V počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 se nespustí některé aplikace a zobrazí se chybová zpráva: Nepovolené přemístění systémové knihovny DLL

Příznaky problému
Některé aplikace se nespustí po instalaci aktualizace zabezpečení 925902 (MS07-017) a aktualizace zabezpečení 928843 (MS07-008) do počítače se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2. Dále se může zobrazit chybová zpráva podobná následující:
název_spustitelného_souboru_aplikace – Nepovolené přemístění systémové knihovny DLL

Systémová knihovna DLL user32.dll byla přemístěna v paměti. Aplikace nebude pracovat správně. Důvodem k přemístění bylo, že knihovna DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx zabrala rozsah adres vyčleněný pro systémové knihovny DLL systému Windows. Dodavatel knihoven DLL by měl dodat novou verzi.
Řešení problému
Provedení popsaných postupů může být snadnější, pokud si článek nejprve vytisknete.

Při řešení tohoto problému postupujte takto:
 1. Z následujícího webu společnosti Microsoft nainstalujte všechny důležité aktualizace:
 2. Pokuste příslušnou aplikaci spustit znovu. Pokud se aplikace spustí a nezobrazí se chybová zpráva uvedená v části Příznaky problému, problém byl vyřešen. Pokud chyba přetrvává, postupujte podle kroků 3 až 5.
 3. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 4. Klepněte na tlačítko Stáhnout a potom na tlačítko Spustit. Pokud není k dispozici tlačítko Stáhnout, je třeba klepnutím na tlačítko Ověřit provést ověření pravosti vaší kopie systému Windows.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aktualizaci 935448.
Podobné problémy a jejich řešení
Při spuštění aplikace AVG Anti-Virus Control Center od společnosti Grisoft, Inc. se může zobrazit podobná chybová zpráva odkazující na knihovnu Shell32.dll. K tomuto problému dochází, je-li spuštěná také aplikace BricoPack Vista od společnosti CrystalXP. Tento problém vyřešíte odinstalací aplikace BricoPack Vista Inspirat.

Poznámka: Nejedná se o problém s aplikací AVG Anti-Virus Control Center nebo se systémem Windows. Tento problém se nevyřeší instalací aktualizace 935448.
Další informace pro pokročilé uživatele

Příčina problému

Soubor Hhctrl.ocx je zahrnutý v aktualizaci zabezpečení 928843 a soubor User32.dll je zahrnutý v aktualizaci zabezpečení 925902 mají konfliktní základní adresy. Tento problém nastane, pokud program načte soubor Hhctrl.ocx před načtením souboru User32.dll. Společnost Microsoft potvrzuje, že se tento problém týká následujících aplikací jiných výrobců.
AplikaceVerzeVýrobce
Realtek HD Audio Control Panel 1.41, 1.45, 1.49, 1.57Realtek Semiconductor Corporation
ElsterFormular2006, 2007Elster
TUGZip3.4Christian Kindahl
CD-Tag2.27Claremont Software
Suunto Ski Manager 1.0.2, 1.1, 1.2Suunto
BMC PATROL7.1BMC Software, Inc
Poznámky
 • Pokud se zobrazí podobná zpráva při používání jiných programů, nainstalujte aktualizaci uvedenou v tomto článku. Pokud potvrdíme, že se tento problém týká dalších programů, bude tento článek aktualizován.
 • Tento problém nenastává u aplikace Realtek HD Audio Control Panel verze 1.64.

Informace o nasazení aktualizace

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte podle situace jednu z následujících metod.

Důležité: Weby Windows Update a Microsoft Update rozpoznají pouze ohrožené verze aplikací Realtek HD Audio Control Panel, ElsterFormular, TUGZip a CD-Tag. Tento problém se však týká i jiných aplikací. Pokud se tedy nenainstaluje do počítače aktualizace 935448 pomocí metody 1 ani pomocí služby WSUS (Windows Server Update Services) uvedené v metodě 2, použijte metodu 3.

