Obnovení osobních souborů po provedení vlastní instalace systému Windows Vista nebo Windows 7

ÚVOD
Tento článek popisuje, jak obnovit osobní soubory po provedení vlastní instalace systému Windows Vista nebo Windows 7.

V některých případech se může stát, že nelze provést upgrade z předchozí verze systému Windows. Pokud nelze provést upgrade, bude možná třeba provést vlastní instalaci. Provádíte-li vlastní instalaci systému Windows Vista nebo Windows 7, systém Windows vytvoří složku Windows.old, která obsahuje soubory z předchozího systému. Budete možná chtít obnovit osobní soubory ze složky Windows.old a přesunout je do vlastní instalace systému Windows.

Pokud chcete, abychom osobní soubory obnovili za vás, přejděte k části Snadná oprava. Chcete-li osobní soubory obnovit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Snadná oprava

Pokud chcete tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Stáhnout. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit nebo Otevřít a postupujte podle kroků v průvodci.
 • Složka Windows.old obsahující soubory z předchozího systému by měla být v počítači k dispozici.
 • Při spuštění balíčku se mohou na příkazovém řádku zobrazit chybové zprávy. Tyto chybové zprávy je možné ignorovat.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Obnovení osobních souborů

Manuální oprava

Snadná oprava 50582
Pokud předchozím operačním systémem byl systém Windows XP
Pokud chcete obnovit osobní soubory ze složky Windows.old, vyhledejte složky, které tyto soubory obsahují. Potom přesuňte tyto soubory do příslušných složek v aktuální instalaci systému Windows.

Vyhledání osobních souborů

Po provedení instalace systému Windows Vista nebo Windows 7 přesuňte osobní soubory z jejich dřívějších složek do odpovídajících složek.

Důležité: Doporučujeme, abyste neodstraňovali žádné soubory ani složky, dokud nebudou všechny osobní soubory úspěšně přesunuty do aktuální instalace systému Windows.

Složka Windows.old

Při instalaci systému Windows Vista nebo Windows 7 se vytvoří složka Windows.old. Tuto složku vytvoří instalační program a uloží do ní soubory z instalace systému Windows XP. Chcete-li vyhledat složku Windows.old v systému Windows Vista nebo Windows 7, klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte jednotka:\windows.old (například c:\windows.old) a potom v seznamu Programy klikněte na položku Windows.old.

Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
Složka Windows.old obsahuje následující složky z instalace systému Windows XP:
 1. jednotka:\Windows.old\Windows
 2. jednotka:\Windows.old\Documents and Settings
 3. jednotka:\Windows.old\Program Files

Složka Documents and Settings

Většina programů ukládá osobní soubory uživatele do složky Documents and Settings. Obecně platí, že se osobní soubory nenacházejí ve složce Windows ani ve složce Program Files.

Složka Documents and Settings obsahuje jednu složku pro každého uživatele, který se alespoň jednou přihlásil k danému počítači v systému Windows XP. Například ve složce jednotka:\Windows.old\Documents and Settings se zobrazí následující složky:
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\Administrator

  Pokud jste nepoužívali účet správce (Administrator) k přihlašování k systému Windows XP, nemusí tato složka obsahovat žádné osobní soubory.
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\All Users

  Pokud jste v systému Windows XP používali funkci Sdílené soubory, jsou tyto sdílené soubory umístěné ve složce All Users.Tato složka může například obsahovat televizní nahrávky z počítačů se systémem Windows Media Center Edition 2005. Otevřete tyto složky ve složce All Users a vyhledejte všechny soubory, které chcete zachovat. Potom tyto soubory zkopírujte do nového umístění, které se nachází mimo strukturu složky Windows.old.
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\Uživatelské_jméno

  Většina osobních souborů je ve složkách označených uživatelským jménem pro každého uživatele, který se kdy přihlásil k počítači v systému Windows XP.

