Instalace služby Windows Media v systému Windows Server 2008

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:934518
Příznaky
Tímto nejsou součástí operačního systému Windows Server 2008:
 • Role Streaming Media Services

  Poznámka: Tuto roli zahrnuje nejnovější verze služby Microsoft Windows Media, Windows Media Services 2008.
 • Nástroje pro správu rolí Streaming Media Services pro funkci sady nástrojů pro vzdálenou správu serveru ve Správci serveru
Řešení
Chcete-li získat nové funkce, které jsou k dispozici v systému Windows Media Services pro Windows Server 2008, je nutné získat a spusťte soubor MSU (Microsoft Update samostatný balíček) pro příslušné role Streaming Media Services. Je třeba spustit tento soubor na aktualizované platformě.

Poznámka: Tyto nové funkce zahrnují vestavěné Cache nebo Proxy plug-in.

Tato část popisuje, jak nainstalovat roli Streaming Media Services na následující možnosti instalace operačního systému Windows Server 2008:
 • Úplné
 • Jádro serveru
Tato část také popisuje, jak nainstalovat modul snap-in pro konzoly MMC (konzola Microsoft Management Console), který lze použít ke konfiguraci Windows Media Services pro systém Windows Server 2008 ze vzdáleného počítače.

Možnost Úplná instalace

Úplná instalace systému Windows Server 2008 nainstalovat roli Streaming Media Services, postupujte takto.

Poznámka: Role Streaming Media Services zahrnuje Windows Media Services 2008.
 1. Pokud jsou splněny následující podmínky, postupujte písmeny, postupujte podle tohoto seznamu:
  • Používáte systém Microsoft Windows 2000 Server nebo Microsoft Windows NT Server 4.0.
  • Na serveru se systémem Windows Media Services 4.1.
  • Aktualizaci na serveru Windows Server 2008.
  1. Aktualizace serveru Windows Server 2003.

   Poznámka: Před aktualizací na serveru Windows Server 2003, zálohujte všechny potřebné soubory služby Windows Media Services. Další informace o kopírování těchto souborů naleznete v tabulce v části "Další informace" v podčásti "Soubory, je třeba zkopírovat".
  2. Aktualizace serveru Windows Server 2008.
 2. Pokud inovujete z předchozí předprodejní verze systému Windows Server 2008, Windows Server 2003 nebo Windows 2000 Server, musíte vybrat možnost Úplná instalace při instalaci systému Windows Server 2008. Je nutné vybrat možnosti instalace Server Core.
 3. Stáhněte a spusťte soubor MSU pro roli Streaming Media Services. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Navštivte následující Web společnosti Microsoft:
  2. Pro 32bitová vydání systému Windows Server 2008 stáhněte následující soubor:
   Windows6.0-KB934518-x 86-Server.msu
   Pro 64bitové edice systému Windows Server 2008 stáhněte následující soubor:
   Windows6.0-KB934518-x 64-Server.msu
 4. Spusťte správce serveru. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Nástroje pro správua klepněte na tlačítko Správce serveru.
 5. V Akce Klepněte na příkaz ve Správci serveru Aktualizovata počkejte na dokončení aktualizace.

  Poznámka: Můžete zkontrolovat stav aktualizace na straně levé dolní části stavového řádku.
 6. Restartujte správce serveru.
 7. Ve Správci serveru přidejte roli Streaming Media Services. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Přidání rolí ve skupinovém rámečku Souhrn rolía pak vyberte Služby datových proudů v Průvodci přidáním rolí.
 8. Pokud aktualizujete server se systémem Windows Media Services, Windows Server 2008, musíte zkopírovat soubory služby Windows Media Services a nastavení, které jste zálohovali v kroku 1 na novou platformu Windows Server. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Ukončete službu Windows Media Services. Chcete-li to provést, zadejte na příkazovém řádku následující řetězec:
   net stop wmserver
  2. Zkopírujte soubor ServerNamespace.xml zálohovaná přes nově instalované verzi tohoto souboru. Ve výchozím nastavení je tento soubor je v následující složce:
   %windir%\System32\Windows Media\Server
  3. Restartujte službu Windows Media Services. Chcete-li to provést, zadejte na příkazovém řádku následující řetězec:
   net start wmserver
Poznámky
 • Chcete-li odebrat roli Streaming Media Services z aktivního používání, postupujte takto:
  1. Ve skupinovém rámečku Souhrn rolí klepněte ve Správci serveru Odebrání role.
  2. Vyberte v Průvodci odebrání rolí Služby datových proudů.
 • Odebrat z role Streaming Media Services Přidání rolí seznam ve Správci serveru a úplně odinstalovat role Streaming Media Services, postupujte takto:
  1. Odeberte roli Streaming Media Services z aktivního používání. Chcete-li to provést, postupujte podle kroků uvedených v předchozí odrážka.
  2. V Programy a funkce v Ovládacích panelech klepněte na tlačítko Zobrazit nainstalované aktualizace ve skupinovém rámečku Úkoly.
  3. V Programy a funkce v Ovládacích panelech klepněte na tlačítko Služby datových proudů aktualizace pro Server (KB934518) ve skupinovém rámečku Odinstalace aktualizacea klepněte na tlačítko Odinstalovat.

