Aplikace Outlook 2003 je nesprávně nakonfigurován jako výchozí poštovní klient při každém provedení instalace sady Office nebo aktualizace sady Office, která upravuje aplikace Outlook

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:933450
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při instalaci sady Microsoft Office 2003, aktualizace service pack sady Office 2003 nebo balíček aktualizace sady Office 2003, je odebrána výchozí poštovní klient, který je nakonfigurován v systému Microsoft Windows. Místo toho je aplikace Microsoft Office Outlook 2003 nastavit jako výchozí poštovní klient.

Tomuto problému dochází, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Zahrnuje také instalaci sady Office Outlook 2003.
 • Aktualizace service pack nebo aktualizovaný balíček aktualizace aplikace Outlook 2003.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod, podle vaší situace.

Metoda 1: Pre-deployment

Chcete-li tento problém vyřešit, před instalací aplikace Outlook, použijte k vytvoření souboru Instalační služba Windows Installer transformací (MST) zabránit aplikaci Outlook nastavena jako výchozí poštovní klient vlastní instalace Průvodce Klientskou.

Poznámka: Průvodce vlastní instalací je součástí nástroje sady Office 2003 Editions Resource Kit. Chcete-li získat nástroje sady Office 2003 Editions Resource Kit, navštivte následující Web společnosti Microsoft:Chcete-li konfigurovat nastavení zabránit aplikaci Outlook nastavena jako výchozí poštovní klient, postupujte takto:
 1. Spusťte Průvodce vlastní instalací a postupujte podle pokynů Průvodce vlastní instalací Nastavení uživatelů sady Office stránka.
 2. V Nastavení uživatelů sady Office stránka, rozbalte položku Aplikace Microsoft Office Outlook 2003, rozbalte položku Nástroje | Možnostia klepněte na tlačítko Ostatní.
 3. V Nastavení seznam, poklepejte na položku Nastavit aplikaci Outlook jako výchozí program pro E-mail, kontakty a kalendář.
 4. Klepněte na tlačítko Použít změny, ověřte, zda Nastavit aplikaci Outlook jako výchozí program pro E-mail, kontakty a kalendář Zaškrtávací políčko není zaškrtnuto a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte na tlačítko Dalšía potom postupujte podle pokynů v Průvodci vlastní instalací k vytvoření transformačního souboru.
Při nasazení sady Office pomocí souboru MST změnit nastavení aplikace Outlook. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
829898Webové vysílání podpory: Zavedení Microsoft Office 2003 v podnikové výpočetní prostředí

Metoda 2: vyhodnocení zavedení

Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o úpravě registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávných úpravách registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte takto. Pro zvýšení ochrany před úpravami je nutné zálohujte registr. Můžete pak obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows


Chcete-li tento problém vyřešit, po instalaci aplikace Outlook nebo po instalaci aktualizace service pack nebo aktualizace, která nastaví jako výchozí poštovní klient aplikace Outlook, použijte jednu z následujících metod.

Metoda A

Vytvořte dávkový soubor nastavit vhodné výchozí poštovní klient (výchozí) hodnota registru v podklíči registru:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\Mail
Tento dávkový soubor lze spustit při spuštění nebo pomocí
Spustit
klíč registru. Můžete také nakonfigurovat objekt Zásady skupiny, spusťte dávkový soubor. Další informace o nasazení tohoto druhu dávkový soubor pomocí objektu Zásady skupiny naleznete v části "Další informace".

Protože tento klíč registru HKEY_CURRENT_USER část registru, opravy Microsoft Office nebo aplikace Outlook nezpůsobí jej měnit.

Metoda B

Pomocí programu Instalační služba Windows Installer odebrat a přeinstalovat aplikaci Outlook. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Použijte následující MSIEXEC příkaz k odebrání aplikace Outlook:
  MSIEXEC.exe /i Cesta k souboru MSI ODEBRAT = OUTLOOKFiles
  Poznámka: Tento příkaz je velká a malá písmena.
 2. Použijte následující MSIEXEC Nainstalujte znovu aplikaci Outlook pomocí příkazu:
  MSIEXEC.exe /i Cesta k souboru MSI ADDLOCAL = OUTLOOKFiles OUTLOOKASDEFAULTMAILAPP = 0 OUTLOOKASDEFAULTCALENDARAPP = 0 OUTLOOKASDEFAULTCONTACTSAPP = 0
  Poznámka: Tento příkaz je velká a malá písmena.

  Tento příkaz určuje, že aplikace Outlook není výchozí poštovní klient. Navíc po spuštění tohoto příkazu aplikace Outlook je již nastavena jako výchozí poštovní klient při aktualizaci aplikace Outlook.