Uživatelské složky

Většina osobních souborů je v následujícím umístění:
jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\Uživatelské_jméno
Tato složka obsahuje následující tři složky:
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\Uživatelské_jméno\Cookies
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\Uživatelské_jméno\Nabídka Start
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\Uživatelské_jméno\UserData
Obvykle tyto tři složky neobsahují důležitá uživatelská data. Následující tři složky jsou také umístěné ve složce jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\Uživatelské_jméno:
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\Uživatelské_jméno\Plocha
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\Uživatelské_jméno\Oblíbené položky
 • jednotka:\Windows.old\Documents and Settings\Uživatelské_jméno\Dokumenty
Tyto tři složky obvykle obsahují většinu důležitých osobních souborů z instalace systému Windows XP.

Obnovení osobních souborů

Při obnovování osobních souborů z instalace systému Windows XP postupujte takto.

Krok 1: Obnovení televizních nahrávek

Ve výchozím nastavení ukládá systém Windows Media Center 2005 televizní nahrávky do složky Recorded TV. Chcete-li tyto soubory obnovit, postupujte takto:
 1. Vyhledejte složku Windows.old a potom otevřete následující složku:
  Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Recorded TV
  Poznámka: Cesta může být také tato:
  Documents and Settings\All Users\Sdílené dokumenty\Recorded TV
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši složku Recorded TV a klepněte na příkaz Vyjmout.
 3. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start a potom klepněte na uživatelské jméno v pravé horní části nabídky Start.
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Videa nebo Moje videa a pak klikněte na příkaz Vložit.
Systém Windows přesune soubory s televizními nahrávkami do složky Videa.

Krok 2: Obnovení oblíbených položek aplikace Internet Explorer

Chcete-li přesunout obsah složky oblíbených položek z instalace systému Windows XP do systému Windows Vista nebo Windows 7, postupujte takto:
 1. Vyhledejte složku Windows.old a potom otevřete tuto složku:
  Documents and Settings\Uživatelské_jméno\Oblíbené položky
 2. Stisknutím kláves CTRL+A vyberte všechny položky ve složce Oblíbené položky. Potom stiskněte klávesy CTRL+X. Všechny položky ze složky Oblíbené položky se přesunou do schránky systému Windows Vista.
 3. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start a potom klepněte na své uživatelské jméno v pravé horní části nabídky Start.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Oblíbené položky a klepněte na příkaz Vložit.
Systém Windows přesune soubory oblíbených položek aplikace Internet Explorer do složky Oblíbené položky.

Krok 3: Obnovení složky Plocha

Pokud jste neukládali žádné soubory ani data na plochu systému Windows XP, můžete tento krok vynechat. Můžete otevřít složku Plocha ve složce Windows.old a zkontrolovat, zda na ploše systému Windows XP byli pouze zástupci a nebyla zde umístěna žádná data.

Chcete-li obnovit složku Plocha z instalace systému Windows XP, postupujte takto:
 1. Vyhledejte složku Windows.old a potom otevřete následující složku:
  Documents and Settings\Uživatelské_jméno
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši složku Plocha a klepněte na příkaz Vyjmout.
 3. Zavřete všechna otevřená okna.
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše a potom klikněte na příkaz Vložit.
Složka Plocha ze systému Windows XP se zobrazí jako ikona na aktuální ploše.

Krok 4: Obnovení složky Dokumenty

Obvykle je většina osobních souborů v systému Windows XP uložená ve složce Dokumenty. Ačkoli je možné tuto složku v systému Windows přesunout do libovolného umístění, doporučujeme složku Dokumenty nepřesouvat. Usnadní vám to pozdější vyhledání těchto souborů v aktuální verzi systému Windows.

Chcete-li složku Dokumenty přesunout, postupujte takto:
 1. Vyhledejte složku Windows.old a potom otevřete následující složku:
  Documents and Settings\Uživatelské_jméno
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Dokumenty a klepněte na příkaz Vyjmout.
 3. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start a poté klepněte na příkaz Dokumenty.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Dokumenty a klepněte na příkaz Vložit.
Systém Windows zkopíruje složku Dokumenty (systému Windows XP) spolu s jejím obsahem do složky Dokumenty.

