Změna zdroje pro klientský počítač z aktualizovaného instalačního bodu pro správu na zdroj sady Office 2000 Service Pack 3 (SP3)

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Tento článek popisuje, jak v organizaci, která používá sadu Microsoft Office 2000, změnit zdroj pro klientský počítač z aktualizovaného instalačního bodu pro správu na zdroj sady Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP3).

Oblíbenou metodou pro nasazení a údržbu sady Office 2000 v organizaci je použití instalačního bodu pro správu. Nejúčinnější metodou pro aktualizaci klientských počítačů je často aktualizace instalačního bodu pro správu a poté provedení opakovaného uložení do mezipaměti a přeinstalace sady Office 2000 v klientských počítačích.

Metoda opakovaného uložení do mezipaměti a přeinstalace nahradí soubor MSI uložený do mezipaměti v klientském počítači a poté provede aktualizaci všech souborů sady Office 2000 dle potřeby. Nové klientské počítače nainstalované pomocí aktualizované bitové kopie pro správu automaticky obdrží novou verzi souboru MSI. Aktualizace není třeba zřetězit se základní instalací sady Office 2000.

Jiným způsobem distribuce aktualizace je její instalace přímo v klientském počítači. Pokusíte-li se však nainstalovat aktualizaci produktu Office 2000, který byl nainstalován z aktualizovaného instalačního bodu pro správu, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Aktualizaci nelze použít.
Další informace
Pokud byl instalační bod pro správu pro aplikaci Office 2000 dříve aktualizován pomocí aktualizace, která nebyla aktualizací Office 2000 Service Pack, bude pozdější aktualizace zablokována. Při instalaci aktualizace v klientském počítači může dojít k neočekávaným výsledkům, pokud aktualizace, která není aktualizací Office 2000 Service Pack, byla dříve nainstalována do instalačního bodu pro správu.

Chcete-li předejít neočekávaným výsledkům, sestavte znovu pomocí sady Office 2000 instalační bod pro správu sady Office 2000 a poté na tento instalační bod nainstalujte aktualizaci Office 2003 SP3. Neinstalujte žádné aktualizace, které nejsou aktualizacemi Service Pack.

Další informace naleznete v dokumentu How to Create an Administrative Installation Point (Jak vytvořit instalační bod pro správu). Postup naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Poté znovu uložte do mezipaměti klientské počítače z aktualizovaného instalačního bodu pro správu a nainstalujte další potřebné aktualizace. Další informace naleznete v dokumentu Distributing Office 2000 Client Updates to Users (Distribuce klientských aktualizací sady Office 2000 uživatelům). Postup naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 932889 - Poslední kontrola: 02/12/2014 01:46:42 - Revize: 1.2

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinstalllocations kbsetup kbdeployment kbexpertiseinter kbhowto kbinfo KB932889
Váš názor