Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak nainstalovat SQL Server 2005 Reporting Services v počítači se systémem Windows Vista

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:934164
Windows Server 2008 verzi tohoto článku naleznete 938245.
.
ÚVOD
Tento článek popisuje požadavky a kroky pro instalaci Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services v systému Windows Vista-based počítač.
Další informace

Požadavky

Máte počítač, který je spuštěn jeden z následujících vydáních systému Windows Vista:
 • Systém Windows Vista Business
 • Systém Windows Vista Enterprise
 • Systém Windows Vista Ultimate
Nainstalujete některou z následujících edice serveru SQL Server 2005 SQL Server 2005 Reporting Services, který obsahuje:
 • SQL Server 2005 Developer Edition
 • SQL Server 2005 Standard Edition
 • SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • SQL Server 2005 Evaluation Edition
 • SQL Server 2005 Express Edition s rozšířené služby Aktualizace Service Pack 2 (SP2)
Poznámka: SQL Server 2005 Enterprise Edition není podporován v systému Windows Vista.

Po instalaci původní verze serveru SQL Server 2005, je třeba použít SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) nebo novější služby Pack získání odborné pomoci společnosti Microsoft. Kromě toho serveru SQL Server 2005 Express Edition SP2 rozšířené služby již na úrovni serveru SQL Server 2005 SP2. Další informace naleznete na webu společnosti Microsoft:Před instalací služby SQL Server 2005 Reporting Services, je nutné Povolte Microsoft ASP.NET a Internetová informační služba (IIS). K Povolte prostředí ASP.SÍTĚ a služby IIS, postupujte takto:
 1. V Ovládacích panelech klepněte na tlačítko Programya potom poklepejte na Programy a funkce.
 2. V Řízení uživatelských účtů Dialogové okno, klepněte na tlačítko Pokračovat.
 3. Klepněte na tlačítko Zapnutí funkce systému Windows nebo vypnout.
 4. V Funkce systému Windows Dialogové okno pole, rozbalte položkuInternetová informační služba, rozbalte položku Nástroje pro správu webu, Rozbalit Služba IIS 6 Kompatibilita správya klepněte na Zaškrtněte následující políčka:
  • Služba IIS 6 Kompatibilita rozhraní WMI
  • Konfigurace metabáze služby IIS a IIS 6 Kompatibilita
 5. Rozbalit Služby WWW, rozbalte položkuFunkce vývoje aplikacía klepněte na něj následující políčka:
  • PROSTŘEDÍ ASP.NET
  • Rozšíření ISAPI
  • Filtry ISAPI
 6. Rozbalit Společné funkce protokolu HTTPa pak Klepnutím zaškrtněte následující políčka:
  • Výchozí dokument
  • Procházení adresářů
  • Chyby protokolu HTTP
  • Přesměrování HTTP
  • Statický obsah
 7. Rozbalit Zabezpečenía klepněte na tlačítko Vybrat na Ověřování systému Windows Zaškrtávací políčko.
Poznámka: Pokud povolíte všechny tyto funkce Služba Reporting Services možnost se nezobrazí v Funkce výběru Dialogové okno SQL Server instalačního programu.

Po povolení požadované funkce, je nutné spustit službu World Wide publikování Pokud jste Chcete nainstalovat výchozí konfigurace služby Reporting Services. V opačném případě Pouze nainstaluje služby Reporting Services a neobsahuje program pro instalaci serveru SQL Server Konfigurace služby Reporting Services.

Instalace serveru SQL Server 2005 Reporting Services

Chcete-li nainstalovat SQL Server 2005 Reporting Services, postupujte takto:
 1. Přihlášení k systému Windows Vista a povolit prostředí ASP.SÍTĚ a služby IIS. Pro Další informace naleznete v části "Požadavky".
 2. Ověřte, zda je služba publikování na webu byla spuštěna. Pokud není spuštěna služba publikování na webu, nakonfigurujte automatické spuštění služby. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V Ovládacích panelech klepněte na tlačítko Systém a Údržba.
  2. Klepněte na tlačítko Nástroje pro správu.
  3. Poklepejte na položku Služby.
  4. V Řízení uživatelských účtů Dialogové okno Klepněte na tlačítko Pokračovat.
  5. Klepněte pravým tlačítkem myši Publikování na webu Službaa klepněte na tlačítko Vlastnosti.
  6. V Služba publikování na webu Vlastnosti Dialogové okno, klepněte na tlačítko Automatické v Typ spouštění seznam.
  7. Klepněte na tlačítko Použít, klepněte na tlačítko Spustita klepněte na tlačítko OK.
 3. Spusťte instalaci serveru SQL Server 2005 nebo SQL Server 2005 Express Edition se službou Advanced Services SP2.

