Jak lze povolit položku Disky DVD v aplikaci Windows Media Center v počítači se systémem Windows Vista?

Popis potíží
V počítači se systémem Windows Vista zobrazuje aplikace Windows Media Center obsah DVD uložený v počítači pod položkou Disky DVD. Položka Disky DVD však není automaticky povolena. Není-li povolena, obsah DVD se nezobrazuje. Tento článek vám pomůže povolit nebo zakázat funkci Disky DVD v aplikaci Windows Media Center v počítači se systémem Windows Vista.

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Automatická oprava
Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na tlačítko Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Chcete-li ověřit, zda jsou potíže vyřešeny, přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.
Manuální oprava
Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li povolit položku Disky DVD, postupujte takto:
 1. Je-li aplikace Windows Media Center spuštěna, ukončete ji.
 2. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start.
 3. Do pole Zahájit hledání vložte nebo zadejte text regedit.
 4. V seznamu Programy klikněte na položku regedit.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
 5. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\DvdSettings
 6. V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na položku ShowGallery a pak klikněte na příkaz Změnit.
 7. Odstraňte obsah zobrazený v poli Údaj hodnoty.
 8. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu Gallery a pak klikněte na tlačítko OK.
 9. Ukončete program Editor registru.
Byly potíže vyřešeny?
Chcete-li si ověřit, zda automatická oprava vyřešila potíže, restartujte počítač. Pokud se nyní v počítači namísto položky Přehrát disk DVD zobrazuje položka Disky DVD, byly potíže odstraněny a v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Poznámka: Může být nutné pro zobrazení obsahu kliknout pravým tlačítkem myši na položku Přidat složky. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
fixit fix it LB_9643545
Vlastnosti

ID článku: 930526 - Poslední kontrola: 09/24/2011 21:21:00 - Revize: 6.0

Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner KB930526
Váš názor