Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Nelze spustit balíčky služeb SQL Server 2005 Integration Services obsahující skriptové úkoly nebo skriptové součásti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:931846
Příznaky
V Microsoft SQL Server 2005 pravděpodobně nelze spustit balíčky SQL Server 2005 Integration Services (SSIS) obsahující skript úkoly nebo skriptové součásti. Navíc skripty nemusí pracovat správně při pokusu upravit skripty. K tomuto problému může dojít v počítačích se systémem jednu z následujících operačních systémů:
 • Windows Vista
 • Operační systém Windows vyšší než sestavení 2.0.50727.832 nainstalován měl hotfix rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0
Přehled spolupráci těchto součástí naleznete v části "Další informace".

Tento problém například nastane, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • V počítači se systémem Windows Vista nainstalovat nástroje pro vývoj SSIS. Případně v počítači je spuštěn operační systém Windows měl .NET Framework hotfix později než sestavení 2.0.50727.832 nainstalován nainstalovat nástroje pro vývoj SSIS.
 • Vytvořit nebo upravit balíček SSIS použít SQL Server Business Intelligence Development Studio.
 • V balíčku SSIS pokusíte vytvořit nebo upravit skript úkolu nebo součást skriptu.
 • Zkuste spustit na počítači nebo počítači, který má podobné konfigurace balíčku.
V tomto příkladu při pokusu o uložení změn skriptu editor skriptů může chovají nesprávně nebo může způsobit chybové zprávy. Navíc může být stroj SSIS nelze spustit balíček, který obsahuje skripty. Však pravděpodobně moci spustit nebo upravit stejného balíčku úspěšně v počítači, které se systémem Windows Vista nebo novější než sestavení 2.0.50727.832 nainstalován, které má opravy hotfix pro rozhraní .NET Framework 2.0 není měl.

Když nastane tento problém můžete zaznamenat následující příznaky:
 • Při pokusu spustit existující SSIS balíček, který obsahuje skript úkolu, může spuštění selhat a zobrazí následující chybová zpráva:
  Načtení souborů skriptu se nezdařilo.
 • Při pokusu spustit existující SSIS balíček obsahující komponentu skriptu spuštění se pravděpodobně nezdaří s chybovou zprávu "NullReferenceException".
 • Při vytvořit nový skript nebo upravit existující skript po uzavření Microsoft Visual Studio skriptovací prostředí aplikací (atributy VSA), může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Úkol/součást je nakonfigurován precompile skript ale nebyl nalezen binárního kódu
 • Skript úkolu nebo součást skript nastavit zarážky v kódu. Při ladění skriptu úkolu nebo součást skriptu obdržet následující chybovou zprávu:
  Načtení souborů skriptu se nezdařilo.
  Upozornění: 0x8001902
  V Microsoft.VisualBasic.vsa.dll došlo k výjimce typu 'System.Runtime.InteropServices.COMException, ale nebyl zpracován v kód uživatele
  Další informace: načítání factory třídy COM pro součást s CLSID {A138CF39 2CAE 42 C 2-ADB3-022658D79F2F} se nezdařilo kvůli následující chybě: 80040154.
  Poznámka: Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte opravu hotfix popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base, pokud je dřívější než sestavení 2.0.50727.832 verze rozhraní .NET Framework 2.0.
  928208Oprava: Vlastní aplikace používající Visual Studio pro Runtime jazyka aplikace nemusí být možné kompilovat makra nebo spustit makra
Poznámka: Tyto příznaky bez ohledu na to, zda je nainstalován SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1).
Příčina
K tomuto problému dochází z důvodu nedávné změny v běžné runtime (Mscorwks.dll) pracovní stanice runtime (CLR) jazyka pro sestavení Microsoft .NET Framework 2.0 později 2.0.50727.832. Změna zavádí problém kompatibility binární pro modul runtime Microsoft Visual Basic (Vsavb7rt.dll), které atributy VSA a SSIS použít. Problém zabraňuje sestavení z generování správně během kompilace operace makro. Tento problém způsobuje existujících balíčků, které obsahují kompilované skripty není ke spuštění.

Určité operace návrhu atributy VSA také ovlivněny. Kompilátor může být například nelze generovat běžné zprostředkujících Language (CIL) při použití atributy VSA v době návrhu.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod základě vaše potřeby.