Obnovení souborů a složek ostatních uživatelů

Pokud se k počítači přihlašovali v systému Windows XP další uživatelé, obnovte data těchto uživatelů podle pokynů uvedených v části Obnovení osobních souborů. V rámci této činnosti bude možná vhodné, abyste se při přesouvání dat určitého uživatele systému Windows XP vždy přihlásili k systému Windows Vista nebo Windows 7 jako tento uživatel. To může usnadnit oddělené uložení dat každého uživatele v aktuální instalaci systému Windows.

Obnovení ostatních souborů a složek ze složky Windows.old

Po obnovení všech osobních složek z instalace systému Windows XP prověřte, zda ve složce Windows.old nejsou žádné další složky, které by obsahovaly osobní data.

Důležité: Před odstraněním složky Windows.old se zkontrolujte, zda jste přesunuli všechna důležitá data.
Pokud předchozím operačním systémem byl systém Windows Vista
Pokud chcete obnovit osobní soubory ze složky Windows.old, vyhledejte složky, které tyto soubory obsahují. Potom přesuňte tyto soubory do příslušných složek v aktuální instalaci systému Windows.

Vyhledání osobních souborů

Po provedení instalace systému Windows Vista nebo Windows 7 přesuňte osobní soubory z jejich dřívějších složek do odpovídajících složek.

Důležité: Doporučujeme, abyste neodstraňovali žádné soubory ani složky, dokud nebudou všechny osobní soubory úspěšně přesunuty do aktuální instalace systému Windows.

Složka Windows.old

Při provedení vlastní instalace systému Windows Vista nebo Windows 7 se vytvoří složka Windows.old. Tuto složku vytvoří instalační program a uloží do ní soubory z instalace systému Windows XP nebo Windows Vista.

Chcete-li vyhledat složku Windows.old v systému Windows Vista nebo Windows 7, klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte jednotka:\windows.old (například c:\windows.old) a potom klikněte na položku Windows.old.
Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
Složka Windows.old obsahuje následující složky z instalace systému Windows Vista:
 1. jednotka:\Windows.old\Windows
 2. jednotka:\Windows.old\Users
 3. jednotka:\Windows.old\Program Files

Složka Users

Většina programů ukládá osobní soubory uživatele do složky Users. Obecně platí, že se osobní soubory nenacházejí ve složce Windows ani ve složce Program Files.

Složka Users obsahuje jednu složku pro každého uživatele, který se alespoň jednou přihlásil k danému počítači v systému Windows Vista. Například ve složce jednotka:\Windows.old\Users se zobrazí následující složky:
 • jednotka:\Windows.old\Users\Public

  Pokud jste v systému Windows Vista používali funkci Sdílené soubory, jsou tyto sdílené soubory umístěné ve složce Public.Tato složka může například obsahovat televizní nahrávky z počítačů s aplikací Windows Media Center. Otevřete tyto složky ve složce Public a vyhledejte všechny soubory, které chcete zachovat. Potom tyto soubory zkopírujte do nového umístění, které se nachází mimo strukturu složky Windows.old.
 • jednotka:\Windows.old\Users\Uživatelské_jméno

  Většina osobních souborů je ve složkách označených uživatelským jménem pro každého uživatele, který se kdy přihlásil k počítači v systému Windows Vista.
Složky jednotlivých uživatelů
Většina osobních souborů je uložena v následujícím umístění:
jednotka:\Windows.old\Users\Uživatelské_jméno
Tato složka obsahuje následující složky:
 • jednotka:\Windows.old\Users\Uživatelské_jméno\Contacts
 • jednotka:\Windows.old\Users\Uživatelské_jméno\Desktop
 • jednotka:\Windows.old\Users\Uživatelské_jméno\Documents
 • jednotka:\Windows.old\Users\Uživatelské_jméno\Downloads
 • jednotka:\Windows.old\Users\Uživatelské_jméno\Favorites
 • jednotka:\Windows.old\Users\Uživatelské_jméno\Links
 • jednotka:\Windows.old\Users\Uživatelské_jméno\Music
 • jednotka:\Windows.old\Users\Uživatelské_jméno\Pictures
 • jednotka:\Windows.old\Users\Uživatelské_jméno\Saved Games
 • jednotka:\Windows.old\Users\Uživatelské_jméno\Searches
 • jednotka:\Windows.old\Users\Uživatelské_jméno\Videos
Tyto složky obvykle obsahují většinu důležitých osobních souborů z instalace systému Windows.

