Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Může dojít při instalaci pojmenované instance jednoho nebo více součásti SQL Server 2005 a můžete určit jinou instalaci pro jeden nebo více součástí umístění

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:933945
Příznaky
Předpokládejme následující situaci:
 • Instalace jednoho nebo více následujících součástí Microsoft SQL Server 2005 Pojmenovaná instance:
  • Databáze služby SQL Server
  • SQL Server Analysis Services
 • Na stránce "Součástí k instalaci" způsobem určíte umístění jinou instalaci pro jeden nebo více součástí:
  • Určit, že služba databáze je nainstalována ve složce s názvem "MSSQLServer."
  • Určit, že je nainstalován ve složce s názvem "MSSQLServerOLAPService" Analysis Services
  Poznámka: Názvy těchto složek jsou rozlišována velká a malá písmena.
V tomto scénáři se může vyskytnout následující příznaky.

Příznak 1

Soubory INI specifické pro součásti jsou zmíněných obsahovat následující informace:
 • Pokud instalaci databází služby podobná následující informace obsažené v souboru sqlctr.ini výkonnosti-InstanceName:
  [info]
  DriverName = InstanceName MSSQL $
  důvěryhodné =
  SymbolFile = Drive: \MSSQL$ InstanceName \MSSQL. X \MSSQL\Binn\sqlctr.h
 • Pokud instalaci služby pro analýzu podobná následující informace obsažené v souboru msmdctr.ini výkonnosti-InstanceName:
  [info]
  DriverName = $ InstanceName MSOLAP
  SymbolFile = Drive: \MSOLAP$ InstanceName \MSSQL. X \OLAP\bin\msmdctr.h

Příznak 2

Během instalace serveru SQL Server 2005 obdržíte následující chybovou zprávu:
Nastavení došlo k neočekávané chybě při instalaci čítače výkonu. Chyba je: určený ovladač je neplatný.

Příznak 3

Po klepnutí na tlačítko Ignorovat při zobrazí chybová zpráva uvedená v příznaku 2, dokončení instalace serveru SQL jeho operace úspěšně. V souboru _SQL.log SQLSetup0001_ ComputerName však zaznamenána následující chybová zpráva:
Kód chyby: 2001
MSI (s) (44! C4) [Time]: produkt: Microsoft SQL Server 2005--chyba 29528. Nastavení došlo k neočekávané chybě během instalace čítače výkonu. Chyba je: určený ovladač je neplatný.

Chyba: 29528. Nastavení došlo k neočekávané chybě během instalace čítače výkonu. Chyba je: určený ovladač je neplatný.

<Selhání Type = 'Ignorované >

Příznak 4

Pokud instalujete SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) nebo SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) i později, vyskytnout následující problémy.

SQL Server 2005 SP1

 • Při instalaci SQL Server 2005 SP1 zobrazí chybová zpráva:
  Naposledy použité aktualizace KB913090, instalace se nezdařila.
 • Je zaznamenána následující chybová zpráva v souboru SQL9_Hotfix_KB913090.log:
  Date and TimeČtení klíče registru se nezdařilo: ladění
  Date and TimeMSP vrácena 1603: došlo ke závažné chybě během instalace.
  Date and TimeKlíč registru úspěšně otevřen: Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
  Date and TimeČtení klíče registru se nezdařilo: ladění
  Date and TimeNelze nainstalovat soubor MSP: \\ ComputerName \f$\64b4ce0abc66d8453d93b0a1fa\HotFixSQL\Files\sqlrun_sql.msp
  Date and TimeDošlo k následující výjimce: nelze nainstalovat souboru Instalační služba Windows Installer MSP File Date and Time: \depot\sqlvault\setupmain\setup\sqlse\sqlsedll\copyengine.cpp Line: 856
 • Je zaznamenána následující chybová zpráva v souboru SQL9_Hotfix_KB913090_sqlrun_sql.msp.log:
  MSI (s) (C8:A0) [11:15:21:752]: produkt: nainstalován Microsoft SQL Server Update 'Service Pack 1 SQL Server Database Services 2005 ENU (KB913090)' 2005. Kód chyby 1603. Další informace jsou k dispozici v souboru protokolu C:\WINDOWS\Hotfix\SQL9\Logs\SQL9_Hotfix_KB913090_sqlrun_sql.msp.log.
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: Poznámka: 1: 1729
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: transformace tabulky chyba.
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: Poznámka: 1: 2262 2: Chyba 3:-2147287038
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: transformace tabulky chyba.
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: transformace tabulky chyba.
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: Poznámka: 1: 2262 2: Chyba 3:-2147287038
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: transformace tabulky chyba.
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: Poznámka: 1: 2262 2: Chyba 3:-2147287038
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: transformace tabulky chyba.
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: Poznámka: 1: 2262 2: Chyba 3:-2147287038
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: transformace tabulky chyba.
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: Poznámka: 1: 2262 2: Chyba 3:-2147287038
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: transformace tabulky chyba.
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: transformace tabulky chyba.
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: Poznámka: 1: 2262 2: Chyba 3:-2147287038
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: transformace tabulky chyba.
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: Poznámka: 1: 2262 2: Chyba 3:-2147287038
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: transformace tabulky chyba.
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: Poznámka: 1: 2262 2: Chyba 3:-2147287038
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: produkt: Microsoft SQL Server 2005--konfigurace se nezdařilo.
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: Pokus o odstranění souboru C:\WINDOWS\Installer\46000.msp
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: nelze odstranit soubor. LastError = 32 MSI (s) (C8:A0) [11:15:21:922]: čištění odinstalován balíčky instalovat, pokud existuje
  MSI (s) (C8:A0) [Time]: MainEngineThread vrací 1603
  MSI (s) (C8:F8) [Time]: RemoteAPI zničení objektu.
  MSI (s) (C8:98) [Time]: koncové podproces vlastní akce správce.
  === Protokolování zastaveno: Date and Time ===
  MSI (c) (D8:04) [Time]: čítač snížení zakázání vypnutí. Pokud čítač > = 0, bude odepřen vypnutí. Čítač po snižovat: hodnota -1
  MSI (c) (D8:04) [Time]: MainEngineThread vrací 1603
  === Podrobné protokolování zastaveno: Date and Time ===