Poznámka: Následující metody popisují opravy hotfix, které můžete použít v počítači se systémem SSIS. Všimněte si každý z těchto oprav hotfix nabízí stejné funkce. Jediný rozdíl je, že každá oprava hotfix je zabalen podle konkrétní verzi SQL Server 2005.

Metoda 1

Poznámka: Doporučujeme použít tuto metodu k vyřešení tohoto problému.

Nainstalovat SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2). Další informace o získání SQL Server 2005 Service Pack 2 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
913089Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro SQL Server 2005

Metoda 2

Poznámka: Tuto metodu použijte, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Chcete nainstalovat SQL Server 2005 SP2.
 • Nainstalován SQL Server 2005 SP1.
 • Nainstalovali jste opravu hotfix, která je založena na SQL Server 2005 SP1.
 • Aktuální sestavení SQL Server 2005 je 2047.
Opravu hotfix popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
932555Oprava: Úkolu skript nebo součást skript nemusí správně fungovat při spuštění balíčku SSIS v sestavení 2047 SQL Server 2005

Metoda 3

Poznámka: Tuto metodu použijte, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Chcete nainstalovat SQL Server 2005 SP2.
 • Nainstalován SQL Server 2005 SP1.
 • Použity opravy hotfix, která je založena na SQL Server 2005 SP1.
 • Aktuální sestavení SQL Server 2005 je pozdější než 2047.
Opravu hotfix popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
931593Oprava: Úkolu skript nebo součást skript nemusí správně fungovat při spuštění balíčku SSIS v SQL Server 2005 vytvoří sestavení 2153 a vyšší

Metoda 4

Poznámka: Tuto metodu použijte, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Chcete nainstalovat SQL Server 2005 SP2.
 • Používáte verzi SQL Server 2005.
 • Nainstalovali jste opravu hotfix, která je založena na verzi SQL Server 2005.
 • Aktuální sestavení SQL Server 2005 je 1399.
Opravu hotfix popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
932556Oprava: Úkolu skript nebo součást skript nemusí správně fungovat při spuštění balíčku SSIS v SQL Server 2005 vytvoří sestavení 1500 a vyšší

Metodu 5

Poznámka: Tuto metodu použijte, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Chcete nainstalovat SQL Server 2005 SP2.
 • Používáte verzi SQL Server 2005.
 • Nainstalovali jste opravu hotfix, která je založena na SQL Server 2005.
 • Aktuální sestavení SQL Server 2005 je pozdější než 1399.
Opravu hotfix popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
932557Oprava: Úkolu skript nebo součást skript nemusí správně fungovat při spuštění balíčku SSIS v SQL Server 2005 sestavení 1399
Po použití libovolné z těchto metod může pokračovat vyskytnout kterýkoli problémy popsané v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
928208Oprava: Vlastní aplikace používající Visual Studio pro Runtime jazyka aplikace nemusí být možné kompilovat makra nebo spustit makra
V tomto případě opravu hotfix, která je popsána v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 928208, pokud je dřívější než sestavení 2.0.50727.832 verze rozhraní .NET Framework 2.0.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Některých případech může dojít v různých operačních systémů a hardwaru platformách po instalaci opravy hotfix pro rozhraní .NET Framework 2.0. Následují popisy těchto případech společně s informacemi o jak budou opravy hotfix, které jsou zde popsány usnadnění potenciální problémy.

Popis 1

Všechny počítače, které splňují následující specifikace pokračovat pracovat bez právě ovlivněny:
 • Počítače se systémem operačního systému než Windows Vista
 • Počítače, na které opravy hotfix pro rozhraní .NET Framework 2.0 později než sestavení 2.0.50727.832 nejsou nainstalována
SSIS balíčky jsou navíc provedeny správně.

Popis 2

Jakýkoli balíček SSIS, které obsahují skript úkolu nebo součást skriptu je provedena správně.

Popis 3

Jakékoli SSIS balíček, který neobsahuje úkol skriptu nebo součást skriptu pokračuje správně spustit, pokud jste se rozhodli není precompile kód.

Poznámka: Tento scénář je nemožné na 64bitových platformách. Na 64bitových platformách je žádný nástroj kompilátor kompilace kódu na základě JIT.

Popis 4

Opravy hotfix pro rozhraní .NET Framework 2.0 jsou ve výchozím nastavení nainstalován společně s operačního systému v libovolném počítači se systémem Windows Vista. Tento problém lze vyřešit instalací opravy hotfix, které jsou zmíněny v tomto článku.

