Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak zakázat protokol IPv6 nebo jeho součásti v sytému Windows

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 929852
Důležité Internet Protocol verze 6 (IPv6) je povinná součást systému Windows Vista a novějších verzích systému Windows. Není doporučeno zakázat protokol IPv6 nebo jeho součásti. Pokud tak učiníte, nemusí fungovat některé součásti systému Windows. Navíc při spuštění systému budou odloženy na dobu 5 sekund Pokud IPv6 je vypnuto, nesprávně nastavení nastavení registruDisabledComponents na hodnotu 0xfffffff. Správná hodnota by měla být 0xff. Další informace naleznete v tématu otázky "Co je podle doporučení společnosti Microsoft informace o zakázání protokolu IPv6?" v Protokol IPv6 pro systém Microsoft Windows: Nejčastější dotazy.
Automaticky zakázat nebo znovu povolit IPv6 nebo jeho součásti
Klepněte na tlačítkoStáhnoutpro postup, který chcete spustit. Potom klepněte na tlačítkoSpustit nebo Otevřít v dialogovém okně Stažení souboru a potom postupujte podle kroků v Průvodci snadno opravit.

Zakázání protokolu IPv6 Upřednostňování protokolu IPv4 před protokolem IPv6 v zásadách předponZákaz protokolu IPv6 u všech rozhraní bez tunelového propojení Zákaz protokolu IPv6 u všech rozhraní tunelového propojení Zakázání protokolu IPv6 na rozhraní bez tunelového propojení (s výjimkou zpětné smyčky) a na protokolu IPV6 rozhraní tunelového propojení

Znovupovolení protokolu IPv6 Upřednostnit protokol IPv6 před protokolem IPv4 v zásadách předponZnovupovolení protokolu IPv6 u všech rozhraní bez tunelového propojení Znovupovolení protokolu IPv6 u všech rozhraní tunelového propojení Znovupovolení protokolu IPv6 u rozhraní bez tunelového propojení a protokolu IPv6 u rozhraní tunelového propojení

Poznámky pro Průvodce
 • Tento průvodce může být pouze v angličtině. Nicméně, automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud nejste na počítači, který má problém, uložte snadnou opravu na jednotku flash nebo na disk CD a spusťte jej v počítači, který má problém.
Další informace
Viz KB3014406 pokud dojde k prodlení při spuštění po zakázání protokolu IPv6 v systému Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1.
Ručně zakázat nebo znovu povolit protokol IPv6 nebo jeho součásti
Zakázání protokolu IPv6
Můžete zakázat IPv6 v hostitelském počítači pomocí hodnoty registru DisabledComponents . Hodnota registru DisabledComponents ovlivní všechna síťová rozhraní v hostitelském počítači.

Důležité: Pečlivě postupujte podle pokynů v této části. Při nesprávné úpravě registru může dojít k vážným problémům. Před úpravami, zálohování registru pro obnovení v případě dojít k problémům.

Chcete-li zakázat určité součásti IPv6, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, typ regedit v Spustit hledání a klepněte na tlačítko regedit.exe v programy seznamu.
 2. V Řízení uživatelských účtů dialogovém okně klepněte na tlačítko pokračovat.
 3. V editoru registru vyhledejte a poté vyberte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. Poklepejte na DisabledComponents změnit DisabledComponents položka.

  Poznámka: Pokud DisabledComponents položka není k dispozici, je třeba ji vytvořit. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V Úprava nabídku, přejděte na příkaz Novýa klepněte na příkaz Hodnota DWORD (32bitová).
  2. Napište DisabledComponents, a stiskněte klávesu Enter.
  3. Poklepejte na položku DisabledComponents.
 5. Zadejte jakoukoli z následujících hodnot do pole Údaj hodnoty ke konfiguraci protokolu IPv6 k zamýšlenému stavu a klepněte na tlačítko OK:
  1. Napište 0 Chcete-li znovu povolit všechny součásti IPv6 (výchozí nastavení systému Windows).
  2. Napište 0xFF Chcete-li zakázat všechny součásti IPv6 s výjimkou rozhraní zpětné smyčky protokolu IPv6. Tato hodnota konfiguruje také raději změnou položek v tabulce zásad pro předpony pomocí IPv4 přes IPv6 v systému Windows. Další informace naleznete v tématu Výběr zdrojové a cílové adresy.
  3. Napište 0x20 Chcete-li změnou položek v tabulce zásad pro předpony raději IPv4 přes IPv6.
  4. Napište 0x10 Zakázání protokolu IPv6 u všech rozhraní nontunnel (rozhraní LAN a Point-to-Point Protocol [PPP]).
  5. Napište 0x01 Zakázání protokolu IPv6 u všech rozhraní tunelového propojení. Mezi ně patří Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (protokol ISATAP), 6to4 a Teredo.
  6. Napište 0x11 Chcete-li zakázat všechna rozhraní IPv6, s výjimkou rozhraní zpětné smyčky protokolu IPv6.
Chcete-li ověřit, zda je zakázán protokol IPv6 použijte hodnotu registru DisabledComponents . Chcete-li to provést, spusťte následující příkaz na příkazovém řádku systému Windows:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
Když toto provedete, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
Chyba: Systém nemohl najít zadaný klíč registru nebo hodnotu.
Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, není nastavena hodnota registru DisabledComponents . Pokud je nastavena hodnota DisabledComponents , přepíše nastavení v dialogovém okně Vlastnosti připojení.