  Poznámky
  • Při instalaci původní verze serveru SQL Server 2005, zobrazí upozornění, která vysvětluje, že tento program obsahuje problémy s kompatibilitou. Klepněte na tlačítko Spustit program Chcete-li pokračovat instalace.
  • V Funkce výběru Dialogové okno Zkontrolujte, zda Služba Reporting Services je vybrán.
  • V Instalace serveru sestav Možnosti Dialogové okno vyberte některou z následujících možností:
   • Výchozí instalace Konfigurace
   • Instalace, ale nenakonfigurujete Server
 4. Instalace serveru SQL Server 2005 SP2.

  Poznámky
  • Další informace o získání SQL Server 2005 Service Pack 2, klepněte na následující článek znalostní báze článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   913089Jak získat nejnovější Pack pro SQL Server 2005
  • Pokud nainstalujete SQL Server 2005 Express Edition s Advanced Services SP2, přeskočte krok 4, protože SQL Server 2005 SP2 již nainstalován.
  • Musíte přesvědčit, že je služba SQL Server spustit před instalací serveru SQL Server 2005 SP2. Služba SQL Server musí být systémem provádět ověřování změnami Ověřování Režim Dialogové okno instalačního programu.
  • Jakmile opustíte Ověřování Režim Dialogové okno, můžete zastavit službu serveru SQL Server, aby systém restartujte. Chcete-li zastavit službu serveru SQL Server, klepněte na tlačítko Pro správu Nástroje v Ovládacích panelech poklepejte na panel Služby, Klepněte pravým tlačítkem myši na službu SQL Server a klepněte na tlačítko Zastavit.
  • Pokud zajišťování uživatelem serveru SQL Server 2005 nástroj pro Vista spuštění, spuštění služby SQL Server před udělením práva pro správu uživatel. SQL Server 2005 zajišťování nástroj uživatele v systému Vista můžete použít k přidání Uživatelské účty systému Windows a členem pevné role serveru snadno.
 5. Pokud služba není spuštěna, spusťte službu serveru SQL Server. Pokud instalujete SQL Server Express Edition SP2 rozšířené služby, obnovení SLUŽBA IIS.

  Chcete-li obnovit služby IIS, postupujte takto:
  1. Otevřete příkazový řádek pomocí Spustit jako Správce možnost.
  2. Typ IISRESETa pak stiskněte klávesu. Zadejte.
 6. Pokud jste vybrali Instalace, ale nenakonfigurujete server volbu v Instalace serveru sestav Možnosti dialogovém okně Konfigurace serveru. Chcete-li to provést, postupujte podle Tyto kroky:
  1. Spusťte nástroj Konfigurace služby Reporting Services. K Spusťte nástroj, klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Všechny Programy, přejděte na příkaz SQL Server 2005, přejděte na příkaz Nástroje pro konfiguracia klepněte na tlačítko Služba Reporting Services Konfigurace.
  2. V Řízení uživatelských účtů Dialogové okno Klepněte na tlačítko Pokračovat.
  3. V Instance instalace serveru sestav Výběr Dialogové okno zadejte název počítače v Název počítače pole.
  4. Klepněte na instanci SQL Server 2005 Reporting Služby v Název instance seznam a potom klepněte na tlačítko Připojit.
  5. Konfigurace serveru pro operaci.
  Poznámka: Reporting Services spuštěna jako starší aplikace ve službě IIS 7.0. Pokud Konfigurace fondu aplikací pro virtuální adresář serveru sestav na Vykazování nové instalace služby, jednu z následujících metod:
  • Vybrat Klasické.Fond aplikací NET pro server zprávu.
  • Vytvořte nový fond aplikací. Potom nastavte Spravované režimu potrubí možnost Klasické nastavení.
  Pokud je nainstalována služba Reporting Services pomocí výchozího Konfigurace serveru spuštěna ve vlastním fondu aplikací pod Účet NetworkService. Používáte-li výchozí konfigurace serveru je plně funkční v systému Windows Vista. Ale neměli byste se systémem Sestava serveru výchozí fond aplikací ve službě IIS 7.0. Výchozí fond aplikací má Spravované režimu potrubí možnost nastavena na hodnotuIntegrované. "HTTP 500" se zobrazí chybová zpráva, pokud spustíte sestavu serveru výchozí fond aplikací.
 7. Konfigurace serveru pro místní správu. K přístup na server pro vykazování a správce sestav místně, postupujte takto:
  1. Spusťte aplikaci Windows Internet Explorer.
  2. V Nástroje nabídky, klepněte na tlačítko Možnosti Internetu.
  3. Klepněte na tlačítko Zabezpečení.
  4. Klepněte na tlačítko Důvěryhodné servery.
  5. Klepněte na tlačítko Weby.
  6. Ve skupinovém rámečku Přidat tento webový server do zóny, Typ http://Název_serveru. Pokud nepoužíváte výchozího serveru HTTPS, zrušte Vyžadovat certifikačním serverem (https:) u všech serverů v této zóny Zaškrtávací políčko.
  7. Klepněte na tlačítko Přidat.
  8. Opakujte krok 7f a krok 7 g, přidejte http://localhost Adresa URL a pak klepněte na tlačítko Zavřít.
  Poznámka: Tento krok umožňuje spuštění aplikace Internet Explorer a otevřete localhost nebo název počítače v síti serveru pro obě sestavy Serverové aplikace a aplikace Správce sestav.
 8. Vytvoření přiřazení rolí, které explicitně udělit že přístup společně s úplnými oprávněními. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Spusťte aplikaci Internet Explorer společně se Spustit jako správce možnost. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Spustit, Klepněte na tlačítko Všechny programy, klepněte pravým tlačítkem myši Internet Explorera klepněte na tlačítko Spustit jako Správce.
  2. Otevřete Správce sestav. Výchozí adresa URL správce sestav je http://Název_serveru/ Reports.

