Popis změn v obsahu služeb Software Update Services (SUS) a Windows Server Update Services (WSUS) v roce 2006

Důležité: Nyní je vhodné přejít ke službě Windows Server Update Services (WSUS). Podpora služby Software Update Services (SUS) 1.0 bude ukončena. Služba WSUS poskytuje funkce dostupné ve službě SUS 1.0, neomezuje se ale jen na aktualizace systému Windows. Poskytuje možnosti hlášení a cílení a nabízí správcům větší kontrolu nad procesem aktualizace. Další informace o službě WSUS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Tento článek se týká pouze aktualizací vydaných na webu Microsoft Windows Update. Tento článek se netýká aktualizací zabezpečení pro produkty, které nejsou podporovány službou Windows Update.
Souhrn
Tento článek je určen správcům serverů SUS a WSUS. Tento článek obsahuje kumulativní seznam změn v obsahu, které byly zpřístupněny pro servery SUS a WSUS. Správci mohou tento seznam použít jako stručný přehled změn v obsahu, ke kterým došlo v průběhu pravidelných synchronizací, a zároveň jako vysvětlení těchto změn. Tyto informace budou aktualizovány jak v průběhu vydání pravidelných aktualizací každé druhé úterý v měsíci, tak při každém vydání neplánované aktualizace. Tento článek obsahuje seznam změn provedených od 5. ledna 2006 a neobsahuje seznam změn provedených před tímto datem.
ÚVOD
Tento článek obsahuje kumulativní seznam změn v obsahu, které byly zpřístupněny pro služby Microsoft Software Update Services (SUS) a Windows Server Update Services (WSUS), od 5. ledna 2006.
Další informace

Úterý 14. prosince 2006

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS06-078: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows 2000 (KB923689) – pouze korejská verze
  • Byly změněny binární soubory korejské verze z důvodu vyřešení nahlášených problémů při instalaci.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
923689 MS06-078: Chyba zabezpečení ve formátu Windows Media Format by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

Úterý 12. prosince 2006

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-072: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB925454)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější: Aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systém Windows 2000 a Internet Explorer 6 pro systémy Windows Server 2003 a Windows XP
  • Střední: Aplikace Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003 IA-64 a Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003 x64
  • Důležité: Aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000: ~3152 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systém Windows 2000: ~4177 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systém Windows XP: ~4674 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003: ~7046 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003 IA-64: ~47296 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 pro systémy Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~20397 kB
  Popis:
  Byly nalezeny problémy se zabezpečením, které mohou útočníkovi umožnit ohrozit počítač s aplikací Microsoft Internet Explorer a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft lze zlepšit zabezpečení systému. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-074: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB926247)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Důležité
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~503 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~505 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~515 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1027 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~706 kB
  Popis:
  Byla zjištěna chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi dovolit ohrozit bezpečnost počítače se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-075: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB926255)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Důležité
  Cílové platformy: Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows XP: ~740 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~748 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~2450 kB
  Popis:
  Byla zjištěna chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi dovolit ohrozit bezpečnost počítače se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-076: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express (KB923694)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Důležité
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace aplikace Outlook Express 5.5 Service Pack 2: ~1505 kB
  • Aktualizace aplikace Outlook Express 6 Service Pack 1: ~2373 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~1601 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~2120 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~16507 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~6138 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows používající aplikaci Outlook Express. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-077: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows 2000 (KB926121)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Důležité
  Cílové platformy: Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace zabezpečení pro systém Windows 2000: ~489 kB
  Popis:
  Byla zjištěna chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi dovolit ohrozit bezpečnost počítače se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-078: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB923689)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace formátu Windows Media Format 9.5 Series x64: ~1869 kB
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~1739 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~2388 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~1684 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~2196 kB
  Popis:
  Byla zjištěna chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi dovolit pomocí formátů souboru Windows Media vzdáleně ohrozit bezpečnost počítače se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-078: Aktualizace zabezpečení pro program Windows Media Player 6.4 (KB925398)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systémů Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003: ~792 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~917 kB
  Popis:
  Byly nalezeny potíže se zabezpečením, které mohou útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows využívajícím aplikaci Windows Media Player a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – prosinec 2006 (KB890830) a Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – prosinec 2006 (KB890830) – verze pro aplikaci Internet Explorer

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Verze aktualizace, která není určená pro aplikaci Internet Explorer: ~696 kB
  • Verze aktualizace pro aplikaci Internet Explorer: ~4814 kB
  Popis:
  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn. Zkontroluje počítač na přítomnost konkrétního, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru (včetně červů Blaster, Sasser a Mydoom) a pomůže odstranit všechny nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabídnuta jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte jej z webu služby Stažení softwaru nebo spusťte jeho verzi online z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů.
 • Aktualizace definic pro program Windows Mail [prosinec 2006] (KB905866)

  Národní prostředí: Národní prostředí, ve kterých byl vydán systém Windows Vista
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, služba WSUS a katalog
  Klasifikace: Aktualizace, netýkají se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Windows Vista, Windows Vista x64
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace programu Windows Mail: ~2189 kB
  • Aktualizace programu Windows Mail pro platformu x64: ~2190 kB
  Popis:
  Instalací této aktualizace pro program Windows Mail provedete revizi souborů definic, které slouží ke zjišťování e-mailových zpráv, které by měly být považovány za nevyžádanou poštu nebo mohou představovat útok phishing.
 • Aktualizace pro systém Windows Server 2003 (KB911897)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~532 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1064 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~704 kB
  Popis:
  Instalací této aktualizace vyřešíte problém, kdy při kopírování souborů prostřednictvím sítě používající protokol IPv6 může dojít k poškození souborů. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • Aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 (KB926251)

  Národní prostředí: Francouzské, čínské (zjednodušená čínština), korejské, italské, polské, německé, anglické, japonské
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Windows XP Media Center Edition 2005
  Přibližné velikosti souborů:
  • Windows XP Media Center Edition 2005: ~730 kB
  Popis:
  Instalací této aktualizace vyřešíte problém selhání automatické aktualizace programu Windows Media Player 10, ke kterému dochází po instalaci aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 (913800). Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • Aktualizace pro systémy Windows Server 2003 a Windows XP (KB931836)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, služba WSUS a katalog
  Klasifikace: Aktualizace, netýkají se zabezpečení
  Cílové platformy: Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows XP: ~501 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~518 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1056 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~721 kB
  Popis:
  Instalace této aktualizace umožní počítači automaticky nastavit hodiny v počítači ve správné datum v roce 2007. V řadě zemí totiž došlo k revizi zákonů týkajících se letního času. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • Aktualizace pro systémy Windows Server 2003 a Windows XP (KB929120)

  Národní prostředí:
  • Všechny platformy (aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení): Anglická verze
  • Všechny platformy (aktualizace, netýkají se zabezpečení): Všechna
  Nasazení:
  • Všechny platformy (aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení): Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služba WSUS a katalog
  • Všechny platformy (aktualizace, netýkají se zabezpečení): Weby Windows Update a Microsoft Update, služba WSUS a katalog
  Klasifikace: Pro každou platformu obojí následující
  • Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  • Aktualizace, netýkají se zabezpečení
  Cílové platformy: Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows XP: ~513 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~520 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1054 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~716 kB
  Popis:
  V Austrálii byl zaveden letní čas v časovém pásmu Západní Austrálie (Perth) s platností od prosince 2006 na zkušební dobu tří let. Instalace této aktualizace umožní, aby počítač automaticky nastavil hodiny ve správné datum. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS06-066: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows XP (KB923980)
  • Bylo aktualizováno cílení zjišťování pro systémy Microsoft Windows XP Home Edition a Windows XP Professional Edition.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  923980 MS06-066: Chyba zabezpečení služby klienta může umožnit vzdálené spuštění kódu

Úterý 28. listopadu 2006

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Klient pro správu práv Microsoft Windows Rights Management Services s aktualizací Service Pack 2 pro systém Windows (KB917275)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, služba WSUS a katalog
  Klasifikace: Aktualizace Service Pack, netýkají se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Klient pro správu práv Microsoft Windows Rights Management Services s aktualizací Service Pack 2 pro systém Windows platformy x86: ~2425 kB
  • Klient pro správu práv Microsoft Windows Rights Management Services s aktualizací Service Pack 2 pro systém Windows platformy x64: ~5009 kB
  • Klient pro správu práv Microsoft Windows Rights Management Services s aktualizací Service Pack 2 pro systém Windows platformy Itanium: ~7202 kB
  Popis:
  Aktualizace Service Pack 2 klienta pro správu práv Rights Management Services (RMS) obsahuje aktualizace softwaru pro klienta RMS verze 1.0 a klienta RMS verze 1.0 SP1. Tyto aktualizace poskytují podporu pro nové technologie serverů Exchange a Office SharePoint, podporu pro budoucí implementace klientů ADFS a vylepšení funkce procesoru zabezpečení. Toto vydání rovněž podporuje nativní provádění 64bitových operací pro platformy X64 a IA-64.
 • Program Windows Media Player 11, program Windows Media Player 11 pro systém Windows Media Center Edition 2005 a program Windows Media Player 11 pro systém Windows XP Professional x64 Edition

  Národní prostředí:
  • Windows XP x86: Anglické, německé, francouzské, španělské, italské, holandské, ruské, brazilské, korejské, čínské (zjednodušená čínština), čínské (tradiční čínština)
  • Windows Media Center Edition 2005: Anglické, německé, francouzské, korejské, čínské (zjednodušená čínština), holandské, italské
  • Windows XP Professional x64 Edition: Anglická verze
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, služba WSUS, katalog a dynamická aktualizace
  Klasifikace: Aktualizace, netýkají se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 a Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows XP: ~25755 kB
  • Aktualizace systému Windows XP Media Center Edition 2005: ~25755 kB
  • Aktualizace systému Windows XP Professional x64: ~27936 kB
  Popis:
  Program Windows Media Player 11 nabízí nové způsoby ukládání a přehrávání digitálních médií. Přístup ke všem videosouborům, obrázkům a televizním nahrávkám v počítači je snadnější než kdykoli dříve. Z jediného místa můžete obsah přehrávat, zobrazovat, synchronizovat na přenosné zařízení pro použití na cestách či sdílet s dalšími domácími zařízeními. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • Připojení ke vzdálené ploše (Klient Terminálové služby 6.0) pro systém Windows (KB925876)