Popis 5

Na 64bitových platformách nelze provést žádné SSIS balíček obsahující skript úkolu nebo součást skriptu. Tento problém lze vyřešit instalací opravy hotfix, které jsou zmíněny v tomto článku. Jediným řešením je ručně znovu zkompilujte všechny skripty v počítači nainstalované opravy hotfix .NET Framework 2.0. Tento postup zaručuje CIL kód je i generován a spotřebovány stejné verze atributy VSA. Proto je žádné binární nekompatibility.

Popis 6

Ve všech počítačích se systémem operačního systému než Windows Vista infrastruktury SSIS pokusí znovu zkompilujte skriptu není spuštěn. To platí i v případě, že nejsou nainstalovány opravy hotfix pro rozhraní .NET Framework 2.0. Ve většině případů balíček SSIS nadále bez ruční zásah. Velmi malé pokles výkonu všimnout kvůli režii recompilation. Zmenšení je menší než % 1. Po instalaci opravy hotfix SSIS nebo SQL Server 2005 SP2 balíček následuje další krok v řešení binární nekompatibility Pokud trvalé selhání spouštět kód CIL. Však soubor protokolu balíček a konzoly může obsahovat jeden z následujících zpráv upozornění nebo jeden z následujících chybových zpráv o chybě.

Upozornění 1

Předkompilovaný skript se nepodařilo načíst. Pokus o načtení skriptu s aktualizovaná data. Další informace naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base KB931846 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81885)

Upozornění 2

Předkompilovaný skript se nepodařilo načíst. Pokouší znovu zkompilujte. Další informace naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base KB931846 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81885)

Upozornění 3

Předkompilovaný skript se nepodařilo načíst. Pokus o načtení skriptu s aktualizovaná data. Další informace naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base KB931846 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81885)

Chybová zpráva 1

Skript nelze být recompiled nebo spustit: {0}. Další informace získáte v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base KB931846 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81885)

Chybová zpráva 2

Předkompilovaný skript se nepodařilo načíst. Počítače se systémem Script Component nemá kompilátor schopný recompiling skript. Překompilovat skriptu naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base KB931846 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81885)

Chybová zpráva 3

Předkompilovaný skript se nepodařilo načíst. Počítač je spuštěn skript úloh nemá kompilátor schopný recompiling skript. Překompilovat skriptu naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base KB931846 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81885)

Přehled interakce mezi SSIS a atributy VSA

SSIS umožňuje vývojářům použít více úkolů skriptu a skript transformace v SSIS balíčky povolit vlastní pracovní a logiku transformace. Technologii používá tyto součásti je atribut VSA. Pokud vývojář používá skript v době návrhu, spustí atributy VSA IDE a vývojář může program vlastního kódu Visual Basic 2005. Při zavření IDE kód jazyka je automaticky předkompilovaný kód formátu CIL.

Poznámka: CIL byla dříve označována jako zprostředkujícího jazyk Microsoft (MSIL).

Zdrojový kód jazyka a kód CIL jsou uloženy ve struktuře balíčku společně s podrobností balíčku. Při spuštění balíčku, během ladění nebo v nasazeném scénáře CIL jakýkoli kód, který je v balíčku odeslána atributy VSA stroj a potom provedeny.

Poznámka: Tato interakce je průhledný. Obvykle je by nebude vědoma tento protokol.

Můžete také rozhodnete precompile kód CIL na základě skriptu. Zdrojový kód jazyka v tomto případě je uložen v balíčku a uložena v kódu CIL. V době spuštění atributy VSA dynamicky zkompiluje zdrojový kód, který nebyl uložen v kódu CIL. Atribut VSA potom provede ensuing kód CIL metodou popsanou výše. Určité součásti kompilace atributy VSA mít byl však nikdy podporována v 64bitových počítačích. Automatické kompilace krok tedy selže v zavedení těchto 64-bit. Jediným způsobem, jak vyřešit tento problém je vždy precompile skripty, které jsou určeny pro zavedení 64-bit.

Další informace o pojmenování schématu Microsoft SQL Server aktualizace klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
822499Nové schéma přidělování názvů pro balíčky aktualizací softwaru Microsoft SQL Server
Další informace o terminologii používané při opravuje software, po vydání softwaru Microsoft získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
SSIS CIL CLR

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 931846 - Poslední kontrola: 11/20/2007 17:49:01 - Revize: 3.2

Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems

 • kbmt kbprb kbtshoot kberrmsg kbbug KB931846 KbMtcs
Váš názor
>