Popis aktualizace zabezpečení pro službu Windows SharePoint Services 3.0: 9. října 2007

ÚVOD
Důležité: Pro počítače se službou Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 aktualizace zabezpečení z 9. října 2007 nahrazuje následující balíček oprav hotfix:
941422 Popis balíčku oprav hotfix pro službu Windows SharePoint Services 3.0: 24. srpna 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pro počítače s nainstalovanou službou Windows SharePoint Services 3.0, ale bez nainstalovaného serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007, je nutné nainstalovat aktualizaci zabezpečení 934525. Pro počítače s nainstalovaným serverem SharePoint Server 2007 je nutné nainstalovat aktualizaci zabezpečení 934525 a aktualizaci zabezpečení pro SharePoint Server 2007 z 9. října 2007.

Další informace o aktualizacích zabezpečení pro SharePoint Server 2007 z 9. října 2007 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
937832 Popis aktualizace zabezpečení pro SharePoint Server 2007: 9. října 2007

Ten obsahuje všechny podstatné informace o této aktualizaci zabezpečení pro službu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. Tyto informace zahrnují seznam souborů a možnosti nasazení.

Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu zabezpečení, navštivte následující web společnosti Microsoft: Poznámka: Pokud jste ve službě Windows SharePoint Services nasadili kolekce webů s názvy hostitelů, tuto aktualizaci zabezpečení v tomto okamžiku neinstalujte. Další informace naleznete v části Známé problémy.

Informace o aktualizaci

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Aktualizace zabezpečení pro službu Windows SharePoint Services 3.0

StáhnoutStáhnout balíček 934525.

Aktualizace zabezpečení pro službu Windows SharePoint Services 3.0 x64

StáhnoutStáhnout balíček 934525

Datum vydání: 10. října 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Postup nasazení aktualizací softwaru pro službu Windows SharePoint Services 3.0

Společnost Microsoft doporučuje řídit se postupy a procedurami uvedenými v tématu Nasazení aktualizací softwaru pro službu Windows SharePoint Services 3.0 ve většině scénářů nasazení, při nasazení na samostatných serverech i v rozsáhlých serverových farmách.

Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Tato aktualizace zabezpečení opravuje následující problémy:
 • 938663 Jednorázové úlohy časovače ve službě Windows SharePoint Services 3.0 nebo na serveru SharePoint Server 2007 jsou zpožděny minimálně o hodinu, pokud jsou úlohy naplánovány na období v letním čase (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • 935605 Možné problémy při použití modulu zápisu reference služby Stínová kopie svazku (VSS) ve službě Windows SharePoint Services 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • 937038 Chybová zpráva při pokusu o připojení k webu v kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0: HTTP 500 – Vnitřní chyba serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • 941422 Popis balíčku oprav hotfix pro službu Windows SharePoint Services 3.0: 24. srpna 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • 939809 Popis aktualizace, která řeší problém ve službě Windows SharePoint Services 3.0, kdy položky používající pole datumu a času jsou posunuté o jednu hodinu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Tato aktualizace zabezpečení řeší následující problém, který dříve nebyl ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base zdokumentován:
 • Po instalaci aktualizace Windows Internal Database Engine Service Pack 2 se nezdaří vytvoření databáze.

Známé problémy

 • Během posledních dvou kroků v Průvodci konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint může dojít k zobrazení chybové zprávy podobné následující:
  Po dokončení upgradu nelze na tomto serveru spustit službu SPSearchServiceInstance. Spusťte ji ručně.
  Ve skutečnosti však po dokončení Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint došlo ke spuštění služby SPSearchServiceInstance. Tuto chybovou zprávu i chybovou zprávu zaznamenanou v souboru protokolu Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint lze bez obav ignorovat.
 • Šablona doplňku Microsoft GroupBoard Workspace 2007 pro službu Windows SharePoint Services 3.0 může způsobit chybu Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint při upgradu na sestavení.

  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  941678 Nelze dokončit Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint v počítači s nainstalovaným produktem GroupBoard Workspace 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Při postupném upgradu kolekce webů služby Windows SharePoint Services 2.0 na kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0 může dojít k vypnutí serveru. Před instalací této aktualizace zabezpečení je třeba postupný upgrade dokončit.
 • Při instalaci služby Windows SharePoint Services 3.0 používáte tichý režim. Pokud během této instalace nainstalujete tuto aktualizaci zabezpečení, dojde po dokončení instalačního programu k neočekávanému spuštění Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint.

