Je k dispozici kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft CRM 3.0

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:935364
Úvod
Tento článek obsahuje podrobnosti o novém vydání kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Tento článek také popisuje opravy hotfix a aktualizace, které jsou součástí kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Další informace

Sestavení a názvy souborů

Číslo sestavení kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je 3.0.5300.1754. Toto číslo sestavení je číslo sestavení klienta Microsoft CRM aplikace Microsoft Office Outlook. Toto číslo sestavení je také číslo sestavení serveru Microsoft Dynamics CRM. Názvy souborů balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:
  • CRM3.0 - KB935364 - Client-LangID exe
  • CRM3.0 - KB935364 - server-LangID exe
Poznámka:LangID je zástupný symbol zkratku jazykové verze, stáhnout a nainstalovat.

Kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

Důležité: Musíte nainstalovat kumulativní aktualizaci 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0, před instalací kumulativní aktualizace 3. Přestože kumulativní aktualizace 3 obsahuje všechny opravy zahrnuté v kumulativní aktualizaci 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0, kumulativní aktualizace 2 je předpokladem pro instalaci kumulativní aktualizace 3.

Další informace o kumulativní aktualizaci 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
927751Kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je k dispozici

Předpokladem pro instalaci oprav hotfix, které jsou novější než kumulativní aktualizace 3

Kumulativní aktualizace 3 není předpokladem pro budoucí opravy hotfix Microsoft Dynamics CRM.

Aktualizace Microsoft Dynamics CRM nápovědy k souborů

Kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 obsahuje aktualizované soubory nápovědy.Další informace o aktualizaci souborů nápovědy Microsoft Dynamics CRM klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
948279Informace o 17 březen. 2008, aktualizovat v nápovědě soubory pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
Důležité: Pokud jste upravili soubory HTML pro nápovědy aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0, je nutné před instalací kumulativní aktualizace 3 zálohovat soubory vlastní.

Aktualizovaná nápověda je k dispozici pouze v anglické verzi kumulativní aktualizace 3.

Kumulativní aktualizace pro verze Čínská a japonská verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0

Čínštinu a japonštinu verze kumulativní aktualizace 3 Microsoft Dynamics CRM 3.0 nedostupná, ale jsou ve vývoji.

Kumulativní aktualizace Microsoft Dynamics CRM 3.0 Service Providers Edition (SPE)

Kumulativní aktualizace 3 pro Microsoft Dynamics CRM 3.0 SPE není k dispozici, ale je ve vývoji.

Aktualizace kumulativní závislostí týkající se exportu a importu vlastních nastavení

Při exportu vlastního nastavení ze serveru Microsoft Dynamics CRM 3.0 se systémem kumulativní aktualizace nelze importovat vlastní úpravy server Microsoft Dynamics CRM 3.0, který nemá stejnou verzi kumulativní aktualizace nainstalována. Toto chování není podporována. Pokud se pokusíte provést, zobrazí se chybová zpráva podobná následující:
Soubor vybraného schématu neodpovídá požadovanému formátu. Došlo k chybě ověření schématu v řádku 37977, umístěte 16.
Při importu vlastních nastavení na serveru Microsoft Dynamics CRM, které byly exportovány ze serveru Microsoft Dynamics CRM systémem kumulativní aktualizace zkontrolujte, zda server Microsoft Dynamics CRM importu vlastních nastavení také má stejnou verzi kumulativní aktualizace nainstalována.

Klíčové problémy vyřešené v kumulativní aktualizaci 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

