Jak konfigurovat Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000, které chcete zablokovat komunikaci Windows Live Messenger

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:932486
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Tento článek popisuje konfiguraci Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 blokovat přenosy služby Windows Live Messenger.
Další informace
V novějších verzích serveru ISA Server, jako je například Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 či Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 můžete záhlaví požadavku nebo odpovědi záhlaví blokovat přenosy služby Windows Live Messenger. Tato funkce však není k dispozici na serveru ISA Server 2000. Chcete-li blokovat provoz Windows Live Messenger serveru ISA Server 2000, postupujte takto:
 1. Spusťte nástroj ISA Management.
 2. Vytvořit sadu určení obsahující cílová místa Windows Live Messenger. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Rozbalte položku servery a pole, rozbalte položku konkrétní server nebo pole, ve kterém chcete vytvořit cílové sadě, Rozbalit Prvky zásad a potom klepněte na položku Cíl sady.
  2. V nabídce Akce přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na tlačítko Nastavit cíl.
  3. Do pole název zadejte popisný název jako je například Live Messenger cíle.
  4. Klepněte na tlačítko Přidat, ponechte vybranou výchozí možnost cíl, zadejte *. live.com v cílové pole a potom klepněte na tlačítko OK.
  5. Klepněte na tlačítko Přidat, klepněte na adresy IP, zadejte do pole od207.46.108.35 a dvakrát klepněte na tlačítko OK.
 3. Vytvoření obsahu skupiny, který obsahuje následující tři typy obsahu:
  • aplikace/x-msn-messenger
  • text, x-msmsgsprofile
  • text, x-msmsgsinitialmdatanotification
  Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Ve skupinovém rámečku Prvky zásad klepněte na tlačítko Obsah skupiny.
  2. V nabídce Akce přejděte na příkaz Nový a klepněte na Skupinu obsahu.
  3. Do pole název zadejte popisný název jako je například Live Messenger obsahu.
  4. V seznamu dostupné typy zadejte aplikace/x-msn-messenger a potom klepněte na tlačítko Přidat.
  5. V seznamu typy k dispozici zadejte text, x-msmsgsprofile a potom klepněte na tlačítko Přidat.
  6. V seznamu typy k dispozici zadejte text, x-msmsgsinitialmdatanotification a potom klepněte na tlačítko Přidat.
  7. Klepněte na tlačítko OK.
 4. Vytvořit pravidlo protokol odepřít protokol programu MSN Messenger. Toto pravidlo by odmítnout odchozí požadavky na portu 1863. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Rozbalte Zásad přístupu a poté klepněte na příkaz Pravidla protokolu.
  2. V nabídce Akce přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na tlačítko pravidlo.
  3. Do pole název pravidla protokolu zadejte popisný název a potom klepněte na tlačítko Další.
  4. Klepněte na tlačítko Zakázat, klepněte na tlačítko Další a v seznamu použít toto pravidlo klepněte na příkaz vybrané protokoly.
  5. V seznamu protokoly klepnutím zaškrtněte políčko Programu MSN Messenger a potom klepněte na tlačítko Další.
  6. Ponechte vybranou v seznamu použít tento plán možnost vždy a potom klepněte na tlačítko Další.
  7. Ponechte vybranou možnost jakýkoli požadavek, klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
 5. Vytvořit pravidlo webu a obsahu odepřít cílové sady Windows Live Messenger. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Podle Zásad přístupu klepněte na webu a obsahu pravidla.
  2. V nabídce Akce přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na tlačítko pravidlo.
  3. V poli serveru a název pravidla obsahu zadejte popisný název pravidla a klepněte na tlačítko Další.
  4. Klepněte na tlačítko Zakázat, klepněte na tlačítko Další, klepněte na tlačítko Odepřít přístup na základě cílové, klepněte na tlačítko Další a v seznamu použít toto pravidlo klepněte na příkaz nastavit zadaný cíl.
  5. V seznamu název klepněte na položku Cíle Live Messenger.

   Poznámka: Pokud jste použili jiný název, pro které jste vytvořili v kroku 2 cíl Windows Live Messenger, klepněte na tento název v seznamu název.
  6. Klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
 6. Vytvoření webu a obsahu pravidlo odepřete skupině obsahu Windows Live Messenger. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Podle Zásad přístupu klepněte na webu a obsahu pravidla.
  2. V nabídce Akce přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na tlačítko pravidlo.
  3. V poli serveru a název pravidla obsahu zadejte popisný název pravidla a klepněte na tlačítko Další.
  4. Klepněte na tlačítko Zakázat, klepněte na tlačítko Další, klepněte na tlačítko vlastní, klepněte na tlačítko Další, klepnutím na všechna místa určení v seznamu použít toto pravidlo a klepněte na tlačítko Další.
  5. V seznamu použít tento plán klepněte vždy a pak klepněte na tlačítko Další.
  6. Všechny žádosti, klepněte na tlačítko Další, klepnutí na příkaz pouze následující typy obsahu.
  7. V seznamu typ obsahu klepnutím vyberte zaškrtávací pole Obsahu Live Messenger.

   Poznámka: Pokud jste použili jiný název pro skupinu obsahu Windows Live Messenger, kterou jste vytvořili v kroku 3, klepnutím vyberte zaškrtávací pole, která odpovídá příslušné skupiny obsahu.
  8. Klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
Další informace o blokování přenosů Windows Live Messenger pomocí serveru ISA Server 2004 nebo ISA Server 2006 získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
925120Jak blokovat přenosy služby MSN Messenger a Windows Live Messenger provozu pomocí serveru ISA Server

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 932486 - Poslední kontrola: 01/23/2014 04:50:23 - Revize: 1.2

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbfirewall kbhowto kbinfo KB932486 KbMtcs
Váš názor