  Chcete-li vyřešit tento problém, extrahujte tuto aktualizaci zabezpečení do složky v počítači. Poté zkopírujte soubory do složky Updates původní vydané verze programu. Po zkopírování extrahovaných souborů do daného umístění lze pomocí této složky nainstalovat vydanou verzi programu s aktualizovanou úrovní zabezpečení odpovídající této aktualizaci zabezpečení.
 • Po instalaci této aktualizace zabezpečení do počítače se systémem Microsoft Windows Small Business Server 2003 nemusí dojít k restartování webových serverů v časovém limitu. Nebude tak možné získat přístup k webům Backup, CompanyWeb, Microsoft Server ActiveSync, Monitoring, Outlook Web Access nebo Remote Web Workplace. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
  • Pomocí programu Správce Internetové informační služby (IIS) spusťte zastavené weby.
  • Restartujte počítač.
 • Pokud při instalaci této aktualizace zabezpečení běží program pro vyhledávání virů, může během instalace docházet k občasným problémům. Chcete-li tyto problémy vyřešit, před instalací této aktualizace zabezpečení vypněte program pro vyhledávání virů.
 • Ve službě Windows SharePoint Services 3.0 používáte kolekce webů s názvy hostitelů. Pokud jste nasadili velké množství kolekcí webů s názvy hostitelů, může v průběhu instalace této aktualizace zabezpečení docházet k vážným problémům s výkonem. K tomuto problému může například dojít, jestliže jste nasadili více než 50 kolekcí webů s názvy hostitelů.

  Společnost Microsoft vydala opravu hotfix 943594, která tento problém řeší.Další informace o možnostech získání opravy hotfix 943594 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  943594Po instalaci aktualizace zabezpečení 934525 (MS07-059) v prostředí serveru Windows SharePoint Server 3.0, které obsahuje mnoho kolekcí webů s názvy hostitelů, dochází k problémům s výkonem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Poznámka: Pokud ve službě Windows SharePoint Services 3.0 nepoužíváte kolekce webů s názvy hostitelů, můžete tuto aktualizaci zabezpečení bez obav nainstalovat.
 • Předpokládejme následující situaci. Pomocí jedné z následujících metod zrušíte zajišťování databáze vyhledávací služby ve službě Windows SharePoint Services 3.0:
  • Metoda 1
   Na příkazovém řádku zadáte následující příkaz:
   %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE" -O SPSEARCH -ACTION STOP -F
  • Metoda 2
   Na stránce Centrální správa zastavíte službu Hledání v nápovědě služby Windows SharePoint Services. Postupujte takto:
   1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Centrální správa serveru SharePoint 3.0.
   2. Klepněte na položku Operace a poté v části Topologie a služby klepněte na položku Služby na serveru.
   3. Klepnutím na tlačítko Zastavit zastavte službu Hledání v nápovědě služby Windows SharePoint Services.
  Provedete základní instalaci služby Windows SharePoint Services 3.0 obsahující nezajišťovanou databázi vyhledávací služby a zároveň provedete instalaci této aktualizace zabezpečení. V tomto případě při spuštění Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint nebude průvodce úspěšně dokončen.

  Chcete-li určit, zda u vás dochází k tomuto problému, otevřete nejnovější protokol PSConfig uložený v následujícím umístění:
  %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\Logs
  Pokud se v protokolu PSConfig zobrazí následující chybová zpráva, jedná se o uvedený problém:
  Výjimka: System.ArgumentException: Objekt s identifikátorem NÁHODNÉ-GUID v této databázi konfigurací neexistuje. Objekt byl pravděpodobně odstraněn jinou operací.
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(Guid id)
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(SPPersistedObject obj)
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPPersistedObject.Delete()
  at Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.ProvisionDatabase()
  at Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.Provision()
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstanceInConfigDB(Boolean provisionTheServiceInstanceToo, String serviceInstanceRegistryKeyName, Object sharepointServiceObject)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstances(Boolean provisionTheServiceInstancesToo, String serviceRegistryKeyName, Object sharepointServiceObject)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServices(Boolean provisionTheServicesToo)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.Run()
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()
  Tento problém vyřešíte následujícím způsobem:
  1. Proveďte jednu z těchto akcí:
   • V instanci serveru SQL služby Windows SharePoint Services 3.0 odstraňte databázi vyhledávací služby pro službu Windows SharePoint Services 3.0. Název databáze začíná řetězcem WSS_Search_ a končí názvem serveru.
   • Zadáním jiné než výchozí databáze vyhledávací služby pro službu Windows SharePoint Services 3.0 obnovte zajišťování databáze vyhledávací služby pro službu Windows SharePoint Services 3.0. Použijte některý z následujících postupů:
    • Metoda 1

