zabezpečení se koná 13. prosince 2006 ve 20:00 (SEČ). Zaregistrovat se můžete na následujícím webu společnosti Microsoft: Dotaz č. 2: Nástroj ESUIT je kumulativní pro server SMS. Je nástroj EST také kumulativní?

Odpověď č. 2: Ne, nástroj EST není kumulativní. Zatím se ani neplánuje, že by tento nástroj byl kumulativní.

Dotaz č. 3: Je možné pomocí nástroje MBSA určit, zda jsou tyto aktualizace vyžadovány?

Odpověď č. 3: Ano. Ano, pomocí nástrojů MBSA 1.2.1, MBSA 2.0 a MBSA 2.0.1 lze úplně zjistit potřebu následujících aktualizací zabezpečení vydaných 12. prosince 2006 (s výjimkou výslovně uvedených případů).
Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base ID bulletinu Součást Poznámka ke zjišťování
925674 MS06-073 Visual Studio Další informace naleznete v části týkající se nástroje MBSA.
923694 MS06-076 Outlook Express Další informace naleznete v části týkající se nástroje MBSA.
926121 MS06-077 Služba vzdálené instalace Další informace naleznete v části týkající se nástroje MBSA.
923689 MS06-078 Media Player Další informace naleznete v části týkající se nástroje MBSA.
Další informace o programech, které nástroj MBSA v současné době nezjistí, získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306460 Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer 1.2.1 (MBSA) vrací u některých aktualizací zprávy s poznámkou
895660 Je k dispozici nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Pokud jste nainstalovali program uvedený v části Software obsahující tuto chybu v některém bulletinu zabezpečení, který je uveden v souvisejícím článku, je třeba ručně určit, zda je instalace požadované aktualizace zabezpečení nutná. Další informace o nástroji MBSA naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Dotaz č. 4: Které aktualizace zabezpečení vyžadují k vyhledání ohrožených počítačů v síti použití nástroje Enterprise Scan Tool s nástrojem MBSA?

Odpověď č. 4: Následující tabulka uvádí aktualizace, které vyžadují použití tohoto nástroje společně s nástrojem MBSA.
Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base ID bulletinu Součást
925674 MS06-073 Microsoft Visual Studio
923694 MS06-076 Microsoft Outlook Express
926121 MS06-077 Služba vzdálené instalace
923689 MS06-078 Windows Media Player
Dotaz č. 5: Mohu použít server SMS k určení, zda jsou aktualizace požadovány?

Odpověď č. 5: Ano. Server SMS usnadňuje zjištění a nasazení těchto aktualizací zabezpečení. Používáte-li servery SMS 2.0 nebo SMS 2003 s nástrojem SUIT, používáte ke zjišťování technologii nástroje MBSA 1.2.1. Pro server SMS 2.0 a 2003 tudíž platí omezení podobná omezením nástroje MBSA 1.2.1. Další informace o serveru SMS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Ke zjištění všech aktualizací zabezpečení v systému Microsoft Windows a v jiných produktech společnosti Microsoft, jichž se tento problém týká, je nutné použít nástroj SUIT (Security Update Inventory Tool) společně s nástrojem ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool). Další informace o omezeních nástroje Security Update Inventory Tool získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306460 Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) vrací u některých aktualizací zprávy s poznámkou


Ke zjišťování požadovaných aktualizací zabezpečení pro aplikace systému Microsoft Office (například aplikace Microsoft Word) používá server SMS 2.0 a SMS 2003 s nástrojem Software Updates Inventory Tool také nástroj Microsoft Office Inventory Tool.

Zákazníci používající server SMS 2003 mohou ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení používat také nástroj ITMU. Nástroj ITMU používá technologii ze služby Microsoft Update. Další informace o nástroji ITMU naleznete na následujícím webu:
Vlastnosti

ID článku: 929656 - Poslední kontrola: 01/15/2015 16:57:27 - Revize: 1.4

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office X pro počítače Mac Standard Edition, Microsoft Office 2001 pro počítače Macintosh

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsecvulnerability kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB929656
Váš názor