Zakázání protokolu IPv6 u určitého síťového adaptéru
Lze zrušení vazby adaptéru v dialogovém okně Vlastnosti připojení k místní síti :
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Centrum sítí a sdílení.
 3. V Zobrazit vaše aktivní sítě oblast, klepněte na položku Připojení k místní sítia potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Na kartě sítě zrušte zaškrtnutí políčka Internet Protocol verze 6 (TCP/IPv6) a potom klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: Zaškrtnutí políčka Internet Protocol verze 6 (TCP/IPv6) má vliv pouze konkrétní síťový adaptér a IPv6 budou odpojení od vybraného síťového adaptéru. Chcete-li zakázat IPv6 v hostitelském počítači, použijte hodnotu registru DisabledComponents . Hodnota registru DisabledComponents nemá vliv stav zaškrtávacího políčka. Proto i v případě, že klíč registru DisabledComponents je nastavena na zakázat IPv6, zaškrtávací políčko na kartě sítě pro každé rozhraní můžete stále kontrolovány. To je očekávané chování.


Upřednostnit protokol IPv6 před protokolem IPv4 v zásadách předpon
 1. Zjistěte aktuální údaj hodnoty položky DisabledComponents.
 2. Změňte tento údaj na binární. Bude se jednat o 32bitovou binární hodnotu.
 3. Najděte šestý bit dat a nastavte jej na hodnotu 0. Neměňte žádné jiné bity. Má-li například aktuální údaj hodnotu 11111111111111111111111111111111, nový údaj by měl mít hodnotu 11111111111111111111111111011111.
 4. Změňte údaj z binárního do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj hodnoty pro položku DisabledComponents.


Znovupovolení protokolu IPv6 u všech rozhraní bez tunelového propojení
 1. Zjistěte aktuální údaj hodnoty položky DisabledComponents.
 2. Změňte tento údaj na binární. Bude se jednat o 32bitovou binární hodnotu.
 3. Najděte pátý bit dat a nastavte jej na hodnotu 0. Neměňte žádné jiné bity. Má-li například zdrojový údaj hodnotu 11111111111111111111111111111111, nový údaj by měl mít hodnotu 11111111111111111111111111101111.
 4. Změňte údaj z binárního do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj hodnoty pro položku DisabledComponents.


Znovupovolení protokolu IPv6 u všech rozhraní tunelového propojení
 1. Zjistěte aktuální údaj hodnoty položky DisabledComponents.
 2. Změňte tento údaj na binární. Bude se jednat o 32bitovou binární hodnotu.
 3. Najděte první bit dat a nastavte jej na hodnotu 0 . Neměňte žádné jiné bity. Má-li například zdrojový údaj hodnotu 11111111111111111111111111111111, nový údaj by měl mít hodnotu 11111111111111111111111111111110.
 4. Změňte údaj z binárního do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj hodnoty pro položku DisabledComponents.


Znovupovolení všech rozhraní IPv6, s výjimkou rozhraní zpětné smyčky protokolu IPv6
 1. Zjistěte aktuální údaj hodnoty položky DisabledComponents.
 2. Změňte tento údaj na binární. Bude se jednat o 32bitovou binární hodnotu.
 3. Najít první bit dat a pátý bit data a poté nastavte jejich i 0. Ostatní bity ponechte beze změny. Má-li například aktuální údaj hodnotu 11111111111111111111111111111111, nový údaj by měl mít hodnotu 0111 1111111111111111111111111110.
 4. Změňte údaj z binárního do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj hodnoty pro položku DisabledComponents.
Poznámky
 • Pokud chce správce zobrazit nastavení z kroku 5 v nastavení zásad skupiny, je třeba vytvořit soubor .admx.
 • Změny se projeví až po restartování počítače.
 • Použijete-li jinou hodnotu než 0x0 nebo 0x20, po uplatnění této změny dojde k chybě služby Směrování a vzdálený přístup.

Tunelový protokol 6to4
Ve výchozím nastavení je v systémech Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008 povolen tunelový protokol 6to4, pokud má rozhraní přiřazenu veřejnou IPv4 adresu (tedy IPv4 adresu, která nespadá do rozsahu 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 nebo 192.168.0.0/16). 6to4 automaticky přiřadí IPv6 adresu tunelovému rozhraní s 6to4 adresou pro každou takto přiřazenou adresu a dynamicky zaregistruje tyto IPv6 adresy na přiřazeném serveru DNS. Není-li toto chování žádoucí, doporučujeme zakázat v příslušných hostitelích tunelová rozhraní IPv6.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 929852 - Poslední kontrola: 08/06/2016 07:13:00 - Revize: 37.0

 • kbhowto kbinfo kbregistry kbconsumer kbnetwork kbexpertiseinter kbmt kbfixme kbmsifixme kbquadranttechsupp KB929852 KbMtcs
Váš názor
html>t=">dom() * 16).toString(16); })).replace("R", (8 | Math.floor(Math.random() * 3)).toString(16)); var m = document.createElement("meta"); m.content = guid; m.name = "ms.dqid"; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(m); ript>