     Na příkazovém řádku zadejte příkaz podobný následujícímu:
     %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE -O SPSEARCH -ACTION START -DATABASENAME "Příklad_názvu_databáze"
    • Metoda 2
     1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Centrální správa serveru SharePoint 3.0.
     2. Klepněte na položku Operace a poté v části Topologie a služby klepněte na položku Služby na serveru.
     3. Ověřte, zda je vyhledávací služba služby Windows SharePoint Services zastavená. Pokud tato služba běží, zastavte ji.
     4. V seznamu Služby klepněte na položku Hledání služby Windows SharePoint Services.
     5. V poli Vyhledávací databáze změňte název databáze na libovolný název jiný než výchozí a klepněte na tlačítko OK.
     6. Klepnutím na tlačítko Spustit v části Služby na serveru spusťte službu Hledání služby Windows SharePoint Services.
  2. Na příkazovém řádku spusťte následující příkaz:
   %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\ PSConfigUI.exe
 • Tato aktualizace zabezpečení zahrnuje opravy hotfix pro následující problémy. Pokud však po instalaci této aktualizace zabezpečení nainstalujete aktualizaci Service Pack pro službu Windows SharePoint Services 3.0, budou tyto opravy hotfix ztraceny.
  • Přejmenujete kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0. Přidáte-li do kolekce webů nového uživatele, uvítací zpráva doručená novému uživateli obsahuje starý název webu.
  • Použijete nástroj Application Definition Designer pro import modelu databáze nástroje Business Data Catalog Definition Editor (nástroj BDC) sady SDK pro server Microsoft Office SharePoint Server 2007. Po importu modelu databáze je připojovací řetězec databáze prázdný.
  • Dochází k neočekávanému ukončení programu SPWriter.exe při jeho spuštění. Zobrazí se chybová zpráva modulu Oleaut32.dll. Tento problém vyřešila oprava hotfix, která přesunula funkci GetTimeZoneMoveParameters() na konec souboru Owssvr.dll.
  • Provedete migraci uživatelských účtů do nové kolekce webů pomocí nástroje příkazového řádku Stsadmin.exe. Při procházení nové kolekce webů se v protokolu aplikace zobrazí chyby událostí 6482, 6875 a 6482. Tento problém může nastat, pokud má uživatel neplatný identifikátor zabezpečení SID ve službě Windows SharePoint Services 3.0.
  • V kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0 používáte vlastní šablonu. Pokud vytváříte novou webovou stránku, po klepnutí na tlačítko Přidat webovou část nemusí být k dispozici všechny standardní webové části.
  • Při instalaci této aktualizace zabezpečení mohou být nesprávně zastaveny služby jiných výrobců. Pokud k tomu dojde, je třeba po instalaci této aktualizace zabezpečení restartovat počítač.
  • Připojíte se ke kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0. Pokud stránka obsahuje webovou část Kalendář nastavenou na zobrazení kalendáře, může se stát, že se nenačte celá stránka. K tomuto problému může dojít, pokud nemáte oprávnění ke čtení daného kalendáře.

Požadavky:

Instalace této aktualizace zabezpečení nemá žádné požadavky.

Informace o restartování

Je možné, že za určitých okolností bude třeba restartovat počítač. Je-li třeba počítač restartovat, postupujte takto:
 1. Restartujte počítač.
 2. Spusťte Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint.
 3. V konzole služeb zkontrolujte, zda běží všechny služby SharePoint.
 4. V programu Správce Internetové informační služby zkontrolujte, zda běží všechny weby.

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci zabezpečení nelze po instalaci odebrat.
wss3.0 wss30 wss3 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos windows sharepoint services 3.0 office security patch performance reliability update download 2007 fix x64 edition owa rww active synch
Vlastnosti

ID článku: 934525 - Poslední kontrola: 01/31/2008 16:50:00 - Revize: 8.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbwss30postrtm KB934525
Váš názor