Můžete být vyzváni k aktivaci systému Windows Vista v počítači, ve kterém byl tento systém již dříve aktivován instalací multilicence nebo instalací OEM.

Příznaky
Můžete být vyzváni k aktivaci systému Windows Vista v počítači, ve kterém aktivace systému Windows Vista nebyla dříve požadována. Tento problém může například nastat v počítači, do kterého byl systém Windows Vista předinstalován výrobcem OEM nebo prostřednictvím instalace s multilicencí. V prodejní verzi systému Windows Vista k tomuto problému nedochází. Nedochází k němu například v případě, že systém Windows Vista koupíte a nainstalujete jej do počítače sami.

Ačkoli k tomuto problému dochází zřídka, může k němu dojít během obvyklého použití počítače se systémem Windows Vista. Můžete se také setkat s chybou aktivace 0xC004F02A. Tato chyba může nastat, když obnovíte upravenou vlastní bitovou kopii systému Windows Vista, která byla vytvořena pomocí multilicenčního média.
Příčina
Příčinou tohoto problému může být odebrání určitého systémového nastavení, zatímco je program spuštěn pomocí pověření pro správu. Odebrání tohoto systémového nastavení může způsobit neúspěšné ověření platnosti systému BIOS. Ověření platnosti systému BIOS je součástí procesu aktivace systému. Můžete tudíž být vyzváni k aktivaci systému Windows Vista, ačkoli dosud systém aktivaci nevyžadoval. Je známo, že k tomuto problému dochází například při použití aplikace QuickBooks 2007 společnosti Intuit. Ne příliš často k němu také dochází při instalaci dalších programů nebo ovladačů zařízení.

Poznámka: Příčinou tohoto problému nejsou záležitosti týkající se instalovaného programu nebo ovladače zařízení. Je způsoben systémovým problémem v systému Windows Vista.
Řešení

Jak vyřešit nastalý problém

Chcete-li vyřešit problém, který již nastal, použijte jednu z následujících metod:
  • Zobrazil-li se pokyn k aktivaci systému Windows Vista a nepoužili jste kód Product Key k ruční aktivaci systému Windows Vista, nainstalujte aktualizaci 931573 a potom restartujte počítač.
  • Zobrazil-li se pokyn k aktivaci systému Windows Vista a provedli jste ruční aktivaci systému Windows Vista pomocí kódu Product Key, nainstalujte aktualizaci 931573 a potom aktivujte systém Windows Vista telefonicky.

    Poznámka: Pokud byl systém Windows Vista předinstalován výrobcem OEM, kód Product Key je uveden na nálepce na krytu počítače.

    Další informace o způsobu aktivace systému Windows Vista naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
    925616Při spuštění systému Windows Vista se zobrazí chybová zpráva: Vypršela lhůta pro aktivaci

Jak problému předejít

Chcete-li předejít tomuto problému, nainstalujte aktualizaci 931573.Můžete tak učinit na následujícím webu společnosti Microsoft: Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Windows Vista

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Vista (KB931573).

Windows Vista pro 64bitové systémy

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Vista pro 64bitové systémy (KB931573).

Datum vydání: 30. 1. 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace o přidělování názvů balíčkům s opravami hotfix naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
816915 Nové schéma názvů souborů pro balíčky aktualizace softwaru pro systém Microsoft Windows
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 931573 - Poslední kontrola: 10/10/2011 01:22:00 - Revize: 5.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

  • kbvistasp1fix kbfix kbbug atdownload kbqfe kbprb kbexpertiseinter KB931573
Váš názor