Kumulativní aktualizace 3 obsahuje opravy klíče problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
919534Formuláře aplikace Microsoft Outlook jsou zobrazeny namísto očekávaného formulářů Microsoft Dynamics CRM 3.0 web v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
938547Aplikace Outlook a Microsoft CRM Web Service Hoster proces přestane reagovat při klepněte "týká set se" nebo při zobrazení stránek Microsoft Dynamics CRM v přenosném počítači klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
933099Při pokusu o otevření aktivity v sdílený kalendář v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: "Tato položka nebyla zcela aktualizována během poslední synchronizace serveru. Klepnutím sem Zkontrolujte ostatní verze"
940653Po převedení e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook není zobrazeno datum přijetí e-mailové zprávy
925533Návrh mezipaměti aplikace Outlook automaticky není navrhnout e-mailovou adresu při zadejte jméno kontaktu v nové e-mailové zprávy po synchronizaci změněných kontakty s klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
934370Při pokusu o přechod do offline režimu klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: SQL Server"došlo k chybě „
930604Při přidání členů do marketingového seznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Existuje problém při komunikaci se serverem Microsoft CRM"
935443Při ručně spustit pravidlo pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: „ došlo k chybě. Další informace získáte od správce systému. Kód chyby: 0x80040216 "
932664Při importu vlastního nastavení role vztahu z jednoho serveru Microsoft Dynamics CRM jiného serveru Microsoft Dynamics CRM se zobrazí chybová zpráva: "záznam s těmito hodnotami již existuje"
936204Při pokusu o uložení nové vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: „ došlo k chybě. Další informace požádejte správce"
935835Při pokusu o sdílení záznamu s platným uživatelem v aplikaci Microsoft Dynamics CRM se zobrazí chybová zpráva: „ the ověření uživatele předané platformě není platný.
929180Prohledávatelné atributy vlastní entity může být ignorovány, při použití funkce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
924079Při odeslání e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook jsou odstraněny záznamy Microsoft Dynamics CRM pro vybrané v mezipaměti automatické návrh e-mailových příjemců
942545Tlačítka na reagovat stop nástrojů Microsoft Dynamics CRM nebo nabídky na panelu nabídek Microsoft Dynamics CRM přestane reagovat v aplikaci Microsoft
937667Aktualizace je k dispozici pro změny letního času Nový Zéland 2007 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook

Úplný seznam problémů, které jsou opraveny v kumulativní aktualizaci 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

