Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Informace o sledování sítě 3

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 933741
ÚVOD
Tento článek obsahuje informace o Microsoft Network Monitor 3. Program Sledování sítě 3 je analyzátor protokolu. Umožňuje zachytit, zobrazit a analyzovat data v síti. Jej můžete použít k řešení potíží s aplikací v síti.

Tento článek obsahuje ke stažení a informace o odborné pomoci, poznámky k instalaci a informace o obecné použití o 3 programu Sledování sítě. Program Sledování sítě 3.4 je nejnovější verze.
Další informace
Program Sledování sítě 3 je kompletní renovací starších 2 Sledování sítě.x verze. Některé klíčové funkce 3 programu Sledování sítě zahrnují následující:
 • Model skriptem analyzátor s časté aktualizace
 • Živých snímků souběžných relací
 • Podpora pro Windows 7
 • Podpora pro 32bitové platformy a 64bitové platformy
 • Podpora sítě konverzací a sledování procesů
 • Rozhraní API pro přístup ke sběru a analýze motoru
 • Bezdrátový režim sledování digitalizace

Ke stažení a informace o odborné pomoci

Chcete-li stáhnout nejnovější verzi programu Sledování sítě Network Monitor 3.4, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Informace o odborné pomoci pro 3.4 programu Sledování sítě je umístěn na následující fóru Microsoft TechNet:

Poznámky k instalaci

Pomocí programu Sledování sítě mohou koexistovat Network Monitor 3.4 2.x. Ve výchozím nastavení, je nainstalována Network Monitor 3.4 v "% Program Files%\Microsoft Network Monitor 3" složku. Proto konfliktům nedochází, pokud je v jiné složce v počítači je nainstalována starší verze. Při instalaci Network Monitor 3.4 je odinstalovat všechny předchozí verze 3 programu Sledování sítě.

Network Monitor 3.4 zahrnuje nový ovladač pro systém Windows Vista, Windows Server 2008 a Windows 7. Tento nový ovladač podporuje nové funkce ovladač ovladač rozhraní specifikace NDIS (Network) 6.0. Pokud používáte nástroje, které jsou závislé na 2 programu Sledování sítě.x NPPTools, nástroje přestanou fungovat. Chcete-li sběr síťových dat v systému Windows Vista, musíte použít Network Monitor 3.4. Network Monitor 2.x není sběr síťových dat v systému Windows Vista správně.

Navrhované hardware ke spuštění 3.4 program Sledování sítě je uveden takto:
 • 1 GHz nebo rychlejší procesor.
 • 1 GB nebo více paměti
 • 60 MB volného místa na pevném disku a více místa na disku pro ukládání sběrných souborů
Program Sledování sítě 3.4 je podporován v následujících operačních systémech:
 • Windows 7
 • Windows 2008 Server
 • Systém Windows Vista
 • Systém Windows XP
 • Windows Server 2003
Varování a upozornění

V současné době není doporučeno spustit 3 programu Sledování sítě v systémech produkce kde přídavné zatížení může ovlivnit výkon. V případech, kde je zatížení něco vzít v úvahu sběr síťových dat pomocí příkazového řádku verze 3 programu Sledování sítě. Příkazového řádku verze je Nmcap.exe. Další informace o Nmcap.exe naleznete v části "Nástroj příkazového řádku Nmcap.exe".

Program Sledování sítě 3 mohou spotřebovat velké množství systémových prostředků. Kroky jsou uvedeny v následujícím seznamu.
 • Místo na disku

  Při spuštění relace pro digitalizaci 3 programu Sledování sítě ukládá snímky v sekvenci sběrné soubory, které jsou umístěny ve složce \Temp. Ve výchozím nastavení je každý sběrný soubor velikosti 20 MB. Ve výchozím nastavení Pokud nedojde k zastavení relace pro digitalizaci 3 programu Sledování sítě i nadále ukládat ve složce \Temp sběrné soubory, dokud volného místa na disku v počítači je méně než 2 %. 3 programu Sledování sítě ukončí relace pro digitalizaci.

  Velikost souboru pro sběr dat, umístění, kde jsou uloženy soubory pro sběr dat, limit místa na disku k dispozici a další možnosti zachycení můžete nakonfigurovat. To provedete, v nabídce Nástroje přejděte na příkaz Možnostia potom klepněte na kartu zachytit .
 • Využití paměti

  Kromě sběru dat, Network Monitor 3 přiřadí vlastnosti rámce a potom pomocí vlastnosti Seskupit rámečky do konverzace. Program Sledování sítě 3 zobrazí ve stromové struktuře v podokně Síťové konverzace rozhovorů a související snímky.

  Funkci konverzace 3 programu Sledování sítě významně zvyšuje využití paměti. To může způsobit počítač přestane odpovídat. Ve výchozím nastavení je funkce konverzace zapnuta. Některé filtry vyšší úrovně protokolu vyžaduje vlastnosti konverzace. Chcete-li vypnout funkci konverzace, přejděte na příkaz Možnosti v nabídce Nástroje , klepněte na kartu zachytit a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit konverzace .
 • Využití procesoru

  Funkci konverzace 3 programu Sledování sítě může výrazně zvýšit využití procesoru při zpracování mnoho rámců. Podle výchozího nastavení je vypnuto funkci konverzace, jak je uvedeno v části "Použití paměti".

Obecné použití

Takto jsou uvedeny informace o obecné použití 3 programu Sledování sítě.
 • Sběr síťových dat

  Jak již bylo zmíněno dříve, 3 programu Sledování sítě může spotřebovat velké množství systémových prostředků. Proto pokud chcete minimalizovat vliv na systémové prostředky, které mohou nastat při použití 3 programu Sledování sítě při sběru dat, pomocí nástroje příkazového řádku Nmcap.exe sběr dat.

