V počítači se systémem Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008 je v systémovém protokolu zaznamenáno ID události 7000 nebo 7026

Příznaky
ID události 7000 nebo ID události 7026 je zaznamenáno v systémovém protokoluv počítači s jedním z následujících operačních systémů:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008 
K těmto potížím může dojít, pokud zařízení není připojeno k počítači, ale služba ovladače tohoto zařízení je povolena. Následující události jsou například zaznamenány v případě, že počítač není vybaven paralelním portem, jednotkou DVD nebo jednotkou CD.

V počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2

Zdroj: Správce řízení služeb
ID události: 7026
Popis:
Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počítače nebo systému se nezdařilo:
cdrom


Zdroj: Správce řízení služeb
ID události: 7000
Popis:
Služba Ovladač paralelního portu neuspěla při spuštění v důsledku následující chyby:
Zvolenou službu nelze spustit, protože není povolena nebo s ní není spojeno žádné povolené zařízení.V počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008

Zdroj: Service Control manager Eventlog Provider.
ID události: 7026
Popis:
Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počítače nebo systému se nezdařilo:
cdrom

Zdroj: Service Control manager Eventlog Provider.
ID události: 7000
Popis:
Služba Ovladač paralelního portu neuspěla při spuštění v důsledku následující chyby:
Zvolenou službu nelze spustit, protože není povolena nebo s ní není spojeno žádné povolené zařízení.

Jak potíže obejít
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li vyřešit potíže popsané v příkladu v části Příznaky, zakažte v registru službu Cdrom nebo Parport. Chyby pak nebudou zaznamenávány.

Chcete-li, abychom službu Cdrom nebo Parport v registru zakázali za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Chcete-li ji provést, změňte nastavení následujícího podklíče registru na hodnotu 3 (ručně) nebo 4 (zakázáno):
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom

  Název: Start
  Typ: REG_DWORD
  Data: 3 nebo 4
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\parport

  Název: Start
  Typ: REG_DWORD
  Data: 3 nebo 4
Poznámka: Je-li nastavení registru změněno na hodnotu 4 (zakázáno), příslušnou službu nebude možné použít, protože ovladač použitý tímto zařízením nebude načten. Proto má-li být zařízení v budoucnu používáno, je třeba nastavit hodnotu registru 3 (ručně).

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mail.
Odkazy
935497 Chybová zpráva počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008, který není vybaven paralelním portem: Služba Ovladač paralelního portu neuspěla při spuštění v důsledku následující chyby
fixit fix it fixme 
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 933757 - Poslední kontrola: 12/21/2011 12:18:00 - Revize: 1.1

 • kbharmony kbstartup kbregistry kbbug kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbfixme kbmsifixme KB933757
Váš názor