   Používáte-li SQL Server Express Advanced Services SP2, je adresa URL správce sestav http://Název_serverusqlexpress$ / Reports. Pokud použijete pojmenované instance služby Reporting Services, je adresa URL správce sestav http://Název_serveru$ / ReportsInstanceName
  3. V Domovská stránka Dialogové okno, klepněte na tlačítko Vlastnosti.
  4. Klepněte na tlačítko Nové přiřazení Role.
  5. Zadejte název účtu uživatele systému Windows pomocí následujících formát:
   Domény\Uživatel
  6. Klepnutím vyberte Správce obsahuZaškrtávací políčko.
  7. Klepněte na tlačítko OK.
  8. V Domovská stránka Dialogové okno, klepněte na tlačítko Nastavení webu.
  9. Klepněte na tlačítko Konfigurace zabezpečení webu.
  10. Klepněte na tlačítko Nové přiřazení Role.
  11. Zadejte uživatelský účet systému Windows pomocí následujících formát:
   Domény\Uživatel
  12. Klepněte na tlačítko Správce systému.
  13. Klepněte na tlačítko OK.
  14. Ukončete Správce sestav.
 9. Používat aplikaci Internet Explorer bez Spustit jako Správce možnost znovu Správce sestav.

Pomocí programu SQL Server Business Intelligence Development Studio v systému Windows Vista

Používáte-li v systému Windows Business Intelligence Development Studio Vista, budou mít problémy s kompatibilitou s vývojem vsprvs prostředí.

Chcete-li otevřít existující projekt nebo existující řešení, nebo pokud chcete publikovat položky z Návrháře sestav nebo z modelu Návrhář sestavy serveru v systému Windows Vista, musíte použít zvýšená oprávnění. Otevřete aplikaci SQL Server Business Intelligence Development Studio. Chcete-li to provést, postupujte podle Tyto kroky:
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Všechny Programya klepněte na tlačítko SQL Server 2005.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši SQL Server Business Intelligence Development Studio.
 3. Klepněte na tlačítko Spustit jako správce.
 4. Klepněte na tlačítko Pokračovat.
 5. Klepněte na tlačítko Spustit Program.
Nyní můžete implementovat zprávy a další položky na serveru. Pokud nemáte dostatečná oprávnění, zobrazí se chybové zprávy. Pro například dojít k následujícím problémům:
 • Při pokusu se zobrazí chybové zprávy "Přístup odepřen" Otevřete existující projekt.
 • Při konfiguraci se zobrazí chybové zprávy o selhání přihlášení datové zdroje připojení ke sdílené datové zdroje.
 • Při použití serveru Průvodce sestavou k vytvoření sestavy, Průvodce se pokusí připojit k se zobrazí chybová zpráva o selhání přihlášení externí zdroj dat poskytující data pro sestavu.
Vytvoření přihlášení pro uživatele, kteří na správě databází Server, je třeba spustit SQL Server Management Studio pomocí Spustit jako Správce možnost. V opačném případě nelze vytvořit nebo upravit příkaz SQL Přihlášení k serveru nebo oprávnění k databázi serveru SQL Server.
Odkazy
Další informace o instalaci 32bitová verze SQL Server 2005 Reporting Services v počítači, který je spuštění 64bitových verzí systému Windows, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
934162Jak nainstalovat 32bitové verzi SQL Server 2005 Reporting Services v počítači s 64bitovou verzí systému Windows je spuštěna.
Další informace o upgradu, SQL Server 2005 Reporting Služby v počítači se systémem Windows Vista, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
934163Jak upgradovat SQL Server 2005 Reporting Services v počítači se systémem Windows Vista

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 934164 - Poslední kontrola: 05/22/2011 16:52:00 - Revize: 4.0

Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services

 • kbsqlsetup kbhowto kbsql2005rs kbinfo kbmt KB934164 KbMtcs
Váš názor
/html> mg style="display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>>/html>