Kumulativní aktualizace 3 na opravy, které poskytují Microsoft Dynamics CRM 3.0 Update Rollup 1 a kumulativní aktualizace 2 obsahuje opravy pro komplexní problémy, které popisují v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
915520Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou doručovány e-mailové zprávy
931627Při pokusu o zobrazení aktivit kontaktu po více příležitostí jsou vytvořeny v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: SQL Server"došlo k chybě „
945565Při pokusu o spuštění funkce Hledat v seznamu webové části v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: „ došlo k chybě. Webovou část nelze zobrazit"
925533Návrh mezipaměti aplikace Outlook automaticky není navrhnout e-mailovou adresu při zadejte jméno kontaktu v nové e-mailové zprávy po synchronizaci změněných kontakty s klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
929180Prohledávatelné atributy vlastní entity může být ignorovány, při použití funkce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
929804Název souboru sešitu aplikace Excel mohou obsahovat nečitelné znaky při použití funkce "Exportovat do listu aplikace Excel" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
930464Zpracování dokumentů, které jsou vytvořeny adaptér BizTalk CRM v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se zobrazí chybová zpráva
929145Nelze odpovědět na e-mailové zprávy dál e-mailovou zprávu nebo Odpovědět všem příjemcům e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
930604Nastavit možnost zahrnout se nezobrazí záznamy přidružené k účtu podřízené "Tento záznam chybová zpráva při přidání členů do marketingového seznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0:"Existuje problém při komunikaci se serverem Microsoft CRM"
930610Nový uživatel neočekávaně mohou číst přeřazené aktivitu i v případě, že pole přiřazení je nastavena na hodnotu "User sebe-vlastněné" v Vztah entity aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
940653Po převedení e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook není zobrazeno datum přijetí e-mailové zprávy
929144Při generování písmene z klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook pomocí funkce "Korespondence" hodnota Kód směru toto písmeno je nastavena nesprávně k "Příchozí"
945844Při přechodu do režimu offline všechny záznamy v OrganizationUI entity jsou neočekávaně synchronizovány do místní databáze pro přenosný počítač klienta Microsoft CRM pro Outlook
931371Při pokusu o sloučení záznamů se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: „ the ověření uživatele předané platformě není platný.
931535Datová pole jsou nesprávně zobrazeny při vytvoření pravidla pracovního postupu pomocí Workflow správce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
932205Při pokusu odebrat všechny členy marketingového seznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou odebrány všechny členy
932285Klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook neprovede synchronizaci položek ve složce Outlook po zakázání "Uživatelé mohou plánovat synchronizaci" očekávaným nastavení klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 web
932302Cyrilice znaky nahrazeny otazníky při zobrazení panelu nástrojů, který má cyrilice popisek klienta Microsoft CRM pro Outlook
932664Při importu vlastního nastavení role vztahu z jednoho serveru Microsoft Dynamics CRM jiného serveru Microsoft Dynamics CRM se zobrazí chybová zpráva: "záznam s těmito hodnotami již existuje"
933099Při pokusu o otevření aktivity v sdílený kalendář v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: "Tato položka nebyla zcela aktualizována během poslední synchronizace serveru. Klepnutím sem Zkontrolujte ostatní verze"
933214Uživatel po nadřazený záznam sdílet s uživateli v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze zobrazit některé podřízené záznamy
933423Nastavení chování vztah v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou ignorovány.
933658V zobrazení aktivit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nezobrazí aktivitu, která vytvoříte pro entitu příležitosti
933884Při pokusu o přidání uživatele jako volitelného účastníka nebo jako požadované účastník schůzky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k objektu Microsoft CRM nebo provedení požadované operace"
933900Po odebrání oprávnění „ služba „ role zabezpečení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je k dispozici možnost "Aktivitu služby"
933977Při pokusu o otevření tel.hovor aktivity, aktivita faxu nebo písmeno aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Toto vyhledávání může zobrazit pouze jednu položku"
934315Po přizpůsobení účet entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nezobrazí některá pole Adresa v zobrazeních vyhledávání
935529Sloučené účet obsahuje nesprávné práva sdílení po sloučení dva účty, které obsahují různé práva sdílení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
934370Při pokusu o přechod do offline režimu klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: SQL Server"došlo k chybě „
935835Při pokusu o sdílení záznamu s platným uživatelem v aplikaci Microsoft Dynamics CRM se zobrazí chybová zpráva: „ the ověření uživatele předané platformě není platný.
934805Záznamy deaktivované vlastní entity jsou neviditelné v přidružené zobrazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
934859Microsoft Dynamics CRM přestane reagovat při přizpůsobení Microsoft Dynamics CRM přidáte nový vztah 1 přiřazení mezi dvě entity
935443Při ručně spustit pravidlo pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: „ došlo k chybě. Další informace získáte od správce systému. Kód chyby: 0x80040216 "
944086Při vytváření rychlé kampaně v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: „ ovládací prvek ActiveX na této stránce není bezpečný.
935844Neočekávané aktivity jsou zobrazeny v sestavě Souhrn účtu pro účet v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
924079Při odeslání e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook jsou odstraněny záznamy Microsoft Dynamics CRM pro vybrané v mezipaměti automatické návrh e-mailových příjemců