  Národní prostředí: Anglická verze
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, služba WSUS a katalog
  Klasifikace: Aktualizace, netýkají se zabezpečení
  Cílové platformy: Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows XP: ~1620 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~1517 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~4662 kB
  Popis:
  Připojení ke vzdálené ploše (Klient Terminálové služby 6.0) umožňuje používat nové funkce Terminálové služby, které jsou zavedeny v systémech Windows Vista a Microsoft Windows Server 2008, z počítače se systémem Microsoft Windows XP Service Pack 2 nebo Windows Server 2003 Service Pack 1.
 • Windows Internet Explorer 7

  Národní prostředí: Anglická verze
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace:
  • Služba WSUS: Kumulativní aktualizace, netýkají se zabezpečení
  Cílové platformy: Uživatelé aplikace Internet Explorer 7 v systémech Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace aplikace Windows Internet Explorer 7 pro systém Windows XP: ~15505 kB
  • Aktualizace aplikace Windows Internet Explorer 7 pro systém Windows Server 2003: ~15478 kB
  • Aplikace Windows Internet Explorer 7 pro systém Windows Server 2003 (IA-64): ~37548 kB
  • Aplikace Windows Internet Explorer 7 pro systém Windows Server 2003 (x64) a Windows XP 64-bit Edition verze 2003: ~29724 kB
  Popis:
  Tento zdarma poskytovaný upgrade aplikace Internet Explorer je pro zákazníky, kteří vlastní pravý (originální) systém Windows. Nabízí řadu zlepšení, mezi která patří například vylepšené zabezpečení, které vás pomůže chránit před škodlivým softwarem a podvodnými weby, přehlednější vzhled zahrnující používání karet pro procházení více stránek v jediném okně a také funkce, které usnadňují provádění každodenních činností (jako jsou tisk nebo vyhledávání na webu). Tento upgrade zachová aktuální domovskou stránku, nastavení vyhledávání, oblíbené položky a kompatibilní panely nástrojů. Tento upgrade není možné odinstalovat. Proces aktualizace zahrnuje i ověření pravosti softwaru prostřednictvím aplikace Windows Genuine Advantage.
 • Aplikace Windows Genuine Advantage Notification (KB905474)
  Národní prostředí: Anglická verze
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update a funkce Automatické aktualizace
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • ~934 kB
  Popis:
  Aplikace Windows Genuine Advantage Notifications upozorní uživatele, pokud jeho kopie systému Windows není pravá. Je-li zjištěno, že kopie není originální, nástroj pomůže uživateli získat licencovanou kopii systému Windows.

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS06-005: Aktualizace zabezpečení pro program Windows Media Player 10 pro systém Windows XP (KB911565)
  • Bylo aktualizováno zjišťování, aby se zabránilo nabízení této aktualizace po instalaci aplikace Microsoft Windows Media Player 11.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  911565 MS06-005: Chyba zabezpečení v programu Windows Media Player může umožnit vzdálené spuštění kódu

Úterý 21. listopadu 2006

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-071: Aktualizace zabezpečení analyzátoru MSXML 4.0 SP2 (KB927978), nové pouze pro službu SUS 1.0 a nezměněné pro všechna ostatní nasazení (původně vydáno pro službu WSUS, weby Windows Update a Microsoft Update a funkci Automatické aktualizace 14. listopadu 2006)

  Národní prostředí: Anglické, japonské, čínské (zjednodušená čínština), čínské (tradiční čínština), francouzské, německé, italské, korejské, španělské
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové součásti: MSXML 4.0
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace analyzátoru MSXML 4.0: ~5629 kB
  Popis:
  Existuje chyba zabezpečení ve službě Microsoft XML Core Services v ovládacím prvku ActiveX XMLHTTP. Tato chyba zabezpečení by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu.
 • MS06-071: Aktualizace zabezpečení analyzátoru MSXML 6.0 RTM (KB927977), nové pouze pro službu SUS 1.0 a nezměněné pro všechna ostatní nasazení (původně vydáno pro službu WSUS, weby Windows Update a Microsoft Update a funkci Automatické aktualizace 14. listopadu 2006)

  Národní prostředí: Anglické, japonské, korejské, čínské (zjednodušená čínština), čínské (tradiční čínština), italské, německé, španělské, francouzské, brazilské, holandské, ruské, švédské
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové součásti: MSXML 6.0
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace zabezpečení analyzátoru MSXML 6.0 RTM: ~910 kB
  • Aktualizace zabezpečení analyzátoru MSXML 6.0 RTM IA-64: ~2527 kB
  • Aktualizace zabezpečení analyzátoru MSXML 6.0 RTM AMD64: ~1833 kB
  Popis:

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS06-067: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB922760)
  • Byla aktualizována adresa URL odkazu Další informace.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  922760 MS06-067: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • MS06-069: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Flash Player (KB923789)
  • Byla aktualizována adresa URL odkazu Další informace.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  923789 MS06-069: Chyby zabezpečení v aplikaci Macromedia Flash Player společnosti Adobe mohou umožnit vzdálené spuštění kódu

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – listopad 2006 (KB890830) a Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – listopad 2006 (890830) – verze pro aplikaci Internet Explorer
  • Byly aktualizovány cílové platformy za účelem podpory dynamické instalační služby systému Windows Vista a programu Windows Internet Explorer 7.
  • Byly aktualizovány nově sestavené binární soubory.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000

Úterý 14. listopadu 2006

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-066: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB923980)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Střední: Microsoft Windows Server 2003
  • Důležité: Systém Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~647 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~681 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~604 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-067: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB922760)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP, aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systém Windows 2000 a Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000: ~3147 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systém Windows 2000: ~4184 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~4661 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~7041 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~47287 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~20387 kB
  Popis:
  Byly nalezeny problémy se zabezpečením, které mohou útočníkovi umožnit ohrozit počítač s aplikací Microsoft Internet Explorer a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft lze zlepšit zabezpečení systému. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-068: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB920213)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější: Systémy Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  • Střední: Microsoft Windows Server 2003
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~1094 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~685 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~695 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1798 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1035 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém se zabezpečením v součásti MSAgent, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-069: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Flash Player (KB923789)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové platformy: Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systémů Windows XP a Windows XP x64: ~555 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém se zabezpečením v aplikaci Macromedia Flash Player od společnosti Adobe, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft lze zlepšit zabezpečení systému. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-070: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB924270)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější: Microsoft Windows 2000
  • Nízký: Microsoft Windows XP
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~1360 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~1002 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-071: Aktualizace zabezpečení pro službu MSXML 4.0 SP2 (KB927978)

  Národní prostředí: ENU, JPN, CHS, CHT, FRN, GER, ITA, KOR, ESN
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Poznámka: Cílové datum nasazení pro službu SUS 1.0 a katalog je úterý 21. listopadu 2006.
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové součásti: MSXML 4.0
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace analyzátoru MSXML 4.0: ~5629 kB
  Popis:
  Chyba zabezpečení ve službě Microsoft XML Core Services v ovládacím prvku ActiveX XMLHTTP by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu.
 • MS06-071: Aktualizace zabezpečení služby MSXML 6.0 RTM (KB927977)

  Národní prostředí: ENU, JPN, KOR, CHT, CHS, ITA, DEU, ESN, FRN, BRZ, DUT, RUS, SWE
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Poznámka: Cílové datum nasazení pro službu SUS 1.0 a katalog je úterý 21. listopadu 2006.
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové součásti: MSXML 6.0
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace zabezpečení analyzátoru MSXML 6.0 RTM: ~910 kB
  • Aktualizace zabezpečení analyzátoru MSXML 6.0 RTM IA-64: ~2527 kB
  • Aktualizace zabezpečení analyzátoru MSXML 6.0 RTM AMD64: ~1833 kB
  Popis:
  Chyba zabezpečení ve službě Microsoft XML Core Services v ovládacím prvku ActiveX XMLHTTP by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu.

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – listopad 2006 (KB890830) / Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – listopad 2006 (890830) – verze pro aplikaci Internet Explorer

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Verze aktualizace, která není určená pro aplikaci Internet Explorer: ~989 kB
  • Verze aktualizace pro aplikaci Internet Explorer: ~4606 kB
  Popis:
  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn a zkontroluje počítač na přítomnost konkrétního, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru (včetně červů Blaster, Sasser a Mydoom). Aktualizace pomůže odstranit nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabídnuta jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte si jej z webu služby Stažení softwaru. Také lze spustit online verzi tohoto nástroje z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů.

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS05-004: Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework verze 1.1 Service Pack 1 (KB886903)
  • Bylo aktualizováno zjišťování, aby bylo možné nabízet aktualizaci na systémech Windows XP x86 (pouze SUS 1.0).
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  886903 Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 s aktualizací Service Pack 1
 • MS06-055: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1 (KB925486)
  • Byla aktualizována metadata, aby se zabránilo službě WSUS hlásit aktualizaci MS04-028 po instalaci aktualizace MS06-055.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  925486 MS06-055: Chyba zabezpečení v jazyce Vector Markup Language by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

Úterý 24. října 2006

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Kumulativní aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 (KB925766)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, služba WSUS a katalog
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace, netýkají se zabezpečení
  Cílové platformy: Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  Přibližné velikosti souborů: ~3510 kB
  Popis:
  Společnost Microsoft vydala kumulativní aktualizaci 925766 pro počítače s kumulativní aktualizací 2 pro systém Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 (900325). Tato kumulativní aktualizace nahrazuje aktualizace 908250, 912067, 914548 a 919803. Další informace o této kumulativní aktualizaci naleznete v článku 925766 znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • Aktualizace pro systém Windows XP (KB920342)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, služba WSUS a katalog
  Klasifikace: Aktualizace, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2
  Přibližné velikosti souborů: ~972 kB
  Popis:
  Protokol PNRP (Peer Name Resolution Protocol) verze 2.0 umožňuje publikovat a převádět názvy peer-to-peer společně s dalšími uzly protokolu PNRP, které používají verzi 2.0. To je důležité pro aplikace peer-to-peer v systému. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj Diagnostika sítě (KB914440)
  • Byly aktualizovány opětovně sestavené binární soubory pro všechna národní prostředí.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat.
  Přibližné velikosti souborů: ~682 kB
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  914440 Je k dispozici nástroj Diagnostika sítě pro systém Windows XP, který pomůže zjistit a opravit problémy s připojením k síti
 • Kumulativní aktualizace 2 pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 (KB900325)
  • Tato položka byla publikována znovu, aby se zabránilo chybám instalací prováděných společně s instalací položky.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  900325 Kumulativní aktualizace 2 pro systém Windows XP Media Center Edition 2005

Úterý 19. října 2006

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS06-061: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows 2000 (KB924191)
  • Byly aktualizovány opětovně sestavené binární soubory pro všechna národní prostředí.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat.
  Přibližné velikosti souborů: ~927 kB