Metoda C

Pomocí Editoru registru změňte procesu opravy instalace. Hodnota registru lze během procesu instalace sady Office oprava zjistit, zda je výchozím poštovním klientem aplikace Outlook.Po úpravě této hodnoty registru aplikace Outlook je již nastavena jako výchozí poštovní klient během procesu instalace opravy sady Office.
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyberte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components
 3. V Upravit nabídky, klepněte na tlačítko Najít, typ 02:\software\clients\Maila klepněte na tlačítko Najít další.
 4. Klíč nalezený v kroku 3 klepněte Soubor nabídky a pak klepněte na tlačítko Exportovat Vytvořte zálohu souboru REG.
 5. Poklepejte na hodnotu, která obsahuje 02:\software\clients\Mail data.
 6. Odebrat následující řetězec v Hodnota dat textové pole:
  02:\software\clients\Mail
 7. Ukončete Editor registru.
 8. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ Appwiz.cpla klepněte na tlačítko OK.
 9. Vyberte produkt sady Office 2003 a klepněte na tlačítko Změna.
 10. Vybrat Znovu nainstalovat nebo opravita klepněte na tlačítko Další.
 11. Vybrat Znovu nainstalujte sadu Officea klepněte na tlačítko Dokončeno.
 12. Po dokončení sady Office přeinstalaci, ověřte, že se výchozí poštovní program nezmění do aplikace Outlook.
Další informace
Následující příklad ukazuje, jak konfigurovat Zásady skupiny, chcete-li upravit výchozí poštovní klient.

Příklad

Nasazení položky registru ke změně výchozího e-mailového klienta, postupujte takto.

Krok 1: Vytvořte soubor REG určit vhodné výchozí poštovní klient

 1. Spusťte textový editor, například Poznámkový blok a potom zadejte nebo vložte informace v registru, která se podobá následující:
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail]@="Outlook Express"
  Poznámka: Tento příklad používá aplikaci Microsoft Outlook Express jako výchozí poštovní klient, který chcete konfigurovat. Však můžete nahradit Outlook Express e-mailového klienta, který je vhodný pro organizaci.
 2. Uložte textový soubor jako soubor REG. Například uložte soubor jako MailClient.reg.
 3. Zkopírujte soubor MailClient.reg do sdíleného síťového umístění, například sdílené složce Netlogon v řadiči domény.

  Poznámka: Pokud zkopírujete tento soubor do sdílené složky Netlogon řadiče domény, je nutné zkopírovat do sdílené složky Netlogon řadiče domény, který plní roli hlavního operačního serveru emulátoru primárního řadiče domény.

Krok 2: Vytvoření skriptu k aktualizaci registru systému Windows

 1. Spusťte textový editor, například Poznámkový blok a potom zadejte nebo vložte informace o skriptu, která se podobá následující:
  @echo offregedit /s \\example.com\NETLOGON\MailClient.reg
  Poznámka: V tomto skriptu je umístění souboru registru sdílené složce Netlogon řadiče domény. Můžete však upravit toto umístění, jako je situace.
 2. Uložte soubor jako soubor s příponou CMD. Například uložte soubor jako UpdateMailClient.cmd.
 3. Zkopírujte soubor UpdateMailClient.cmd do stejného sdíleného síťového umístění, do které jste zkopírovali do souboru MailClient.reg. Například zkopírujte soubor UpdateMailClient.cmd do sdílené složky Netlogon řadiče domény.

Krok 3: Vytvořte objekt Zásady skupiny je skript spuštěn při spuštění

 1. Přihlaste se k řadiči domény a potom spusťte nástroj Active Directory Users and Computers. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ DSA.msca klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na kontejner, ve kterém chcete nakonfigurovat objekt Zásady skupiny, a klepněte na tlačítko Vlastnosti. Například klepněte pravým tlačítkem myši na kontejner domény nebo klepněte pravým tlačítkem myši kontejner organizační jednotky.
 3. Klepněte Zásady skupiny a potom na kartu Nový.
 4. Zadejte popisný název zásady a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klepněte na tlačítko Vlastnostia klepněte Zabezpečení na kartě.
 6. Chcete-li zabránit této zásady použity pro určité uživatele nebo skupiny, přidat uživatele nebo skupinu a klepnutím zrušte zaškrtnutí následujících políček v Povolit sloupec:
  • Pro čtení
  • Použít Zásady skupiny
 7. Po úpravě oprávnění, klepněte na tlačítko OK.
 8. Klepněte na tlačítko Upravit spuštění modulu snap-in Editor objektů Zásady skupiny nástroje.
 9. Rozbalit Konfigurace počítače, rozbalte položku Nastavení systému Windowsa klepněte na tlačítko Skripty (spouštěcí nebo ukončovací).
 10. V podokně výsledků poklepejte na položku Po spuštění.
 11. Klepněte na tlačítko Přidata poté zadejte cestu UNC souboru cmd Název skriptu pole. Zadejte například \\domainControllerName\NETLOGON\UpdateMailClient.cmd.
 12. Klepněte na tlačítko OK dvakrát a pak ukončit nástroj Editor objektů Zásady skupiny.
 13. Klepněte na tlačítko Zavřít Ukončete Název_objektu Vlastnosti Dialogové okno.
V případě použití Zásady skupiny klientské počítače aktualizuje soubor cmd určit výchozí poštovní klient v registru systému Windows. Proto je musí přesvědčit, že zásady použito pouze u počítačů, pro které chcete změnit výchozí poštovní klient.
OL2003

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 933450 - Poslední kontrola: 12/09/2015 10:02:07 - Revize: 4.0

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB933450 KbMtcs
Váš názor