936019Při použití funkce Rozšířené hledání filtru skupiny zdrojů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou zobrazeny všechny uživatele v nejvyšší úrovni organizační jednotky
936152Záznam byl dezaktivován stále zobrazena, pokud použijete zobrazení rychlého hledání zobrazit vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
936204Při pokusu o uložení nové vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: „ došlo k chybě. Další informace požádejte správce"
936049Záznamy jsou vráceny v zobrazení mřížky CRM nejsou konzistentní s slov a písmen, který jste zadali v poli "Hledat" při provedení rychlé vyhledá v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
936348Při řazení záznamů události v zobrazení aktivit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou duplikovány některé záznamy události
926523Událost "Presend popisek" a "Preupdate popisek" událostí nefungují podle očekávání, pokud je hodnota PreCalloutReturnValue Stop Microsoft Dynamics CRM 3.0
936779Některé e-mailové zprávy nezobrazí v „ "složce nebo na aktivity kampaně po použití funkce"E-mail prostřednictvím hromadné korespondence"v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro Outlook Compatibility"
936819Importovat přizpůsobení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je importovány "Offline dostupnost" nastavení pro vlastní entity
937667Aktualizace je k dispozici pro změny letního času Nový Zéland 2007 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
937189Neočekávaně můžete vyřešit případ, který obsahuje službu otevřené aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
937522Nezobrazí se zpráva upozornění, očekávaným způsobem při Naplánovat aktivitu služby, které je duplicitní Microsoft Dynamics CRM 3.0
937530Při pokusu o odeslání e-mailové zprávy, ve kterém uživatelské jméno nebo jméno příjemce obsahuje uvozovky e-mailové zprávy doručovány do složky nedoručitelné v poštovní schránce aplikace Microsoft Dynamics CRM
937660Při změnit účet uživatele služby Active Directory pomocí Správce zavedení Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "při změně uživatelského účtu došlo k chybě „
938238Aktivity účtu můžete číst, i když nemáte přístup k účtu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
938125Při spuštění rychlé kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "rychlou kampaň nelze provést kvůli chybě: 0x8004023b"
944035Záznam produktu obsahuje duplicitní substituce produkty nebo duplicitní produkty Kit při přechodu do režimu offline v přenosném počítači klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
938260Zobrazeny všechny položky jsou neočekávaně v poli "Dostupné záznamy" při použít filtr k vyhledání položky prodejní oblasti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
938313Neaktivní záznamy můžete přidat neočekávaně marketingového seznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
938358Při provedení akce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Nemáte požadovaná oprávnění k dokončení akce"
938392Výchozí hodnota není v poli s rozevíracím seznamem naplněna, při vytvoření následující aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
938516Hodnota v poli Odeslat e-mailové zprávy je nesprávné, při použití "Nedoručovat před" nastavení e-mailovou zprávu odeslat složky Faxy k odeslání v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
938519Při spuštění funkce Distribuovat aktivitu kampaně v české verzi produktu Microsoft Dynamics CRM 3.0 se v aktivitách distribuce marketingové kampaně nezobrazují očekávané znaky s diakritikou
938547Aplikace Outlook a Microsoft CRM Web Service Hoster proces přestane reagovat při klepněte "týká set se" nebo při zobrazení stránek Microsoft Dynamics CRM v přenosném počítači klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
939027Popisek volání ani popisek PostSetState funguje pro účetní jednotky v aplikaci Microsoft CRM 3.0
939175"Sledování v aplikaci CRM" tlačítko panelu nástrojů a tlačítka panelu nástrojů týká nemají grafiky při otevření e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
939386Chybová zpráva při pokusu použít "Migration Průvodce dat pro aplikaci Outlook s aplikací Business Contact Manager" migrovat mnoho záznamů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Application ukončeno: Nelze zapisovat do databáze CDF"
939680Sloučit kontakt, účet nebo zájemce pomocí vlastní aplikace SDK, i když nemáte oprávnění korespondence role zabezpečení v Microsoft Dynamics CRM 3.0
939685Při úpravě šablony v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou neočekávaně změněna publikované články, které jsou založeny na šabloně článku znalostí
944206Vidíte informace časové pásmo, které má být vytvořena pravidlem pracovního postupu, který používá slug datum a čas v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
939811Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-Mail Router nemůže vyřešit soubor EML připojené předávaná zpráva v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
941592Požadavek na web služeb zpráv je neočekávaně spuštěna při otevření formuláře entity v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
940010Obdržíte chybovou zprávu dvakrát při uložení aktivity zpracování schůzka nebo aktivita zpracování služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
939867Při pokusu o uložení přizpůsobené sestavy ke Microsoft Dynamics CRM 3.0 nebo SQL Server Reporting Services nebo při pokusu upravit sestavu Návrháře sestav Visual Studio může zobrazit chybová zpráva
940121Ukončí aplikace Outlook 2003 se neočekávaně, po zavření více e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
940294Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router nelze ukládat e-mailové zprávy, pokud dokument aplikace Word 2007 je připojena k e-mailové zprávě
940346Při pokusu o distribuovat marketingové aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Systém přerušené"