  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  924191 MS06-061: Chyby zabezpečení ve službě Microsoft XML Core Services by mohly umožnit vzdálené spuštění kódu

Úterý 10. října 2006

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-056: Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework verze 2.0 (KB922770)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Střední
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000: ~2280 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 Service Pack 1 IA-64: ~3972 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~3829 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows s rozhraním Microsoft .NET Framework a získat přístup k datům s omezeným přístupem. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-057: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB923191)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější: Systémy Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  • Střední: Systémy Microsoft Windows Server 2003 x86, Microsoft Windows Server 2003 IA-64 a Microsoft Windows Server 2003 x64
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~791 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~4238 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~1253 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~6320 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~2556 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-061: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB924191)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~926 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~1109 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~1185 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~6299 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~2762 kB
  Popis:
  Ve službě Microsoft XML Core Services (MSXML) byl odhalen problém zabezpečení, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-063: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB923414)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Důležité
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~615 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~725 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~816 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1926 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1033 kB
  Popis:
  Ve službě Server byl nalezen problém se zabezpečením, jehož zneužitím by vzdálený uživatel mohl způsobit, že počítač se systémem Windows přestane odpovídat. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-064: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB922819)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nízký
  Cílové platformy: Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows XP: ~856 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~677 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1622 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~898 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit navodit stav odepření služby v počítačích se systémem Windows. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-065: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB924496)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Střední
  Cílové platformy: Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows XP: ~1677 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~1734 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~8130 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~3127 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – říjen 2006 (KB890830) a Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – říjen 2006 (KB890830) – verze pro aplikaci Internet Explorer

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Verze aktualizace, která není určená pro aplikaci Internet Explorer: ~754 kB
  • Verze aktualizace pro aplikaci Internet Explorer: ~4258 kB
  Popis:
  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn. Zkontroluje počítač na přítomnost konkrétního, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru (včetně červů Blaster, Sasser a Mydoom) a pomůže odstranit všechny nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabídnuta jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte jej z webu služby Stažení softwaru nebo spusťte jeho verzi online z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů.

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS05-030: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express 6 Service Pack 1 (KB897715)
  • Bylo aktualizováno zjišťování, aby se zabránilo nabízení aktualizace systémům s nainstalovanými aplikacemi Internet Explorer 6.x a Outlook Express 5.x.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  897715 MS05-030: Chyba zabezpečení v aplikaci Outlook Express může umožnit vzdálené spuštění kódu

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace pro systém Windows 2000 (KB922582)
  • Bylo aktualizováno zjišťování, aby se zabránilo problémům s nesprávným hlášením aktualizace jako nainstalované.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  922582 Při pokusu o aktualizaci počítače se systémem Microsoft Windows se zobrazí chybová zpráva: 0x80070002

Úterý 26. září 2006

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-055: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB925486) / Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB925486)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  • Aktualizace aplikací Internet Explorer Service Pack 1 pro systém Windows XP, Internet Explorer Service Pack 1 pro systém Windows 2000, Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000 a systémů Windows XP a Windows XP x64: Nejdůležitější
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003, Windows Server 2003 IA-64 a Windows Server 2003 x64: Střední

  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP a aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000, Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systém Windows XP a Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systém Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systém Windows XP: ~822 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systém Windows 2000: ~1491 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000: ~1281 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~802 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~913 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~4773 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1984 kB
  Popis:
  Ve způsobu, jak je zpracováván jazyk VML (Vector Markup Language), byly nalezeny problémy se zabezpečením. Tyto problémy mohly útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS06-049: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows 2000 (KB920958)
  • Byly aktualizovány opětovně sestavené binární soubory pro všechna národní prostředí.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  920958 MS06-049: Chyba zabezpečení jádra systému Windows může umožnit zvýšení oprávnění

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace kořenových certifikátů
  • Byly aktualizovány opětovně sestavené binární soubory pro všechna národní prostředí.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat.
  Přibližné velikosti souborů: ~239 kB
  Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Úterý 12. září 2006

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-052: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows XP (KB919007)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby WU a MU, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Důležité
  Cílové platformy: Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů: ~567 kB
  Popis:
  V protokolu PGM (Pragmatic General Multicast) pro počítače se systémem Microsoft Windows XP byly nalezeny problémy se zabezpečením, které mohou způsobit odepření služby. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-053: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB920685)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby WU a MU, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Střední
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~1047 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~1303 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~1276 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~8614 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~3499 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém zabezpečení, který mohou útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat přístup k datům s omezeným přístupem. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace pro systém Windows (KB922582)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby WU a MU, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2 a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~554 kB
  • Aktualizace systému Windows XP Service Pack 2: ~563 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 Service Pack 1: ~550 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 Service Pack 1 IA-64: ~1119 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~763 kB
  Popis:
  Ve Správci souborů byl nalezen problém, který může uživateli zabránit v instalaci aktualizací z webu Windows Update. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • Aktualizace systému Windows XP (KB920872)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby WU a MU, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2
  Přibližné velikosti souborů: ~617 kB
  Popis:
  Jedná se o aktualizaci spolehlivosti pro počítače se systémem Windows XP. Tuto aktualizaci zvukové součásti nainstalujte, chcete-li předejít problémům s poškozením paměti, které mohou způsobit nestabilní stav počítače se systémem Windows XP Service Pack 2. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – září 2006 (KB890830) a Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – září 2006 (KB890830) – verze pro aplikaci Internet Explorer

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby WU a MU, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Verze aktualizace, která není určená pro aplikaci Internet Explorer: ~3125 kB
  • Verze aktualizace pro aplikaci Internet Explorer: ~3824 kB
  Popis:
  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn. Zkontroluje počítač na přítomnost konkrétního, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru (včetně červů Blaster, Sasser a Mydoom) a pomůže odstranit všechny nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabídnuta jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte jej z webu služby Stažení softwaru nebo spusťte jeho verzi online z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů.

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS06-034: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows 2000 (KB917537)
  • Byla aktualizována metadata zjišťování, aby se zabránilo opětovnému nabízení souboru Asp.dll, pokud tento soubor není v systému nalezen.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  917537 MS06-034: Chyba zabezpečení v Internetové informační službě, která používá stránky ASP, by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS06-040: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB921883)
  • Byly aktualizovány opětovně sestavené binární soubory pro systémy Windows Server 2003 x86, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition a Windows XP x64 Edition.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat.
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 x86: ~725 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1816 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1049 kB
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  921883 MS06-040: Chyba zabezpečení ve službě Server by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS06-042: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB918899)
  • Byly aktualizovány opětovně sestavené binární soubory pro systémy Windows Server 2003 x86 a Windows Server 2003 IA-64 a aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000 a Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 2000 a Windows XP.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat.
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 2000 a Windows XP: ~4188 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000: ~3146 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~7038 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~47277 kB
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  918899 MS06-042: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Propagační odkazy komise Korean Fair Trade Commission (KB922476)
  • Byly aktualizovány opětovně sestavené binární soubory pro všechna národní prostředí.
  • Aktualizace zjišťování, která nabídne aktualizaci po místním upgradu z původní verze RTM (Release to Manufacturing) systému Windows XP na systém Windows XP Service Pack 2 nebo ze systému Windows XP Service Pack 1 na systém Windows XP Service Pack 2.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat.
  Přibližné velikosti souborů: ~491 kB
 • Aktualizace pro systém Windows XP (KB916595)
  • Byla aktualizována metadata tak, aby odpovídala správné klasifikaci pro službu WSUS.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  916595 Chybová zpráva Stop v počítači se systémem Windows XP: STOP 0x000000D1

Úterý 24. srpna 2006

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS06-042: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1 (KB918899)
  • Byly aktualizovány opětovně sestavené binární soubory pro všechna národní prostředí.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat.
  Přibližné velikosti souborů: ~4187 kB Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  918899 MS06-042: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Odebráno: Následující nahrazené položky byly trvale odebrány ze služby WSUS:

 • MS02-008: Aktualizace zabezpečení, 13. února 2002 (MSXML 4.0)
 • MS02-009: Aktualizace zabezpečení, 14. února 2002 (aplikace Internet Explorer 5.01)
 • MS02-012: Aktualizace zabezpečení, 22. února 2002
 • MS02-024: Q320206: Aktualizace zabezpečení
 • MS02-042: Aktualizace zabezpečení (326886)
 • MS02-050: Q329115: Aktualizace zabezpečení (systém Windows 2000)
 • MS02-055: Q323255: Aktualizace zabezpečení (systém Windows 2000)
 • MS02-063: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows 2000 (329834)
 • MS02-065: Q329414: Aktualizace zabezpečení (MDAC 2.6)
 • MS02-070: 329170: Aktualizace zabezpečení (systém Windows 2000)
 • MS03-008: 814078: Aktualizace zabezpečení (jazyk Microsoft Jscript verze 5.5, systém Windows 2000)
 • MS03-021: Chyba v aplikaci Windows Media Player může umožnit přístup ke knihovně médií (819639)
 • MS03-024: 817606: Aktualizace zabezpečení (systém Windows XP) / (817606): Aktualizace zabezpečení (systém Windows 2000)
 • MS03-026: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows Server 2003 (823980), aktualizace zabezpečení pro systém Windows XP (823980), aktualizace zabezpečení pro systém Windows 2000 (823980)
 • MS03-030: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows XP (819696)
 • MS03-040: Říjen 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer 6 (828750) / Říjen 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer 5.01 pro systém Windows 2000 Service Pack 4 (828750) / Říjen 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer 5.01 pro systém Windows 2000 Service Pack 3 (828750) / Říjen 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2003 (828750)
 • MS03-044: Aktualizace zabezpečení pro systém Microsoft Windows XP (825119)
 • MS03-045: Aktualizace zabezpečení pro systém Microsoft Windows (824141)
 • MS03-048: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 (824145) / Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 5.01 SP3 (824145)
 • MS04-004: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 (832894) / Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 (832894)
 • MS04-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 (867801) / Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 (867801)
 • MS04-038: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 (834707) / Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 (834707)
 • MS05-014: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 (867282)
 • MS05-020: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 (890923)
 • MS05-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 (883939)
 • Nástroj pro odebrání červů Blaster a Nachi (833330)
 • Nástroj pro odebrání červa Sasser (841720)
 • Nástroj pro odebrání červů Mydoom, Zindos a Doomjuice (836528)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru – leden 2005 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – únor 2005 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – březen 2005 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – duben 2005 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – květen 2005 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – červen 2005 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – červenec 2005 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – srpen 2005 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – září 2005 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – říjen 2005 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – listopad 2005 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – prosinec 2005 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – leden 2006 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – únor 2006 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – březen 2006 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – duben 2006 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – květen 2006 (890830)
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – červen 2006 (890830)

Úterý 22. srpna 2006

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Propagační odkazy komise Korean Fair Trade Commission (KB922476)

  Národní prostředí: korejština.
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2 a Microsoft Windows XP Home Edition s aktualizací Service Pack 2
  Přibližné velikosti souborů: ~563 kB
  Popis:
  Korejský úřad pro hospodářskou soutěž (Korean Fair Trade Commission) vyžaduje, aby společnost Microsoft zpřístupnila aktualizaci, která přidá dva odkazy do nabídky Všechny programy v korejských jazykových verzích systémů Windows XP Home Edition a Windows XP Professional. Tyto odkazy nasměrují zákazníky na weby Windows Media Player Center a Messenger Center. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Čtvrtek 10. srpna 2006

Změny ve stávajícím obsahu

 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – srpen 2006 (KB890830) a Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – srpen 2006 (890830) – verze pro aplikaci Internet Explorer

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Verze aktualizace, která není určená pro aplikaci Internet Explorer: ~3444 kB
  • Verze aktualizace pro aplikaci Internet Explorer: ~3444 kB
  Popis:
  Jedná se o aktualizovanou verzi Nástroje pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows (vydání ze srpna 2006). Tato aktualizovaná verze řeší problém se zjišťováním, který byl odhalen krátce po vydání nástroje. Tento problém se týká velmi omezeného počtu zákazníků.

