Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak zakázat protokol IPv6 nebo jeho součásti v sytému Windows

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 929852
Důležité Internet Protocol verze 6 (IPv6) je povinná součást systému Windows Vista a novějších verzích systému Windows. Není doporučeno zakázat IPv6 nebo jeho součástí. V takovém případě nemusí fungovat některé součásti systému Windows. Navíc při spuštění systému budou odloženy na dobu 5 sekund Pokud IPv6 je zakázána podle nesprávně, nastavení registru DisabledComponents hodnotu 0xfffffff. Správná hodnota by měla být 0xff. Další informace naleznete v tématu otázky "Co jsou podle doporučení společnosti Microsoft informace o zakázání protokolu IPv6?" v Protokol IPv6 pro systém Microsoft Windows: Nejčastější dotazy.
Další informace
Viz KB3014406 pokud dojde k prodlení při spuštění po zakázání protokolu IPv6 v systému Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1.
Řešení
Zakázání protokolu IPv6
Můžete zakázat IPv6 v hostitelském počítači pomocí hodnoty registru DisabledComponents . Hodnota registru DisabledComponents ovlivní všechna síťová rozhraní v hostitelském počítači.

Důležité: Pečlivě postupujte podle pokynů v této části. Při nesprávné úpravě registru může dojít k vážným problémům. Před zahájením úprav, zálohování registru pro obnovení v případě, že dojde k potížím.

Chcete-li zakázat určité součásti IPv6, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, typ regedit v Spustit hledání a klepněte na tlačítko regedit.exe v programy seznam.
 2. V Řízení uživatelských účtů dialogovém okně klepněte na tlačítko pokračovat.
 3. V editoru registru vyhledejte a poté vyberte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. Poklepejte na DisabledComponents změnit DisabledComponents položka.

  Poznámka: Pokud DisabledComponents položka není k dispozici, je třeba ji vytvořit. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V Úprava nabídce přejděte na příkaz Novýa potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD (32bitová).
  2. Napište DisabledComponents, a stiskněte klávesu Enter.
  3. Poklepejte na položku DisabledComponents.
 5. Zadejte jakoukoli z následujících hodnot do pole Údaj hodnoty ke konfiguraci protokolu IPv6 k zamýšlenému stavu a klepněte na tlačítko OK:
  1. Napište 0 Chcete-li znovu povolit všechny součásti IPv6 (výchozí nastavení systému Windows).
  2. Napište 0xFF Chcete-li zakázat všechny součásti IPv6 s výjimkou rozhraní zpětné smyčky protokolu IPv6. Tato hodnota konfiguruje také raději změnou položek v tabulce zásad pro předpony pomocí IPv4 přes IPv6 v systému Windows. Další informace naleznete v tématu Výběru zdrojové a cílové adresy.
  3. Napište 0x20 Chcete-li změnou položek v tabulce zásad pro předpony raději IPv4 prostřednictvím protokolu IPv6.
  4. Napište 0x10 Zakázání protokolu IPv6 u všech rozhraní nontunnel (rozhraní LAN a Point-to-Point Protocol [PPP]).
  5. Napište 0x01 Chcete-li zakázat všechna rozhraní tunelového propojení IPv6. Mezi ně patří Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (protokol ISATAP), 6to4 a Teredo.
  6. Napište 0x11 Chcete-li zakázat všechna rozhraní IPv6, s výjimkou rozhraní zpětné smyčky protokolu IPv6.
Chcete-li ověřit, zda je zakázán protokol IPv6 použijte hodnotu registru DisabledComponents . Chcete-li to provést, spusťte následující příkaz na příkazovém řádku systému Windows:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
Když toto provedete, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Chyba: Systém nemohl najít zadaný klíč registru nebo hodnotu.
Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, není nastavena hodnota registru DisabledComponents . Pokud je nastavena hodnota DisabledComponents , přepíše nastavení v dialogovém okně Vlastnosti připojení.


Zakázání protokolu IPv6 u určitého síťového adaptéru
To lze provést zrušení vazby adaptéru v dialogovém okně Vlastnosti připojení k místní síti :
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Centrum sítí a sdílení.
 3. V Zobrazit vaše aktivní sítě oblasti, klepněte na položku Připojení k místní sítia potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Na kartě sítě zrušte zaškrtnutí políčka Internet Protocol verze 6 (TCP/IPv6) a potom klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: Zaškrtnutí políčka Internet Protocol verze 6 (TCP/IPv6) ovlivňuje konkrétní síťový adaptér a IPv6 budou odpojení od vybraného síťového adaptéru. Chcete-li zakázat IPv6 v hostitelském počítači, použijte hodnotu registru DisabledComponents . Hodnota registru DisabledComponents nemá vliv na stav zaškrtávacího políčka. Proto i v případě, že klíč registru DisabledComponents je nastavena na zakázat IPv6, zaškrtávací políčko na kartě sítě pro každé rozhraní lze ještě zkontrolovat. To je očekávané chování.