940418Může neočekávaně zobrazit podřízené entity záznamy vytvořené jiným uživatelem v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
944041Pomocí sloupce po instalaci opravy hotfix 924882 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze seřadit zobrazení vztahu
940588Obdržíte-li nové e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM, příjemce e-mailové zprávy nemusí vyřešit záznam Microsoft Dynamics CRM
940496Při pokusu o zobrazení aktivit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: SQL Server"došlo k chybě. Další informace od vašeho správce systému"
940744Po spuštění nástroje PublishReports.exe publikovat vlastní sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je poškozen zdroj dat stávající sestavy
940739Při pokusu o spuštění pracovního postupu aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: „ výjimky z HRESULT: 0x80044150 "
941594Zobrazení objednávek, které souvisejí s entity příležitosti, který je aktuálně otevřen v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je nesprávný počet záznamů, které jsou zobrazeny na stránce příležitosti
946131Aplikace Outlook 2003 nebo Outlook 2007 ukončí neočekávaně po zavřete e-mailovou zprávu v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
948279Aktualizace souborů nápovědy pro Microsoft Dynamics CRM 3.0 byla vydána 17. března 2008
947383Aplikace Outlook přestane reagovat po klepnutí na tlačítko "Sledování v aplikaci CRM" v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
941310Při pokusu o odpověď na e-mailovou zprávu v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: „ o záznam je neplatný nebo není aktuálně přístupná „
941448Při použití pravidla pracovního postupu u entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: „ Vypršel časový limit serveru SQL. Další informace od vašeho správce systému"
941862Uživatel, který má oprávnění přiřadit role v podřízené organizační jednotce neočekávaně přiřadit roli správce systému v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
942359Při pokusu o přiřazení případu v režimu offline v přenosném počítači klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: SQL Server"došlo k chybě „
942010Uživatel může spustit funkce hromadné korespondence, i když korespondence oprávnění odebrat z role má uživatel v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
942360Hodnoty ve sloupci Datum zahájení a termín splnění sloupce jsou nesprávné pro události, které jsou vytvořeny pomocí časové pásmo Jordánsko nebo Egypt v dialogovém okně aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
942422Odeslat e-mailové zprávy kontaktu ABP Microsoft Dynamics CRM 3.0 nedoručitelné e-mailové zprávy
942552Při pokusu použít prodejní proces příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze zobrazit všechny dostupné prodejní procesy
942545Tlačítka na panelu nástrojů Microsoft Dynamics CRM přestane reagovat nebo nabídky na panelu nabídek Microsoft Dynamics CRM přestane reagovat v přenosném počítači klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
945311K dispozici je oprava hotfix, která přidá nové UTC-4: 30 časové pásmo Venezuela Microsoft Dynamics CRM 3.0
943077K dispozici je aktualizace pro změny brazilské letního času v 2007 a 2008 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
943056Při použití metody InstantiateTemplateRequest vytvořit objekt e-mailu pro vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM se zobrazí chybová zpráva: "Server nemohl zpracovat požadavek"
943122Pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook je k dispozici aktualizace pro změny LETNÍHO 2008 Austrálie
943417Počet odpovědí na kampaň a vlastníci jsou nesprávné zobrazení rozšířeného hledání při řazení odpovědi kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 pomocí sloupec Vlastník
943583Nemáte přístup k objektu o při použití Presend popisek událostí získat informace o o objekt e-mailové zprávy v klienta Microsoft CRM pro Outlook
945061Při spuštění klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: "Dr. Watson výjimka porušení C0000005 CRMADDIN.DLL!CAddin::PrepareInterop"
944256Odstranit záznam předmět, který je používán záznam prodejní dokumentace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
944296Více událostí pracovního postupu dojít při programově spuštění aktualizace události nebo události přiřazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
940715Zobrazí položka fronty ve frontě přiděleno posledního uživatele, který přijme zboží fronty v čínské verzi a v japonské verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0
944834Zobrazí duplicitní událost v kalendáři aplikace Outlook při spuštění funkce "Outlook synchronizovat s CRM" v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
944989Některé kontakty jsou nesprávně synchronizovány při synchronizaci kontaktů z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 do adresáře v aplikaci Outlook
919534Formuláře aplikace Microsoft Outlook jsou zobrazeny namísto očekávaného formulářů Microsoft Dynamics CRM 3.0 web v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook
940761Nelze zpracovat aktivity, zobrazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
945220Microsoft Dynamics CRM 3.0 nevytváří záznam e-mailů při odeslání e-mailové zprávy uživatele Microsoft Dynamics CRM
946070Při pokusu o uložení instance vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Neplatný argument"
946128Datum v poli Datum splnění je výchozí datum, i když zadejte jiné datum v poli Datum splnění při spuštění funkce splnění objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
946130Při vytvoření souvisejícího záznamu z vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Nedostatečná oprávnění. Přihlášený uživatel nemá příslušná bezpečnostní oprávnění k zobrazení těchto záznamů nebo k provedení konkrétní akce"
946416Při pokusu o uložení neplatná hodnota v poli formuláře atributu entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 není spuštěn ověřovací kontroly
946722Odpovědět na e-mailové zprávy z klienta Microsoft Dynamics CRM Web je nesprávné datum odeslané na původní e-mailové zprávy