Úterý 8. srpna 2006

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-040: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB921883)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~616 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~702 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~725 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1815 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1049 kB
  Popis:
  Ve službě Server byl odhalen problém zabezpečení, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-041: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB920683)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~573 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~608 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~626 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1414 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~899 kB
  Popis:
  V překladu adres pomocí služby DNS byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-042: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB918899)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP a aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000 a Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 2000 a Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 2000 a Windows XP: ~4187 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000: ~3146 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~4621 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~7038 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~47294 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~20379 kB
  Popis:
  Byly nalezeny problémy se zabezpečením, které mohou útočníkovi umožnit ohrozit počítač s aplikací Microsoft Internet Explorer a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit systém. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-043: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express (KB920214)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 a Microsoft Windows XP Service Pack 2
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows XP Service Pack 2: ~790 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 Service Pack 1: ~789 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 Service Pack 1 IA-64: ~2987 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1421 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-044: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows 2000 (KB917008)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové platformy: Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů: ~1338 kB
  Popis:
  V konzole Microsoft Management Console byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-045: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB921398)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Střední
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~1243 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~4479 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~3761 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~26681 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~12410 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-046: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB922616)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější: Systémy Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  • Střední: Microsoft Windows Server 2003
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~716 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~824 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~823 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~3096 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1227 kB
  Popis:
  V nápovědě HTML byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-049: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows 2000 (KB920958)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Důležité
  Cílové platformy: Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů: ~1603 kB
  Popis:
  V jádře systému Windows byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-050: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB920670)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Důležité
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~521 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~524 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~541 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1145 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~755 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-051: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB917422)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~740 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~943 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~1094 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~4117 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1891 kB
  Popis:
  V jádře systému Windows byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – srpen 2006 (KB890830) a Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – srpen 2006 (890830) – verze pro aplikaci Internet Explorer

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Verze aktualizace, která není určená pro aplikaci Internet Explorer: ~3444 kB
  • Verze aktualizace pro aplikaci Internet Explorer: ~3444 kB
  Popis:
  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn. Zkontroluje počítač na přítomnost určitého, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru. Mezi tento škodlivý software patří červi Blaster, Sasser a Mydoom. Tento nástroj pomůže odstranit všechny nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabízena jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte si jej z webu služby Stažení softwaru. Lze také spustit jeho verzi online z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení
 • MS05-004: Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework verze 1.1 Service Pack 1 (KB886903)
  • Byly aktualizovány binární soubory pro systémy Windows Server 2003 SP1 IA-64, Windows Server 2003 x64 Edition a Windows XP x64 Edition.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat.
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 Service Pack 1 IA-64: ~1577 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1577 kB
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  886903 Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 s aktualizací Service Pack 1
 • MS05-030: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express 6 Service Pack 1 (KB897715)
  • Bylo aktualizováno zjišťování, aby byla aktualizace nabízena systému Windows XP Service Pack 1.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  897715 MS05-030: Chyba zabezpečení v aplikaci Outlook Express může umožnit vzdálené spuštění kódu

Úterý 25. července 2006

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Kumulativní aktualizace pro systém Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 (KB919803)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, služba WSUS a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace, netýkají se zabezpečení
  Cílové platformy: Windows XP Media Center Edition 2005
  Přibližné velikosti souborů: ~3506 kB
  Popis:
  Společnost Microsoft vydala kumulativní aktualizaci 919803 pro počítače s kumulativní aktualizací 2 pro systém Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 (900325). Tato kumulativní aktualizace nahrazuje aktualizace 908250, 912067 a 914548. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  919803 Kumulativní aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 z července 2006
 • Aktualizace pro systém Windows Server 2003 pro počítače s procesorem Itanium (KB898715)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Windows Server 2003 pro počítače s procesorem Itanium
  Přibližné velikosti souborů: ~5906 kB
  Popis:
  Tato aktualizace odstraňuje problémy s kompatibilitou aplikací, ke kterým dojde při použití Instalační služby systému Windows verze 3.1 společně s některými aplikacemi. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  898715 Pro systém Windows Server 2003 SP1 a pro 64bitová vydání systému Windows XP je k dispozici aktualizace Instalační služby systému Windows verze 3.1
 • Aktualizace pro aplikaci Microsoft Internet Explorer 7 Beta 3 pro systém Windows (KB922880)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update
  Klasifikace: Aktualizace, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003 a Windows XP Service Pack 2
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows XP Service Pack 2: ~834 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~834 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1961 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1385 kB
  Popis:
  Tato aktualizace řeší problémy s kompatibilitou aplikací, pokud jsou v aplikaci Internet Explorer použity moduly plug-in jako správci zabezpečení. Tuto aktualizaci je třeba nainstalovat, pokud má správně fungovat panel nástrojů Yahoo! v aplikaci Internet Explorer 7 Beta 3. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  922880 OPRAVA: Různá dialogová okna, která jsou zobrazena při použití panelu nástrojů Yahoo! nepracují správně v aplikaci Internet Explorer 7 Beta 3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj Diagnostika sítě (KB914440)
  • Byly aktualizovány opětovně sestavené binární soubory pro všechna národní prostředí.
  Přibližné velikosti souborů: ~649 kB
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  914440 Je k dispozici nástroj Diagnostika sítě pro systém Windows XP, který pomůže zjistit a opravit problémy s připojením k síti

Úterý 17. července 2006

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB917537)
  • Byla aktualizována metadata zjišťování, aby se zabránilo opětovnému nabízení souboru Asp.dll, pokud tento soubor nebyl v systému nalezen.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  • Cílové platformy: Systém Microsoft Windows Server 2003 využívající Internetovou informační službu a systém Microsoft Windows XP Professional využívající Internetovou informační službu
  • Tato změna nemá vliv na: Systém Microsoft Windows 2000 využívající Internetovou informační službu.
  • Pokud nemá být tato aktualizace nabízena počítačům, které nejsou ohroženy, je třeba, aby správci služby WSUS provedli synchronizaci a získali nový soubor WSUSScan.cab.
  • Změny se netýkají služby SUS 1.0. Pro tuto změnu nebudou vydány žádné nové soubory CAB služby SUS 1.0.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  917537 MS06-034: Chyba zabezpečení v Internetové informační službě, která používá stránky ASP, by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

Středa 12. července 2006

Poznámka: Dnes byl vydán nový soubor CAB služby SUS 1.0, který řeší problém v předchozí verzi. V předchozí verzi chyběly některé aktualizace pro systém Windows Server 2003. Nejnovější verzi získáte, pokud znovu synchronizujete a stáhnete daný soubor.

Úterý 11. července 2006

Poznámka: Pokud jste stáhli soubor WSUSscan.cab 11. července 2006 před 18:30 (časové pásmo Tichomoří), stáhněte jej znovu. Tím získáte jeho nejnovější verzi.

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-033: Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework verze 2.0 (KB917283)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Důležité
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003 s rozhraním Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft Windows XP s rozhraním Microsoft .NET Framework 2.0 a Microsoft Windows 2000 s rozhraním Microsoft .NET Framework 2.0
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000: ~772 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~916 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~789 kB
  Popis:
  Byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows s rozhraním Microsoft .NET Framework a získat přístup k datům s omezeným přístupem. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-034: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB917537)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Důležité: Systémy Microsoft Windows XP Professional a Microsoft Windows 2000
  • Střední: Microsoft Windows Server 2003
  Cílové platformy: Systém Microsoft Windows Server 2003 využívající Internetovou informační službu, systém Microsoft Windows XP Professional využívající Internetovou informační službu a systém Microsoft Windows 2000 využívající Internetovou informační službu
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~626 kB
  • Aktualizace systému Windows XP Professional: ~698 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~781 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1949 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1186 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows využívajícím Internetovou informační službu a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-035: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB917159)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~614 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~725 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~801 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1922 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1033 kB
  Popis:
  Ve službě Server byl nalezen problém se zabezpečením vzdáleného spuštění kódu, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-036: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB914388)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~618 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~1018 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~646 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1505 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~926 kB
  Popis:
  Ve službě klient DHCP byl nalezen problém se zabezpečením vzdáleného spuštění kódu, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace pro systém Windows XP (KB916595)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2
  Přibližné velikosti souborů: ~611 kB
  Popis:
  Jedná se o aktualizaci spolehlivosti pro počítače se systémem Windows XP. Nainstalujte tuto aktualizaci, chcete-li zabránit problému zobrazení chybové zprávy Stop 0xD v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2. K chybě může dojít během spouštění nebo po spuštění systému. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  916595 Chybová zpráva Stop v počítači se systémem Windows XP: STOP 0x000000D1
 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – červenec 2006 (KB890830) / Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – červenec 2006 (KB890830) – verze pro aplikaci Internet Explorer

