Při instalaci aktualizace zabezpečení 923689 (MS06-078) v systému Windows XP SP2 nebo při spuštění nástroje Qfecheck.exe po instalaci této aktualizace zabezpečení se zobrazí chybová zpráva

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při pokusu o instalaci aktualizace zabezpečení 923689 (MS06-078) v systému Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) nebo při spuštění nástroje Qfecheck.exe po instalaci aktualizace zabezpečení 923689 (MS06-078) se může zobrazit chybová zpráva.
Řešení
Tento problém byl vyřešen 10. července 2007. To je dokumentováno v revizi 3.0 bulletinu zabezpečení MS06-078. V systémech, do kterých byla aktualizace zabezpečení úspěšně nainstalována, není nutná žádná další akce. Zákazníkům, kteří se s tímto problémem setkali a nenainstalovali aktualizaci zabezpečení, bude aktualizace zabezpečení obsažená v bulletinu zabezpečení MS06-078 znovu nabídnuta. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Pokud používáte systém Windows XP Service Pack 2, může se při instalaci aktualizace zabezpečení 923689 (MS06-078) zobrazit následující chybová zpráva:
Software, který instalujete, neprošel testem pro získání loga systému Windows a nebyla tak ověřena kompatibilita se systémem Windows XP.
Když dojde k této chybě, bude součást Microsoft Windows Media Format Series Runtime přesto aktualizována na správnou verzi, pokud budete pokračovat v instalaci. Této chybě můžete zabránit změnou hodnoty DWORD Policy na hodnotu 0 v následujícím podklíči registru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
Možná bude také potřeba změnit binární hodnotu Policy na hodnotu 0 v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
822798 Nelze nainstalovat některé aktualizace nebo programy
Pokud používáte systém Windows XP Service Pack 2 a po instalaci aktualizace zabezpečení 923689 (MS06-078) spustíte nástroj Qfecheck.exe, může se zobrazit následující chybová zpráva:
KB923689: This hotfix should be reinstalled. (Tato oprava hotfix by měla být přeinstalována.)
The following files are not valid in the system catalog: (V systémovém katalogu nejsou platné následující soubory:)
C:\WINDOWS\SYSTEM32\WMVCORE.DLL
Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, je třeba zkontrolovat verzi a časové razítko souboru uvedené v bulletinu zabezpečení MS06-078 a ověřit, zda byl nainstalován správný soubor Wmvcore.dll. Pokud jsou verze a časové razítko správné, byl soubor Wmvcore.dll aktualizován správně a upozornění nástroje Qfecheck.exe můžete bezpečně ignorovat.

Poznámka: Přeinstalace aktualizace zabezpečení neodstraní upozornění nástroje Qfecheck.exe.
Další informace
Tento článek se týká součástí Microsoft Windows Media Format Series Runtime verzí 7.1 až 9.5, pokud jsou používány s následujícími verzemi systému Microsoft Windows XP Service Pack 2:
  • Microsoft Windows XP Professional,
  • Microsoft Windows XP Home Edition.
Odkazy
923689 MS06-078: Chyba zabezpečení ve formátu Windows Media Format by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
Vlastnosti

ID článku: 933066 - Poslední kontrola: 01/16/2015 09:27:48 - Revize: 2.1

Customer Service and Support Information

  • kbnosurvey kbarchive kmcustomerservice kmcustomerservice kbtshoot kbsecurity kbprb KB933066
Váš názor