Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při kopírování velkých souborů do starších operačních systémů nebo z nich může operace kopírování v některých počítačích se systémem Windows Vista trvat déle, než jste čekali

Popis potíží
Předpokládejme následující situaci:
 • V počítači se systémem Windows Vista kopírujete soubory do jiného počítače v síti nebo z něj.
 • V tomto druhém počítači je nainstalován systém Windows XP nebo Windows Server 2003.
 • Každý soubor má velikost 100 MB nebo větší.
 • Soubory kopírujete pomocí programu Průzkumník Windows. Kopírování souborů provádíte například přetažením v programu Průzkumník Windows.
V tomto scénáři je operace přenosu o něco pomalejší, než jste očekávali. K těmto potížím dochází pouze v určitých konfiguracích hardwaru. Tyto potíže nenastávají při kopírování souborů do jiného počítače se systémem Windows Vista nebo z něj.
Řešení
Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows Vista. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Vista
Řešení
Chcete-li tyto potíže vyřešit, můžete se pokusit zvýšit rychlost přenosu velkých souborů pomocí některé z následujících metod:

Metoda 1: Zakázání navigačního podokna programu Průzkumník Windows

Chcete-li zakázat navigační podokno Průzkumníka Windows, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start a poté klikněte na možnost Počítač.
 2. Klikněte na položku Uspořádat, přejděte na možnost Rozložení a klikněte na možnost Navigační podokno.

Metoda 2: Připojení síťové jednotky

Připojte síťovou jednotku ke složce obsahující soubory, které chcete kopírovat. Použijte některou z následujících metod:

Metoda A: Pomocí uživatelského rozhraní systému Windows

 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Počítač a poté klikněte na příkaz Připojit síťovou jednotku.
 2. Zadejte cestu k síťové složce do pole Složka a klikněte na tlačítko Dokončit. Zadejte například cestu \\název_počítače\název_sdílené_složky a potom klikněte na tlačítko Dokončit.

Metoda B: Spuštění příkazového řádku a připojení jednotky pomocí příkazu net use

 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte příkaz cmd a potom v seznamu Programy klikněte na položku cmd.
 2. Zadejte příkaz Net use x:\\název_počítače\název_sdílené_složky, kde x: je písmeno označující jednotku, kterou chcete ke sdílenému prostředku přiřadit.
 3. Stiskněte klávesu ENTER.

Metoda 3: Použití nástroje Robocopy

Ke kopírování souborů použijte nástroj Robocopy, který je součástí systému Windows Vista. Na příkazový řádek zadejte například následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
Robocopy zdrojová_cesta cílová_cesta název_souboru
Další informace o použití nástroje Robocopy získáte zadáním příkazu Robocopy /? na příkazový řádek a stisknutím klávesy ENTER.

Metoda 4: Zakázání automatického přizpůsobení velikosti okna TCP v síti

Metoda A

Chcete-li, abychom automatické ladění zakázali za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li funkci automatického ladění zakázat sami, přejděte k části Manuální oprava.
Automatická oprava
Chcete-li funkci automatického ladění zakázat automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.
Manuální oprava
 1. Klikněte na tlačítko Start tlačítko Start , klikněte na příkaz Všechny programy a poté na příkaz Příslušenství.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a klikněte na příkaz Spustit jako správce.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
 3. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
 4. Zavřete okno Příkazový řádek.
 5. Restartujte počítač.
Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Metoda B

Povolení funkce odstranění kontrolního součtu v síťovém adaptéru Informace o tomto postupu vám poskytne výrobce síťového adaptéru.Informace o postupu při kontaktování výrobce síťového adaptéru naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Další informace o funkci odstranění kontrolního součtu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Byly potíže vyřešeny?
Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
Stav
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Windows Vista Service Pack 1.
fixit fix it
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 932170 - Poslední kontrola: 04/14/2011 10:12:00 - Revize: 1.0

 • kbharmony kbmsifixme kbfixme kbbug kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbtshoot kbhowto KB932170
Váš názor
>