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Verze aktualizace, která není určená pro aplikaci Internet Explorer: ~832 kB
  • Verze aktualizace pro aplikaci Internet Explorer: ~2600 kB
  Popis:
  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn. Zkontroluje počítač na přítomnost konkrétního, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru (včetně červů Blaster, Sasser a Mydoom) a pomůže odstranit všechny nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabídnuta jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte jej z webu služby Stažení softwaru nebo spusťte jeho verzi online z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace pro systém Windows (KB904942)
  • Byla aktualizována logika IsInstallable vycházející ze zpětné vazby z aplikace Internet Explorer.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  904942 Při pokusu aplikace Outlook nebo Outlook Express o přihlášení k poštovnímu serveru založenému na protokolu HTTP dojde k selhání ověření v případě, že používáte aplikaci Internet Explorer 7

Úterý 27. června 2006

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace pro systém Windows (KB913670)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služby WSUS a SUS 1.0
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~52 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~55 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~55 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~64 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~56 kB
  Popis:
  Austrálie kvůli hrám Commonwealth Games v roce 2006 změnila v pěti státech pravidelně naplánovaný konec letního času. Společnost Microsoft vydala aktualizaci, která upraví příslušná nastavení. Tato aktualizace odstraní předchozí aktualizaci, a tím nastaví v počítači zpět správné hodnoty pro letní čas v dotyčných časových pásmech. Po spuštění této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • Nástroj Diagnostika sítě (KB914440)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, služba WSUS a dynamická aktualizace
  Klasifikace: Nástroje, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systém Microsoft Windows XP Service Pack 2 s aplikacemi Internet Explorer 7 Beta1, Beta2 nebo Beta3
  Přibližné velikosti souborů: ~649 kB
  Popis:
  Nástroj Diagnostika sítě pro systém Windows XP analyzuje informace o připojení k síti a pomáhá v počítači odstraňovat potíže se sítí. Obvykle se používá na žádost pracovníka technické podpory při telefonické či internetové konzultaci. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • Aplikace Windows Genuine Advantage Notification (KB905474)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update a funkce Automatické aktualizace
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů: ~1024 kB
  Popis:
  Aplikace Windows Genuine Advantage Notification upozorní uživatele, pokud jeho kopie systému Windows není pravá. Je-li zjištěno, že systém není originální, nástroj pomůže uživateli získat licencovanou kopii systému Windows.

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS06-020: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Flash Player (KB913433)
  • Bylo aktualizováno zjišťování, aby se zabránilo opětovnému nabízení souboru a selháním instalace.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  913433 MS06-020: Chyby zabezpečení v aplikaci Macromedia Flash Player společnosti Adobe mohou umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS06-025: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB911280)
  • Byly aktualizovány binární soubory.
  • Tato aktualizace nebude znovu nabízena a nebude třeba ji přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  911280 MS06-025: Chyba zabezpečení ve službě Směrování a vzdálený přístup může umožnit vzdálené spuštění kódu

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Nejdůležitější aktualizace pro systém Windows (KB833407)
  • Byly přidány cíle, které podporují systém Windows Server 2003 Service Pack 1 i všechny operační systémy a budoucí aktualizace Service Pack, které obsahují dané chybné písmo.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  833407 Je k dispozici důležitá aktualizace k odebrání nepřijatelných symbolů z písma Bookshelf Symbol 7
 • Aktualizace Windows Server Update Services Service Pack 1 (KB919004)
  • Byla přidána podpora automatických aktualizací.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  919004 Popis aktualizace Windows Server Update Services Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Úterý 13. června 2006

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-021: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB916281)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP a aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000, Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 2000 a Windows XP a Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 98 Second Edition a Windows Millennium Edition
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 98 Second Edition a Windows Millennium Edition: ~3684 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 2000 a Windows XP: ~4089 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000: ~3072 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~4501 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~6865 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~46174 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~19894 kB
  Popis:
  Byly nalezeny problémy se zabezpečením, které by mohly útočníkovi umožnit ohrozit počítač s aplikací Microsoft Internet Explorer a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-022: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB918439)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější: Systémy Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP a aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 2000 a Windows XP a Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 98 Second Edition a Windows Millennium Edition
  • Důležité: Aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP a aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000, Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 2000 a Windows XP a Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 98 Second Edition a Windows Millennium Edition
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 98 Second Edition a Windows Millennium Edition: ~177 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 2000 a Windows XP: ~558 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000: ~558 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~554 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~554 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1007 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~725 kB
  Popis:
  Ve způsobu zpracovávání obrázků typu ART byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-023: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB917344), Aktualizace zabezpečení (jazyk Jscript verze 5.1) pro systém Windows 2000 (KB917344)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější: Systémy Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Střední: Microsoft Windows Server 2003
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systémů Windows 98 Second Edition a Windows Millennium Edition: ~328 kB
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~659 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~747 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~795 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~2113 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1200 kB
  Popis:
  • Aktualizace systémů Windows 98 Second Edition a Windows Millennium Edition:
   V modulu Windows Script Host byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Po instalaci již nelze tuto položku odebrat.
  • Ostatní:
   V modulu Windows Script Host byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-023: Aktualizace zabezpečení (jazyk Jscript verze 5.6) pro systém Windows 2000 (KB917344)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější
  Cílové platformy: Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů: ~336 kB
  Popis:
  V modulu Windows Script Host byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Po instalaci již nelze tuto položku odebrat.
 • MS06-024: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Windows Media Player (KB917734)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější: Aplikace Windows Media Player 10 (všechny verze) a Windows Media Player 9 (všechny verze)
  • Důležité: Aplikace Windows Media Player pro systém XP a Windows Media Player 7.1
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace programu Windows Media Player 10 pro systém Windows XP: ~2493 kB
  • Aktualizace aplikace Windows Media Player 9 pro původní vydané verze systémů Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000: ~2242 kB
  • Aktualizace aplikace Windows Media Player 8 pro systém Windows XP Service Pack 1: ~953 kB
  • Aktualizace aplikace Windows Media Player 7.1 pro systém Windows 2000: ~867 kB
  • Aktualizace aplikace Windows Media Player 9 pro systémy Windows 98 Second Edition a Windows Millennium Edition: ~1903 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 Service Pack 1: ~2336 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~4380 kB
  Popis:
  Byly nalezeny potíže se zabezpečením, které mohou útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows využívajícím aplikaci Windows Media Player a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-025: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB911280)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější: Systémy Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  • Důležité: Microsoft Windows Server 2003
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~907 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~1068 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~594 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1351 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~829 kB
  Popis:
  Ve službě Směrování a vzdálený přístup byl nalezen problém se zabezpečením vzdáleného spuštění kódu, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-026: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB918547)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služba SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 98 Second Edition: ~148 kB
  • Aktualizace systému Windows Millennium Edition: ~153 kB
  Popis:
  V modulu vykreslování grafiky společnosti Microsoft byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft lze zlepšit zabezpečení systému. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-030: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB914389)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Důležité
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~1198 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~973 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~955 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~2258 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1178 kB
  Popis:
  V protokolu Server Message Block byl nalezen problém se zabezpečením místního zvýšení oprávnění, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-031: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows 2000 (KB917736)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Střední
  Cílové platformy: Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů: ~684 kB
  Popis:
  V počítačích se systémem Windows byl nalezen problém se zabezpečením protokolu RPC, který by mohl útočníkovi umožnit zosobnit platného klienta při přístupu ke zdrojům, které vyžadují ověření pomocí certifikátu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • MS06-032: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB917953)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Důležité: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 IA-64, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  • Střední: Systémy Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP x64
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~623 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~771 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~863 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~2103 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~1143 kB
  Popis:
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace pro systém Windows (KB914784)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition a Microsoft Windows XP x64 Edition
  Přibližné velikosti souborů: ~7533 kB
  Popis:
  Instalací této aktualizace zvýšíte ochranu proti změnám jádra. Ochrana proti změnám jádra v počítačích se 64bitovými systémy Windows chrání kód a důležité struktury v jádře systému Windows před změnami pomocí neznámého kódu nebo dat. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 • Nástroj pro odebrání škodlivého softwaru ze systému Windows – červen 2006 (KB890830)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů: ~2104 kB
  Popis:
  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn. Zkontroluje počítač na přítomnost konkrétního, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru (včetně červů Blaster, Sasser a Mydoom) a pomůže odstranit všechny nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabídnuta jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte jej z webu služby Stažení softwaru nebo spusťte jeho verzi online z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů.

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS06-011: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows XP (KB914798)

  Přibližné velikosti souborů: ~477 kB
  • Byly aktualizovány binární soubory.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  914798 MS06-011: Opravňující volitelné seznamy řízení přístupu (DACL) služeb systému Windows mohou umožnit zvýšení oprávnění.
 • MS06-018: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB913580)
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  • Byly aktualizován popis na webu Windows Update, aby se odstranily rozdíly mezi popisem a bulletinem MSRC.
  Popis:
  V počítačích se systémem Windows byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl způsobit, že nástroj MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) přestane reagovat. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  913580 MS06-018: Chyba zabezpečení nástroje Microsoft Distributed Transaction Coordinator může způsobit odmítnutí služby
 • MS03-008: 814078: Aktualizace zabezpečení (jazyk Microsoft Jscript verze 5.1, systém Windows 2000 – 814078): Aktualizace zabezpečení (jazyk Microsoft Jscript verze 5.6, systémy Windows 2000 a Windows XP)
  • Aktualizace zjišťování, která zabrání opětovnému nabízení této aktualizace po instalaci aktualizace zabezpečení (jazyk Jscript verze 5.1) systému Windows 2000 (917344) nebo aktualizace zabezpečení (jazyk Jscript verze 5.6) systému Windows 2000 (917344).
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  814078 MS03-008: Chyba skriptovacího stroje systému Windows umožňuje spuštění kódu

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Nejdůležitější aktualizace týkající se chování příkazů skriptů adresy URL v aplikaci Windows Media Player (KB828026)
  • Aktualizace zjišťování, která zabrání opětovnému nabízení této aktualizace po instalaci aktualizace zabezpečení aplikace Windows Media Player 9 pro systémy Windows 98 nebo Windows ME (917734).
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  828026 Aktualizace týkající se chování příkazů skriptů adresy URL v aplikaci Windows Media Player

Úterý 7. června 2006

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace Windows Server Update Services Service Pack 1 (KB919004)

  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update a služba WSUS 1.0
  Klasifikace: Aktualizace Service Pack, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows 2000 (týká se pouze architektury x86)
  Přibližné velikosti souborů: ~61083 kB
  Popis:
  Aktualizace Windows Server Update Services Service Pack 1 (WSUS SP1) poskytuje aktualizace služby WSUS. Tato aktualizace Service Pack obsahuje podporu serveru Microsoft SQL Server 2005 a připravovaného operačního systému Microsoft Windows Vista a poskytuje další vylepšení stability a výkonu. Tato aktualizace Service Pack obsahuje kompletní produkt služby WSUS a aktualizaci SP1. Do počítačů s nainstalovanou službou WSUS je nainstalována pouze aktualizace Service Pack, do počítačů, kde není instalována služba WSUS, je nainstalována služba WSUS i aktualizace SP1. Balíček služby WSUS s aktualizací SP1 je velký přibližně 160 MB. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  919004 Popis aktualizace Windows Server Update Services Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Úterý 23. května 2006