Možnost instalace serverového jádra

Chcete-li instalaci serverového jádra systému Windows Server 2008 nainstalovat roli Streaming Media Services, postupujte takto.

Poznámka: Role Streaming Media Services zahrnuje Windows Media Services 2008.
 1. Možnost instalace serverového jádra systému Windows Server 2008 nainstalujte. Veškeré pokyny naleznete na webu společnosti Microsoft:
 2. Nainstalujte roli Streaming Media Services. Chcete-li to provést, postupujte takto.

  Poznámka: Další informace naleznete na webu společnosti Microsoft:
  1. Stáhněte soubor MSU pro roli Streaming Media Services. Chcete-li to provést, postupujte takto:
   1. Navštivte následující Web společnosti Microsoft:
   2. Pro instalace Server Core (32-bit Edition) systému Windows Server 2008 stáhněte následující soubor:
    Windows6.0-KB934518-x 86-Core.msu
    Pro instalace Server Core (64-bit Edition) systému Windows Server 2008 stáhněte následující soubor:
    Windows6.0-KB934518-x 64-Core.msu
  2. Spusťte soubor MSU pro roli Streaming Media Services. Chcete-li to provést, proveďte jednu z následujících akcí:
   • Pro instalace Server Core (32-bit Edition) zadejte na příkazovém řádku následující řetězec:
    Start /w wusa/quiet Windows6.0-KB934518-x 86-ServerCore.msu
   • Pro instalace Server Core (64-bit Edition) zadejte na příkazovém řádku následující řetězec:
    Start /w wusa/quiet Windows6.0-KB934518-x 64-ServerCore.msu
  3. Chcete-li nainstalovat roli Streaming Media Services, zadejte na příkazovém řádku následující řetězec:
   Start /w ocsetup MediaServer
  4. Chcete-li spustit službu Windows Media Services, zadejte na příkazovém řádku následující řetězec:
   net start wmserver
Poznámka:Po dokončení instalace je třeba nakonfigurovat roli Streaming Media Services ze vzdáleného počítače pomocí modulu snap-in služby Windows Media Services pro konzolu MMC (konzola Microsoft Management Console). Instalací modulu snap-in v jiném počítači se systémem úplnou instalaci systému Windows Server 2008. Nebo můžete nainstalovat nástroje pro vzdálenou správu serveru pro roli Streaming Media Services v počítačích se systémem Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business nebo verzemi těchto operačních systémů Windows Vista s aktualizací Service Pack 1 (SP1).

Vzdálená instalace nástrojů pro správu serveru

Nástroje pro vzdálenou správu serveru funkci správce serveru je nového v systému Windows Server 2008. Tato funkce poskytuje nástroje pro správu rolí, které umožňují správcům vzdáleně spravovat servery se systémem Windows Server 2008. Tato funkce není podporována role Streaming Media Services. Můžete však nainstalovat nástroje pro vzdálenou správu serveru pro roli Streaming Media Services v počítači se systémem Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise nebo Windows Vista Business. Nebo můžete spravovat server vzdáleně ze samostatného serveru Windows Media je systémem možnost Úplná instalace systému Windows Server 2008.

Chcete-li nainstalovat nástroje pro vzdálenou správu serveru pro roli Streaming Media Services, postupujte takto v počítači s podporovaným operačním systémem Windows Vista:
 1. Navštivte následující Web společnosti Microsoft:
 2. Pro 32bitové edice systému Windows Vista stáhněte a spusťte následující soubor:
  Windows6.0-KB934518-x 86-Admin.msu
  Pro 64bitové edice systému Windows Vista stáhněte a spusťte následující soubor:
  Windows6.0-KB934518-x 64-Admin.msu
Modul snap-in konzoly MMC služby Windows Media Services je nainstalována. Chcete-li spustit modul snap-in, klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustita potom zadejte wmsadmin.

