Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Stahování e-mailové zprávy ze serveru POP3 v aplikaci Outlook 2007 trvá déle, než je očekáváno

Popis potíží
Pokud se pokusíte stáhnout e-mailovou zprávu ze serveru POP3 v aplikaci Outlook 2007, operace trvá déle, než čekáte. Například stažení zprávy o velikosti 1 MB může trvat až hodinu.

Dále se může stát, že při odesílání e-mailové zprávy pomocí serveru SMTP poskytovatele služeb Internetu (ISP) vyprší časový limit pro připojení. Dojde-li k tomuto problému, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Úkol Hlavní – odesílání a přijímání ohlásil chybu (0x800CCC0F): Připojení k serveru bylo přerušeno. Pokud tento problém potrvá, obraťte se na správce serveru nebo poskytovatele služeb Internetu.
K tomuto problému dochází, pokud síťové hardwarové zařízení, například směrovač, nepodporuje proměnnou velikost okna protokolu TCP. Proměnná velikost okna protokolu TCP je nová funkce systému Windows Vista.

Tento článek pomáhá vyřešit tyto potíže. Chcete-li, abychom za vás tento problém odstranili, přejděte do části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Automatická oprava
Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.Poznámky:
 • Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Nyní přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.
Manuální oprava
Chcete-li určit, zda příčinou problému je síťové hardwarové zařízení, které nepodporuje proměnnou velikost okna protokolu TCP, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start tlačítko Start , klikněte na příkaz Všechny programy a poté na příkaz Příslušenství.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a klikněte na příkaz Spustit jako správce.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
 4. Zavřete okno příkazového řádku.
 5. Restartujte počítač.
 6. Spusťte aplikaci Outlook. Je-li problém vyřešen, můžete buď nastavit parametr autoTuningLevel na hodnotu disabled, nebo můžete izolovat hardware, který nepodporuje proměnnou velikost okna protokolu TCP. Parametr autoTuningLevel také lze nastavit na další hodnoty popsané v části Další informace.
Nyní přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.
Byly potíže vyřešeny?
Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
Další informace
Chcete-li zjistit aktuální konfiguraci parametru autoTuningLevel, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start tlačítko Start , klikněte na příkaz Všechny programy a poté na příkaz Příslušenství.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a klikněte na příkaz Spustit jako správce.

  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  netsh interface tcp show global
  Hodnota parametru autoTuningLevel je uvedena u položky Úroveň automatického ladění okna příjmu.
Následující seznam uvádí všechny možné hodnoty parametru autoTuningLevel:
 • disabled
  Nastaví velikost přijímaného okna na výchozí hodnotu.
 • highlyrestricted
  Umožňuje zvětšení přijímaného okna nad výchozí velikost, ale růst je velice konzervativní.
 • restricted
  Umožňuje zvětšení přijímaného okna nad výchozí velikost, ale omezuje tento nárůst pouze na určité situace.
 • normal
  Umožňuje zvětšení přijímaného okna tak, aby vyhovovalo většině situací.
 • experimental
  Umožňuje zvětšení přijímaného okna tak, aby vyhovovalo extrémním situacím.

  Poznámka: Nastavení hodnoty experimental může snížit výkon v běžných situacích. Tato hodnota by se měla používat jen pro účely testování.
Velikost přijímaného okna protokolu TCP je maximální objem přijímaných dat (v bajtech), který může být současně uložen do vyrovnávací paměti na straně příjmu připojení. Odesílatel může odeslat pouze toto množství dat, pak čeká na potvrzení a aktualizaci přijímaného okna od příjemce.

Sada protokolů TCP/IP v sytému Windows Vista se ve většině prostředí automaticky optimalizuje tak, že používá větší výchozí velikosti oken než ve starších verzích systému Windows. Místo používání pevně dané výchozí velikosti přijímaného okna upravuje protokol TCP automaticky velikost okna s cílem zvýšil procento segmentů protokolu TCP plné velikosti v hromadném přenosu dat. To pomůže snížit počet odesílaných segmentů při přenosu velkého objemu dat.

Je-li v systému Windows Vista povoleno automatické ladění, automatické ladění přijímaného okna průběžně určuje optimální skutečnou velikost přijímaného okna pomocí měření zpoždění šířky pásma a rychlosti načítání dat aplikací. Automatické ladění přijímaného okna pak upravuje maximální velikost přijímaného okna v závislosti na měnících se podmínkách sítě.

Další informace o sadě protokolů TCP/IP příští generace zahrnující funkci automatického ladění přijímaného okna naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o funkcích implementace protokolu TCP v systému Windows naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o velikosti přijímaného okna protokolu TCP a o proměnné velikosti okna naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o dokumentu RFC 1323 naleznete na následujícím webu Internet Engineering Task Force: Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech.
fixit fix it OL2007
Vlastnosti

ID článku: 935400 - Poslední kontrola: 05/14/2010 02:25:34 - Revize: 5.0

Microsoft Office Outlook 2007

 • kbfixme kbmsifixme kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB935400
Váš názor
document.write("