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)

  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů: 727 kB
  Popis:
  Nástroj Windows Genuine Advantage Validation Tool umožňuje ověřit, že kopie systému Microsoft Windows je pravá. Nástroj ověří instalaci systému Windows tím, že zkontroluje stav identifikace a aktivace produktu Windows.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  892130 Popis programu Windows Genuine Advantage (WGA)

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Jazyková sada rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 (KB829019)
  • Odstraněny duplicitní věty pro národní prostředí jiná než anglická.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  829019 Výhody rozhraní Microsoft .NET Framework
 • Aktualizace pro systém Windows Server 2003 (904942)
  • Přibližné velikosti souborů:
   • Aktualizace systému Windows Server 2003: 513 kB
   • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: 1034 kB
   • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: 741 kB
  • Byly aktualizovány binární soubory.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  904942 Při pokusu aplikace Outlook nebo Outlook Express o přihlášení k poštovnímu serveru založenému na protokolu HTTP dojde k selhání ověření v případě, že používáte aplikaci Internet Explorer 7

Úterý 11. května 2006

Nový obsah zabezpečení: Žádný

Nový obsah, který se netýká zabezpečení: Žádný

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení:

MS06-020: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Flash Player (KB913433)
 • Aktualizace metadat zjišťování, která zabrání nabízení aktualizace v systémech s nainstalovaným souborem Flash8a.ocx nebo Flash9.ocx (Beta).
 • Binární soubory se nezměnily.
 • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení: Žádné

Úterý 9. května 2006

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-020: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Flash Player (KB913433)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace systému Windows, služby WSUS 1.0 a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition
  Přibližné velikosti souborů: 543 kB

  V počítačích se systémem Windows a s ohroženou verzí aplikace Flash Player byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  913433 MS06-020: Chyby zabezpečení v aplikaci Macromedia Flash Player společnosti Adobe mohou umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS06-018: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB913580)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace systému Windows, služby WSUS 1.0 a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Mírný: Microsoft Windows 2000
  • Nízký: Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: 5343 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: 1277 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: 1165 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: 3575 kB
  Ve službě Koordinátor distribuovaných transakcí společnosti Microsoft byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  913580 MS06-018: Chyba zabezpečení nástroje Microsoft Distributed Transaction Coordinator může způsobit odmítnutí služby

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odebrání škodlivého softwaru ze systému Windows – květen 2006 (KB890830)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace systému Windows a služba WSUS 1.0
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů: 2104 kB

  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn. Zkontroluje počítač na přítomnost konkrétního, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru a pomůže odstranit všechny nalezené infekce. (Mezi tento škodlivý software patří červy Blaster, Sasser a Mydoom.) Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabízena jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte jej z webu služby Stažení softwaru nebo spusťte jeho verzi online z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000

Úterý 25. dubna 2006

Nový obsah zabezpečení

V tuto chvíli není k dispozici žádný nový obsah zabezpečení.

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace pro systém Windows XP (KB900485)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace systému Windows, služba WSUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Microsoft Windows XP
  Přibližná velikost souboru: ~585 kB

  Nainstalujte tuto aktualizaci, chcete-li zabránit potížím spojeným s chybovou zprávou Stop 0x7e v souboru AEC.SYS v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2. K chybě může dojít během spouštění nebo po spuštění systému. Soubor Aec.sys je ovladač eliminace akustické ozvěny. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  900485 Chybová zpráva Stop 0x7E v systému Windows XP Service Pack 2
 • Program Windows Desktop Search 2.6.5

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace systému Windows, služba WSUS a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Přibližná velikost souboru: ~4374 kB

  Program Windows Desktop Search (WDS) pomáhá vyhledat téměř cokoli v počítači nebo na síťových jednotkách. Vyhledává například e-maily, schůzky v kalendáři, dokumenty a další soubory. Prohledávání počítače je nyní stejně rychlé a snadné jako prohledávání webu. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  911993 Program Microsoft Windows Desktop Search 2.6.5 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition 2005

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace systému Windows, služba WSUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  Přibližná velikost souboru: ~8043 kB

  Nainstalujte tuto aktualizaci, chcete-li odstranit potíže s obsahem chráněným pomocí technologie DRM, ke kterým dochází po instalaci kumulativní aktualizace 2 pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 (900325). Po dokončení instalace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  913800 OPRAVA: Soubory Windows Media chráněné pomocí technologie DRM nemusí být správně přehrány v počítačích se systémem Windows XP Media Center Edition 2005 s nainstalovanou kumulativní aktualizací 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Aktualizace pro sadu LIP SP2 načítání prostředku rozhraní pro více uživatelů (MUI)

  Národní prostředí: Anglická verze
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace systému Windows, služba WSUS a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systém Microsoft Windows XP Starter Edition Service Pack 2
  Přibližná velikost souboru: ~490 kB

  Nainstalujte tuto aktualizaci, chcete-li umožnit načtení prostředku rozhraní pro více uživatelů (MUI) i poté, kdy dojde ke změně základní knihovny DLL. Tato aktualizace je určena zákazníkům, kteří si nainstalovali sadu LIP (Language Interface Pack) v systému Windows XP Service Pack 2. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  913808 Vložená verze souborů prostředků rozhraní pro více uživatelů sady LIP v systému Windows XP Starter Edition není správná (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Kumulativní aktualizace pro systém Windows XP Media Center 2005

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace systému Windows, služba WSUS a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  Přibližná velikost souboru: ~3514 kB

  Společnost Microsoft vydala kumulativní aktualizaci 914548. Tato aktualizace je určena pro počítače s kumulativní aktualizací 2 pro systém Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005. Tato kumulativní aktualizace nahrazuje aktualizace zabezpečení 908250 a 912067. Další informace o této kumulativní aktualizaci naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 914548. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  914548 Kumulativní aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 z dubna 2006
 • Aplikace Windows Genuine Advantage Notification

  Národní prostředí: angličtina – Chicago, Minneapolis, Omaha, Nový Zéland, Austrálie, Velká Británie a Malajsie.
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update a funkce Automatické aktualizace systému Windows
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Microsoft Windows XP
  Přibližná velikost souboru: ~849 kB

  Aplikace Windows Genuine Advantage Notification upozorní uživatele, pokud jeho kopie systému Windows není pravá. Je-li zjištěno, že systém není originální, nástroj pomůže uživateli získat licencovanou kopii systému Windows. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  905474 Popis aplikace Windows Genuine Advantage Notifications
 • Nástroj Windows Movie Maker pro systémy Windows XP Home Edition N a Windows XP Professional N

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update
  Klasifikace: Aktualizace, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Microsoft Windows XP
  Přibližná velikost souboru: ~480 kB

  Instalace nástroje Windows Movie Maker umožní uživatelům systému Windows XP Home Edition N nebo Windows XP Professional N přístup k aplikaci Windows Movie Maker. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Po instalaci již nelze tuto položku odinstalovat.

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení:



MS06-015: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB908531)
 • Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~1247 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~4659 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~4068 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~26853 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~12468 kB
 • Byly aktualizovány binární soubory.
 • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
908531 MS06-015: Chyba zabezpečení v programu Průzkumník Windows může vést ke vzdálenému spuštění kódu

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení:

Windows XP Service Pack 2
 • Byla přidána identifikace zjišťování, která zabrání současnému nabízení balíčků čínština – Hongkong a tradiční čínština pro systémy XP SP2 v systémech s nainstalovanou tradiční čínštinou.
 • Binární soubory se nezměnily.
 • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.

Úterý 11. dubna 2006

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-015: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB908531)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: ~1218 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~4550 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~3973 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~26224 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~12176 kB
  V programu Průzkumník Windows byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  908531 MS06-015: Chyba zabezpečení v programu Průzkumník Windows může vést ke vzdálenému spuštění kódu
 • MS06-017: Aktualizace zabezpečení systému Windows(KB908981)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Střední
  Cílová platforma: Microsoft Windows Server 2003
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~1623 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~11929 kB
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows využívajícím rozšíření Microsoft Front Page Server Extensions a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  908981 Popis aktualizace zabezpečení rozšíření Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions pro počítače se systémem Microsoft Windows Server 2003: 11. dubna 2006 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • MS06-014: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB911562)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější pro systémy Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Střední pro systém Microsoft Windows Server 2003
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systémů Windows 98 Second Edition a Windows Millennium Edition:
   • Součásti Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 RTM: ~1835 kB
   • Součásti Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1: ~815 kB
  • Aktualizace systému Windows 2000:
   • Součásti Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.5 SP3: ~2087 kB
   • Součásti Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.7 SP1: ~2765 kB
   • Součásti Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 RTM: ~2626 kB
   • Součásti Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1: ~1601 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~545 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~584 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1249 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~794 kB
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows využívajícím součásti Microsoft Data Access Components (MDAC) a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  911562 MS06-014: Chyba zabezpečení součástí MDAC (Microsoft Data Access Components) umožňuje spuštění kódu
 • MS06-016: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express (KB911567)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Důležité
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP a aplikace Outlook Express 5.5 Service Pack 2 pro systém Windows 2000 a Outlook Express 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 2000 a Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace aplikace Outlook Express 5.5 Service Pack 2 pro systém Windows 2000: ~1466 kB
  • Aktualizace aplikace Outlook Express 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 2000 a Windows XP: ~2312 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~1546 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~2148 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~15716 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~5831 kB
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows využívajícím aplikaci Outlook Express a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  911567 MS06-016: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express
 • MS06-013: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB912812)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP a aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000, Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 2000 a Windows XP a Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 98 a Windows Millennium Edition
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 98 a Windows Millennium Edition: ~3576 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systémy Windows 2000 a Windows XP: ~4079 kB
  • Aktualizace aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000: ~3139 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: ~4910 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~7494 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~44839 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: ~19388 kB
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač s aplikací Internet Explorer a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  912812 MS06-013: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – duben 2006 (KB890830)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn. Zkontroluje počítač na přítomnost určitého, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru. Mezi tento škodlivý software patří červi Blaster, Sasser a Mydoom. Tento nástroj pomůže odstranit všechny nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabízena jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte si jej z webu služby Stažení softwaru. Lze také spustit jeho verzi online z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS05-004: Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework verze 1.1 Service Pack 1(KB886903)
  • Byly přidány konkrétní 64bitové platformy: Systémy Windows Server 2003 IA-64 Service Pack 1, Windows Server 2003 x64 RTM a Windows XP x64 RTM
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Bylo aktualizováno zjišťování, aby byla tato aktualizace nabízena pro 64bitové platformy.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat, s výjimkou 64bitových platforem.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  886903 Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 s aktualizací Service Pack 1
 • MS06-005: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Windows Media Player 10 pro systém Windows XP (KB911565)
  • Přibližné velikosti souborů: ~2497 kB
  • Byly aktualizovány binární soubory.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  911565 MS06-005: Chyba zabezpečení v programu Windows Media Player může umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS05-030: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express(KB897715)
  • Bylo aktualizováno zjišťování, aby se odstranila závislost na aktualizaci zabezpečení 823353.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  897715 MS05-030: Chyba zabezpečení v aplikaci Outlook Express může umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS04-032: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB840987)
  • Ze seznamu nahrazených položek byly odebrány aktualizace zabezpečení 328310 a 815021.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  840987 MS04-032: Aktualizace zabezpečení pro systém Microsoft Windows
 • MS04-018: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express(KB823353)
  • Bylo aktualizováno zjišťování, aby se zabránilo opětovnému nabízení již nainstalované aktualizace zabezpečení 911567.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  823353 MS04-018: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace pro systém Windows(KB904942)
  • Přibližné velikosti souborů:
   • Aktualizace systému Windows 2000: ~739 kB
   • Aktualizace systému Windows XP: ~501 kB
   • Aktualizace systému Windows Server 2003: ~512 kB
   • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: ~1035 kB
  • Byly aktualizovány binární soubory.
  • Přidá podporu služby WSUS.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  904942 Při pokusu aplikace Outlook nebo Outlook Express o přihlášení k poštovnímu serveru založenému na protokolu HTTP dojde k selhání ověření v případě, že používáte aplikaci Internet Explorer 7