Hotfix a aktualizace, které je třeba ručně povolit nebo konfigurovat

Kumulativní aktualizace 3 Microsoft Dynamics CRM 3.0 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, které je třeba ručně povolit nebo konfigurovat. Povolit nebo konfigurovat tyto opravy hotfix na serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM 3.0, postupujte podle pokynů v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Hotfix z kumulativní aktualizace 1, které je třeba ručně povolit nebo konfigurovat

911022Nelze omezit uživatelé z tisk dat v aplikaci Microsoft CRM 3.0 nebo export dat z aplikace Microsoft CRM 3.0 do aplikace Excel
911520E-mailové aktivity nejsou automaticky odeslány příjemcům při distribuci e-mailové aktivity kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
912061Při používání rozšířeného hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou k dispozici jako kritéria vyhledávání některých polí
912153Při vytváření odezvy činnosti zpracování kampaně nebo aktivity zpracování služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM pole není automaticky naplněna s původní název účtu
913645Pole "Účet Parent" a "Nadřazený zákazník" jsou k dispozici při pokusu o hromadnou úpravu mnoha záznamů kontaktů nebo v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 mnoho záznamů klientů
917098Nelze přejmenovat entitu kampaně nebo atributy entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
917545Při pokusu o zobrazení kalendáře služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "neošetřené výjimce byl generován během provádění aktuálního webového požadavku"
919534Formuláře aplikace Microsoft Outlook jsou zobrazeny namísto očekávaného formulářů Microsoft Dynamics CRM 3.0 web v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook

Hotfix z kumulativní aktualizace 2, které je třeba ručně povolit nebo konfigurovat

919419Po přijetí e-mailové zprávy odeslané do fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 jsou vytvořeny duplicitní fronty položky
923818Po importu vlastních nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou uloženy změny možnosti Typ chování v entitě vztah
925473Můžete zobrazit data všech uživatelů systému po klepnutí na tlačítko "Najít dostupné Time" v dialogovém okně "Naplánovat aktivitu služby" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
925780Zprostředkovatel adresáře klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook může trvat několik hodin k synchronizaci, pokud existuje mnoho záznamů v entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

Hotfix z kumulativní aktualizace 3, které je třeba ručně povolit nebo konfigurovat

934805Záznamy deaktivované vlastní entity jsou neviditelné v přidružené zobrazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
930610Nový uživatel neočekávaně mohou číst přeřazené aktivitu i v případě, že pole přiřazení je nastavena na hodnotu "User sebe-vlastněné" v Vztah entity aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
940653Po převedení e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook není zobrazeno datum přijetí e-mailové zprávy
936152Záznam byl dezaktivován stále zobrazena, pokud použijete zobrazení rychlého hledání zobrazit vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
938313Neaktivní záznamy můžete přidat neočekávaně marketingového seznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
939386Chybová zpráva při pokusu použít "Migration Průvodce dat pro aplikaci Outlook s aplikací Business Contact Manager" migrovat mnoho záznamů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Application ukončeno: Nelze zapisovat do databáze CDF"
940346Při pokusu o distribuovat marketingové aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Systém přerušené"
919534Formuláře aplikace Microsoft Outlook jsou zobrazeny namísto očekávaného formulářů Microsoft Dynamics CRM 3.0 web v klientovi Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook

Informace o kumulativní aktualizaci

Server Microsoft Dynamics CRM 3.0

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Download Download the CRM3.0-KB935364-Server-ENU.exe package now.

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Download Download the CRM3.0-KB935364-Client-ENU.exe package now.

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o instalaci

Pokud není nainstalován předchozí vydání kumulativní aktualizace 3 a nemáte nainstalovanou jednu oprav hotfix v seznamu "Obsahující tuto chybu opravy hotfix"

Instalaci této kumulativní aktualizace na serveru Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook.

Pokud není nainstalován předchozí vydání kumulativní aktualizace 3, ale jednu opravy hotfix nainstalované v seznamu "Obsahující tuto chybu opravy hotfix"

Musíte nainstalovat opakované vydání opravy hotfix 940761.Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
940761Nelze zpracovat aktivity, zobrazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
Přijímat úplnou funkčnost aktualizace 3 aktualizovat, musíte nainstalovat tuto kumulativní aktualizaci na serveru Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook.