Poznámka: Po dokončení instalace, oprávnění k přístupu pro nástroje pro vzdálenou správu serveru pravděpodobně není správně nakonfigurován na serveru Windows Media. Brána Firewall systému Windows, mohou navíc není nakonfigurován umožňují komunikovat prostřednictvím brány firewall systému Windows Media Instrumentation (WMI). Další informace o konfiguraci těchto oprávnění umožníte Windows Media Services, modul snap-in se připojit k serveru Windows Media navštivte následující Web společnosti Microsoft: Poznámka: Pokud upgradujete počítač na systém Windows Vista Ultimate s aktualizací SP1, Windows Vista Enterprise s aktualizací SP1 nebo Windows Vista Business s aktualizací SP1, nástroje pro vzdálenou správu serveru pro roli Streaming Media Services nejsou zachovány během upgradu. Chcete-li přeinstalovat modul snap-in pro konzolu MMC, postupujte podle kroků popsaných v této části.
Prohlášení
Toto chování je záměrné.
Další informace

Dostupnost operačního systému

Další informace o získání systému Windows Server 2008 navštivte následující Web společnosti Microsoft:Role Streaming Media Services lze nainstalovat pouze na plný a instalace serverového jádra systému Windows Server 2008. Instalace na 32bitové a 64bitové verze operačního systému podporována. Vzdálený Server pro správu nástroje pro službu Windows Media lze nainstalovat pouze v počítači se systémem Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business nebo verzemi těchto operačních systémů Windows Vista, které zahrnují aktualizace Service Pack 1 (SP1). Instalace systému Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic a Windows Vista Starter není aktuálně podporována.

Podporované scénáře migrace

Pokud používáte systém Windows Media Services 9 Series v systému Windows Server 2003, Windows Media Services pro systém Windows Server 2008 podporuje automatizovanou migraci digitální mediální soubory a nastavení. Však: Používáte-li službu Windows Media Services 4.1 na Windows 2000 Server nebo Microsoft Windows NT Server 4.0, musí nejprve aktualizovat Windows Media server na systém Windows Server 2003 a potom aktualizace serveru Windows Server 2008. Aktualizace z těchto starších platformách přímo do systému Windows Server 2008 není podporována.

Před aktualizací systému Windows Server 2003, je nutné zálohovat potřebné soubory služby Windows Media Services. Další informace o tom, jak kopírovat soubory, naleznete v tabulce "Soubory, je třeba zkopírovat" Pododdíl tohoto oddílu.

Soubory, které je třeba zkopírovat

V následující tabulce jsou uvedeny soubory, které je třeba zkopírovat spolu s jejich popisy a jejich výchozí umístění na serveru Windows Media:
SouborPopisVýchozí cesta
ServerNamespace.xmlObor názvů souboru Windows Media Services ukládá nastavení konfigurace serveru Windows Media.%windir%\System32\Windows Media\Server
Zdroje obsahuZdroje obsahu systému souborů patří soubory v seznamu stop, digitální mediální soubory, například soubory Windows Media Audio (WMA) a Windows Media Video (WMV) a archivované vysílání.%systémová_jednotka%\WMPub
Soubory protokoluSoubory protokolu ukládat data o klientech přijímajících obsah.%windir%\System32\LogFiles
Poznámky
 • Kopírování souborů protokolu je volitelné.
 • Měli také zálohovat zásuvné moduly třetích stran a aplikací, které používá služba Windows Media Services.

Služba Windows Media Services 2008 v systému Windows Server 2008 R2

Tento článek popisuje, jak nainstalovat Windows Media Services 2008 pro operační systém Windows Server 2008. Nelze nainstalovat na Windows Server 2008 R2 Windows Media Services 2008. Informace o instalaci služby Windows Media Services 2008 pro operační systém Windows Server 2008 R2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
963697 Jak nainstalovat Windows Media Services pro Windows Server 2008 R2

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Eigenschaften

Artikelnummer: 934518 – Letzte Überarbeitung: 05/22/2011 15:58:00 – Revision: 11.0

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbhowto kbprb kbmt KB934518 KbMtcs
Feedback