SQL Server 2005 SP2

 • Při instalaci SQL Server 2005 SP2 zobrazí chybová zpráva:
  Naposledy použité aktualizace KB921896, instalace se nezdařila.
  Potom pokračovat v instalaci. Nakonec není nainstalován databáze služby a služby pro analýzu.
 • Je zaznamenána následující chybová zpráva v souboru Summary.txt:
  Produkt: Databázi služby (SQL2005)
  Verze produktu (předchozí): 1399
  Verze produktu (koncový):
  Stav: Chyba
  Soubor protokolu: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Hotfix\SQL9_Hotfix_KB921896_sqlrun_sql.msp.log
  Číslo chyby: 29528
  Popis chyby: Chyba MSP: 29528 nastavení došlo k neočekávané chybě při instalaci čítače výkonu. Chyba je: určený ovladač je neplatný.
 • Následující informace je zaznamenána v souboru Hotfix.log:
  Date and TimeInstalace souboru: sqlrun_sql.msp
  Date and TimeKopie Engine: Vytvoření MSP nainstalovat soubor protokolu na: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Hotfix\SQL9_Hotfix_KB921896_sqlrun_sql.msp.log
  Date and TimeChyba MSP: 29528 nastavení došlo k neočekávané chybě při instalaci čítače výkonu. Chyba je: určený ovladač je neplatný.
  Date and TimeMSP vrácena 1603: došlo ke závažné chybě během instalace.
  Date and TimeChyba kopírování Engine: Nelze nainstalovat soubor MSP: e:\ddf143eddce69fe41b19cf97ff46\HotFixSQL\Files\sqlrun_sql.msp
  Date and TimeDošlo k následující výjimce: nelze nainstalovat souboru Instalační služba Windows Installer MSP datum:
  Date and TimeSoubor: \depot\sqlvault\stable\setupmainl1\setup\sqlse\sqlsedll\copyengine.cpp Line: 800
 • Je zaznamenána následující chybová zpráva v souboru SQL9_Hotfix_KB921896_sqlrun_sql.msp:
  <Func Name = 'Do_sqlPerfmon2 >
  <EndFunc Name = 'Do_sqlPerfmon2 Return = '2001 GetLastError = '2 >
  Stop PerfTime: Do_sqlPerfmon2: Út Mar 27 14:49:19 2007
  Vlastnosti darwin shromažďování informací pro zpracování selhání.
  MSI (s) (70! 34) [Time]: transformace tabulky chyba.
  MSI (s) (70! 34) [Time]: Poznámka: 1: 2262 2: Chyba 3:-2147287038
  Kód chyby: 2001
  MSI (s) (70! 34) [Time]: produkt: Microsoft SQL Server 2005--chyba 29528. Nastavení došlo k neočekávané chybě během instalace čítače výkonu. Chyba je: určený ovladač je neplatný.
  Chyba: 29528. Nastavení došlo k neočekávané chybě během instalace čítače výkonu. Chyba je: určený ovladač je neplatný.
  <EndFunc Name = 'LaunchFunction Return = GetLastError '2001' = '0' >
  MSI (s) (70:B8) [Time]: Hodnota zásady uživatele 'DisableRollback je 0
  MSI (s) (70:B8) [Time]: počítač zásady 'DisableRollback' Hodnota 0
  Akce ukončena Time: InstallFinalize. Vrátí hodnotu 3
Příčina
Instalační program provádí operace hledání a nahrazení na následující soubory:
 • InstanceName výkonnosti-sqlctr.ini
 • Výkonnosti-InstanceName souboru msmdctr.ini
Operace najít a nahradit je velká a malá písmena. Pokud složka, kterou zadáte nainstalovat součást má stejný název jako název služby výchozí instance komponenty, mnoho řetězců v souboru nahrazeny. Proto zobrazí chybová zpráva.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, neinstalujte tyto součásti v následujících složkách:
 • Složky s názvem "MSSQLServer"
 • Složky s názvem "MSSQLServerOLAPService"
Další informace
"MSSQLServer" je výchozí název služby součásti databáze služby. "MSSQLServerOLAPService" je výchozí název služby součást Analysis Services. Tyto služby výchozí názvy jsou vyhrazeny pro SQL Server 2005. Tyto názvy neměli používat jako názvy složek.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 933945 - Poslední kontrola: 05/10/2007 16:19:25 - Revize: 2.1

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services

 • kbmt kbsql2005setup kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB933945 KbMtcs
Váš názor
display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">