Upřednostnit protokol IPv6 před protokolem IPv4 v zásadách předpon
 1. Zjistěte aktuální údaj hodnoty položky DisabledComponents.
 2. Změňte tento údaj na binární. Bude se jednat o 32bitovou binární hodnotu.
 3. Najděte šestý bit dat a nastavte jej na hodnotu 0. Neměňte žádné jiné bity. Má-li například aktuální údaj hodnotu 11111111111111111111111111111111, nový údaj by měl mít hodnotu 11111111111111111111111111011111.
 4. Změňte údaj z binárního do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj hodnoty pro položku DisabledComponents.


Znovupovolení protokolu IPv6 u všech rozhraní bez tunelového propojení
 1. Zjistěte aktuální údaj hodnoty položky DisabledComponents.
 2. Změňte tento údaj na binární. Bude se jednat o 32bitovou binární hodnotu.
 3. Najděte pátý bit dat a nastavte jej na hodnotu 0. Neměňte žádné jiné bity. Má-li například zdrojový údaj hodnotu 11111111111111111111111111111111, nový údaj by měl mít hodnotu 11111111111111111111111111101111.
 4. Změňte údaj z binárního do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj hodnoty pro položku DisabledComponents.


Znovupovolení protokolu IPv6 u všech rozhraní tunelového propojení
 1. Zjistěte aktuální údaj hodnoty položky DisabledComponents.
 2. Změňte tento údaj na binární. Bude se jednat o 32bitovou binární hodnotu.
 3. Najděte první bit dat a nastavte jej na hodnotu 0 . Neměňte žádné jiné bity. Má-li například zdrojový údaj hodnotu 11111111111111111111111111111111, nový údaj by měl mít hodnotu 11111111111111111111111111111110.
 4. Změňte údaj z binárního do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj hodnoty pro položku DisabledComponents.


Znovupovolení všech rozhraní IPv6, s výjimkou rozhraní zpětné smyčky protokolu IPv6
 1. Zjistěte aktuální údaj hodnoty položky DisabledComponents.
 2. Změňte tento údaj na binární. Bude se jednat o 32bitovou binární hodnotu.
 3. Najít první bit data a pátý bit data a poté nastavte jejich i 0. Ostatní bity ponechte beze změny. Má-li například aktuální údaj hodnotu 11111111111111111111111111111111, nový údaj by měl mít hodnotu 0111 1111111111111111111111111110.
 4. Změňte údaj z binárního do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj hodnoty pro položku DisabledComponents.
Poznámky
 • Pokud chce správce zobrazit nastavení z kroku 5 v nastavení zásad skupiny, je třeba vytvořit soubor .admx.
 • Změny se projeví až po restartování počítače.
 • Použijete-li jinou hodnotu než 0x0 nebo 0x20, po uplatnění této změny dojde k chybě služby Směrování a vzdálený přístup.

Tunelový protokol 6to4
Ve výchozím nastavení je v systémech Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008 povolen tunelový protokol 6to4, pokud má rozhraní přiřazenu veřejnou IPv4 adresu (tedy IPv4 adresu, která nespadá do rozsahu 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 nebo 192.168.0.0/16). 6to4 automaticky přiřadí IPv6 adresu tunelovému rozhraní s 6to4 adresou pro každou takto přiřazenou adresu a dynamicky zaregistruje tyto IPv6 adresy na přiřazeném serveru DNS. Není-li toto chování žádoucí, doporučujeme zakázat v příslušných hostitelích tunelová rozhraní IPv6.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 929852 - Poslední kontrola: 07/23/2016 03:28:00 - Revize: 36.0

Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 for Embedded Systems, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 10, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Version 1511, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter

 • kbnetwork kbregistry kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbconsumer kbquadranttechsupp kbmt KB929852 KbMtcs
Váš názor
ge.locale}}" href="" ng-click="setLanguage(language);" class="ng-binding" id="language-ko-kr">대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español
); ">日本 - 日本語
Eesti - Eesti
Norge - Bokmål
United States (English)
香港特別行政區 - 繁體中文
El Salvador - Español
Panamá - Español
Uruguay - Español
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español
1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">id=1&t=">/html>ync=""> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >050&did=1&t=">.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); >>