Pokud jste nainstalovali předchozí vydání kumulativní aktualizace 3 a jednu opravy hotfix nainstalované v seznamu "Obsahující tuto chybu opravy hotfix"

Muset nainstalovat Toto opakované vydání kumulativní aktualizace 3. Však musíte nainstalovat opakované vydání opravy hotfix 940761.Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
940761Nelze zpracovat aktivity, zobrazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

Ovlivněné oprav hotfix

915520Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou doručovány e-mailové zprávy
938358Při provedení akce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Nemáte požadovaná oprávnění k dokončení akce"
939680Sloučit kontakt, účet nebo zájemce pomocí vlastní aplikace SDK, i když nemáte oprávnění korespondence role zabezpečení v Microsoft Dynamics CRM 3.0
940496Při pokusu o zobrazení aktivit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: SQL Server"došlo k chybě. Další informace od vašeho správce systému"
940715Zobrazí položka fronty ve frontě přiděleno posledního uživatele, který přijme zboží fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
940761Nelze zpracovat aktivity, zobrazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
941592Požadavek na web služeb zpráv je neočekávaně spuštěna při otevření formuláře entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
941862Uživatel, který má oprávnění přiřadit role v podřízené organizační jednotce neočekávaně přiřadit roli správce systému v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
942010Uživatel může spustit funkce hromadné korespondence, i když korespondence oprávnění odebrat z role má uživatel v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
943417Počet odpovědí na kampaň a vlastníci jsou nesprávné zobrazení rozšířeného hledání při řazení odpovědi kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 pomocí sloupec Vlastník
944041Pomocí sloupce po instalaci opravy hotfix 924882 v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze seřadit zobrazení vztahu
944256Odstranit záznam předmět, který je používán záznam prodejní dokumentace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
945220Microsoft Dynamics CRM 3.0 nevytváří záznam e-mailů při odeslání e-mailové zprávy uživatele Microsoft Dynamics CRM
945311K dispozici je oprava hotfix, která přidá nové UTC-4: 30 časové pásmo Venezuela Microsoft Dynamics CRM 3.0
946070Při pokusu o uložení instance vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Neplatný argument"
946128Datum v poli Datum splnění je výchozí datum, i když zadejte jiné datum v poli Datum splnění při spuštění funkce splnění objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
946130Při vytvoření souvisejícího záznamu z vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Nedostatečná oprávnění. Přihlášený uživatel nemá příslušná bezpečnostní oprávnění k zobrazení těchto záznamů nebo k provedení konkrétní akce"
946722Odpovědět na e-mailové zprávy z klienta Microsoft Dynamics CRM Web je nesprávné datum odeslané na původní e-mailové zprávy
948279Informace o aktualizaci 17. března 2008 na soubory nápovědy pro Microsoft Dynamics CRM 3.0
949106Při přidání Podrobnosti smlouvy do smlouvy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "počáteční nebo koncové datum není platné.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat kumulativní aktualizaci 3, musíte mít Microsoft CRM 3.0 kumulativní aktualizace 2 nainstalován.

Informace o odinstalaci

Chcete-li odebrat kumulativní aktualizaci 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0, pomocí položky Přidat nebo odebrat programy v ovládacím.

Požadavek na restartování

Pokud budete vyzváni, restartujte počítač po instalaci opravy hotfix.

INFORMACE O SOUBORECH

Zobrazit informace o kumulativní aktualizaci 3 souboru naleznete na následujícím webu:

Známé problémy

953125Při instalaci kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Pokračujte je vyžadována instalace této kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics CRM (KB927751)"
  • Při pokusu o instalaci kumulativní aktualizace 3, jestliže máte rozlišována malá a velká písmena řazení povolena na serveru SQL, zobrazí se následující chybová zpráva:
    "(Diagnostiku) nelze spustit CrmDbHfExecute KB940761 (chyba) CHfHarness Aktualizace se nezdařila s vrácenou hodnotu funkce 80040e14 =: souboru CCrmDbHf::Update: c:\bt\2075\src\crmse\installer\mscrmcustom\crmdbhf.cpp Line: 161"
Další informace
Další informace o terminologii používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
887283Standardy používání názvů u balíčků oprav hotfix a aktualizací softwaru aplikace Microsoft Business Solutions CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 935364 - Poslední kontrola: 11/20/2008 21:16:27 - Revize: 5.1

Microsoft CRM 3.0

  • kbmt atdownload kbhotfixrollup kbqfe kbmbsmigrate kbpubtypekc KB935364 KbMtcs
Váš názor