  Program Sledování sítě 3 umožňuje sběr síťových dat a zobrazit síťových dat v reálném čase, jak jsou data zachycena. Relace pro digitalizaci spustit 3 programu Sledování sítě, klepněte na kartu Spuštění , klepněte na tlačítko vytvořit novou kartu pro sběr data potom buď klepněte na tlačítko Spustit digitalizaci nebo stiskněte klávesu F10.
 • Filtry

  Program Sledování sítě 3 používá jednoduchou syntaxi, která je založena na výraz filtru rámečků. Uživateli se zobrazí všechny snímky, které odpovídají výrazu. Další informace o filtrech proveďte některou z následujících akcí:
  • Zobrazte témata v části "Using Filters" Network Monitor 3 User's Guide. To provedete, v nabídce Nápověda na příkaz obsah a SDKa poklepejte na položku Pomocí filtrů.
  • V nabídce Nápověda přejděte na How do Ia potom klepněte na tlačítko Použít filtry.
  • Slouží k zobrazení standardních filtrů kartu Filtr pro sběr dat nebo Filtru zobrazení .
 • Konverzace

  Podle výchozího nastavení je funkce konverzace nyní zapnuta. Funkci konverzace mohou spotřebovat velké množství paměti, zvláště v situacích, při sběru dat pro dlouhou dobu. Chcete-li vypnout funkci konverzace, klepněte na příkaz Možnosti v nabídce Nástroje a potom klepněte na tlačítko zrušte zaškrtnutí políčka Povolit konverzace na kartě snímek .

  Při zapnuté funkci konverzace snímky jsou seskupeny a zobrazeny v podokně Síťové konverzace ve stromové struktuře podle konverzace, ke kterým patří, spolu s informací o procesech. Například data TCP, která používá stejný zdrojový port a stejný cílový port je uspořádat do skupiny. Klepnutím na uzel v podokně Konverzace v síti , bude automaticky použito odpovídající filtru konverzace na snímky v podokně Souhrn snímku . Zobrazí se pouze rámce, které patří do konkrétní konverzace.
 • Nástroj příkazového řádku Nmcap.exe

  Nástroj příkazového řádku Nmcap.exe umožňuje nakonfigurovat tak, chcete-li spustit sběr dat relace nebo ukončení relace pro digitalizaci. Můžete také pomocí nástroje příkazového řádku Nmcap.exe vytvořte zřetězené zachycení. Zřetězené zachycení umožňují vytvořit několik sběrných souborů. Velikost sběrné soubory však zůstává malé. NMCap v současné době nelze uložit informace o procesu.
 • Síťová analýza jazyka (NPL)

  Analyzátory 3 programu Sledování sítě jsou zapsány v jazyce, aby vývoj analyzátoru přímější. Poskytuje také úroveň ochrany proti využívání potenciálu před škodlivým kódem, který může nastat, pokud analyzátory, které byly vytvořeny jako soubory DLL. NPL poskytuje přístup k analyzátory. Můžete zobrazit nebo změnit analyzátory, které jsou součástí 3 programu Sledování sítě.

Běžné problémy

Běžné problémy patří:
 • Protokoly nelze správně analyzovat. Tomuto problému může dojít, pokud platí některá z následujících podmínek:
  • Funkci konverzace vypnuta.

   Některé protokoly závisí na vlastnostech konverzace k uložení hodnoty stavů, které mohou být nezbytné v novějších snímcích. Například TCP musí konverzace k ukládání informací o opakovaně rámce. Filtr pro protokol TCP zopakuje přenos nebude fungovat, pokud je povolena funkce konverzace.

   Protokol blok zprávy serveru (SMB) podobně nelze převést odpověď na příkaz Transact, protože odpověď neobsahuje původní příkaz. Informace je uložena ve vlastnostech konverzace.
  • Úplné analyzátory nemusí být povoleny. Standardně zapnut podmnožinu celé analyzátory z důvodů výkonu. Aby celou sadu, postupujte takto:
   1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
   2. Klepněte na kartu analyzátor .
   3. Vyberte řádek Windows a potom klepněte na tlačítko tlačítko kódynastavit sloupec zobrazí úplné.
 • Při spustit 3 programu Sledování sítě v počítači se systémem Windows Vista zobrazí jedna z následujících chybových zpráv:
  Žádné síťové adaptéry jsou vázány na ovladač sledování sítě
  Tento síťový adaptér není nakonfigurován pro sběr programu Sledování sítě
  K tomuto problému dochází, pokud platí některá z následujících podmínek:
  • 3 programu Sledování sítě nejsou spuštěny jako správce.
  • Nejste členem skupiny Users sledování sítě.
  Při první instalaci 3 programu Sledování sítě v systému Windows Vista nebo novější verze, můžeme přidat účet instalačních programů do skupiny Uživatelé programu Netmon. Ale to se neprojeví až do odhlášení a pak opět protokolu. Pokud potřebujete okamžitě sběr dat, můžete spustit 3 programu Sledování sítě jako správce.

  Další informace naleznete v tématu že poznámky k vydání 3 programu Sledování sítě nebo naleznete v tématu "Pracující v systému Windows Vista" v nápovědě 3 programu Sledování sítě.
Odkazy
Informace o podpoře o 3 programu Sledování sítě naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
Sledování sítě trasování

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 933741 - Poslední kontrola: 08/20/2014 01:00:00 - Revize: 15.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows 7 Beta

 • kbhowto kbinfo kbexpertiseinter kbmt KB933741 KbMtcs
Váš názor