Úterý 28. března 2006

Nový obsah zabezpečení: Žádný

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 pro počítače založené na procesorech x64 nebo Itanium

  Národní prostředí: Všechny počítače založené na procesorech x64 nebo Itanium
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace systému Windows a služba WSUS
  Klasifikace: Aktualizace Service Pack s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Systémy Microsoft Windows Server 2003 pro počítače s procesory x64, Microsoft Windows Server 2003 pro počítače s procesory Itanium a Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  Aktualizace Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 řeší různé problémy nalezené po původním vydání rozhraní .NET Framework 1.1. Jedná se jak o problémy související se zabezpečením i problémy nesouvisející se zabezpečením. Po instalaci této aktualizace Service Pack bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Tuto aktualizaci Service Pack nelze odinstalovat.

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení: Žádné

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace pro systém Windows (KB904942)
  • Byla přidána tato aktualizace do nové kategorie dynamické instalace aplikace Microsoft Internet Explorer 7 a bylo přidáno zjišťování, které umožní selektivní použití této aktualizace v průběhu instalace aplikace Microsoft Internet Explorer 7
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  904942 Při pokusu aplikace Outlook nebo Outlook Express o přihlášení k poštovnímu serveru založenému na protokolu HTTP dojde k selhání ověření v případě, že používáte aplikaci Internet Explorer 7

Úterý 14. března 2006

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-011: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows Server 2003 (KB914798) a aktualizace zabezpečení pro systém Windows XP (KB914798)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace, služby WSUS a SUS 1.0 a katalog systému Windows Update
  Klasifikace: Aktualizace zabezpečení
  Hodnocení závažnosti zabezpečení:
  Důležité: Systém Windows XP
  Střední: Systém Windows Server 2003
  Cílové platformy: Windows Server 2003 a Windows XP
  Přibližné velikosti souborů: 500 kB

  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po dokončení instalace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Po instalaci již nelze tuto aktualizaci odinstalovat. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  914798 MS06-011: Opravňující volitelné seznamy řízení přístupu (DACL) služeb systému Windows mohou umožnit zvýšení oprávnění.

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odebrání škodlivého softwaru ze systému Windows – březen 2006 (KB890830)
  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové platformy: Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000

  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft zajistíte lepší ochranu svého počítače. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Po instalaci již nelze tuto aktualizaci odinstalovat. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení: Žádné

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace pro systém Windows (KB912475)
  • Není k dispozici pro službu WSUS
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  912475 Platnost aktualizace Australský letní čas pro rok 2006 v prostředích, která nevyužívají Exchange Server, již vypršela (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 (KB910393)
  • Byly aktualizovány binární soubory.
  • Tato aktualizace bude znovu nabízena a bude třeba ji přeinstalovat
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  910393 OPRAVA: Po instalaci kumulativní aktualizace 2 pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 nebude pravděpodobně možné přehrát chráněný obsah (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Úterý 28. února 2006

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace pro systém Windows(KB912945)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update
  Klasifikace: Volitelná aktualizace
  Cílové operační systémy: Servery Microsoft Windows XP Service Pack 2 a Windows Server 2003 Service Pack 1
  Přibližné velikosti souborů: 4800 kB ()

  Tato aktualizace zahrnuje menší změny ve způsobu, jakým aplikace Internet Explorer zpracovává některé webové stránky, které používají ovládací prvky ActiveX. Určité webové stránky vyžadují, aby uživatel ručně povolil ovládací prvky ActiveX kliknutím na ovládací prvek nebo stisknutím klávesy TAB či ENTER. Tato aktualizace obsahuje všechny dříve vydané aktualizace zabezpečení. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  912945 Aktualizace aplikace Internet Explorer 6 a její vliv na ovládací prvky ActiveX
 • Aktualizace pro systém Windows (KB904942)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update
  Klasifikace: Volitelná aktualizace
  Cílové operační systémy: Systémy Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 a Microsoft Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1
  Přibližné velikosti souborů: 500 kB

  Instalací této aktualizace vyřešíte problémy s ověřováním v protokolu HTTP v počítačích se systémem Windows, ke kterým dochází po instalaci aplikace Microsoft Internet Explorer 7. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  904942 Při pokusu aplikace Outlook nebo Outlook Express o přihlášení k poštovnímu serveru založenému na protokolu HTTP dojde k selhání ověření v případě, že používáte aplikaci Internet Explorer 7
 • Aktualizace pro systém Windows(KB912475)

  Národní prostředí: Anglická verze
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update
  Klasifikace:
  • Aktualizace s vysokou prioritou pouze pro australské časové pásmo
  • Volitelná aktualizace pro všechny ostatní
  Cílové operační systémy: Systémy Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 a Microsoft Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1
  Přibližné velikosti souborů: 500 kB

  Austrálie změnila pravidelný konec letního času v pěti australských státech z března 2006 na první neděli v dubnu 2006. K této změně došlo z důvodu pořádání her Commonwealth Games v roce 2006. Instalace této aktualizace umožní, aby počítač automaticky nastavil hodiny ve správném termínu. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  912475 Platnost aktualizace Australský letní čas pro rok 2006 v prostředích, která nevyužívají Exchange Server, již vypršela (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Jazykové sady rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0(KB829019)

  Národní prostředí: Všechna národní prostředí s výjimkou němčiny a japonštiny. Tato národní prostředí již byla vydána dříve.
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update a služba WSUS
  Klasifikace: Aktualizace, netýká se zabezpečení
  Cílové operační systémy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů: 970 kB

  Rozhraní Microsoft .NET Framework verze 2.0 zlepšuje škálovatelnost a výkon díky zdokonalenému ukládání do mezipaměti, instalaci softwaru a aktualizacím technologie ClickOnce. Tato aktualizace podporuje širokou škálu prohlížečů a zařízení, která používají ovladače a služby technologie ASP.NET 2.0. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  829019 Výhody rozhraní Microsoft .NET Framework
 • Aplikace Windows Genuine Advantage Notification (KB905474)

  Národní prostředí: Čeština, dánština, hebrejština, polština a tradiční čínština
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update a funkce Automatické aktualizace
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové operační systémy: Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů: 1000 kB

  Aplikace Windows Genuine Advantage Notifications upozorní uživatele, pokud jeho kopie systému Windows není pravá. Je-li zjištěno, že systém není originální, nástroj pomůže uživateli získat licencovanou kopii systému Windows. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  905474 Popis aplikace Windows Genuine Advantage Notifications
 • Nástroj Windows Genuine Advantage Validation Tool – znovu vydaná verze (KB892130)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení, povinná
  Cílové operační systémy: Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů: 700 kB

  Nástroj Windows Genuine Advantage Validation Tool umožňuje ověřit, že kopie systému Microsoft Windows je pravá. Nástroj ověří instalaci systému Windows tím, že zkontroluje stav identifikace a aktivace produktu Windows. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Po instalaci již nelze tuto položku odinstalovat. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  892130 Popis programu Windows Genuine Advantage (WGA)
 • Aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 (KB913437)

  Národní prostředí: korejština.
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update
  Klasifikace: Volitelná aktualizace
  Cílové operační systémy: Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  Přibližné velikosti souborů: 500 kB

  Po této aktualizaci umožní Služby online vstup z klávesnice. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  913437 Programy HTML nepodporují při zadávání z klávesnice jiné znaky než anglické v počítači s korejskou verzí systému Windows XP Media Center Edition 2005 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 (KB912024)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update
  Klasifikace: Volitelná aktualizace
  Cílové operační systémy: Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  Přibližné velikosti souborů: 500 kB

  Instalace této aktualizace poskytne nejnovější podporu infračervených přijímačů pro klávesnice a dálkové ovladače v systému Media Center Edition 2005. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  912024 Kumulativní aktualizace 2 pro infračervené přijímače eHome pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Aktualizace kořenových certifikátů (vydáno znovu)
  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update
  Klasifikace: Volitelná aktualizace
  Cílové operační systémy: Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů: 200 kB

  Tato položka aktualizuje seznam kořenových certifikátů v počítači na nejnovější seznam, který přijala společnost Microsoft v rámci programu Microsoft Root Certificate Program. Pokud je do počítače přidáno více kořenových certifikátů, umožní to bezproblémovou práci aplikací pro bezpečnější prohlížení webu, zašifrované e-maily a větší zabezpečení aplikací dodávajících kód. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS06-005: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Windows Media Player 7.1 pro systém Windows 2000 (KB911565)
  • Bylo aktualizováno zjišťování, aby se zabránilo nabízení této aktualizace systémům s aplikací Microsoft Windows Media Player 7.0.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  911565 MS06-005: Chyba zabezpečení v programu Windows Media Player může umožnit vzdálené spuštění kódu

