Opětovné vydání bulletinu zabezpečení MS07-002 řeší problém neotevírání určitých souborů v aplikaci Excel 2000

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po dokončení instalace aktualizace zabezpečení 925524 pro aplikaci Microsoft Excel 2000 již nelze otevřít některé soubory, které byly vytvořeny pomocí libovolné verze aplikace Excel. K těmto potížím dojde, pokud byl při vytváření souborů spustitelný režim nastaven na korejštinu, čínštinu nebo japonštinu.
Příčina
K těmto potížím dochází kvůli způsobu, jímž aplikace Excel 2000 zpracovává fonetické informace vložené v souborech vytvořených pomocí aplikaci Excel se spustitelným režimem nastaveným na korejštinu, čínštinu nebo japonštinu.
Řešení
Společnost Microsoft vydala znovu bulletin zabezpečení MS07-002, jehož cílem je vyřešení tohoto problému.
Odkazy
Další informace o aktualizaci zabezpečení MS07-002 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
925524 Popis aktualizace zabezpečení pro aplikaci Excel 2000: 9. ledna 2007

Další informace o prohlížeči Microsoft Office Excel 2003 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://office.microsoft.com/cs-cz/excel/HA011620741029.aspx?pid=CH062528481029
Vlastnosti

ID článku: 931183 - Poslední kontrola: 02/14/2014 02:09:45 - Revize: 2.1

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb KB931183
Váš názor