Obnovení osobních souborů

Při obnovování osobních souborů z předchozí instalace systému Windows do systému Windows Vista nebo Windows 7 použijte následující postup.

Krok 1: Obnovení televizních nahrávek

Ve výchozím nastavení ukládá systém Windows Media televizní nahrávky do složky Recorded TV. Chcete-li tyto soubory obnovit, postupujte takto:
 1. Vyhledejte složku Windows.old a potom otevřete následující složku:
  Users\Public\Recorded TV
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši složku Recorded TV a klikněte na příkaz Vyjmout.
 3. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start a potom klikněte na uživatelské jméno v pravé horní části nabídky Start.
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Videa nebo Moje videa a pak klikněte na příkaz Vložit.
Systém Windows přesune soubory s televizními nahrávkami do složky Videa.

Krok 2: Obnovení osobních souborů

Chcete-li přesunout složky osobních souborů z předchozí instalace do systému Windows Vista, postupujte takto:
 1. Vyhledejte složku Windows.old a potom otevřete následující složku:
  Users\Uživatelské_jméno
  .
 2. Stisknutím kláves CTRL+A vyberte všechny položky v této složce. Potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+X. Všechny položky z této složky se přesunou do schránky systému Windows Vista.
 3. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start a potom klikněte na uživatelské jméno v pravé horní části nabídky Start.
 4. Klikněte na položku Vložit.
Systém Windows přesune složky osobních souborů do uživatelského účtu systému Windows Vista.

Chcete-li přesunout složky osobních souborů z předchozí instalace do systému Windows 7, postupujte takto:
 1. Vyhledejte složku Windows.old a potom otevřete následující složku:
  Users\Uživatelské_jméno
  .
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Documents a pak klikněte na příkaz Přejmenovat. Přejmenujte tuto složku a použijte název Dokumenty.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Music a pak klikněte na příkaz Přejmenovat. Přejmenujte tuto složku a použijte název Hudba.
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Pictures a pak klikněte na příkaz Přejmenovat. Přejmenujte tuto složku a použijte název Obrázky.
 5. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a pak kliknutím vyberte všechny složky ve složce uživatele. Potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+X. Všechny položky z této složky se přesunou do schránky systému Windows 7.
 6. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start a potom klikněte na uživatelské jméno v pravé horní části nabídky Start.
 7. Klikněte na položku Vložit.
Systém Windows přesune složky osobních souborů do uživatelského účtu systému Windows 7.

Obnovení souborů a složek ostatních uživatelů

Pokud se k počítači přihlašovali v systému Windows Vista další uživatelé, obnovte data těchto uživatelů podle pokynů uvedených v části Obnovení osobních souborů. V rámci této činnosti bude možná vhodné, abyste se při přesouvání dat určitého uživatele systému Windows Vista vždy přihlásili k systému Windows Vista nebo Windows 7 jako tento uživatel. To může usnadnit oddělené uložení dat každého uživatele v aktuální instalaci systému Windows.

Obnovení ostatních souborů a složek ze složky Windows.old

Po obnovení všech osobních složek z instalace systému Windows Vista prověřte, zda ve složce Windows.old nejsou žádné další složky, které by obsahovaly osobní data.

Důležité: Před odstraněním složky Windows.old se zkontrolujte, zda jste přesunuli všechna důležitá data.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
  fixit fix it fixme
Vlastnosti

ID článku: 932912 - Poslední kontrola: 12/31/2015 08:54:00 - Revize: 5.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB932912
Váš názor