Úterý 14. února 2006 – aktualizace po vydání

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS06-007: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows – pouze služba WSUS(KB913446)
  • Byla aktualizována metadata pro vyřešení problému s hlášeným selháním instalace.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat, pokud již byla úspěšně nainstalována.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  913446 MS06-007: Chyba zabezpečení v protokolu TCP/IP může umožnit odmítnutí služby

Úterý 14. února 2006

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-004: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer(KB910620)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, katalog služby Windows Update, funkce Automatické aktualizace a služby SUS 1.0 a WSUS
  Klasifikace: Zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější
  Cílové operační systémy: Aplikace Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 pro systém Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: 3100 kB ()
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač s aplikací Internet Explorer a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  910620 MS06-004: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • MS06-005: Aktualizace zabezpečení pro aplikaci Windows Media Player (KB911565)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, katalog služby Windows Update, funkce Automatické aktualizace a služby SUS 1.0 a WSUS
  Klasifikace: Zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější: Aplikace Microsoft Windows Media Player 9 a Windows Media Player 10
  • Důležité: Aplikace Windows Media Player 7 a Windows Media Player 8
  Cílové operační systémy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aplikace Windows Media Player 7, pokud je používána: 900 kB
  • Aplikace Windows Media Player 8, pokud je používána: 1000 kB
  • Aplikace Windows Media Player 9, pokud je používána: 2300 kB
  • Aplikace Windows Media Player 10, pokud je používána: 2500 kB
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows využívajícím aplikaci Windows Media Player a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  911565 MS06-005: Chyba zabezpečení v programu Windows Media Player může umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS06-006: Aktualizace zabezpečení pro modul plug-in aplikace Windows Media Player(KB911564)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, katalog služby Windows Update, funkce Automatické aktualizace a služby SUS 1.0 a WSUS
  Klasifikace: Zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Důležité
  Cílové operační systémy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů: 600 kB

  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows využívajícím modul plug-in aplikace Windows Media Player a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  911564 MS06-006: Chyba zabezpečení v modulu plug-in programu Windows Media Player by při použití s prohlížeči Internetu jiných výrobců, než je společnost Microsoft, mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS06-007: Aktualizace zabezpečení systému Windows – pouze služba WSUS (KB913446)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, katalog služby Windows Update, funkce Automatické aktualizace a služby SUS 1.0 a WSUS
  Klasifikace: Zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Důležité
  Cílové operační systémy: Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Ostatní: 800 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: 1900 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: 1100 kB
  V počítačích se systémem Windows byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit, aby způsobil, že napadený počítač přestane reagovat na požadavky. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  913446 MS06-007: Chyba zabezpečení v protokolu TCP/IP může umožnit odmítnutí služby
 • MS06-008: Aktualizace zabezpečení systému Windows(KB911927)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, katalog služby Windows Update, funkce Automatické aktualizace a služby SUS 1.0 a WSUS
  Klasifikace: Zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Důležité
  Cílové operační systémy: Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: 1400 kB
  • Ostatní: 650 kB
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  911927 MS06-008: Chyba zabezpečení služby Webový klient může umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS06-009: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows (KB901190)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, katalog služby Windows Update, funkce Automatické aktualizace a služby SUS 1.0 a WSUS
  Klasifikace: Zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Důležité
  Cílové operační systémy: Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 IA-64: 1200 kB
  • Ostatní: 600 kB
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  901190 MS06-009: Chyba zabezpečení v korejské verzi editoru IME by mohla umožnit zvýšení oprávnění

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Windows – únor 2006 (KB890830)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové operační systémy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn. Zkontroluje počítač na přítomnost konkrétního, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru (včetně červů Blaster, Sasser a Mydoom) a pomůže odstranit všechny nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabídnuta jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte jej z webu služby Stažení softwaru nebo spusťte jeho verzi online z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS03-042: Aktualizace zabezpečení pro systém Microsoft Windows 2000 (KB826232)

  Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  826232 MS03-042: Přetečení vyrovnávací paměti ovládacího prvku ActiveX Poradce při potížích systému Windows umožňuje spuštění kódu

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace Service Pack 2 balíčku Language Template Pack služby Windows SharePoint Services(KB887624)

  Cílové operační systémy: Systém Microsoft Windows Server 2003 x64
  Bylo aktualizováno zjišťování, aby se zabránilo nabízení příliš mnoha aktualizací.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887624 Popis aktualizace Windows SharePoint Services Service Pack 2

Úterý 24. ledna 2006

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Po instalaci kumulativní aktualizace 2 pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 nebude pravděpodobně možné přehrát chráněný obsah (KB910393)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, katalog služby Windows Update, funkce Automatické aktualizace a služby SUS 1.0 a WSUS
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílový operační systém: Windows XP Media Center Edition 2005
  Přibližná velikost souboru: 1450 kB ()

  Instalace této aktualizace zabrání Instalačnímu programu aplikace Windows Media Player 10 přepsat soubory technologie DRM, které byly nainstalovány kumulativní aktualizací 2 pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 (900325). Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  910393 OPRAVA: Po instalaci kumulativní aktualizace 2 pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 nebude pravděpodobně možné přehrát chráněný obsah (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Kumulativní aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 z ledna 2006 (KB912067)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update
  Klasifikace: Aktualizace, netýká se zabezpečení
  Cílový operační systém: Windows XP Media Center Edition 2005
  Přibližná velikost souboru: 3060 kB

  Instalace této kumulativní aktualizace vyřeší problémy s videem v systému Windows XP Media Center 2005. Tato kumulativní aktualizace řeší problémy týkající se uvedení počítače do režimu spánku a obnovení jeho činnosti, zablokování obrazu a černé obrazovky v počítačích s nainstalovanou kumulativní aktualizací 2 pro systém Windows XP Media Center Edition 2005. Po instalaci této kumulativní aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  912067 Kumulativní aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 z ledna 2006 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Výhody rozhraní Microsoft .NET Framework(KB829019)

  Národní prostředí: němčina a japonština
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update a služba WSUS
  Klasifikace: Aktualizace, netýká se zabezpečení
  Cílové operační systémy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližná velikost souboru: 970 kB

  Rozhraní Microsoft .NET Framework verze 2.0 zlepšuje škálovatelnost a výkon díky zdokonalenému ukládání do mezipaměti, vylepšené instalaci softwaru a aktualizacím technologie ClickOnce. Podporuje širokou škálu prohlížečů a zařízení, která používají ovladače a služby technologie ASP.NET 2.0. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  829019 Výhody rozhraní Microsoft .NET Framework
 • Popis aplikace Windows Genuine Advantage Notifications(KB905474)

  Národní prostředí: norština,
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update a funkce Automatické aktualizace
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílový operační systém: Microsoft Windows XP
  Přibližná velikost souboru: 940 kB

  Aplikace Windows Genuine Advantage Notifications upozorní uživatele, pokud jeho kopie systému Windows není pravá. Není-li kopie systému Windows originální, nástroj pomůže uživateli získat licencovanou kopii systému Windows. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  905474 Popis aplikace Windows Genuine Advantage Notifications

Úterý 10. ledna 2006

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-002: Chyba zabezpečení ve vložených webových písmech může umožnit vzdálené spuštění kódu(KB908519)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, katalog služby Windows Update, katalog služby Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služby SUS 1.0 a WSUS
  Klasifikace: Zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Kritický: Systémy Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Důležité: Microsoft Windows Server 2003
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: 565 kB ()
  • Aktualizace systému Windows XP: 584 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 (32bitový): 586 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 (pro počítače s procesory Itanium): 1351 kB
  • Aktualizace systémů Windows Server 2003 x64 a Windows XP x64: 837 kB
  • Aktualizace systému Windows 98: 210 kB
  • Aktualizace systému Windows Millennium Edition: 215 kB
  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  908519 MS06-002: Chyba zabezpečení ve vložených webových písmech může umožnit vzdálené spuštění kódu

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000(KB890830)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové operační systémy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn. Zkontroluje počítač na přítomnost určitého, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru. Mezi tento škodlivý software patří červy Blaster, Sasser a Mydoom. Tento nástroj také pomůže odstranit všechny nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabídnuta jednou měsíčně. Chcete-li nástroj spustit ručně, stáhněte si jej z webu služby Stažení softwaru. Lze také spustit jeho verzi online z webu microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS05-052: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer(KB896688)
  • Došlo k aktualizace zjišťování, která se týká pouze služby SUS 1.0. Řeší problém, při kterém je tato aktualizace nabízena po nainstalování aktualizace 905915, která ji nahrazuje, v počítačích se systémem Windows 2000 a sadou Multilingual User Interface Pack (MUI).
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896688 MS05-052: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • MS05-054: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer(KB905915)
  • Došlo k aktualizaci zjišťování, která se týká pouze služby SUS 1.0. Odebere zbytečný řetězec zjišťování, který může způsobit, že tato aktualizace je nabízena opakovaně v počítačích se systémem Windows 2000 a sadou Multilingual User Interface Pack (MUI).
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  905915 MS05-054: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Úterý 5. ledna 2006

Nový obsah zabezpečení

 • MS06-001: Chyby zabezpečení v modulu vykreslování grafiky mohou umožnit spuštění kódu(KB912919)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, katalog služby Windows Update, katalog služby Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služby SUS 1.0 a WSUS
  Klasifikace: Zabezpečení
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Nejdůležitější
  Cílové operační systémy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: 599 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: 711 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 (32bitový): 715 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 (pro počítače s procesory Itanium): 1820 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003 x64: 1090 kB
  V modulu vykreslování grafiky byl nalezen problém se zabezpečením vzdáleného spuštění kódu, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  912919 MS06-001: Chyby zabezpečení v modulu vykreslování grafiky mohou umožnit spuštění kódu
Odkazy
Další informace o popisu změn v obsahu služeb Software Update Services (SUS) a Windows Server Update Services (WSUS) v roce 2007 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
894199 Popis změn v obsahu služeb Software Update Services (SUS) a Windows Server Update Services (WSUS) v roce 2009
Další informace o popisu změn v obsahu služeb Software Update Services (SUS) a Windows Server Update Services (WSUS) v roce 2005 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
918043 Popis změn v obsahu služeb Software Update Services (SUS) a Windows Server Update Services (WSUS) v roce 2005
Vlastnosti

ID článku: 930858 - Poslední kontrola: 04/15/2009 20:37:09 - Revize: 3.3

Microsoft Software Update Services 1.0, Microsoft Software Update Services 1.0, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008

 • kbhowto kbinfo kbsecurity KB930858
Váš názor