Metoda 1: Nainstalujte aktualizaci 935448 pomocí služby Automatické aktualizace nebo pomocí webu Microsoft Update

Chcete-li použít službu Microsoft Update, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Metoda 2: Nasaďte aktualizaci 935448 v rozlehlé síti pomocí služby Windows Server Update Services (WSUS) nebo serveru Microsoft Systems Management Server (SMS)

Odborníci v oblasti informačních technologií mohou použít službu WSUS nebo server SMS k nasazení této aktualizace v rozlehlé síti. Další informace o službě WSUS nebo serveru SMS naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

Metoda 3: Nainstalujte aktualizaci 935448 ze služby Stažení softwaru

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček 935448

Datum vydání: 3. 4. 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Známé problémy

Aktualizace zabezpečení 928843 (MS07-008) a aktualizace 935448 obsahují soubory Hhctrl.ocx, které mají stejné číslo verze. Pokud nainstalujete aktualizaci zabezpečení 928843 (MS07-008) po instalaci aktualizace 935448, je třeba aktualizaci 935448 přeinstalovat.

Požadavky

Aby bylo možné nainstalovat tuto opravu hotfix, musí být v počítači nainstalovaná aktualizace Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Informace o instalaci

Správce může nainstalovat tuto aktualizaci bez zásahu uživatele a bez restartování počítače pomocí následujícího příkazu:
WindowsXP-KB935448-x86-CSY /quiet /norestart
Poznámka: Pokud jste použili přepínače /quiet nebo /restart, restartujte počítač a ověřte, zda instalace proběhla úspěšně. V případě použití přepínače /quiet byste rovněž měli prohlédnout soubor KB935448.log s informacemi o případných chybách.Další informace o přepínačích příkazového řádku pro instalaci podporovaných touto aktualizací naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
262841 Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows
Informace o restartování Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Složka služby SP2GDR
Název souboruHhctrl.ocx
Verze souboru5.2.3790.2847
Velikost souboru546 304
Datum (UTC)2. 4. 2007
Čas (UTC)05:58
Složka službySP2GDR
Složka služby SP2QFE

Název souboruHhctrl.ocx
Verze souboru5.2.3790.2847
Velikost souboru546 304
Datum (UTC)2. 4. 2007
Čas (UTC)05:53
Složka službySP2QFE
Poznámka: Při instalaci této aktualizace zkontroluje instalační služba, zda nebyly některé aktualizované soubory v systému již dříve aktualizovány pomocí opravy hotfix společnosti Microsoft.Jestliže jste dříve aktualizovali některý z uvedených souborů pomocí opravy hotfix, zkopíruje instalační služba do počítače soubory ze složky SP2QFE. V opačném případě nainstaluje instalační služba do počítače soubor SP2GDR. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824994 Popis obsahu balíčků aktualizace softwaru pro systém Windows XP Service Pack 2 a Windows Server 2003


Ověřte, zda je aktualizace nainstalovaná

Chcete-li ověřit, zda je aktualizace nainstalovaná, postupujte podle následujících metod:
 • Metoda 1: Porovnejte verzi souboru nainstalovaného v počítači s verzí uvedenou v části Informace o souborech.
 • Metoda 2: Ověřte soubory nainstalované touto aktualizací nahlédnutím do následujícího podklíče registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB935448\Filelist
  Poznámka: Tento podklíč registru nemusí obsahovat úplný seznam nainstalovaných souborů. Jestliže správce nebo výrobce OEM integruje či zahrne tuto aktualizaci do zdrojových souborů instalace systému Windows, nemusí být tento podklíč registru vytvořen správně.


Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci zabezpečení je možné odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy. Správci mohou k odebrání této aktualizace zabezpečení použít také nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe je umístěný v následující složce:
%Windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst
Správce může tuto aktualizaci odebrat bez zásahu uživatele a bez restartování počítače pomocí následujícího příkazu:
%Windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst\Spuninst.exe /quiet /norestart
Další informace o přepínačích příkazového řádku podporovaných nástrojem Spuninst.exe naleznete v části Command-line Options for Removing Software Updates (Přepínače příkazového řádku pro odebrání aktualizací softwaru) na následující stránce webu Microsoft Technet:

Stav problému

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Odkazy

Další informace o aktualizaci zabezpečení 925902 (MS07-017) a aktualizaci zabezpečení 928843 (MS07-008) naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
928843 MS07-008: Chyba zabezpečení ovládacím prvku ActiveX nápovědy HTML by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
925902 MS07-017: Chyba zabezpečení rozhraní GDI by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
Další informace o přepínačích příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
262841 Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows
Další informace o terminologii používané při popisu aktualizací softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Technické revize
V následující tabulce jsou uvedeny významné technické revize tohoto článku. Číslo revize a datum poslední kontroly tohoto článku mohou odrážet menší editorské nebo strukturální revize tohoto článku, které nejsou obsaženy v tabulce.
DatumRevize
20. 4. 2007V článku byly provedeny následující změny:
 • Byla provedena aktualizace části Příčina a ze seznamu aplikací, kterých se problém týká, byly odebrány aplikace AVG Anti-Virus Control Center (od společnosti Grisoft, Inc) a BricoPack Vista Inspirat (od společnosti CrystalXP). Společnost Microsoft potvrzuje, že těchto aplikací se problém netýká.
 • Byla přidána část Podobné problémy a jejich řešení, ve které je zdokumentován podobný problém s aplikací AVG Anti-Virus Control Center (od společnosti Grisoft, Inc) a s aplikací BricoPack Vista Inspirat (od společnosti CrystalXP).
18. 4. 2007V článku byly provedeny následující změny:
 • Pro uživatele byly přidány části Příznaky problému a Řešení problému.
 • Seznam ovlivněných programů byl přesunut do tabulky v části Příčina. Do tabulky byly přidány informace o ohrožených verzích aplikací Cd-Tag a TUGZip.
 • Byla vytvořena část Další informace pro pokročilé uživatele, do ní byly začleněny části Příčina, Řešení, Stav a Odkazy.
 • Byla vytvořena část Známé problémy, která popisuje problémy s touto aktualizací. Pokud nainstalujete aktualizaci zabezpečení 928843 (MS07-008) po instalaci aktualizace 935448, je třeba přeinstalovat aktualizaci 935448.
 • Do části Příčina byly přidány informace o dalších aplikacích, kterých se problém týká. Společnost Microsoft potvrzuje, že se tento problém týká aplikací AVG Anti-Virus Control Center (od společnosti Grisoft, Inc) verze 7.5; BMC PATROL (od společnosti BMC Software, Inc) verze 7.1 a BricoPack Vista Inspirat (od společnosti CrystalXP) verze 1.1.
12. 4. 2007V článku byly provedeny následující změny:
 • Do části Příznaky byly přidány informace o verzích aplikace Realtek HD Audio Control Panel, kterých se problém týká, a informace, že společnost Realtek vydala verzi 1.64, ve které je problém vyřešený.
 • Do části Příznaky byly přidány informace další aplikaci, které se problém týká. Společnost Microsoft potvrdila, že se tento problém týká aplikace Suunto Ski Manager (od společnosti Suunto) verze 1.0.2, 1.1 a 1.2. .
 • Do části Řešení byly přidány informace o požadavcích a restartování a informace o souborech pro tuto aktualizaci. Tyto informace byly nezáměrně odebrány 10. dubna 2007.
 • Do části Řešení byly přidány informace o nasazení a odebrání a informace o metodách ověření, zda je aktualizace nainstalovaná.
 • Byla přidána tato tabulka výčtu hlavních technických revizí obsahu.
10. 4. 2007
 • Do části Řešení byly přidány informace o dostupnosti aktualizace na webech Windows Update a Microsoft Update.
 • Do části Řešení byly přidány informace o nasazení této aktualizace v rozlehlé síti pomocí služeb WSUS a SMS.
6. 4. 2007Do části Příznaky byly přidány informace dalších aplikacích, kterých se problém týká. Společnost Microsoft potvrdila, že se tento problém týká aplikace ElsterFormular (od společnosti Elster) verze 2006 a 2007, aplikace TUGZip (autor Christian Kindahl) a aplikace CD-Tag (od společnostiClaremont Software).
3. 4. 2007Do části Řešení byly přidány informace o dostupnosti aktualizace na webu služby Stažení softwaru.
3. 4. 2007Původní vydání tohoto článku dokumentující problém týkající se aplikace Realtek HD Audio Control Panel a dostupnost opravy hotfix.
Vlastnosti

ID článku: 935448 - Poslední kontrola: 06/10/2013 02:38:00 - Revize: 7.4

 • atdownload kbwinxpsp3fix kbfix kbbug kbqfe KB935448
Váš názor